Nápověda: Bible - poznámky

(Tento příspěvek je pahýl.)
Pod každým veršem naleznete řádku s krátkými poznámkami. Ty potom podle potřeby mohou odkazovat k delšímu textu, který se naléza za biblickým textem. Krátké poznámku u veršů mají následující strukturu:
  • (horní index): zkratka pro typ poznámky (viz níže). Např L znamená odkazy na literaturu.
  • text poznámky (většinou s odkazem na delší verzi poznámky, či na jinou stránku).
  • poznámka je ukončena dvojitým znakem ||.

Typ poznámky může být:

K
Konkordancie, neboli odkazy na ostatní biblické verše. Tyto konkordancie mohou být buď přidány uživateli Evangnetu, nebo jeho správci (tak je tomu u konkordancií Bible kralické). DODĚLAT:typy
V
Výklady DODĚLAT
P
Písně. Zde jsou odkazy do databáze písní, především se jedná o přímé citace, či parafráze daného biblického místa. Píseň je označena zkratkou zpěvníku a svým pořadovým číslem.
L
Literatura. Tato poznámka odkazuje na literaturu v rámci projektu rejstříku biblických citací k tištěným knihám. Odkaz se sestává ze zkratky knihy (na konci stránky je seznam citované literatury, na který se je možné dostat kliknutím na tuto zkratku) a číslem stran(y), kde je biblický verš citován.
KZ
Kázání. Tato poznámka odkazuje na kázání v databázi kázání, je-li daný verš základem kázání.
M
Materiály.
D
Diskuze. Odkaz na diskuzní fórum k verši. Kdokoliv může přidat svůj hlas do diskuze.

Nápověda (sekce)

Bible - poznámky (článek)

Navigace