Evangnet - kdo jsme a co chceme

Již několik let je Evangnet synonymem pro rozvíjející se elektronickou komunikace v Českobratrské evangelické církvi i za její hranice. Naplňuje se tak dlouhodobý cíl Evangnetu stát se nejen praktickým místem setkávání evangelíků i křesťanů ostatních vyznání, věřících i nevěřících, ale i místem kde se navzájem obohacují teologické proudy v diskusi, kam je možno jít pro praktické informace o aktuálním dění, místem, kde se může kdokoli dozvědět více o jednotlivých sborech církve.
Různorodost obsahu Evangnetu zrcadlí různorodost ČCE a dává tak široké veřejnosti nahlédnout do části života církve, který lze zachytit v elektronické podobě. Touto službou chce Evangnet zvát dál a zprostředkovat ve specifické elektronické formě zvěst o Ježíši Kristu, která stojí v základech ČCE i práce Evangnetu.
Evangnet chce být místem, které je tvořeno jeho uživateli: nabízí prostor pro sdílení informací, textů, odborných názorů a všeho dalšího, co jeho uživatele bude spojovat – od biblických textů, přes teologické názory, bohoslužebné postupy, písně, kázání, prosté informace o konaných akcích, praktická sdělení o událostech a změnách v různých oblastech církevního života a mnoho dalšího.
Vidíme možnost poskytnou prostor pro jednotný a přece různorodý, přehledný ale nezjednodušující obraz ČCE pro všechny, kdo používají internet jako jeden k důležitých způsobů komunikace. To, jaký ten obraz bude záleží v prvé řadě na uživatelích Evangnetu: jaký tvar a obsah mu dají. Máme naději, že s pomocí boží i všech, kdo se mají chuť na práce Evangnetu podílet se nám to podaří. Formální platformou naší práce je občanské sdružení Evangnet, které uvítá kohokoliv, kdo by chtěl rozšířit řady aktivních pracovníků Evangnetu.
Postupem času se Evangnet přerodil v portál, který chce být základním rozcestníkem pro kohokoliv, kdo se chce dozvědět věci související s ČCE. Je i silnou a důvěryhodnou komunikační platformou. Uvědomujeme si, že Evangnet nese odpovědnost za většinu emailového provozu mezi faráři, církevními orgány a mnoha aktivními členy. Na komfortu této služby pracujeme stále. Jsme však rádi, že jsme v této oblasti dosáhli spolehlivosti, která se vyrovná největším a komerčně silným serverům. (za posledních dvanáct let Evangnet vypověděl emailovou službu na méně než 45 hodin.)
Pracujeme velmi usilovně i na dalších oblastech, ve kterých může portál Evangnet pomoci: Připravujeme snadno dostupný biblický text, encyklopedickou databázi tvořenou příspěvky uživatelů, databáze a konkordance pro zpěvníky a systém vyhledávání biblických odkazů v literatuře. K životu církve patří i praktické organizační věci. Evangnet nabízí stále více konkrétních nástrojů pro organizaci, sdílení dat a informací pro nejrůznější skupiny uživatelů.

O Evangnetu (sekce)

Evangnet - kdo jsme a co chceme (článek)