Kalendář: Supervizní seminář

Základním cílem semináře je poskytnout odstup, nadhled a podporu pro reflexi vlastní práce. A tak pomoci ke zpevnění a rozvoji našich schopností a dovedností, a také k rozpoznání a k tvůrčímu zacházení s hranicemi a omezeními, na které v naší službě narážíme. V semináři budeme pracovat ve skupině. Bonusem skupinové práce oproti individuální supervizi je možnost kolegiálně sdílet naše pracovní úspěchy, radosti, nejistotu, frustraci, hněv… Seminář bude postaven na praktické supervizní práci, předpokládáme tedy, že si každý účastník na seminář připraví alespoň jednu situaci, příběh ze své vlastní farářské či pastorační praxe (nemusí to být písemně). Seminář připravují a další informace poskytnou: Jiří Weinfurter a Filip Šimonovský.

Kdy: 26. — 29. 5. 2019
Místo: Evangelická škola v Křížlicích
Www: https://prihlasky.srcce.cz/akce/203-supervizni-seminar (250x)
Cílová skupina: kazatelé.
Druh akce: seminář.