Kalendář: Komunikace s nemotivovaným klientem

Rozvoj profesních dovedností při práci s klientem (obzvláště při navazování a udržení spolupráce). Reflektované využívání vlastní motivace k práci a při práci s klientem. Porozumění vztahu motivace, potřeb a hodnot. Praktické využití v práci s klienty a zlepšování vlastních komunikačních dovedností při získávání klienta ke spolupráci. Rozsah 16h. Kontakt: Petra Adámková, cdv@jabok.cz, tel.: 603 330 793.

Kdy: 1. — 8. 4. 2019
Místo: Salmovská 8, Praha 2, 120 00
Www: https://www.jabok.cz/cs/dalsi-vzdelavani/komunikace-s-nemotivovanym-klientem (504x)
Cílová skupina: starší mládež, třicátníci, střední generace.
Region: Praha a stř. Čechy.
Druh akce: kurz.