Nápověda: Nastavení příjmu a odesílání pošty v poštovním programu The Bat!

Elektronická pošta na Evangnetu: > Nastavení poštovního klienta pro uživatele, kteří mají schránku na Evangnetu > Nastavení příjmu a odesílání pošty v poštovním programu The Bat!

The Bat! (http://cs.wikipedia.org/wiki/The_Bat%21) je profesionální e-mailový klient, který má také svou home edici. Jeho 4 řada nemá chybu, starší řady jdou sehnat i zadarmo.

1. Založení účtů

1) Založení účtů je záležitostí několika oken. Místa, na které je třeba kliknout, nebo něco zapsat jsou na obrázcích označeny červeně. Začneme v hlavním okně klienta The Bat! výběrem záložky "Účet" z horního menu a položkou "Vytvořit…" Otevře se následující okno:
1a) Vložíme jméno účtu, to se bude zobrazovat ve zprávách poslaných z tohoto účtu. Domácí záložka můžeme ponechat výchozí. Klikneme dále.
1b) Ve druhém okně doplníme e-mailovou adresu například: . Potvrdíme dále.
1c) V dalším okně doplníme servery příchozí (pop3 nebo jiný) a odchozí (smtp) pošty pro Evangnet (podle obrázku). Klikneme dále.
1d) Na tomto okně doplníme jméno pro vstup do schránky na Evangnetu (to znamená mailovou adresu) a heslo. U jména se bude pravděpodobně implicitně nabízet jmeno.prijmeni z vaší mailové adresy a tak k němu stačí doplnit pouze @evangnet.cz. Zaškrtnutím políčka u volby "Ponechat zprávy na serveru" se nám budou do klienta stahovat jen kopie. V opačném případě se budou zprávy na servu automaticky mazat. Tuto volbu je možné později upravit v nastavení účtu. Šifrované odesílání hesla zatrhávat nedoporučujeme. Potvrdíme dále.
1e) U tohoto kroku se můžeme rozhodnout, zda budeme v nutných nastaveních pokračovat dále (což doporučuji) nebo se rozhodneme nastavovat účet později. K nastavení účtu je vždy přístup z hlavního okna programu záložka "Účet" položka "Nastavení". Otevření tohoto nastavení docílíme změnou volby na Ano a potvrzením Dokončit. Otevře se okno nastavení účtu.

2. Nastavení vlastností účtu

Nastavovat u účtu lze samozřejmě kde co, nyní nás zajímá jenom přenos pošty ze serveru Evangnet do klienta a odesílání. Proto v levém sloupci zvolíme nabídku "Přenos".
2a) Zde by měly být vloženy všechny údaje podle níže vloženého obrázku. Je zapotřebí jenom upravit způsob připojení v odesílání zpráv z nezabezpečeného na zabezpečené na vyhrazený port TLS (SSL). Číslo portu se automaticky změní na 465 (ne-li změňte ho ručně). To už se blížíme k závěru, kdy je třeba nastavit ještě přihlašování při odesílání pošty. Pro to zvolíme nabídku: Ověření při odesílání.
2b) Na novém okně zatrneme volbu "použít heslo při přihlašování na smtp…". Tím se nám otevře nová nabídka, kde je implicitně nastaveno "použít stejné nastavení jako při přijímání zpráv". Potvzdíme OK a tím je příjem a odesílání pošty nastaveno a můžeme klienta začít používat.
Poznámka pro uživatele i jiných účtů: Odesílání zpráv přes server Evangnet z klienta The Bat! můžeme použít i k jiným účtům (od jiných poskytovatelů). V tom případě na tomto místě musíme vybrat volbu "Použít specifické nastavení" a do políčka jméno vyplníme svou evangnetovou mailovou adresu a heslo (stejné jako u příjmu pošty).
autor: Štěpán Brodský,