Kalendář: Janovy pašije - Premiéra

Jiřina Dvořáková Marešová je autorkou Janových pašijí, které budou poprvé uvedeny. Zpívat bude pěvecký sbor Naši Pěvci při Českobratrské církvi evangelické v Praze 6 - Dejvicích Sbormistr Filip H.Härtel Ludmila Vernerová - soprán Jan Potměšil - umělecký přednes Jiřina Dvořáková - Marešová - varhany v kostele u Salvátora (Salvátorská ul)

Kdy: 12. 4. 2019, 19:30h
Místo: Kostel u Salvátora, Praha 1