Nápověda: Email – přenos adresáře kontaktů, část A


Export adresáře z Hordy

1. Navštivte webové rozhraní Hordy https://webmail.evangnet.cz.
2. Přihlaste se svou evangnetovou e-mailovou adresou a heslem.
3. Klepněte na ikonu s nápisem Mail (Pošta).
4. Klepněte na ikonu s nápisem Address Book (Adresář).
Tím se dostanete do rozhraní adresáře.
5. Zde pak klepněte na ikonu s nápisem Import/Export (Importovat/exportovat). Objeví se stránka s nadpisy Import Address Book, Step 1 (Importovat adresář, krok 1) a Export Address Book (Exportovat adresář).
Nás bude zajímat druhá část, Export Address Book (Exportovat adresář).
6. V seznamu nadepsaném Select the export format (Vyberte formát exportu) vyberte položku vCard.
7. V seznamu nadepsaném Select the address book to export from (Vyberte adresář, ze kterého budete exportovat) vyberte položku Adresář <váš e-mail>.
8. Nakonec klepněte na tlačítko s nápisem Export.
9. Podle nastavení vašeho prohlížeče se buďto soubor s kontakty uloží automaticky nebo se zobrazí okénko s výzvou k uložení souboru. Ve druhém případě zvolte možnost Uložit soubor a potvrďte uložení. Soubor se nejspíše stáhne do složky Stažené (v Linuxu) nebo Stažené soubory či Downloads (ve Windows). Pokud nestanovíte jinak, jedná se o složku, kam se obvykle ukládají soubory stažené z internetu.
10. Tím je export hotov. Máte-li definované adresáře také ve staré Kostce, pokračujte částí B. Pokud ne, pokračujte částí C.
Máte-li definované ještě jiné adresáře, o nichž víte, že je potřebujete, opakujte postup od bodu 7 do bodu 9 pro všechny adresáře, které chcete přenést, a pak přejděte na část C. Pro druhý a další soubor s adresářem (např. kontakty(1).vcf, kontakty(2).vcf atd., pokud jste je neuložili pod jinými jmény) přeskočte na bod 4 části C.

Nápověda (sekce)

Email – přenos adresáře kontaktů, část A (článek)

Navigace