Farářova rukověť: Rozcestník

Tento koutek na Evangnetu má sloužit především kazatelům (a to ať již farářům, laickým kazatelům, případně učitelům a studentům ETF) ke shromažďování liturgických textů, biblických textů pro určitou příležitost, kazatelských i obecně farářských tipů, apod.
Technicky je „Farářova rukověť“ postavena na technologii wiki, podobně jako evangnetí Wiki-encyklopedie, to znamená, že texty zde je možné kolektivně editovat. Právo zápisu je zde však omezeno pouze pro kazatele ČCE,1) číst tyto stránky ovšem může kdokoliv2).

Biblické texty v liturgii

Zde jsou seznamy biblických textů vhodných pro liturgické užití:

Jiné liturgické texty
1) právo zápisu je možné udělit též učitelům a studentům ETF, apod.
2) administrátoři však můžou jednotlivé stránky „uzamknout“. Stránky potom mohou číst pouze kazatelé (v.v.).

Farářova rukovět (sekce)

Rozcestník (článek)