Téma: Istanbulská úmluva

Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 17. 10. 2018 20:40
Předmět: Istanbulská úmluva

Navigace: link | přehled | fórum
Dočetl jsem se dnes, že mnoho českých církvi podepsalo společný dopis poslancům ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy. ČCE mezi nimi není. Když ten dopis čtu, nenacházím nic, s čím bych nemohl souhlasit. Může mi tuto neekumenickou distanci vysvětlit někdo důvtipnější nebo informovanější? https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/180625cirkve-ke-schvalovani-tzv-istanbulske-umluvy-v-cr
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 17. 10. 2018 21:37
Předmět: Re: Istanbulská úmluva a ČCE

Nad touto věcí jsem se také zamýšlel už dřív. Zajímavé je to z toho pohledu, že právě ČCE, která jinak podepisuje "kdeco" a vydává tiskové zprávy na "kdeco". Úvaha proč nepodepsala: Jedná se o vymezení vůči EU; jde o vymezení vůči novým ideologiím, se kterými ČCE problém nemá; a trochu rázněji - jde o vymezení vůči zlu, to ČCE (žel) nedělá. Vymezila se snad ČCE vůči urážení Krista v Huse na provázku? Kritizovala snad někdy násilí uskutečněné menšinou vůči většině (romské útoky, napadení imigranty… které vešly do médií)? Postavila se někdy proti potratům? Eutanazii? Za rodinu? Ne.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 17. 10. 2018 21:50
Předmět: Re: Istanbulská úmluva a ČCE

Dobře, snažím se vás brát vážně. Z vašich tří zdůvodnění by mi nejpravděpodobnější přišlo to druhé: dopis je "vymezením vůči novým ideologiím, se kterými ČCE problém nemá." Dobře. Ale každý kazatel slibuje, že bude usilovat o ekumenickou jednotu. Jestli se mi do ruky dostane ekumenická iniciativa, musím mít vážný důvod, proč ji odmítnout. Nestačí, že to, k čemu se ta iniciativa vztahuje, já za problém nepovažuji. A co je tedy zde oním problémem, proč jsme se, jak předpokládám, připojit odmítli?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 17. 10. 2018 22:37
Předmět: Re: Istanbulská úmluva a ČCE

Tady by bylo možná namístě položit otázku přímo těm nejpovolanějším. My tady můžeme spekulovat, nadávat, trolit. Pokud jim nebudou chodit zespodu žádné reakce, dotazy, protesty, kdo jim nastaví zrcadlo? Lze přece předpokládat, že "přijdou, až se bude nastavovat zrcadlo".
Od: Anonym: Tadeáš---.94.broadband2.iol.cz )
Kdy: 20. 10. 2018 20:23
Předmět: Re: Istanbulská úmluva a ČCE

K té iniciativě se nepřipojila např. i ČSCH nebo Pravoslavná církev, nejsme tedy jediní. Nepovažovat za problém to, o co v iniciativě jde, mi připadá jako dostatečný důvod k nepodepsání.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 20. 10. 2018 21:15
Předmět: Re: ČCE: ekumena nebo ideologie?

V případě ČCE jde o to, že podepisuje kdeco, tak proč ne tohle, když už nevidí nic špatného na genderu, tak co její ekumenický rozměr?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 10. 2018 08:21
Předmět: Re: Istanbulská úmluva a ČCE

takhle by to mohlo plaziz ve světě: "není to náš problém". Ale v církvi by mělo platit, že jsme údy jednoho těla, a co trápí jeden úd, trápí celé tělo. A ještě jinak vyjádřeno - máme se radovat s radujícími a plakat s plakajícími. Proto se ptám ještě po jiných důvodech, než že to "není náš problém".
Od: Kazatel ČCE Filip Keller <>
Kdy: 18. 10. 2018 01:06
Předmět: Re: Istanbulská úmluva

Nejsem ani důvtipnější ani informovanější. Ba nejsem natolik důvtipvný, abych pochopil argumenty v dopise. Když čtu Istambulskou úmluvu, nenacházím nikde slova o tom, že by v dokumentu šlo o "Degradování vztahu mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil", že by šlo o "Třídění společnosti sobě rovných lidských bytostí na umělé kategorie". Nepochopil jsem, jaké "autodestruktivní prvky" dokument obsahuje. Když použiji Tvá slova: Nenacházím v úmluvě nic, s čím bych nemohl souhlasit. Fakt nějak postrádám jakékoliv relevantní argumenty, na kterých onen děs (viz zoufalá a zcela nepochopitelná slova Petra Pithy) staví.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 18. 10. 2018 01:41
Předmět: Re: Istanbulská úmluva

(Pana Piťhu asi nechme, jeho kázání je výkladem extrémním (a skandálním)). Snažím se problematické pasáže, které jsi z dopisu vytkl, spojil s formulacemi Úmluvy, které asi kritizují. Nehodnotím, jen se snažím dopis vykládat:
Větou dopisu "degradování vztahu mezi mužem a ženou na antagonistické měření sil" se zřejmě mysli na tuto formulaci Úmluvy: „násilí vůči ženám jakožto násilí genderově podmíněné má strukturální povahu a toto násilí je jedním z klíčových společenských mechanismů jež ženám vnucují podřízené postavení vůči mužům“.
Formulací dopisu: "třídění společnosti sobě rovných lidských bytostí na umělé kategorie" se zřejmě myslí především zavedení pojmu „genderová identity“ vedle „identity podle biologického pohlaví“.
Máš pravdu, pro nás, kteří se problematikou běžně nezabýváme, je to vše pochopitelné jen obtížně - v čem je těžisko Úmluvy a v čem důležitost protiargumentace? Ale to je právě i jedna z výhrad odpůrců. Že se tu nová ideologie snaží protlačit nenápadně, mezi řádky.