Nápověda: Nastavení příjmu a odesílání pošty v poštovním programu Outlook 2007 v operačním systému Windows 7.

Elektronická pošta na Evangnetu: > Nastavení poštovního klienta pro uživatele, kteří mají schránku na Evangnetu > Nastavení příjmu a odesílání pošty v poštovním programu Outlook 2007 v operačním systému Windows 7.

Správné nastavení "Outlooku" pro příjem a odesílání pošty přes doménu "Evangnet" provedeme výběrem z hlavního menu programu přes nabídku "Nástroje" a následně "Nastavení účtu…".
V záložce "E-mail" vybereme možnost "Nový…", následně zvolíme emailovou službu dle obrázku (první možnost) a potvrdíme stiskem možnosti "Další".
V okně "Přidat nový emailový účet" není zatím nutno nic vyplňovat. Pouze zatrhneme ruční konfiguraci vlevo dole a potvrdíme stiskem možnosti "Další".
Opět zvolíme emailovou službu dle obrázku ("Email v Internetu") a potvrdíme stiskem ikonky "Další".
Vyplníme "Jméno" (např. jméno farního sboru); "Emailovou adresu"; "Typ účtu" (POP3); "Server příchozí pošty" (pop3.evangnet.cz); "Server pro odchozí poštu" (SMTP). Především však "Uživatelské jméno" a "Heslo", která užíváme pro výběr pošty či přihlášení k evangnetové doméně přes webové rozhraní (tedy emailovou evangnetovou adresu a heslo). Zatrhneme "Zapamatování hesla" i požadavek přihlášení "SPA". Poté klikneme na ikonu "Další nastavení"!
V okně "Nastavení emailu sítě internet" v záložce "Obecné" zvolíme název právě vytvářeného emailového účtu a případně i další podrobnosti, vše slouží pro naši interní potřebu.
Záložku "Server pro odchozí poštu" nastavíme dle obrázku.
Záložku "Připojení" nastavíme dle obrázku.
Velice důležité je správné nastavení poslední záložky "Upřesnit". Postupujte přesně dle obrázku, pouze v kolonce "Doručování" je na vaší volbě, zda se rozhodnete ponechávat kopie vašich emailů v serverové schránce sítě internet. Doporučuji kopie zachovávat a zároveň je po určitém čase odebírat, aby nedocházelo ke zbytečnému zahlcování vaší schránky. Po nastavení záložky "Upřesnit" nám už zbývá jen potvrdit nastavení stiskem ikony "OK".
Nezbývá než vyzkoušet, zda jsme vše správně zadali. Po návratu do okna "Přidat nový emailový účet" zvolíme "Test nastavení účtu", který by měl skončit blahopřáním, tak jako na našem obrázku. Po zavření "Testu nastavení účtu" klikneme na ikonu "Další".
Posledním krokem vytvoření nového emailového účtu je potvrzení ikonou "Dokončit". Po návratu do okna "Nastavení účtu" i případně "Nastavení tohoto účtu jako účtu výchozího", což v praxi znamená, že veškerá naše pošta bude z Outlooku automaticky (a pokud nerozhodneme jinak) odesílána pod hlavičkou emailu s koncovkou evangnet.
Autor: Lukáš Pešout