Téma: Náboženství budoucnosti - I. díl

Od: Anonym: Jiří Deštenský---.karneval.cz )
Kdy: 28. 05. 2008 14:20
Předmět: Náboženství budoucnosti - I. díl

Navigace: link | přehled | fórum
Část I. - Krize na přelomu věků
Současný stav náboženství a jeho vývoj, jak ho lze očekávat i do budoucna, lze charekterizovat jedním slovem - sekularizace, tedy zesvětšování, odcírkevňování. Stále větší množství lidí odmítá věřit starým náboženským pověrám, přežívajícím z dob, kdy církev byla určujícím duchovním i politickým činitelem, které církve stále prezentují a nic nenasvědčuje tomu, že by je chtěli nějakým zásadním způsobem měnit. Z tohoto důvodu, hlavně pak z tohoto důvodu, klesá počet věřících, a to ve všech tradičních církvích. Většina těch, co zůstávají v lůně církví, jsou často pouze matrikovými členy, kteří bohoslužby nenavštěvují a nevedou ani žádný způsob života požadovaný církevními kánony. Jakýmsi železným zvykem bez hlubšího obsahu, ze strany těchto tzv. věřících, je pak požadování kněze alespoň při pohřbu nebo křtu. Kromě těchto úkonů chápaných těmito "věřícími" jako společenské formality, se o žádné dalšíduchovní otázky nezajímají. Dá se proto říci, že lidstvo prodělává v současné době proces, který lze označit jako hlubokou náboženskou krizi. Je však třeba současně vidět, že řadu duchovně orientovaných lidí tato situace do jisté míry zneklidňuje, neboť náboženství vnímají jako určité východisko či základ etiky, jejich vlastní morálky. Deficit náboženské víry ve společnosti se následně promítá a projevuje i ve svědomí člověka a náboženská krize se transformuje v krizi etickou, což nelze na stavu společnosti v současné době již přehlédnout. S určitou jistotou však můžeme říci, že tento stav se netýká globálně celé společnosti a s potěšením můžeme pozorovat, že souběžně s narůstající sekularizací narůstá i snaha uvědomělých jednotlivců, orientovaných vědecky i duchovně vytvářet nové, necírkevní, nedogmatické a vědě blízké duchovní učení, které lze nazvat jako "postmoderní univerzální náboženství budoucnosti". Jeho charakteristikou a zaměřením se budeme zabývat v dalších dílech.
Pokračování příště.