Odkazy: Stránky správní rady Personálního fondu ČCE

Odkazy na webu > Instituce > Církve a společenství

Personální fond zajišťuje finanční prostředky na mzdy, na úhradu vedlejších mzdových nákladů dle obecně platných právních předpisů a nákladů souvisejících s penzijním připojištěním nebo životním pojištěním kazatelů ČCE a pracovníků ÚCK a s poskytováním jídelních kuponů.

Web: http://srpf.evangnet.cz
Navštíveno:  x