Nápověda: Drupal

Evangnet nabízí síťovou instalaci redakčního systému Drupal (http://drupal.org). Zde najdete návod k základnímu nastavení a zprovoznění systému. Návod je psán předně pro sbory ČCE, je možné pochopitelně analogicky využít i pro jiné stránky.
Tento návod připravil Petr Turecký ze Soběhrd. Děkujeme.

INFORMACE PRO ADMINISTRÁTORA

Pojmy

menu – nabídka vlevo
navigace – levé menu administrace po přihlášení
primární odkazy – odkazy nahoře
sekundární odkazy – pod nimi
bloky – menu položky – jejich umístění na webu – vlevo, vpravo apod.
CAPTCHA – systém, který rozpoznává, jestli tam zadává člověk nebo stroj.

Uživatelé

Administrace/uživatelé
Kde se nastavuje oprávnění a kde se zadává nový uživatel?
Přidat uživatele:
Obr 1: přidání uživatele
Klikneme-li na operaci: „upravit“, pak můžeme zadat, do jaké role daný uživatel patří. Tam také vidíme jeho heslo, e-mailovou adresu atd.

Role

POZOR: nepoužívat přednastavené! Administrátor musí vše nadefinovat!
Obr 2: role
V poli – „upravit oprávnění“ určuji, jaká má práva vybraná role.
Např. farář může mít zatrženo téměř vše.
Zato farník nemůže téměř nic:
Obr 3: práva farníka

Smazání uživatele

seznam uživatelů – administrace/uživatelé/uživatelé
musí se dát „upravit“ a potom „smazat“ v dalším okně.
Obr 4: smazání uživatele

Nastavení rozbalování menu

administrace/prvky webu/menu/upravit položku:
zakliknout „rozbalené“
nadřazená položka: historie – znamená, že to je pod položkou „historie“

Témata drupalu – základní grafická podoba webu:

Grafika

prvky webu, témata vzhledu – vybere se grafika
nebo:
výměna barev:
admin/prvky/témata vzhledu/ - barevné vzory etc.

Nadpis - změna

administrace/nastavení webu/informace o webu
tam lze nastavit i úvodní stránku – třeba kalendář, nebo aktuality

Moduly

je třeba mít nainstalované tyto moduly:
Obr 5: nainstalované moduly
event
gallery
image - v administraci – editace v administrace/ „oprávnění“ - oprávnění dělat obrázky
privat – kvůli přihlašování – v administraci – editace v administrace/ „oprávnění“/modul private:
privátní obsah – sborový – přístup má farář, farník, kurátor, presbyter

Wysiwyg

zprovoznění:
Administrace - nastaveni webu - Wysiwyg - Format vstupu: u obou HTML verzi zaškrtnout editor, který se nabízí (TINY MCE …), uložit.

Rozmístění menu položek na webu:

administrace/prvky webu/menu/bloky - upravit
Obr 6: úprava umístění položek v pravém menu
Zde lze zadat, jaké a kde budou umístěny položky.

Vytvořit nové (levé) menu:

vytvorit obsah/stránka
a pak ji zařadit pod Menu (Nastaveni menu / nadrazena polozka - Menu). Dodstane automaticky přiřazené číslo.
Odkazy se nemají psát do stránky, ale umísťovat jako podpolozku menu.
Např položka hospic:
Administrace/prvky webu/menu/Menu/přidat položku/vyplnit cestu, název a nadřazenou položku – v případě položky hospice: "Odkazy".
Např. hospic.
Obr 7: levé menu
Obr 8: vytvoření nové položky menu
Kliknu na ikonu s názvem: přidat položku a další menu můžeme definovat a přidat.

Pravé menu

Obr 9: pravé menu

Vytváření položek obsahu

vytvořit obsah – vpravo vidí, jaký obsah – článek, anketa, kázání etc…
zadá se ve formátu full html – dovoluje jenom některé tagy. Méně poučený uživatel to ale nepotřebuje.

INFORMACE PRO ZADÁVÁNÍ OBSAHU WEBU

Problém s datem – umístění obsahu na stránce

aktualita – lze měnit datum zadání v kolonce: „autor“. Aby v aktualitě na prvním místě nebylo datum zadání příspěvku – je to zmatečné.

Kalendář

nutné nainstalovat modul ve složce v moduls, dále je nutné mít tyto moduly (viz: Obr: nainstalované moduly).
Akce se zadavaji jako vytvorit obsah –
Zobrazování akcí na titulní straně upravuje administrátor – např. lze nastavit, aby tam byly jen vybrané akce – např. „článek“.
Akce do kalendáře
Účet/vytvořit obsah/akce
Obr 10: vytvoření akce v kalendáři
nadpis – do nadpisu dát celou anotaci – např. Biblická ládví – do textu se nedává nic.
Důležité je dát dolů datum a čas.
Když je to delší akce, zaškrtnu konečný čas – end date – a vyplním konec času
Privátní posty – to je vidět jen pro určité lidi – např. Zápisy ze staršovstva
Možnosti vydání:
nezobrazovat na úvodní stránce
Uložit – tím naskočí do kalendáře

Aktuality:

vytvořit obsah – článek – článek se ukazuje na úvodní straně.
Článek je např. Koncert, něco, co má být vidět zvýrazněno
Obr 11: článek, který se zobrazí na první straně

Ukládání fotky

fotku musím dát bud na server - a k ní přiřadit cestu nebo cestu z jiného umístění
založím–li obshah / obrázek – pak se mi na první stránce oběví jen náhled a po rozkliknutí se zvětší – ale je to věc nastavení – nastavení webu/images – maximální velikosti etc…
dole je velikost originálu a velikost náhledu
Obr 12: nastavení velikosti náhledu obrázku, který se potom ukáže na první straně

Uložení dokumentu, např: zápis staršovstva

Zápis je třeba nahrát přes ftp do složky drupal:
Obr 13: Uložení dokumentu
složka Drupal (např. přes program Winscp) složka „files“ / staršovstvo – wordové soubory
staršovstvo/zápisy z jednání/upravit – zkopíruju odkaz z editoru a přidá se název nového souboru
nové se dávají nahoru

Úprava existující kalendářní aktuality

administrace/správa obsahu/obsah
Obr 14: úprava aktuality
chci-li akci upravit či smazat, kliknu na tlačítko „upravit“ a tam už odklikám to, co chci učinit.

Nápověda (sekce)

Drupal (článek)

Navigace