Kalendář: Kurz Setkání s islámem a cizinci

Kurz Setkání s islámem a cizinci - základní religionistické a právní souvislosti obsahuje základní informace o islámu, bude se věnovat samotné víře i rozdílům mezi křesťanstvím a islámem. Účastnící dostanou informace o přítomnosti islámu v západním světě a o modelech soužití, přičemž tématem budou i vnitřní pravidla a zvyky v islámu v konfrontaci se zvyky a zákony v západním světě a v ČR. Kurz se zabývá i právními normami upravujícími pobyt cizinců včetně azylantů v ČR – druhy pobytů, které mohou cizinci v České republice získat na základě zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu. U jednotlivých druhů pobytů budou uvedeny související práva a povinnosti ve vybraných oblastech života včetně oblasti vzdělávání. Součástí kurzu bude i debata s českým muslimem - v tomto kurzu bude v závěrečné debatě mluvit Petr Pelikán.

Kdy: 26. 5. 2017, 9:00h
Místo: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Www: http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/setkani-s-islamem-cizinci-zakladni-religionisticke-pravni-souvislosti (278x)
Cílová skupina: starší mládež, třicátníci, střední generace, senioři (věkem).
Region: Praha a stř. Čechy.
Druh akce: kurz.