Odkazy: Nadační fond Věry Třebíčské-Řivnáčové

Odkazy na webu > Instituce > Nadace

1) Podpora nadaných studentů ETF UK 2) Podpora studijních, badatelských a uměleckých projektů a publikační činnost ČCE a ETF UK 3) Podpora aktivit, přímo se dotýkajících výchovy nastupující, generace a vytváření společenské atmosféry, v níž lze rozvíjet křesťanské duchovní i kulturní dědictví a posilovat demokracii 4) Podpora důchodců (z řad ČCE popř.ETF UK) formou např.pečovatelské služby, výstavbou domů a bytů pro seniory.

Web: http://www.etf.cuni.cz/kat-te/nf_vht/fond_vht.htm
Navštíveno: 1765 x