Diskuze k: Wiki::: Portál www.evangnet.cz


Téma: 100 let pěveckého sboru JERONYM

Od: Uživatel Evangnetu Petr Kocna <>
Kdy: 01. 10. 2021 17:32
Předmět: 100 let pěveckého sboru JERONYM

Navigace: link | přehled | fórum
100 let pěveckého sboru JERONYM působícího při 1. sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 3 – Žižkově Většinu z těch sta let své existence se Jeronym věnuje interpretaci hudby české reformace. Čerpá ze starých českých kancionálů, od těch nejstarších, které jsou z počátků doby husitské – jako je třeba Jistebnický z roku 1420 – až po kancionály z období renesance. K těm nejvýznamnějším patří kancionál, který nechal zámožný měšťan a soukeník Jan Franus v roce 1505 zhotovit pro literátské bratrstvo (pěvecké sdružení vzdělaných řemeslníků a dalších měšťanů) v Hradci Králové. Tento bohatě zdobený a iluminovaný kodex je vlastně základním souborem bohoslužebného zpěvu českých utrakvistů — tedy husitské církve podobojí. Zveme vás na děkovné bohoslužby. Přijďte a oslavte s námi stoleté výročí. Betlémská kaple na Žižkově Prokopova 4/216 5. listopadu 2021 v 18.30 hodin