Kalendář: Parrésia 2019 (6/7)

STUDÁNKA PÁNĚ Shromáždění na paměť zápasu o svobodu vyznání u Studánky Páně v lese pod Javořicí (autobusy zajištěny) --------------- Bohoslužba – Pavel Pokorný, evangelický farář v Praze Střešovicích, člen synodní rady ČCE --------------- Přednáška – Pavel Hošek, teolog, religionista a vysokoškolský profesor, kazatel Církve bratrské Češi mezi vírou, nevírou a pověrou Český národ byl v dějinách považován za jeden z nejzbožnějších i za jeden z nejbezbožnějších na světě. Podle současných průzkumů se postoj české společnosti k duchovním otázkám, hodnotám a symbolům pozoruhodně proměňuje. Přednáška je věnována této proměně, jejím příčinám a důsledkům.

Kdy: 25. 8. 2019, 14:30h
Místo: Horní Dubenky
Www: https://www.horni-dubenky.cz/rubrika/novinky/parresia-2019.htm (125x)
Cílová skupina: všechny věkové kategorie.