Nápověda: Microsoft Outlook 2003

Elektronická pošta na Evangnetu: > Nastavení poštovního klienta pro uživatele, kteří mají schránku na Evangnetu > Microsoft Outlook 2003

Nastavení příjmu a odesílání pošty v poštovním programu
Microsoft Outlook 2003 (http://cs.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Outlook) je součástí balíku kancelářských programů Microsoft Office 2003. Je plnohodnotným (a placeným) programem pro správu elektronické pošty, vedení kontaktů, organizaci času, úkolů, poznámek a vedení deníku. Standardně je součástí kancelářského balíku programů Microsoft Office 2003. (Jde o podstatně rozšířenou verzi programu Microsoft Outlook Express - http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B257824%26spid=2578%26sid=global, který je součástí instalace operačního systému Microsoft Windows.) Zde je odkaz na jeho oficiální domovskou stránku - http://office.microsoft.com/en-us/outlook/default.aspx. Instalace pod MS Windows probíhá standardně.
1a) Při prvním spuštění MSOE se objeví průvodce spuštěním aplikace MS Outlook 2003, který je zachycen na následujícím obrázku. Pro nastavení průvodce klikneme na tlačítko "Další".
Na následující obrazovce vybereme volbu "Ano" a opět pomocí tlačítka "další" pokračujeme k dialogovému oknu v bodě 2).
1b) Pokud jsme již program používali, nebo jsme nedopatřením průvodce nastavením zrušili, vyvoláme ho výběrem z hlavního menu programu přes nabídku "Nástroje" a následně "E-mailové účty…". Otevře se okno nastavení účtu zachycené na následujícím obrázku. Vybereme volbu "Přidat nový emailový účet" a stiskem tlačítka "Další" pokračujeme k dialogovému oknu v bodě 2).
2) V následujícím okně (zobrazeném níže) vyberme volbu připojení protokolem POP3. K dalšímu oknu se dostaneme stiskem tlačítka "Další". Pokud bychom cokoliv potřebovali později opravit, můžeme se do předchozích oken vracet pomocí tlačítek "Zpět".
3) V následujícím okně (zobrazeném níže) vyplníme své jméno a příjmení, svou emailovou adresu (v obrázku je použit email ). Zadáme také informace o serveru: pro server příchozí pošty POP3 vyplníme adresu pop3.evangnet.cz. Jako odchozí server SMTP vyplníme smtp.evangnet.cz. Do přihlašovacích informací vložíme jako uživatelské jméno celou svou adresu (v našem příkladě ). Heslo v tomto bodě vyplňovat nemusíme. Program se před prvním stažením pošty na něj znovu zeptá. Políčko Zapamatovat heslo způsobí, že se program na heslo již nikdy v budoucnu nebude dotazovat. Není to zrovna nejbezpečnější varianta. Pro správnou a bezpečnou funkci práce s poštou (šifrované spojení pro příchozí i odchozí zprávy) je ještě třeba projít další nastavení. Otevřeme si jej stiskem tlačítka "Další nastavení" v dialogovém okně vpravo dole.
4) V novém dialogovém okně Nastavení e-mailu sítě Internet (zobrazeném níže) budeme postupně procházet některé záložky. Na záložce Obecné můžeme v oblasti Poštovní účet zadat pro identifikaci v seznamu účtů např. Jméno a Příjmení. Není to ale povinné. Praktické ovšem je napsat svou emailovou adresu do pole E-mailová adresa pro odpověď. Pro další nastavení přejdeme na záložku "Server pro odchozí poštu".
5) Na této záložce zaškrtneme políčko "Server pro odchozí poštu požaduje ověření" a ponecháme možnost "Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty". K dalšímu nastavení se dostaneme kliknutím na záložku "Upřesnit".
6) V nastavení čísel portů serveru zaškrtneme u POP3 i SMTP políčko "Tento server požaduje šifrované spojení (SSL)". Zároveň se číslo serveru příchozí pošty POP3 změní na 995. U serveru pro odchozí poštu SMTP musíme manuálně vepsat do okénka číslo 465. Všechna nastavení na záložkách tohoto dialogového okna uložíme stiskem tlačítka "OK". Okno se tím zároveň uzavře.
7) Vracíme se do dialogového okna, s nímž jsme pracovali v bodě 3) tohoto návodu. Doporučuje se před dokončením nastavení využít integrované funkce správného nastavení, pomocí tlačítka "Test nastavení účtu…". Po jeho stisku poštovní program naváže spojení s příchozím a odchozím serverem. Pro kontakt s nimi (a stažení pošty pomocí serveru POP3) bude třeba do vyskakovacího okna zadat heslo, které vám bylo přiděleno. V případě zaškrtnutí volby "Zapamatovat heslo" program nebude zadání hesla už (nikdy) vyžadovat. V opačném případě jej bude nutno zadat vždy při stahování pošty, i při jejím odesílání. V rámci testu Outlook vytvoří testovací zprávu, kterou nejprve odešle pomocí SMTP serveru na vaši adresu (v našem případě na ) a potom ji opět stáhne přes server POP3. Tím se ověří funkčnost nastavení odesílání i přijímání pošty programem Outlook. Pokud jsme pečlivě provedli všechny předchozí kroky (a jsme v době testu připojeni k internetu), nemělo by při testu nastavení účtu dojít k žádné chybě. Pokud něco nefunguje, objeví se chybové hlášení. V tomto případě je třeba projít zpět všechny uskutečněné kroky, chybné nastavení opravit a provést test znovu, dokud neproběhne bez chyb.
8) Pokud test nastavení účtu proběhl úspěšně, můžeme stisknout tlačítko "Další".
9) V posledním okně průvodce nastavením stiskneme "Dokončit", čímž se nastavení uloží a dialog se uzavře.
10) Nastavení programu ještě (externě) otestujeme odesláním zprávy na email, který není hostován na serveru Evangnet (např. email končící @seznam.cz či @centrum.cz) a následnou odpovědí z tohoto serveru.
Autor: Mirek Soukup