Nápověda: URL

URL (z angl. Uniform Resource Locator) je řetězec znaků jednoznažně označující (především) webové stránky na internetu. Jejím příkladem je např. http://www.evangnet.cz/napoveda:URL (jednoznačně označující tuto stránku).
Viz též URL (Wikipedia).

Nápověda (sekce)

URL (článek)

Navigace