Kalendář: Letní kurzy pro varhaníky

Letní varhanní kurzy v Sola gratia Kurzy jsou určeny varhaníkům a doprovazečům bohoslužebného zpěvu ze sborů naší církve. Srdečně zveme především začínající, ale i pokročilejší mladé i starší amatérské varhaníky (hráče na klavír / klávesy, žáky ZUŠ, samouky), kteří se této službě věnují a potřebují získat nové podněty a zkušenosti pro praxi. Varhanní služba napomáhá k vyjádření chvalozpěvu církve. Společná chvála lépe vyzní, když je zpívaná, a když má krásný doprovod. Ten se ale musí trénovat. Jde o důležitý úkol, který nemá viset na jednom člověku. Ideální je, když farní sbor má k dispozici několik hudebních doprovazečů. Varhanní službu je třeba omlazovat. Proto prosíme staršovstva sborů, aby oslovovali a povzbuzovali především mladé hudebníky, aby se v této službě cvičili a jezdili na kurzy. V letošním roce nabízíme dva kurzy, které budou probíhat ve středisku Sola gratia a v budově ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem. Termíny kurzů: 31.7. - 3. 8. 2017 kurz pro mládež od 12 let 3. - 6. 8. 2017 kurz pro střední generaci od 18 let Náplň kurzu pro mládež: 1. písně z období reformace a osvícenství 2. návody k improvizaci 3. rokokové a klasicistní skladby jednoduché obtížnosti 4. slavnostní skladby pro svatební příležitosti 5. meditativní skladby, použitelné na pohřbech 6. pobožnosti a společné zpívání. Náplň kurzu pro střední generaci: 1. církevní hudba v klasicismu 2. doprovod písní z období reformace a osvícenství vč. jednoduchých forem improvizace 3. výběr z varhanní tvorby 18. st. 4. slavnostní skladby pro svatební příležitosti 5. meditativní skladby, použitelné na pohřbech 6. prezentace a nácvik doprovodů písní z nového církevního zpěvníku 7. pobožnosti a společné zpívání. Ubytování a kompletní stravování máme zajištěné v penzionu Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem. Poplatek kurzu (cena za ubytování a kompletní stravu) je ve výši 1890 Kč / osoba. Platí se až na místě. Zájemci nechť se písemně přihlašují formou e-mailu do 1. července 2017 na mail: moravetz@e-cirkev.cz Po přihlášení každý uchazeč obdrží materiály a pokyny k samostatné přípravě. V jednoduché přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, věk, termín kurzu, adresa, sbor ČCE, příp. požadavky ke stravě, termín kurzu a telefon. Zahájení obou kurzů je naplánováno na 15. hod. v den příjezdu. Každý kurz končí po obědě v den odjezdu. Na muzicírování a na příjemné společenství se těší lektoři kurzů: Ester Moravetzová & Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE

Kdy: 31. 7. — 6. 8. 2017
Místo: Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem
Cílová skupina: mládež, třicátníci, střední generace, senioři (věkem).
Region: Česko.
Druh akce: kurz.
Pořádá: ČCE.

  • přidat komentář »
  • přidal: Uživatel Evangnetu Ladislav Moravetz <>
  • aktualizováno: 25.04.2017 16.07
  • přidat akci