Pořad bohoslužeb E2 (bohoslužby bez večeře Páně)

Liturgie > Pořad bohoslužeb E2 (bohoslužby bez večeře Páně)


Úvodní část

 • Vstupní hudba
 • Otevření
 • Pozdrav
 • Vstupní slovo
 • Píseň (žalm)
 • Úvodní modlitba
 • (b) Vyznání vin
 • (b) (Kyrie)
 • (b) Slovo milosti
 • (b) Pozdrav pokoje
 • Píseň nebo zpěv Gloria

Služba Slova

 • 1. čtení
 • Píseň
 • 2. čtení
 • Kázání
 • Modlitba po kázání
 • (a) Vyznání vin
 • (a) Kyrie
 • (a) Slovo milosti
 • (a) Pozdrav pokoje
 • Vyznání víry
 • Píseň

Přímluvné obecenství

 • Sborová oznámení a ohlášení
 • Přímluvná modlitba
 • Sbírka
 • (Píseň)

Závěrečná část


Liturgie (sekce)

Pořad bohoslužeb E2 (bohoslužby bez večeře Páně) (článek)

Navigace