Odkazy: Volné ekumenické sdružení

Odkazy na webu > Instituce > Spolky, organizace

Ze stanov sdružení: "Sdružení organizuje humanitární, kulturní i jiné činnosti s cílem rozšiřování ekumenických a mezilidských kontaktů a vztahů a pomoci lidem v nouzi hmotné i duchovní. Ideovou základnu činnosti tvoří ekumenické křesťanství. Přitom je sdružení otevřené všem, kdo toto jeho východisko respektují a chtějí s ním spolupracovat."

Web: http://www.v-e-s.cz/
Navštíveno: 1868 x