Odkazy: Ratejna

Odkazy na webu > Instituce > Spolky, organizace

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI A MLÁDEŽ Cílem naší činnosti je: zajistit centrum dětí a mládeže za účelem kulturního, společenského i tělovýchovného motivování dětí a mládeže v jejich volném času v duchu křesťanské družnosti a to formou volnočasových aktivit, kroužků či programového setkávání skupin + příprava a organizování pobytů dětí, mládeže, rodin či jiných zájmových skupin + pořádání vzdělávacích besed a seminářů + pěstování vztahů k německy mluvícím přátelům v zahraničí + zpřístupňovat křesťanská témata (zvěst Bible), způsob křesťanského myšlení a chování

Web: http://ratejna.evangnet.cz/
Navštíveno: 1881 x