Slova ustanovení večeře Páně

1K 11,23-26 ČEP
Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal:
Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává; to čiňte na mou památku.“
Stejně vzal po večeři i kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví; to čiňte, kdykoli budete píti, na mou památku.“ Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
Agenda ČCE díl I. (1983) formulář D
Kazatel: Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb (kazatel vezme do ruky chléb), vzdal díky, lámal jej a řekl: Vezměte, jezte. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku.
Stejně vzal po večeři i kalich (kazatel vezme do ruky kalich) a řekl: Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, to čiňte, kdykoli z něho budete pít, na mou památku.

Liturgie (sekce)

Slova ustanovení večeře Páně (článek)

Navigace