Kalendář: První pokus o demokratický stát ve střední Evropě

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české reformace, pořádá tradiční, již čtyřicátý devátý seminář pro učitele a další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy s tématem: První pokus o demokratický stát ve střední Evropě 1619 (400. výročí). Konfederace stavů Českého království z období stavovského povstání je dnes téměř zapomenutou kapitolou vývoje českých právních dějin. Její letošní kulaté výročí si připomenutí rozhodně zaslouží. Také proto, že se mj. v rozsahu svobody náboženské, konfesijní a svobody svědomí velice blíží současnému pojetí v platné české ústavě. K tématu bude hovořit doc. PhDr. Eva Melmuková (v minulých letech moderátorka VERITAS). Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to v sobotu 30. března 2019 od 10 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné. Doporučujeme při využití MHD v Pardubicích jet přímými autobusy do zastávky Karla IV., odkud je třeba pokračovat už pěšky ulicí Arnošta z Pardubic do ulice Sladkovského. Pěší část cesty měří asi půl kilometru. Ze zastávky Hlavní nádraží odjíždí na zastávku Karla IV. linka č. 6 v 9:05, 9:25 a v 9:45 a linka č. 8 v 9:19 a v 9:39 hodin). Doba jízdy je v obou případech jen 7 minut. Fara stojí blízko železničního podchodu.

Kdy: 30. 3. 2019, 10:00h
Místo: ČCE Pardubice, Sladkovského 638
Www: http://veritas.evangnet.cz (214x)
Cílová skupina: mládež, třicátníci, střední generace, senioři (věkem), laici, kazatelé, ekuména.
Region: vých. Čechy.
Druh akce: seminář.