Pořad bohoslužeb A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

Liturgie > Pořad bohoslužeb A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

 • tento formulář je zkrácenou verzí formuláře A1
 • vyznání vin se slovem milosti, jakož i vyznání víry nepatří jen do svátostné bohoslužby, jsou součástmi každé bohoslužby Slova, jejich umístění však může být různé (vyznání vin a slovo milosti může být součástí úvodní modlitby nebo modlitby po kázání, vyznání víry se může po kázání říkat nebo zpívat)
 • ani z tohoto formuláře není vyloučeno pozdravení pokoje, může být umístěno za vyznání víry
 • formuláře: neděle trojiční, neděle po Trojici

Úvodní část


Služba Slova

 • 1. čtení
 • Píseň
 • 2. čtení
 • Kázání
 • Modlitba po kázání
 • Vyznání vin
 • Slovo milosti
 • Píseň

Přímluvné obecenství

 • Sborová oznámení a ohlášení
 • Přímluvná modlitba
 • Modlitba Páně
 • Sbírka
 • (Píseň)

Závěrečná část