Vysvětlení k pracovnímu návrhu nových bohoslužebných formulářů

Liturgie > Vysvětlení k pracovnímu návrhu nových bohoslužebných formulářů

Za základní podobu považujeme bohoslužby s večeří Páně; vzhledem k obvyklé praxi si ale netroufneme nepočítat také s bohoslužbami bez VP.
Formulář A je v církvi (s úpravami) zřejmě nejpoužívanější – pokusíme se ho proto revidovat a použít.
U formulář B jsme zjistili, že se v podobě, kterou předkládá Agenda ČCE, nikde nepoužívá, aplikují se jen některé jeho prvky (předřazení ohlášek před kázání, tedy do služby Slova, sbírka vykonávaná během bohoslužeb, některé části přípravy k večeři Páně).
Formulář C zachycuje praxi v několika sborech s rezidui luterské tradice (a to stejně jen zčásti), proto jsme se rozhodli jej ponechat beze změn. Formulář D považujeme za dobrou cesta k liturgicky bohatší a ekumenicky orientované podobě evangelické bohoslužby – pokusíme se v ní pokračovat.
Nerozhodli jsme se pro užití konkrétního lekcionáře pro jednotlivé neděle. Formulář úzce svázaný s určitými texty je totiž nepoužitelný v případě volby textů jiných. Formuláře proto hodláme navázat na neděle a svátky podle liturgického (církevního) roku, některé formuláře navázány na různá témata křesťanské víry (podobně jako je tomu např. v německé reformované agendě).
Aby byly bohoslužebné texty použitelné v co nejširším měřítku, chceme vytvářet „moduly“ – výměnné prvky v rámci jednotlivých bohoslužebných pořádků, které bude možno kombinovat.
Za důležitou považujeme těsnou spolupráci s komisí pro přípravu nového zpěvníku (zejména v oblasti použití responsoriálních žalmů, nepísňových forem, liturgických zpěvů apod.).
Ve všech formulářích počítáme se vstupní hudbou na začátku a s postludiem na konci bohoslužeb. (Kde je to možné, nechť je preludium součástí bohoslužeb, tzn., že se začíná hrát až ve chvíli, kdy všichni účastníci bohoslužeb včetně sloužících jsou již na svých místech.)
Jednu část bohoslužeb jsme z nedostatku lepších nápadů nazvali „koinonická část“ – řadíme do ní sborová oznámení, přímluvné modlitby a sbírku (dalo by se sem podle některých zařadit i slovo poslání, které následuje). Sbírku tak důsledně integrujeme do bohoslužeb (místo obvyklé praxe sbírky při vycházení). Nemáme však dořešeno, jaká by měla být její podoba (obíhající košíček?, za písně, hudby nebo bez doprovodu?)
Poradní odbor liturgický SR ČCE


Liturgie (sekce)

Vysvětlení k pracovnímu návrhu nových bohoslužebných formulářů (článek)

Navigace