Téma: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 01. 06. 2016 14:12
Předmět: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Navigace: link | přehled | fórum
Školy napříč Německem by podle hlavy tamní evangelické církve měly vyučovat islámskou věrouku. Pokud by k tomu došlo, mohli by radikální imámové mezi potomky přistěhovalců z Blízkého východu přijít o své nejvděčnější rekruty - mladé muslimy, kteří hledají své kořeny, ale o islámské víře toho moc nevědí.
„Celoplošné vyučování islámu“ podpořil v bavorském deníku Heilbronner Stimme luteránský biskup Heinrich Bedford-Strohm, který předsedá radě celé německé evangelické církve.
Mladí muslimové podle něj musí dostat možnost, aby se kritickým pohledem seznámili s historií a tradicemi své víry. Výuku navíc podporuje i spolkový ministr vnitra Thomas de Maizière.
„Mohou se o islámu naučit spoustu nového - a to v souladu s Ústavou,“ podotkl Bedford-Strohm. Za výuku by podle něj měly zodpovídat přímo německé islámské spolky. Muslimové by se tak ve vzdělávacím systému dostali na roveň křesťanům a Židům, kteří už v hodinách náboženství na německých školách mají svůj prostor.
Ačkoli se to z českého pohledu může zdát neobvyklé, náboženská výchova není v německých osnovách nic nového. Současná ústava z roku 1949 jí na státních školách přiznává postavení běžného předmětu. Silnou a nepřerušenou tradici má zejména v západním Německu, někdejší NDR náboženskou výchovu ze své ústavy vyškrtla a navzdory pozdějšímu sjednocení země zůstala většina tamních škol „bezkonfesních“. Konečné slovo mají vždy rodiče, kteří mohou své potomky z hodin odhlásit.
Islám se vyučuje v sedmi ze 16 spolkových zemí
Podle deníku Die Welt se mladí muslimové o své víře učí v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Dolním Sasku, Severním Porýní - Vestfálsku a Porýní - Falci. Nový předmět testují také úřady v Sársku, kde se islám letos začal vyučovat v prvních třídách.
Více než polovina spolkových zemí s islámskými spolky na výuce nespolupracuje, což je podle evangelické církve škoda. Její myšlenky sdílí i spolkový ministr vnitra Thomas de Maizière. Výuku islámu by podle něj měl dostat pod kontrolu stát.
Mladí potomci přistěhovalců z Blízkého východu se totiž o svůj původ a kulturní kořeny zajímají bez ohledu na to, zda se islámská věrouka učí ve škole.
Jejich kroky pak často vedou do nejrůznějších mešit, kde poslouchají kázání radikálních imámů. Někteří z kazatelů pak své stoupence postupně směřují k fundamentálnímu wahhábismu. Právě z těchto mešit pak na Blízký východ odcházejí stoupenci teroristických hnutí jako Islámský stát. Hannoverem navíc nedávno otřásl případ teprve šestnáctileté muslimské dívky, která po několika letech podobných kázání vzala nůž a zaútočila na policistu (o případu jsme psali zde).
Rakouské školky za státní peníze chválily právo šaría
Otázkou ovšem je, zda se radikálové na nové podmínky „neadaptují“ a zda prostřednictvím spolků, které mají podle Heinricha Bedford-Strohma za školní výuku odpovídat, nezačnou jejich myšlenky pronikat i přímo do státem garantovaného vyučování. Podobné zkušenosti nedávno získali Rakušané.
Vídeňská univerzita koncem února vydala podrobnou studii o situaci ve 150 mateřských školkách a dětských skupinách pro muslimy.
Profesor religionistiky Ednan Aslan v ní odhalil, že v některých státem dotovaných institucích dominuje právě výchova k wahhábismu, vyzdvihování práva šaría a mnohoženství. Školku podle něj provozuje třeba i významný představitel Muslimského bratrstva, který veřejně chválí válku v Sýrii a prohlašuje, že chce islamizovat Evropu.
ZA KOLIK DNÍ, ČI TÝDNŮ, BUDOU NĚMECKÉ EVANGELÍKY NÁSLEDOVAT EVANGELÍCI ČEŠTÍ??? ab&ac
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 02. 06. 2016 11:13
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Tak podle mě by čeští evangelíci jásali taktéž. Ale popravdě, jsou řadoví evangelíci podporovatelé islámu? Podle mých zkušeností ne. Je to postoj poblouzněného vedení církve. A podobní Jidášové jsou i v české evangelické církvi.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 02. 06. 2016 12:04
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Co je podle vás špatného, jak vy píšete "jidášského", na vzdělávání o islámu?
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 24. 10. 2018 23:22
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Velmi mě zaujalo, proč by se měl učit Islám na německých školách, když se dozajista ne všude vyučuje křesťanství. Informovanost je určitě důležitá, ale přeci jenom dle mého názoru jde o falešné náboženství, tak by křesťan měl rozlišovat komu slouží…
Můžeme tedy očekávat do budoucna společné bohoslužby s muslimy? Míří až sem liberální ekumenické snahy?
Myslím si, že je již dost složité chápat ekumenickou soudržnost i s katolíky, protože v jejich věrouce je tolik věcí odporujících písmu, že ani dobré skutky a osvícenost některých lidí v této církvi nemohou vyrovnat duchovní bídu, modlo - služebnictví…
A další otázkou je, proč tito lidé zůstavají v institutu zlatých talárů, odpustků. Evangelíci jsou dnes skoro kosými bratry? Pevně doufám, že ne a jsou stále lidi, kteří berou učení našeho pána vážně a také vědí, proč zde byla reformace. Církev se musí reformovat v podstatě neustále a upevňovat své ovečky v pravdě a následování Krista.
Určitý etický kodex by člověku zdravé víry, měl automaticky říci, že nynější situace je žalostná. Nemohu uvěřit, že se většina duchovních řídí písmem a Božím vedením, protože to co nabízí většina církví v ČR je prázdnota duchovního bytí. Přesto, že mám některé lidi velmi rád, chybí mi zde taková ta obyčejnost přímé cesty.
Učení našeho pána se nedá překrucovat, nebo z něj vzít jen něco, vymluvit se na kontext doby apod. Vzdalujeme se a Bohu je to líto!!!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 10. 2018 06:38
Předmět: islám

navázal jste na vlákno už přes dva roky staré. Při té výuce má jít určitě o informovanost, a když si ten zdrojový článek přečtete, jde tu dokonce především o kritický pohled na islám.
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 25. 10. 2018 07:44
Předmět: Re: islám

Článek jsem pročetl, ale nepřesvědčil mě o tom, že to jsou správné kroky. Je nastavení církve takové, že již nebere falešné náboženství jako zásadní problém na duchovní cestě? V písmu je jasně: " Já jsem cesta"…
Pak jsou přeci tyto aktivity zcela zcestné a argumentovat, že bude méně potencionálních radikálů je nesmysl.
Přinášet evangelium, to je lepší cesta a vlastně jediná správná. Tato situace je do jisté míry popírání učení našeho pána… Jasně nám ukázal cestu.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 10. 2018 08:30
Předmět: Re: islám

V církvi se má mluvit o tom, že je nánoženství pravé a nepravé. Ale má se takto mluvit ve škole? V prostředí i s žáky nevěřícími? A jak ten rozdíl zdůvodníte? Rozumově? Tím, že "to Ježíš řekl"?
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 25. 10. 2018 09:09
Předmět: Re: islám

Pokud uznáte, že se má v církvi mluvit o tom, že je náboženství pravé a nepravé, pak by mimo církev přeci neměl křesťan zastávat jiný názor, či propagovat falešnou cestu…
Z tohoto pohledu by na škole nemělo být učeno jakékoliv náboženství, leda formou zájmového kroužku či tak něco a zde mohu v pohodě s čistým svědomím řekl to Ježíš.
Měl jsem nedávno rozhovor se svým žákem na téma evoluce a otevřeně jsem mu sdělil, že je to pouhá teorie. A rozhodně jsem neztratil žáka…
Katolická církev např. jako zdroje víry udává písmo a tradici, tak bych se opřel o tradice evangelické např. V tomto případě je opravdu z čeho čerpat…
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 10. 2018 13:05
Předmět: Re: islám

Kelte, vy přemýšlet dovedete. Tak se prosím pokuste iobejít bez přehánění. "Učit o islámu" znamená "propagaci islámu"? Ten zdrojový text mluvil o něčem úplně opačném: o "kritickém seznámení s islámem".
Zajímavá otázka pro mě z vašeho psaní je jen to, zda můžu ve škole říct, že "islám je falešné náboženství". Jak zdůvodním ono slovo "falešné"? Píšete, že evangelickou tradicí. I když mí studenti ji jako závaznou neberou? A sami jsou asi schopní na sto způsobů zpochybnit právě i ji?
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 25. 10. 2018 17:18
Předmět: Re: islám

Ke vztahu k žáků je pro mě důležité, aby mě znali a věděli, jaké názory zastávám. Pak mohu poukázat právě na písmo a tradici evropskou, tedy křesťanskou. Písmo dosti jasně vymezuje falešné náboženství, proroky apod. V kontextu historickém je také patrné, že muslimové jsou vůči křesťanům expanzivní…
Jsou věci, které nejdou zpochybnit. Po mnoho generací je Evropa křesťanská, naši dědové, katolíci a evangelíci. Nevadí mě, když žák zpochybní můj názor, ale jsem rád, že jsem se mohl podělit o mé poznání, duchovní cestu…
A hlavně je to o podání a hlavně přibližování křesťanských hodnot vede k zmírnění rasismu, xenofobie atd., neboť na muslimy pohlížím jako na lidi hledající, kteří zatím nepoznali Krista.
Od: Kazatel ČCE Jiří Tengler <>
Kdy: 25. 10. 2018 18:03
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Jelikož situaci v Německu dost dobře znám, myslím, že byste vzhledem ke svým vlastním postojům vůči islámu měli tamní evangelíky za jejich snahu pochválit. Jsem přesvědčen, že přenesení výuky náboženství z církve do škol přispívá k likvidaci zájmu dětí a mladých lidí o církev a víru. "Náboženský život" si odbudou ve škole a do kostela pak nechodí. Z křesťanství se stává školní předmět, jehož dopad (jako u mnoha jiných předmětů) na další život není příliš valný. Copak byste si nepřáli, kdyby se takto v rámci školního předmětu "islám" podařilo imunizovat i mladé muslimy?
Od: Anonym: Kelt---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 25. 10. 2018 18:56
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Ne plně asi všemu rozumím. Myslím si, že vést např. společné bohoslužby s muslimy také není cesta… Je to sice nadnesené, ale dnes už je možné všechno.
Z mého pohledu nerozumím přesně oddělenosti "Náboženského života". Buď člověk žije v souladu, nebo ne…, dle mého názoru je to o celkové vyzrálosti společnosti a uvědomění si osobní cesty ke Kristu každého z nás.
Zajímalo by mě, zda si myslíte, že muslimové nemusí přijmout Krista k tomu, aby šli správnou cestou. V písmu je jasně psáno o židech a lidech kteří uvěřili v našeho pána…
Tak nevím do jaké míry kdo, komu pomáhá, ale imunizace je trochu jak radikalizace…
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 10. 2018 20:09
Předmět: Re: EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Výuka (o) islámu na školách? Někdo si myslí, že to bude nějaký religionisticko-kritický exkurz? Haha.
(Už to, že to schvaluje evangelická církev, je znamení, že to bude něco špatného.)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 25. 10. 2018 21:12
Předmět: výuka islámu

Jančo, zase si jen vykecáváte pentli. Co o evangelické církvi v Německu víte? Je to výborná moderní církev, mnoho věcí zvládá velmi podnětně a přiměřeně. To byste si musel vzít do ruky např. nějakou německou školní učebnici křesťanské nauky, a pak byste mohl říct, co je na tom špatného.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 25. 10. 2018 21:59
Předmět: Re: EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Tak moderní nepochybně, o výborné bych pochyboval. Je na tom podobně jako ČCE, samé "homo" a "islámo" a členská základna se zmenšuje stejně tak rychle. Jako že jsem byl před nějakou dobou na bohoslužbách na Holštýnsku v Eutinu a můžu jen říct, obří luteránskej kostel s nepochopitelně liberalizovaným prsbytářem i liturgií, v lavicích pár lidí. Ostatně, i nezasvěcený si může udělat obrázek třeba ze zpravodajství z evangelického LGBT kirchentágu. A kde jste byl na výzvědách vy? Když něco píšu, vím, o čem mluvím, jinak mlčím a nechám se poučit, abych nevypadal jako někjeří zdejší nickové.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 10. 2018 08:54
Předmět: výuka islámu

S tím zmenšováním církve máte pravdu, a že se dá v té církvi najít mnoho kokrétních věcí divných nebo smutných, s tím mám zkušenost taky. Ale co je reprezentativní, teologicky či publikačně, to němečtí evangelíci dovedou dělat na úrovni, že často padám na zadek. Vy jste svou neznalost podle mě ukázal ve větě: "Už to, že to schvaluje evangelická církev, je znamení, že to bude něco špatného." Já bych na rozdíl od vás raději nejdřív viděl, jak se učí o islámu v německé výzce náboženství.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 02. 06. 2016 18:19
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Milý příteli,
již řadu let zastávám názor, že křesťanské církve v islamizované Evropě přežijí jen v nedůstojné roli služek islámu - tedy jakýchsi "užitečných idiotů". Pokud vím, tak jistí lidé v křesťanských církvích zametají islámu cestičku - jsou pro výuku islámu na českých školách - ale recipročně to nemá platit - ani slovo o výuce křesťanství v muslimských zemích!!!! A tuto nevyváženost vnímám tak, že se někteří vlivní lidé ve vedení církví a s nimi ve stále větší míře i církve, profilují čím dále tím více protinárodně, protičesky.
A je-li to tak jak to vidím, pak to může být velmi, velmi zlé. Proč? Inu, protože poturčenec je zpravidla horší Turka. Osobně si na křesťany (zvláště pak na faráře skvěle placené z našich daní), dávám velký pozor. Měj se hezky. ab&ac
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 02. 06. 2016 22:10
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Krom poslední věty souhlasím s tímto příspěvkem jakožto odpovědí p. kazateli W.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 03. 06. 2016 11:35
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

na faráře si pozor dávejte, v tom s vámi souhlasím. ale jinak jste legrační: dáváte rovnítko mezi "být pro výuku islámu" a "zametat islámu cestičku". - není snad lepší vyrovnávat se s protivníkem, o kterém něco vím, než s nějakým fantomem?
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 03. 06. 2016 18:18
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Jsem rád že se mnou souhlasíte, pane Wrano. Samozřejmě, na faráře je třeba si dávat pozor, zvláště pak na ty, kteří neumějí uvažovat. Slunce v duši. ab&ac
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 03. 06. 2016 22:06
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

p. Wrano, o islámu se snad můžeme učit třeba v občanské nauce nebo v dějepisu. Ale proč vyučovat islámské nauky? Nebo mi unikají souvislosti?
Od: Anonym: Anonym <> ( ---.117.broadband9.iol.cz )
Kdy: 04. 06. 2016 14:55
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Vyučování islámu ma školách by mělo být zákázáno. Pokud jste takoví evangelíci jako o sobě tvrdíte tak byste měli sdílet můj názor. Tím že někteří podporují výuku islámu na školách, v podstatě propagují pohanství a zrazují učení Ježíše Krista o tom že jedině on je jedinou cestou k pravému Bohu. Bohužel dnes je ČCE už tak zkažená (požehnání registrovaného partnerství,možnost nekřtít děti ale jen požehnat atd.), že se obávám že toto se brzy objeví i u nás. A vůbec proč by se měli muslimové učit o islámu? Rpoč se neučí o křesťanství když jdou do křesťanské země.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 04. 06. 2016 20:56
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

100% souhlasím.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 06. 06. 2016 14:33
Předmět: jste podobný Daiši

Usilovně přemýšlím, jestli to myslíte vážně. "Vyučování islámu na školách by mělo být zakázáno." "Výuka islámu" = "propagace". Svůj příspěvek jste napsal, takže analfabet nejste, do nějaké školy jste tedy zřejmě chodil, a tak vzpomínejte: opravdu jste bral všechno, co vás tam učili, jako propagaci? Např. když se ve školách učí o nacismu, je to nacistická propaganda? - Nejsem pro jednoduchá srovnání, ale pro váš způsob myšlení nenacházím v současné Evropě obdobu, jen jinde: ve školách pod patronací Talibanu nebo Daiš. Chtějí omezovat vzdělanost, přikazují, co se může a nesmí vyučovat. To píšu, abyste se o islámu i tady něco dověděl. A rozhodně to není propaganda.
Od: Anonym: jaktol---.mesto-kromeriz.cz )
Kdy: 07. 06. 2016 10:29
Předmět: islám a evangelíci

Evangelíci mají šířit evangelium. Ne falešné náboženství.
Od: Anonym: Cagas---.viamedia.info )
Kdy: 07. 06. 2016 12:07
Předmět: Re: islám a evangelíci

pane wrano vám mírumilovní islámisté useknou hlavu jako prvnímu a možná přímo na kazatelně když budete zrovna kázat o proroku Ježíši
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 06. 2016 12:22
Předmět: Re: islám a evangelíci

Už od počátku patří k promyšlenému šíření evangelia apologetika - obhajoba pravé víry, ale také polemika - vyrovnávání se s jinými názory. Abychom je však mohli popírat, musíme je znát. Sám považuji islám za ohrožující pro současnou evropskou civilizaci. Tím spíše však musím vědět,v čem jeho nebezpečnost spočívá, abychom nebojovali s větrnými mlýny.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.tmcz.cz )
Kdy: 07. 06. 2016 12:31
Předmět: Re: islám a evangelíci

Koukám, že náckové, fobíci, nahnědlí trollové a pivní tatíci z IvČRN už objevili i Evangnet… Možná by si včas měli přečíst §§ 355, 356, 403-405 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. Také by si tato zákonná ustanovení měli přečíst také administrátoři Evangnetu.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 07. 06. 2016 14:49
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Myslím si, že úplně postačí vědět, jak dopadli Arméni v Osmanské říši. Jíti do detailů netřeba. ab&ac
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 06. 2016 19:09
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Vy fakt myslíte, že Arméni udělali chybu v tom, že vyučovali na svých školách islámu? Můžete to nějak doložit?
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 07. 06. 2016 19:31
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Po ovoci poznáte je . . . . i vás, milý pane faráři Wrano . . . Aby Vás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil . . . Slunce v duši. ab&ac
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 13. 06. 2016 12:28
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Proč se cenzurují příspěvky kritické vůči islámu?
Od: Správci Evangnetu (Filip Keller) <>
Kdy: 13. 06. 2016 21:32
Předmět: add cenzura

Zřejmě máte na mysli onen výkřik, který nevyjadřoval nic než odsudek. Ten jsme smazali neb nevyjadřoval žádný věcný argument. Nebyla to ani věta, ani názor, pouze štěk, který se jen snažil autor zdůraznit velkými písmeny. Nutno říct, že více příspěvků z tohoto vlákna je na podobně tenkém ledě. Diskuse má smysl, pokud si lidé chtějí naslouchat a společně hledat. Nemá smysl pokud chtějí jenom štěkat a odsuzovat, případně "laskavě" pohrdat názory druhých, jak mj. činí anonym ab@ac. Jestli mohu prosit, vnášejte věcné argumenty.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 13. 06. 2016 22:35
Předmět: Re: add cenzura

Děkuji za vysvětlení. Trochu škoda, a můj dojem, že vůči křesťanství jako křesťané výkřiky tohoto typu tolerujeme, avšak běda tomu, kdo by kritizoval třebas islám nebo homosexuály. :(
Od: Anonym: Martin Danihelka---.tmcz.cz )
Kdy: 14. 06. 2016 15:39
Předmět: Podporuji výuku o islámu

Podporuji výuku o islámu v evropských i českých školách. Aspoň by se ukázalo, jak dojemně blízko mají po mentální stránce různé nenávistné nevzdělané extremistické svině z České republiky k těm kreaturám z tzv. Islámského státu.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 14. 06. 2016 16:26
Předmět: Re: Podporuji výuku O islámu

Též jsem pro výuku O ISLÁMU, pokud by byla objektivní, i o dalších sektách a náboženstvích. Nejprve však musíme vrátit do škol výuku náboženství, a snad v rámci výuky náboženství by mohlo být na 2. stupni věnováno pár hodin naukám o - judaismu, islámu, buddhismu, atd., a nakonec o nových náboženských hnutích a jejich rizikách. Co říkáte na můj názor-návrh?
Od: Anonym: Martin Danihelka---.addr.grepnet.cz )
Kdy: 14. 06. 2016 17:00
Předmět: Re: Podporuji výuku O islámu

Janča napsal(a):
 Nejprve však musíme vrátit do škol výuku náboženství
Jak to myslíte? Kdo "musíme", jak "musíme"?
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 18. 06. 2016 22:17
Předmět: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Pan farář Vymětal proběhl médii na fotce s heslem "Křesťan, muslim, ateista - pro všechny je tady dosti místa." Nevíte někdo, jak to pan Vymětal myslel? Myslíte, že je to reálné? Mně se zatím zdá, že to takto dohromady nikde na světě nefunguje. Rozumím tomu sloganu špatně? Děkuji za případné vysvětlení.
Od: Kazatel ČCE Filip Keller <>
Kdy: 19. 06. 2016 03:06
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Pokud vím, tak křesťané, muslimové a ateisté žijí vedle sebe na mnoha místech světa nebo snad ne? Bylo by dost tragické, kdybychom přistoupili na to, že zrovna u nás pro toto není místo. Jinak pokud vás zajímá názor Mikuláše Vymětala, zeptejte se jeho, jistě vám rád odpoví. No a máte-li chuť poslouchat, jak to vidí lidé, kteří se v této otázce hodně orientují, pusťte si např. tento rozhovor: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3275869
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 19. 06. 2016 10:34
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

pokus
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 19. 06. 2016 10:37
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

já si myslím že to soužití fungovat nebude, podívejme se třeba do německa, jaké jsou tam nyní problémy po příchodu nepřizpůsobivých uprchlíků islám neislám
Od: Anonym: Martin Danihelka---.tmcz.cz )
Kdy: 23. 06. 2016 10:54
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

"Nejvážnějším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s voličem." (Churchill) V této konverzaci se názorně ukazuje, jaké zásadní potíže mají nenávistní fobíci a náckové s elementární logikou. (A také se slušným chováním.) Je vůbec s podivem, že podobně vybavené osoby mají schopnost zapnout a vypnout počítač, pokud jim to ovšem nedělá spíše starostlivá maminka… Po určitých zkušenostech s Evangnetem, Christnetem apod. je zjevné, že by prostředí křesťanských církví mělo být monitorováno BIS. Nachází se tu totiž řada elementů, kteří představují určité nebezpečí pro ústavně zaručené svobody jiných a kteří zřetelně inklinují k fašistické agresivitě.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 23. 06. 2016 21:04
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Martine, vůbec Ti nerozumím. Zkusil bys to napsat víc konkrétně?
Od: Anonym: Martin Danihelka---.tmcz.cz )
Kdy: 23. 06. 2016 22:16
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Janča napsal(a):
 Martine, vůbec Ti nerozumím. Zkusil bys to napsat víc konkrétně?
Ne, nezkusil. :)
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 23. 06. 2016 23:45
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Že kdo to je ten nenávistný nácek a fobík. Vůbec ti nerozumím. Nacisté byli ti, kdo vtrhali do naší země, vraždili český lid, tím myslíš koho? Ty imigranty? Nebo Merkelovou, že je zve do Evropy? Nebo vymětala, že je zve sem k nám? A fobík, jako ten, kdo má fóbii, to je ten, kdo má strach z těch imigrantů? Tak to jsem třeba zrovna já. Ale proč ten arogantní výraz pro mne?
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 26. 06. 2016 13:44
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

nacismus může nastat když se imigranté v naší zemi zabydlí, budou považovat za samozřejmé, že je musíme živit, že mohou přepadávat naše ženy nebo krást, tak jako už je to teď v německu ale už je pozdě zvát takové lidi sem k nám je buď nevědomost nebo vlastizrada, spíše obojí
Od: Anonym: Martin Danihelka---.addr.grepnet.cz )
Kdy: 26. 06. 2016 14:53
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Věřím, že diskusi na Parlamentních listech byste si jistě užil lépe. Zde se diskutuje o systematických a teologických otázkách převážně z českobratrského evangelického pohledu. Pouze tu ztrácíte čas. Na PL nebo na lecjakém jiném politicky orientovaném serveru anebo na nějaké extremistické facebookové skupině typu IvČRN si určitě kamarády najdete snadněji.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.addr.grepnet.cz )
Kdy: 26. 06. 2016 17:38
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Pro nás křesťany platí to, co je psáno na začátku 13. kapitoly Epištoly Židům: "Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly." Nic podstatně jiného k otázkám islámu a imigrace říci nemůžeme.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 30. 06. 2016 20:14
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Martine, odpovídáte jménem křesťanů. Otázkou však zůstává, zda se všichni křesťané k vašemu výkladu hlásí? Co když bychom stejným způsobem vztáhli citovaný verš třeba na do naší země příchozí příslušníky nacistického Německa v jeho počátcích?
Od: Anonym: Ruslana149.11.21.--- )
Kdy: 01. 07. 2016 16:19
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Přizpůsobivým uprchlíkům říkám POJĎTE. Nepřizpůsobivým imigrantům říkám NE!
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 03. 07. 2016 14:37
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Ruslana napsal(a):
 Přizpůsobivým uprchlíkům říkám POJĎTE.  Nepřizpůsobivým imigrantům říkám NE!
Vy říkejte komu chcete co chcete. :-) (Pokud tedy disponujete metodou, jak na první pohled rozpoznat "přizpůsobivého uprchlíka" a "nepřizpůsobivého imigranta".) Vztah k uprchlíkům i imigrantům je upraven platným vnitrostátním a mezinárodním právem a jakékoli anonymní halekání na diskusích tuto záležitost neposune ani o milimetr.
Od: Kazatel ČCE Filip Keller <>
Kdy: 01. 07. 2016 18:19
Předmět: jiný úhel pohledu

V souvislosti s diskutovaným doporučuji k přečtení článek Petra Payna v posledním čísle Protestanta: http://protestant.evangnet.cz/kudy-na-strach-z-cizich-po-ovoci-poznate-je Jiný úhel pohledu na otázku obav/strachu z cizích. V článku také najdete odkaz na citovaný verš z dopisu Židům.
Od: Anonym: asterix2---.199.broadband11.iol.cz )
Kdy: 01. 07. 2016 18:29
Předmět: Re: jiný úhel pohledu děkujeme

liberální časopis protestant. ten má být normou ? islám , homosexualita , potraty … postoj tohoto periodika lze snadno předvídat …
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 02. 07. 2016 15:11
Předmět: p. farář Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Jsou mezi nimi slušní imigranté? Berem je, sami tady vymíráme, páč antikoncepce a sobectví je náš kamarád (i evangelíků)!
Jsou mezi nimi grázlové? Vraťte se zpátky, binec si dělejte u vás doma!
Co je na tom nepochopitelného? Co je na tom fašistického?
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 03. 07. 2016 14:30
Předmět: Re: jiný úhel pohledu děkujeme

Normou? Vy si uznávejte za "normu" cokoli chcete, ale buďte od té dobroty a 1./ nedělejte ostudu naší nebo snad své církvi a 2./ dodržujte platné zákony ČR potažmo Ústavu.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 03. 07. 2016 18:11
Předmět: Re: jiný úhel pohledu děkujeme

Martine Danieli, co je na mém názoru v rozporu s Ústavou? Myslel jsi to vážně?
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 03. 07. 2016 20:25
Předmět: Re: jiný úhel pohledu děkujeme

Velký pes napsal(a):
 Martine Danieli, co je na mém názoru v rozporu s Ústavou? Myslel jsi to  vážně?
Upozorňuji na možnou kolizi s čl. 15 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. ("Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání") a s čl. 16 odst. 1 tamtéž ("Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu").
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 03. 07. 2016 14:33
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Janča napsal(a):
 Martine, odpovídáte jménem křesťanů. Otázkou však zůstává, zda se všichni  křesťané k vašemu výkladu hlásí? Co když bychom stejným způsobem vztáhli  citovaný verš třeba na do naší země příchozí příslušníky nacistického  Německa v jeho počátcích?
Nevím, proč tu obcházíte a smlouváte s důležitým biblickým veršem. Buďte tak laskav a řiďte se podle něho a v jeho duchu, chcete-li se tedy chovat jako křesťan následující evangelium.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 03. 07. 2016 17:53
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Martine Danieli, to je ale hloupý názor.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 03. 07. 2016 18:06
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Promiň že tak narovinu, ale to je teologie jak od svědků jehovových…
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 03. 07. 2016 20:04
Předmět: Re: Pan f. Vymětal se zvláštním transparentem nad hlavou

Velký pes napsal(a):
 Promiň že tak narovinu, ale to je teologie jak od svědků jehovových…
Tak určitě. :)
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 03. 07. 2016 18:28
Předmět: Re: Podporuji výuku o islámu

Martin Danihelka napsal(a):
Aspoň by se ukázalo, jak dojemně blízko mají po mentální stránce různé nenávistné  nevzdělané extremistické svině z České republiky k těm kreaturám z tzv.  Islámského státu.
Koukám, že náckové, fobíci, nahnědlí trollové a pivní tatíci už objevili i Evangnet… Možná by si včas měli přečíst §§ 355, 356, 403-405 trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.
Martine Danieli, dovoluji si okopírovat tvůj příspěvek a rovnou k němu odpovědět rovněž tvou jinou citací. Nezlob se ale docela to k sobě sedlo
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 03. 07. 2016 20:03
Předmět: Re: Podporuji výuku o islámu

??????????????????
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 11. 07. 2016 14:27
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Zajímavý případ zneužití podobenství o milosrdném samaritánu ze strany církví je v článku na adrese https://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/teologie/system//9049
Osobně si myslím, že si český národ oddechne, až se nominálních křesťanských církví zbaví. ab&ac
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 12. 07. 2016 21:32
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Ale plosimtě… :-)
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 12. 07. 2016 22:37
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Martin Danihelka napsal(a):
 Ale plosimtě… :-)
Jen dětské žvatlání . . . . ab&ac
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 12. 07. 2016 22:55
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

   Jen dětské žvatlání . . . . ab&ac    
Je dobře, že ses konečně odhodlal podívat do zrcadla. - Nechceš, prosím tě, své nenávistné nekřesťanské zvratky uplatňovat v diskusích jinde? Třeba na Pravyprostor, Bezpolitickekorektnosti a v podobných kanálech? Určitě by tam našly o dost více sympatií než tady.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 13. 07. 2016 21:59
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Nechceš, prosím tě, své nenávistné nekřesťanské zvratky uplatňovat v diskusích jinde?
Martine, jako nenávistný tady zatím vypadáš pouze ty. A ještě k tomu nenávistný hulvát. Ty nás poučuj o křesťanské lásce. Ty zrovna.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 14. 07. 2016 00:17
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

zde se můžete, pane danihelko, podívat na vaše kamarády v německu
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 14. 07. 2016 20:45
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Jakub Dvořák hezky psal o trollech z Evangnetu… :)))
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 14. 07. 2016 22:22
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

O trollech, a taky o jednom, kterému se zachtělo zvracet. Zajímavé zamyšlení, hezky napsané.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 22. 07. 2016 08:34
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Velký pes napsal(a):
 zde se můžete, pane danihelko, podívat na vaše kamarády v německu    https://m.youtube.com/watch?feature=share&;v=tlpdD7wIYaw    
To už je vrchol. Nácek sdílí na evangelickém webu neonacistická manipulativní videa.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 22. 07. 2016 10:01
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Martine, prosím, přečtěte si, co to je nacismus
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 22. 07. 2016 11:09
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Proč ho pořád bráníš? Že ty tady, pane "Jančo", zase diskutuješ pod různými nicky?
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 22. 07. 2016 20:26
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Martine, církev ČCE opustila křesťanskou tradici a otevřela se americko-bruselskému fašismu a liberální totalitě. Bijeme na poplach.
Od: Anonym: Velký Pes---.tmcz.cz )
Kdy: 23. 07. 2016 11:57
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Jsou mezi nimi slušní imigranté? Berem je, sami tady vymíráme, páč antikoncepce a sobectví je náš kamarád (i evangelíků)!
Jsou mezi nimi grázlové? Vraťte se zpátky, binec si dělejte u vás doma!
Co je na tom nepochopitelného? Co je na tom fašistického?
já vím že na tomto se tady všichni shodneme. Jenom jak poznat slušnýho uprchlíka od grázla? Postoj této vlastizrádné vlády je berem všechny, páč EU je náš bůh. Děsivé je že stejný postoj má církev ČCE a její vlivní duchovní s transparentem nad hlavou zapírají existenci těch grázlů… o jejich existenci i množství se ale můžeme poučit na zkušenostech německa!
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 23. 07. 2016 14:44
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Velký Pes napsal(a):
 Jsou mezi nimi slušní imigranté? Berem je, sami tady vymíráme, páč  antikoncepce a sobectví je náš kamarád (i evangelíků)!    Jsou mezi nimi grázlové? Vraťte se zpátky, binec si dělejte u vás doma!    Co je na tom nepochopitelného? Co je na tom fašistického?    já vím že na tomto se tady všichni shodneme. Jenom jak poznat slušnýho  uprchlíka od grázla? Postoj této vlastizrádné vlády je berem všechny, páč EU  je náš bůh.  Děsivé je že stejný postoj má církev ČCE a její vlivní duchovní s  transparentem nad hlavou zapírají existenci těch grázlů… o jejich  existenci i množství se ale můžeme poučit na zkušenostech německa!
Proč se vlastně staráš o ČCE? Kdybys byl jejím členem a nelíbilo by se ti její směřování, můžeš vystoupit. Vzhledem k tomu, že jím nejsi, nepředpokládej, že tvé rady ohledně jejího směřování budou kohokoli zajímat.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 23. 07. 2016 14:41
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Janča napsal(a):
 Martine, církev ČCE opustila křesťanskou tradici a otevřela se  americko-bruselskému fašismu a liberální totalitě. Bijeme na poplach.
Jo ty biješ na potlach? Ale jen na internetu, že? Protože v realitě ani neexistuješ a nejsi členem ČCE. Nelze od tebe žádat, abys artikuloval své mimózní názory na směřování církve ve své církvi osobně, neanonymně. Každopádně v církvi jde o poněkud jiné záležitosti než o politiku. Nech si své blití na poplach na demonstrace pana Okamury.
Od: Anonym: Velký Pes---.tmcz.cz )
Kdy: 23. 07. 2016 16:11
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

To je fakt. Děkuju za radu pane Danieli. Jsem člen ČCE ale nepraktikující v této církvi, veden jsem jenom "na papíře". Navštěvuji jinou církev kde ale nejsem členem. Máš pravdu že bych tuto věc měl vyřešit. Ale osud církve ČCE mi po mém vyřízení formality nepřestane být lhostejný. na tomto fóru jsem našel pár přátel s kterými názorově souzním a nerat bych se s nimi rozešel
Od: Anonym: Velký Pes---.tmcz.cz )
Kdy: 23. 07. 2016 16:32
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

ale evangelická církev také pořádá zase své demonstrace, kde bije na poplach do imigrační politiky. třeba pan farář Vymětal o kterém se vedla řeč.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 23. 07. 2016 19:12
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Vidím problém jinde. Proč bychom tady nemohli vést smysluplnou diskusi. Proč zde musí stále někdo někoho urážet kvůli jeho názorům a přikazovat mu odejít diskutovat někam jinam. Myslím vás, Martine. Neměl byste se stavět do role správce evangnetu. Jste diskutující jako já a ostatní. Ani byste neměl omezovat druhé v právu říci názor na základě náboženského přesvědčení - kdo je evangelík, kdo není evangelík, nebo jím byl a není…
Pojďme debatovat o tom, proč se ev. církev plete do politiky EU, zda je či není správné, aby do naší země církev zvala imigranty, proč islám znamená nebo neznamená hrozbu pro jinověrce.
Slušně, bez urážek, s respektem k názoru druhého člověka. Co říkáte?
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 24. 07. 2016 11:17
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Nadhazuju téma o kterém je toto vlákno. Měl by se učit islám na českých školách? Měla by o tom rozhodovat církev? Za sebe odpovídám ne, ne.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 24. 07. 2016 20:52
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Otázkou je, zda "učit islám" či "učit o islámu". Na to první říkám ne, na druhé ano. Proč právě islám, proč ne buddhismus, křesťanství, šintoismus… Jsem pro výuku přehledu o náboženstvích třeba jako kapitolu v občanské výchově. Podmínkou objektivita, ne jen klady nebo zápory. Otázkou je, zda společnost o nějakou takovou výuku stojí, myslím, že ne. Proto každý k svému, kde chtějí rodiče nábožko, ať ho mají. Určitě nevnucovat někomu třeba islám. Samozřejmě až si nás islám podmaní, budeme muset poslouchat. Zatím neumetejme cestičku nějakému prakticky neznámému náboženskému směru na našich školách.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 24. 07. 2016 21:16
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

já odpovídám ne na oboje verze. On se ve výsledku nebude nikdo s nikým bavit a diskutovat. což neznáš fanatismus sluníčkářů a naše lžimédia ?
Islámu říkám ne v lajt i hard podobě. Fo školy to nepatří.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 24. 07. 2016 21:20
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

a kde zmizel ab&ac, jistě by měl čím přispět.
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 24. 07. 2016 21:34
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Velký pes napsal(a):
 já odpovídám ne na oboje verze. On se ve výsledku nebude nikdo s nikým bavit  a diskutovat. což neznáš fanatismus sluníčkářů a naše lžimédia ?    Islámu říkám ne v lajt i hard podobě. Fo školy to nepatří.
Neonacistické šprky tady nikoho nezajímají. Nikoho nezajímá, čemu říká nějaký anonymní fašík "ano" a čemu říká "ne". Běž si na fejsbuk, tady se řeší evangelická teologie a ČCE.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 24. 07. 2016 21:47
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Mě to zajímá. A troufám si hádat, že Ab&Ac to zajímá také. Teologii se lze věnovat na jiných vláknech, Martine.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 24. 07. 2016 21:57
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

V podstatě máš pravdu v tom proroctví podle mě. Ale zatím se těm stranám - VLASTENCI vs. SLUNÍČKOVÍ - nedaří diskutovat. Obě strany by jen chodily na demonstrace vykřikovat hesla. Právě na půdě církve mezi křesťany by měla diskuse být možná. Ale není, i evangelická církev pořádá své demonstrace a vykřikuje hesla (myslím jejího zástupce p. Vymětala a kol.)
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 24. 07. 2016 19:06
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Janča napsal(a):
 Vidím problém jinde. Proč bychom tady nemohli vést smysluplnou diskusi. Proč  zde musí stále někdo někoho urážet kvůli jeho názorům a přikazovat mu odejít  diskutovat někam jinam. Myslím vás, Martine. Neměl byste se stavět do role  správce evangnetu. Jste diskutující jako já a ostatní. Ani byste neměl  omezovat druhé v právu říci názor na základě náboženského přesvědčení - kdo  je evangelík, kdo není evangelík, nebo jím byl a není…      Pojďme debatovat o tom, proč se ev. církev plete do politiky EU, zda je či  není správné, aby do naší země církev zvala imigranty, proč islám znamená  nebo neznamená hrozbu pro jinověrce.      Slušně, bez urážek, s respektem k názoru druhého člověka. Co říkáte?
Proč bys tady nemohl vést smysluplnou diskusi? Protože tu diskutuješ asi pod patnácti nicky, lžeš (jsi chlap, žádná Janča), ostouzíš všechny, nadáváš, propaguješ xenofobní a neonacistické myšlenky. Nikoho tu tvé trolliády nezajímají.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 24. 07. 2016 20:42
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Haf, haf.
Původně bylo mým záměrem vysvětlovat. Ale na štěk nakonec jen zaštěkám.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 24. 07. 2016 21:18
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

pojďme všeci Danielku ignorovat a přestane ho to prudění bavit.
Od: Anonym: m.kobain---.186.broadband18.iol.cz )
Kdy: 25. 07. 2016 13:03
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Muj vzor v otezce migrace je pan prezident Milos Zeman,.
Od: Anonym: m.kobain---.186.broadband18.iol.cz )
Kdy: 25. 07. 2016 13:05
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Ruzumne nazori ma i pan Okamura , je katolik.
Od: Anonym: Pavla---.tmcz.cz )
Kdy: 25. 07. 2016 14:57
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Miloš Zeman si chce získat budoucí voliče, není až takový vlastenec. Rozhodně by neměl být kandidátem na post prezidenta některý zástupce nominálních církví. Především ne z CČE, jinak budou za deset let emigranti z nás Čechů.
Od: Anonym: cojetidotoho---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 25. 07. 2016 15:07
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Vidím
Od: Anonym: cojetidotoho---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 25. 07. 2016 15:13
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Vidím že je to tady samý vlastenec.
Tak se odstěhujte do Ruska za Putinem a nechte evropu Muslimům. My si poradíme.
Ten váš Konva může jet expres první třídou.
Od: Anonym: cojetidotoho---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 25. 07. 2016 15:19
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Evropa patří všem. Nejraději bych vám nakopal do …
Od: Anonym: cojetidotoho---.tmcz.cz )
Kdy: 25. 07. 2016 15:27
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Evropa patří všem. Nejraději bych vám nakopal do …
Od: Anonym: m.kobain---.186.broadband18.iol.cz )
Kdy: 25. 07. 2016 16:02
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

To snad nemislíš vážne . Proč se mám stehovad do Ruska.? Ja chci žit doma a chci pořádek. Pořadek znamená Okamura - katolík .
Od: Anonym: Jožko---.91-127-93.t-com.sk )
Kdy: 27. 07. 2016 21:21
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Právo šaríja v evanjelickej cirkvi? Ďakujeme, odídete.
Od: Anonym: Jožko---.91-127-93.t-com.sk )
Kdy: 28. 07. 2016 09:58
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Ozaj si hlúpy.
Od: Anonym: m.kobain---.186.broadband18.iol.cz )
Kdy: 29. 07. 2016 12:07
Předmět: Re: Pan Vymětal ze zvláštním transparentem nad hlavou

Moje volba je pan Okamura , katolik.
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 28. 07. 2016 17:28
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Některým z přispěvatelů jsem byl vyzván k aktivitě. Já zde své aktivity tlumím, neboť jasně vidím, že zde nejsem vítán. Pokud jde o aktuální události, lze sledovat neotřelé diskuse na GS, např. v článku "SLUNÍČKA NEMAJÍ DOST?" z 27.7. 2016 na adrese: http://granosalis.cz/modules.php?name=News&;file=article&sid=2470233&mode=nested&order=0&thold=0 Stačí adresu překopírovat na novou kartu, (vymazat středník před "file"), a po odeslání by se článek měl objevit. Všechny zdraví ab&ac
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 30. 07. 2016 11:35
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

toto je moudrá myšlenka v tom článku:
Každé mraveniště se brání útokům cizích mravenců. Ne že si je tam ty vetřelce ještě vozí… Mravenci vědí, co mají dělat, obyvatelé západní Evropy ne?
Od: Anonym: Martin Danihelka---.cust.centrio.cz )
Kdy: 30. 07. 2016 20:05
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Velký pes napsal(a):
 toto je moudrá myšlenka v tom článku:      Každé mraveniště se brání útokům cizích mravenců. Ne že si je tam ty  vetřelce ještě vozí… Mravenci vědí, co mají dělat, obyvatelé západní  Evropy ne?
Táhni do mraveniště a už tam zůstaň a nevracej se odtamtud do lidské společnosti.
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 30. 07. 2016 21:12
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Martin Danihelka napsal(a):
   Táhni do mraveniště a už tam zůstaň a nevracej se odtamtud do lidské  společnosti.    
Martine, když takto odpovídáš svým názorovým oponentům, pak si čtenář řekne, že vy sluníčkáři (a evangelíci) jste vulgárnější než ti islámofobové. Prosím, nezlob se, za mé napomenutí.
Od: Anonym: Jožko---.95-103-160.t-com.sk )
Kdy: 04. 08. 2016 11:59
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

Islám je náboženstvo pre Evropu nebezpečné, veriacim aj neveriacim. Pozyvanie muslimov ku nam je preto nerozumne.
Od: Anonym: ???---.casablanca.cz )
Kdy: 11. 08. 2016 15:33
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

??? Kam se poděl zbytek diskuse?
Od: Anonym: Bart---.eurotel.cz )
Kdy: 11. 08. 2016 20:58
Předmět: Re: NĚMEČTÍ EVANGELÍCI JSOU PRO VÝUKU ISLÁMU NA ŠKOLÁCH

??? napsal(a):
 ??? Kam se poděl zbytek diskuse?
Neztratilo se nic. Bylo smazáno fórum k pochodu Praguje Pride, protože obsahovalo komentáře nesouhlasné k homosexualitě, a to je v rozporu s učením ČCE.
Od: Správci Evangnetu (Filip Keller) <>
Kdy: 11. 08. 2016 21:55
Předmět: pravidla diskuse

Ano, bylo smazáno fórum k pochodu Prague Pride, a to proto, že příspěvky obsahovaly osobní invektivy a urážky. Z žádného jiného důvodu.
Od: Anonym: Jožko---.91-127-71.t-com.sk )
Kdy: 25. 08. 2016 13:08
Předmět: Merkelová v Prahe

Pani Merkelova cestuje do Čiech, chystaju sa demonstracie proti jej politike. Ako na to pozeraju českí evanjelici? Ja by som išiel na tu demonštráciu ako evanjelik. Čo byste robili vy bratia?
Od: Anonym: Hledající---.viamedia.info )
Kdy: 26. 08. 2016 15:19
Předmět: Re: Merkelová v Prahe

Jožko napsal(a):
 Pani Merkelova cestuje do Čiech, chystaju sa demonstracie proti jej  politike. Ako na to pozeraju českí evanjelici? Ja by som išiel na tu  demonštráciu ako evanjelik. Čo byste robili vy bratia?
Milý bratře, já by zůstal doma a dělal, co je potřeba pro život mojí rodiny a sboru. A rozhodně bych se pomodlil za P. Merkelovou, uprchlíky a ostatní politiky. Totéž radím i Vám.
Od: Anonym: Velký pes---.tmcz.cz )
Kdy: 27. 08. 2016 13:55
Předmět: Re: Merkelová v Prahe

Návštěva Merklové v Česku je zoufalá propaganda ze strany evropských mocností. Výsledky její politiky Německo vidí a cítí. Je třeba povzbudit se před prohranýma volbama - ČSSD, ANO, KDU-ČSL, než se nám na kraje a do senátu místo nich usadí okamurovci. (To je můj názor.)
Od: Anonym: ab&ac <> ( ---.cust.centrio.cz )
Kdy: 05. 11. 2016 20:25
Předmět: Re: Merkelová v Prahe

Vy byste se pomodlil i za Hitlera . . .