Kalendář: 38. Sbormistrovský kurz v Sola gratia

38. Sbormistrovský kurz v Sola gratia písně a zpěvy z nového Evangelického zpěvníku sborové skladby pod vedením studentů SCHEA Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 38. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 18. - 20. 3. 2022 v rekreačním středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Na tomto kurzu se budeme věnovat především písním a jiným formám zpěvů z nového Evangelického zpěvníku. Kromě praktických rad k metodice nácviku nových písní, chceme se zaměřit na širší hymnologicko-liturgické souvislosti, které se týkají užívání nového zpěvníku. Proběhne také nácvik sborových skladeb od různých autorů, které povedou studenti Semináře církevní hudby Evangelické akademie. Kazatelem na tomto kurzu bude Pavel Hanych, manažer projektu nového zpěvníku, vedoucí oddělení ekumenických a zahraničních vztahů. Kurz bude zakončen závěrečným koncertem, který proběhne 20. 3. 2022 ve 13:30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem. Zahájení kurzu bude v pátek 18. 3. 2022 v 19:30 hod. v kapli Sola gratia. Poplatek za kompletní stravu (sobota plná penze, neděle polopenze) a ubytování (2 noci) činí 2000 Kč / osoba. Přihlášku formou jednoduchého mailu je možno poslat na adresu moravetz@e-cirkev do 13. 3. 2022. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení, věk, bydliště, přání o masitou nebo vegetariánskou stravu. Odhlášení z kurzu je možné provést do 16. 3. 2022. Na podhostýnské sboropění se opět těší Ladislav Moravetz celocírkevní kantor Českobratrské církve evangelické

Kdy: 18. — 20. 3. 2022
Místo: Bystřice pod Hostýnem
Cílová skupina: laici, kazatelé, zpěváci.
Region: vých. Morava.
Druh akce: bohoslužby, kurz, koncert.
Pořádá: ČCE.

  • přidat komentář »
  • přidal: Uživatel Evangnetu Ladislav Moravetz <>
  • aktualizováno: 12.02.2022 10.19
  • přidat akci