Kalendář: ASISTENT PEDAGOGA kvalifikační kurz - pátky

Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga podle paragrafu 3, odst. 2, písm. b) vyhlášky č.317/2005 Sb. – pro získání odborné kvalifikace k výkonu činnosti asistenta pedagoga (přímá pedagogická činnost). Studium slouží k získání kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace. Absolvent kurzu dále získá kvalifikaci vychovatele (pokud je absolventem VOŠ nebo VŠ) a pedagoga volného času, který vykonává přímou dílčí pedagogickou činnost (vede zájmové kroužky). Rozsah 80h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

Kdy: 8. 3. — 24. 5. 2019
Místo: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
Www: https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/asistent-pedagoga-patek-0 (994x)
Cílová skupina: starší mládež, třicátníci, střední generace.
Region: Praha a stř. Čechy.
Druh akce: kurz.