Pořad bohoslužeb A1 (bohoslužby s večeří Páně)

Liturgie > Pořad bohoslužeb A1 (bohoslužby s večeří Páně)

 • vychází z formuláře A v současné agendě, který je (byť s úpravami) nejrozšířenější, beze změn (přesto by bylo vhodné formulář doplnit např. odpovědí sboru na pozdrav předsedajícího)
 • vstupní modlitba může mít trojdílné schéma (viz Agenda 1983, 1. díl: adorace/anamnéze, vyznání vin, prosba o Ducha svatého) – pak je otázka, zda by tu po vyznání vin nemělo následovat slovo milosti a zda je dobré, aby bylo ještě jedno vyznání vin po kázání
 • vstupní modlitba může mít také podobu podle členění kolekty (oslovení, anamnéze, prosba, konkluze)
 • eucharistická modlitba je v tomto formuláři zkrácena na instituci a modlitbu (epiklézi), tak jak je tomu v některých reformovaných agendách (např. francouzské ref. církve) – otázkou však zůstává, jestli tato redukce není vhodná pouze pro vysluhování při bohoslužbách zkrácených z pastoračních ohledů (např. u nemocných)
 • formuláře: neděle trojiční, neděle po Trojici

Úvodní část


Služba Slova

 • 1. čtení
 • Píseň
 • 2. čtení
 • Kázání
 • Modlitba po kázání
 • Vyznání vin
 • Slovo milosti
 • Vyznání víry
 • Píseň

Služba stolu Kristova


Přímluvné obecenství

 • Sborová oznámení a ohlášení
 • Přímluvná modlitba
 • Sbírka
 • (Píseň)

Závěrečná část