Nápověda: Copyright & copyleft

Copyright u „drobného materiálu“

Texty ve wiki, biblických výkladech apod. jsou zveřejňovány pod licencí GNU FDL (viz též její český překlad). Pokud chcete do Evangnetu přispět, musíte souhlasit se zveřejněním svých příspěvků pod touto licencí!

Licence u „materiálů“

Do pole Licence je možné zaznačit, jakým způsobem je možné s daným textem zacházet. Jelikož i u volně šiřitelných materiálů existuje velká škála toho, co jejich tvůrci budou považovat za férové užití (např. někomu může vadit komerční užití, ale nevadí mu, aby někdo další jeho dílo dále upravoval a rozvíjel; jiný naopak může trvat na tom, aby dílo zůstalo v originální podobě, ale povoluje komerční použití), chtěli bychom poprosit zejména autory textů, aby stručně, ale jasně vyjádřili, za jakých podmínek svolují s užitím svého díla veřejností.
Vřele doporučujeme iniciativu Creative Commons; zde je možné si sestavit vlastní licenci podle svých preferencí (bohužel její právní platnost u nás je problematická). Do pole Licence ve formuláři pro přidání textů, či materiálů, je pak možné dát jednoduše odkaz (URL) na tuto licenci. O této iniciativě viz např. tento článek.
Autory a držitele copyrightu prosíme, aby v případě, kdy by vystavením dokumentu, či jiného materiálu na Evangnetu došlo k porušení autorských práv, kontaktovali .

Nápověda (sekce)

Copyright & copyleft (článek)

Navigace