Nápověda: Email – přenos adresáře kontaktů, část C


Import adresáře do nové Kostky

1. Navštivte webové rozhraní nové Kostky https://email.evangnet.cz.
2. Přihlaste se.
3. Klepněte na ikonu s nápisem Kontakty na liště na levé straně obrazovky.
4. Nyní klepněte na ikonu Import v pravé části horní lišty.
5. Objeví se okno s nadpisem Importovat kontakty.
6. Klepněte na tlačítko s nápisem Browse (Procházet).
7. Objeví se dialogové okno pro výběr souboru.
8. V dialogovém okně najděte složku, kam jste předtím stáhli soubor s exportovaným adresářem, viz část A, bod 9, a vstupte do ní.
9. Měla by obsahovat soubor contacts.vcf, kontakty.vcf (případně s číselným označením contacts(1).vcf apod.) nebo rcube_contacts.vcf. Tento soubor vyberte a potvrďte výběr tlačítkem s nápisem Otevřít.
10. Nyní jsme zpět v prohlížeči v okně Importovat kontakty. V poli Importovat ze souboru vlevo od tlačítka Browse (Procházet) by mělo nyní být vyplněno jméno vybraného souboru.
11. Ve střední části okna Importovat kontakty v rozbalovacím seznamu Importovat přiřazení do skupin vyberte možnost Vše (vytvořit skupiny v případě potřeby).
12. Přepínač Nahradit celý seznam kontaktů zapněte. Nechte jej vypnutý, jedině pokud již máte v nové Kostce definovány nějaké kontakty, které byste chtěli zachovat.
13. Nyní klepněte na tlačítko Import.
14. Pokud vše zdárně proběhlo, ukáže se výsledek importu.
15. Nyní již můžete klepnout na tlačítko Konec. Okno Importovat kontakty se zavře, a tím je celý proces přenosu adresáře hotov.

Nápověda (sekce)

Email – přenos adresáře kontaktů, část C (článek)

Navigace