Pořad bohoslužeb D1 (bohoslužby s večeří Páně)

Liturgie > Pořad bohoslužeb D1 (bohoslužby s večeří Páně)

 • vychází z formuláře D1 v Agendě a inspiruje se mešním kánonem a luterskými bohoslužebnými pořádky
 • u tohoto formuláře narážíme na nedostatek příslušných liturgických textů (nemáme např. obecně přijímaný Confiteor) a nepísňových zpěvů (domníváme se však, že lze recitovat předtištěné texty nebo zpívat sloky některých písní z EZ)
 • formulář předpokládá ustálené pořadí čtení (starozákonní, epištolní, evangelijní)
 • slovo poslání není dalším čtením celé perikopy, je spíše „slovem na cestu“, může být i citací z některého z přečtených oddílů
 • formuláře: svatodušní neděle

Úvodní část

 • Vstupní hudba
 • Otevření
 • Pozdrav
 • (Vstupní slovo)
 • (Píseň)
 • Vyznání vin (confiteor)
 • Kyrie
 • Slovo milosti
 • Gloria
 • Modlitba (kolekta)

Služba Slova

 • 1. čtení (Starý zákon)
 • Žalm
 • 2. čtení (epištola)
 • Píseň nebo zpěv Haleluja
 • 3. čtení (evangelium)
 • Kázání
 • (Ticho nebo varhanní mezihra)
 • Modlitba po kázání
 • Vyznání víry
 • Píseň

Služba stolu Kristova


Přímluvné obecenství

 • Sborová oznámení a ohlášení
 • Přímluvná modlitba
 • Sbírka
 • (Píseň)

Závěrečná část