Téma: Náboženství budoucnosti II. díl

Od: Anonym: Jiří Deštenský---.karneval.cz )
Kdy: 28. 05. 2008 22:56
Předmět: Náboženství budoucnosti II. díl

Navigace: link | přehled | fórum
Díl II. - Tolerance pro všechny
V prvním díle našeho seriálu jsme se zmínili o tom, že současné tradiční náboženství prodělává hlubokou krizi a možno říci i závěrečnou vývojovou etapu. Již v dnešních dnech lze pozorovat první snahy o zrod nového univerzálního náboženství, schopného oslovit celosvětovou veřejnost. Jaké však bude toto nové náboženství? Co nového v nazírání na duchovní otázky přinese? Těmito a dalšími otázkami se budeme zabývat v dnešním i dalších dílech.
V současné době existuje na zemi několik velkých celosvětově působících náboženských systémů. Budhismus, křesťanství, islám a několik kmenových a národních náboženství jako např. hinduismus, šintoismus, judaismus a řada dalších menších duchovně orientovaných uskupení. Snad nejvýraznější charakteristikou každého z těchto velkých i malých náboženských systémů je, že zdůrazňuje své přednosti, výlučnost svého postavení v rámci světa a kladení důrazu na výhradní pravdivost svých nauk. Další nepřehlédnutelným faktem je, že většinou se staví odmítavě k ostatním náboženským systémům. Právě opačný cíl si klade nové celosvětové náboženství. Nové náboženské učení chce směřovat k univerzalitě, tj. k tomu, aby bylo společné většině lidstva. Jestliže chce tohoto cíle dosáhnout musí být postaveno na velké toleranci. Připomeňme si v tomto okamžiku slova perského filosofa ABDULA BAHÁA, syna zakladatele baháismu, které je považováno za poslední zjevené náboženství a pokus o „univerzální náboženství“ -, pravil:
„Varuj se předsudku. Dobré jest světlo, ať si v jakékoli lampě hoří, krásná jest růže, ať si v kterékoli zahradě kvete. Týmž třpytem září hvězda, ať svíti od východu nebo od západu. Proto oči naše vždy otevřeny jsou novému poznání, uši naše ochotny jsou vyslechnouti jakékoli tvrzení a srdce naše přijímá pravdu od každého a v každý čas…“
Nově vytvářené duchovní učení musí kromě své univerzality respektovat vědecké poznání, nebo s ním alespoň nesmí být v rozporu. Vědecký přístup otevírá cestu ke stále hlubšímu poznávání přírodních zákonů a tím přibližuje pochopení podstaty a funkce tohoto světa. A na toto téma budeme hovořit v příštím dílu.
Námět k vlastním úvahám: "Domníváte se, že snaha o celosvětový tolerantní univerzalismus je v rozporu s odvěkou lidskou touhou a přirozeností o hledání a pochopení Boha?
Pokračování příště