Pořad bohoslužeb E1 (bohoslužby s večeří Páně)

Liturgie > Pořad bohoslužeb E1 (bohoslužby s večeří Páně)

 • tento formulář je pokusem o „třetí cestu“, kombinuje tradiční prvky s některými novými návrhy, úvodní modlitba se předpokládá jako krátká, na bázi kolekty
 • vyznání vin (+ Kyrie) a slovo milosti se nachází buď v úvodní části (b) nebo po kázání (a)
 • formulář ukazuje, že pozdravení pokoje nemusí jen předcházet pozvání ke stolu Páně, nýbrž že také může navazovat na vyznání vin a slovo milosti, ale následovat i po vysluhování (c)
 • formuláře: nanebevstoupení Páně, velikonoční neděle

Úvodní část

 • Vstupní hudba
 • Otevření
 • Pozdrav
 • Vstupní slovo
 • Píseň (žalm)
 • Úvodní modlitba
 • (b) Vyznání vin
 • (b) (Kyrie)
 • (b) Slovo milosti
 • (b) Pozdrav pokoje
 • Píseň nebo zpěv Gloria

Služba Slova

 • 1. čtení
 • Píseň
 • 2. čtení
 • Kázání
 • Modlitba po kázání
 • (a) Vyznání vin
 • (a) (Kyrie)
 • (a) Slovo milosti
 • (a) Pozdrav pokoje
 • Vyznání víry
 • Píseň

Služba stolu Kristova


Přímluvné obecenství

 • Sborová oznámení a ohlášení
 • Přímluvná modlitba
 • Sbírka
 • (Píseň)

Závěrečná část