Kalendář: Dialog jako pracovní nástroj (nejen) v pedagogické

S využitím praktických cvičení, ukázek a videonahrávek si účastníci procvičí a osvojí některé dovednosti vedení rozhovoru: zahájení rozhovoru, naslouchání, parafrázování, přerámování, oceňování, budování důvěry, posilování motivace, sledování významů, trénování pozice „nerozumění“, práce s časem, sledování objednávek, reflektování dialogického procesu atd. Obecné komunikační dovednosti budou vztaženy k praxi vedení rozhovoru sociálního / pedagogického pracovníka s klientem, k tématu pomoci a kontroly a k tématu domlouvání zakázky. Účastníci si v začátku kurzu za pomoci systemických otázek (solution focused) stanoví osobní vzdělávací cíl, jehož plnění budou průběžně sledovat a na závěr vyhodnotí pomocí autoevaluační metody připravené speciálně pro tento kurz.

Kdy: 20. — 27. 5. 2017, 9:00h
Místo: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Www: http://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/dialog-jako-pracovni-nastroj-v-pedagogicke-praxi (278x)
Cílová skupina: starší mládež, třicátníci, střední generace.
Region: Praha a stř. Čechy.
Druh akce: kurz.