Téma: Diskuze...

Od: Anonym: Vladimír <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 21. 11. 2006 12:56
Předmět: Diskuze...

Navigace: link | přehled | fórum
Vážený Vildo! Nemilá zpráva pro Vaši duši! Ono se opravdu píše "diskuse", stejně jako "diskuze". Holt demokracie vtrhla i do jazyka! Trochu unáhlený příspěvek, není-liž pravda?
Od: Anonym: Milan Kochaník <> ( ---.i4g.tmcz.cz )
Kdy: 27. 09. 2009 19:40
Předmět: Re: Diskuze...

Dobrý den , ale v tomhle případě učenci z ústavu pro jazyk český to poněkud nedomyslili .
Totiž v tom slově latinském je discussion , tedy zdvojené s a to se ani náhodou nedá zaměnit za s .
Není to prostě jimi zamýšlený případ , jako ve slovech president, resident a pod.
Bohužel "dělají málo chytré " i tam , kde to je vysloveně matoucí .
Např. město na Dobrém mysu , jménem Qart Hadašt , tedy zkomoleno Římány na CARTHAGO , tak naši slavní učenci, nahražující zvuk "thét" , písmeno theta za "tau" , tedy T , tak si neuvědomili ,že to není totéž , jako ve slově theorie , these , thema apod , ale vlastně poškodili takto slovo , skládající se ze dvou a "vyrobili " tak Kartago .Pak jej pochopitelně nesprávně dělí na slabiky kar - ta - go , což je nesmysl , neboť i tak je to slovo ze dvou jiných (byť zkomolených) kart - (h)a - go , takže slabiky dělicí by i tak měly být kart - a - go .
Proto na ústav jazyka českého hledím s despektem a ani náhodou se jím neřídím .