Pořad bohoslužeb D2 (bohoslužby bez večeře Páně)

Liturgie > Pořad bohoslužeb D2 (bohoslužby bez večeře Páně)

 • tento formulář je zkrácenou verzí formuláře D1, není tedy totožný s formulářem D2 současné Agendy (nově pojaté texty nepovažujeme za nutnost k vytvoření nového formuláře, tradiční i nové texty by mělo být možné zařadit na známá místa; pokládáme za podstatné, aby ti, kdo připravují bohoslužby, porozuměli tomu, kde a proč mají jejich jednotlivé prvky své místo a aby byli pak schopni vlastní tvorby jednotlivých modulů či jejich správné volby a zařazení)
 • formuláře: neděle po Trojici

Úvodní část

 • Vstupní hudba
 • Otevření
 • Pozdrav
 • (Vstupní slovo)
 • (Píseň)
 • Vyznání vin (confiteor)
 • Kyrie
 • Slovo milosti
 • Gloria
 • Modlitba (kolekta)

Služba Slova

 • 1. čtení (Starý zákon)
 • Žalm
 • 2. čtení (epištola)
 • Píseň nebo zpěv Haleluja
 • 3. čtení (evangelium)
 • Kázání
 • (Ticho nebo varhanní mezihra)
 • Modlitba po kázání
 • Vyznání víry
 • Píseň

Přímluvné obecenství

 • Sborová oznámení a ohlášení
 • Přímluvná modlitba
 • Sbírka
 • (Píseň)

Závěrečná část