Nápověda: Microsoft Outlook Express 6

Elektronická pošta na Evangnetu: > Nastavení poštovního klienta pro uživatele, kteří mají schránku na Evangnetu > Microsoft Outlook Express 6

Nastavení příjmu a odesílání pošty v poštovním programu Microsoft Outlook Express (http://cs.wikipedia.org/wiki/Outlook_Express) je funkčně dosti omezený (http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Ben-us%3B257824%26spid=2578%26sid=global) program pro správu pošty. Je součástí základní instalace operačního systému Microsoft Windows 98/2000/ME/XP, díky čemuž je i přes všechny své nevýhody mezi uživateli stále používán. Zde je odkaz na jeho oficiální domovskou stránku (http://www.microsoft.com/windows/oe/). Operační systém Microsoft Windows Vista obsahuje MSOE ve verzi 7, která funguje pod názvem Windows Mail. Instalace pod MS Windows probíhá standardně.
1a) Při prvním spuštění MSOE se objeví průvodce nastavením, který je zachycen na následujícím obrázku. Napíšeme své jméno a příjmení a klikneme na tlačítko "Další".
1b) Pokud jsme již program používali, nebo jsme nedopatřením průvodce nastavením zrušili, vyvoláme ho výběrem z hlavního menu programu přes nabídku "Nástroje" a následně "Účty…". Otevře se okno nastavení účtu zachycené na následujícím obrázku.
Zde vybereme (vpravo nahoře) "Přidat" - "Pošta…", jak ukazuje obrázek dole, a pokračujeme bodem 1a).
2) V následujícím okně (zobrazeném níže) vyplníme svou emailovou adresu (v obrázku je použit email ) a pokračujeme tlačítkem "Další". Pokud byste cokoliv potřebovali později opravit, můžete se do předchozích oken vracet pomocí tlačítek "Zpět".
3) V následujícím okně (zobrazeném níže) vybereme server POP3 a vyplníme adresu pop3.evangnet.cz. Jako odchozí server vyplníme smtp.evangnet.cz a pokračujeme tlačítkem "Další".
4) V následujícím okně (zobrazeném níže) použijeme svou emailovou adresu jako název účtu (na obrázku opět použit email ), heslo v tomto bodě vyplňovat nemusíme. Program se před prvním stažením pošty na něj znovu zeptá. Políčko Zapamatovat heslo způsobí, že se program na heslo již nikdy v budoucnu nebude dotazovat. Není to zrovna nejbezpečnější varianta.
5) V potvrzovacím okně (viz obrázek níže) uložíme zvolené nastavení stiskem tlačítka "Dokončit".
6) V předchozích krocích jsme úspěšně vytvořili emailový účet. Pro správnou a bezpečnou funkci práce s poštou (tj. šifrované spojení pro příchozí i odchozí zprávy) je ještě třeba projít další nastavení, která dialog vytvoření účtu (kroky 1 až 5) vynechal. Tato nastavení vyvoláme výběrem z hlavního menu programu přes nabídku "Nástroje" a následně "Účty…". Otevře se okno nastavení účtu zachycené na následujícím obrázku. V levé části okna vybereme právě vytvořený emailový účet pop3.evangnet.cz a pokračujeme tlačítkem "Vlastnosti".
7) V okně nastavení poštovního účtu (zachyceném na následujícím obrázku) na záložce "Obecné" změníme název poštovního účtu na své Jméno a Příjmení. Totéž vyplníme i do kolonky "Jméno" v Informacích o uživateli. Zkontrolujeme správnost své emailové adresy, kterou dále opíšeme i do kolonky "Adresa pro odpovědi". Zaškrtnutí volby "Použít tento účet pro příjem pošty a synchronizaci" ponecháme. Pokračujeme k dalšímu nastavení vybráním záložky "Servery".
8) Na této záložce zaškrtneme dole v oblasti "Serveru odchozí pošty" políčko "Server vyžaduje ověření". Pro podrobnější nastavení této funkce stiskneme tlačítko "Nastavení" vpravo.
9) V tomto dialogovém okně zkontrolujeme nastavení výběru Přihlašovacích informací. Pro správnou funkci odesílání pošty je nutné, aby byla vybrána volba "Použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty". Dialog potvrdíme a okno uzavřeme stiskem tlačítka "OK".
10) V původním okně přejdeme na záložku "Upřesnit" (viz obrázek dole). Čísla portů serverů nastavíme způsobem, který je na obrázku. Tzn., že server odchozí pošty musí mít číslo portu 465 a zaškrtnuté políčko "Tento server požaduje zabezpečené připojení (SSL)". Zaškrtnutím políčka s týmž textem u serveru příchozí pošty se číslo jeho portu změní automaticky na 995. Zvolené nastavení potvrdíme a okno uzavřeme stiskem tlačítka "OK".
11) Nastavení otestujeme odesláním zprávy na email, který není hostován na serveru Evangnet (např. email končící @seznam.cz či @centrum.cz) a následnou odpovědí z tohoto serveru.
Autor: Mirek Soukup