Téma: Jakub

Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 09. 2011 13:34
Předmět: Jakub

Navigace: link | přehled | fórum
Mám dotaz: Ekumenické vydání z roku 1985, List Jakubův: 4,14 – "Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!"
Jak rozumět tomuto výroku? Rozhodně mi tam chybí křesťanská naděje, akcent vybízející k následování Krista, víra ve Spasení, víra v jedinečnost lidského života. Spíše to poukazuje na probíhající proces bez začátku a konce, jakýsi koloběh života, platnost reinkarnačního principu. Že první křesťané neměli s reinkarnací problém je dostatečně známo. Je toto pozůstatek někdejších postojů?
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 22. 09. 2011 18:52
Předmět: Re: Jakub

Marcusi nebo Lachtane,
křesťanům vyčítáš zleva i zprava násilí, manipulaci a demagogii a nevím co ještě a sám nejsi schopen diskuse ani na nejzákladnější úrovni slušnosti a respektu k druhým:
1. Vedeš tady rádoby chytré řeči a nejsi schopen si odkaz, který jsi našel zase-nevím-kde, přečíst v původním biblickém kontextu.
2. Bereš si do huby křesťanské pojmy ("křesťanská naděje, následování Krista a bla bla bla…"), abys do následující věty napsal demagogické tvrzení bez smyslu, o tom, že křesťané neměli s reinkarnací problém. Když s ní neměli problém, proč ji dodnes neučí? Četl jsi něco jiného z religionistiky a o křesťanství než Šifru Mistra Leonarda?
3. Kladeš otázku jen proto, aby si tady někdo naběhl a zkusil řešit Tvůj zdánlivý problém. Využiješ toho pak jen k tomu, abys zase psal - ty, velký Osvícený - o tom, jak jsou křesťané zmanipulovaní nebo manipulující a kdo ví co ještě…
4. Nejsi schopen vystoupit ze své anonymity (i přes ochotu k osobnímu setkání některých zdejších diskutujících včetně mě), kterou zde jen zneužíváš.
Ale aspoň jedno pozitivum na diskusi s Tebou zde nacházím: Aspoň neotravuješ jinde.
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 09. 2011 20:45
Předmět: Re: Jakub

Milý příteli,
trochu jsi mě zarmoutil svým tónem, ale nezlobím se, víme přece, že se má odpouštět ne sedmkrát, ale sedmdesátkrát sedmkrát. Takže všechno dobrý. Moje postřehy vpisuji do tvého textu.
Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Marcusi nebo Lachtane,    křesťanům vyčítáš zleva i zprava násilí, manipulaci a demagogii a nevím co  ještě a sám nejsi schopen diskuse ani na nejzákladnější úrovni slušnosti a  respektu k druhým:
Romane, to co zde uvádím jsou historická fakta, to si může každý ověřit z nejrůznějších zdrojů, doufám, že nechceš popírat nebo zamlžovat, že církev v minulosti páchala násilí, manipulovala lidi a demagogie byla oblíbeným prostředkem k ovládání mas. Diskutuji zde věcně, neužívám sprostá slova, nikoho neurážím a respektuji názor druhého pokud mne důvěryhodně přesvědčí o tom, že se mýlím. Je ovšem tvoje právo vnímat to jinak.
   1. Vedeš tady rádoby chytré řeči a nejsi schopen si odkaz, který jsi našel  zase-nevím-kde, přečíst v původním biblickém kontextu.
Žádné chytré řeči zde nevedu, mohu pouze opakovat co jsem řekl výše – uvádím fakta z veřejně přístupných zdrojů, žádné moje fabulace. Kontext je, že i samotný Luther se o Jakubově evangeliu vyjádřil, že je to slaměné evangelium a žádal jeho vyjmutí z bible. To už ovšem v 16. století jaksi nešlo, takže jak vidíš, ani Lutherovi List Jakubův moc nezapadal do kánonu, neboť v něm nacházel místa, která do určité míry zpochybňují oficiální linii křesťanství.
   2. Bereš si do huby křesťanské pojmy ("křesťanská naděje, následování  Krista a bla bla bla…"), abys do následující věty napsal demagogické  tvrzení bez smyslu, o tom, že křesťané neměli s reinkarnací problém. Když s  ní neměli problém, proč ji dodnes neučí? Četl jsi něco jiného z  religionistiky a o křesťanství než Šifru Mistra Leonarda?
Šifru Mistra Leonarda jsem nečetl a ani jsem neviděl film. Pokud jde o tvoji otázku proč se dodnes neučí reinkarnace – tu otázku opravdu myslíš vážně, nebo mě máš za úplného blba? Odpověď by ti daly i děti z nedělní školy. Mám to tu opravdu rozvádět? Ani nevíš jak jsi mě pobavil. Dám ti odpověď otázkou? K čemu byste pak měli spasitelnou oběť Ježíše? Nehledě na historické souvislosti. Myslíš že církev jen tak z plezíru potřela gnosi? Kdo máš uši k slyšení, slyš, vážený příteli.
   3. Kladeš otázku jen proto, aby si tady někdo naběhl a zkusil řešit Tvůj  zdánlivý problém. Využiješ toho pak jen k tomu, abys zase psal - ty, velký  Osvícený - o tom, jak jsou křesťané zmanipulovaní nebo manipulující a kdo ví  co ještě…
Potrefená husa nejvíce kejhá, ale trochu jsi střelil vedle. Vážně by mě zajímalo jak dnešní křesťané hledí na problém reinkarnace, této teorii věří nezanedbatelné procento světové populace.
   4. Nejsi schopen vystoupit ze své anonymity (i přes ochotu k osobnímu  setkání některých zdejších diskutujících včetně mě), kterou zde jen  zneužíváš.
Toto už jsme řešili, psal jsem že nejsem z Prahy, takže smůla. Nevím ale co by to řešilo chvíli klábosit z očí do očí. A nevím co tady zneužívám. Copak tu nejsou další diskutující, kteří zde vystupují pod přezdívkou? To je podle správce přípustné, tak co mi tu vyčítáš anonymitu?
   Ale aspoň jedno pozitivum na diskusi s Tebou zde nacházím: Aspoň neotravuješ  jinde.
Ty to tomu říkáš otravování, jinde si docela dobře podiskutujeme. Tvoje smůla, že neumíš přiznat pravdu i druhé straně, alespoň občas. Nebo jsi absolutně neomylný a pochopil jsi pravdu v celé její úplnosti? O to bych si dovolil pochybovat. Měj se pěkně. Marcus
Od: Anonym: David daggie Geisler---.gprs.tmcz.cz )
Kdy: 23. 09. 2011 08:24
Předmět: Re: Jakub

Na tento typ diskuzí se hodí spíš server Granosalis.cz,ne?
Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 09. 2011 09:12
Předmět: Re: Jakub

Romane, Romane, mám dojem, že ti začínají ujíždět nervy. To bys ale jako farář neměl. Kdysi jeden politik pravil: "S vaším názorem zásadně nesouhlasím, ale udělám všechno pro to, abyste ho mohl svobodně říkat". Myslím, že je to krásná ukázka tolerance a demokracie.
Mimochodem nevídáš se v Praze s Jardou Pecharem? Hledal jsem ho loni ve Strmilově, ale farníci říkali, že odešel do Prahy. Když se s ním potkáš, pozdravuj ho od Jima, on už bude vědět. A kdyby si náhodou nemohl vzpomenout, tak mu připomeň, jak jsme spolu ve Strmilově štípali jedný babičce dříví. Sice to je už pár let, ale určitě si vzpomene, byla u toho velká legrace. Tenkrát jsme čundrovali V Jižních Čechách a pobyli u něj pár dní.
A co Ondra Pellar, ještě je v Rokycanech a dělá bigbítový koncerty v kostele? Pořád nosí vlasy jako mánička? Jednou jsme s ním byli na čundru a já když jsem viděl jak hraje na kytaru tak mě z toho zaskočilo v krku. Pekli jsme kuře, on vzal kytaru, obráceně, jako McCartney a hrál levou rukou, ale ne zhora dolů, ale obráceně, zezdola nahoru, on si kvůli tomu upravoval i akordy. Já jsem zíral jako blázen a najednou mě zaskočilo v krku. Tak mě tenkrát začali říkat Krkost. Připomeň mu to jestli ho uvidíš. To byla tenkrát akce, tos měl vidět. Měj se. Jim
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 23. 09. 2011 11:04
Předmět: Re: Jakub

Ano, ano, ujíždějí mi nervy, protože tady zapleveluješ jinak vcelku kultivovaný prostor a mnozí se kvůli příspěvkům, jako jsou ty Tvé, radši nezapojují vůbec.
Takže to zkusím ještě jednou, pomaleji a slušněji:

1. Své úvahy nad křesťanstvím a reinkarnací jsi začal rozvíjet na základě textu z Jakuba: "Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí!"
Zde je širší kontext:
13 A nyní vy, kteří říkáte: "Dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat" - 14 vy přece nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! 15 Raději byste měli říkat: "Bude-li Pán chtít, budeme naživu a uděláme to neb ono." 16 Vy se však vychloubáte a chvástáte. 17 Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích.
Jde o varování některým bohatým a arogantním křesťanům té doby. Z kontextu je evidentní, že výrok "jste jako pára…" je obrazným vyjádřením toho, jak jsou proti Bohu malí a nevýznamní a že by jim neškodilo více pokory.
Vytrhnout ho z kontextu a spřádat nad ním úvahy o reinkarnaci je z Tvé strany buďto BLBÉ (nemáš na to, vnímat věci v kontextu) nebo PODLÉ (vůbec Ti nejde o tento biblický text, jde Ti jen o to zase najít jakýkoli, třebas i velmik trapný oslí můstek k tomu, abys zde mohl "osvíceně" upozornit křesťany, jak jsou manipulovaní nebo manipulující). Jedna varianta je horší než druhá a obě Tě výrazně znevěrohodňují jako partnera k diskusi o jakýchkoli spirituálních otázkách.

2. Pak napíšeš: "Že první křesťané neměli s reinkarnací problém je dostatečně známo."
Co to je za nesmysl? Toto můžeš tvrdit jen právě na základě podobně zoufalé exegeze nebo nedostatečných znalostí, jaké jsi předvedl výše na textu z Jakuba.
Zkus tuto svoji rádoby poučenou tezi doložit nějakými solidními prameny. Možná bys měl taky uvážit, že "veřejně dostupný pramen" není totiž totéž, co "solidní pramen".
A to je další důvod, proč se s Tebou nedá skutečně diskutovat. Protože nedokážeš poznat skutečnou závažnost toho kterého pramene.
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 23. 09. 2011 12:14
Předmět: Re: Jakub

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Ano, ano, ujíždějí mi nervy, protože tady zapleveluješ jinak vcelku  kultivovaný prostor a mnozí se kvůli příspěvkům, jako jsou ty Tvé, radši  nezapojují vůbec.
Já pouze využívám možnosti, svobodně se zde vyjádřit a pokud bys mi, nebo komukoli jinému, chtěl tuto možnost upírat, museli bychom se asi nejdříve bavit o tom, do jaké míry je zde svobodný prostor a kam až se může zajít, mám pokračovat?
To že já zde uveřejňuji svoje názory ještě nikomu nezabraňuje, aby zde otevřel svoje diskuzní vlákno a diskutoval o svém problému.
 2. Pak napíšeš: "Že první křesťané neměli s reinkarnací problém je  dostatečně známo."    Co to je za nesmysl? Toto můžeš tvrdit jen právě na základě podobně zoufalé  exegeze nebo nedostatečných znalostí, jaké jsi předvedl výše na textu z  Jakuba.    Zkus tuto svoji rádoby poučenou tezi doložit nějakými solidními prameny.  Možná bys měl taky uvážit, že "veřejně dostupný pramen" není totiž  totéž, co "solidní pramen".    A to je další důvod, proč se s Tebou nedá skutečně diskutovat. Protože  nedokážeš poznat skutečnou závažnost toho kterého pramene.
Toto tvrzení podepírám v diskuzním vláknu "Reinkarnace a křesťanství". V tomto případě jde o tak obecně známou pravdu, že se s ní musí setkat každý, kdo se začne, třeba i jen okrajově, zabývat církevními dějinami.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 26. 09. 2011 07:58
Předmět: Re: Jakub

 Já pouze využívám možnosti, svobodně se zde vyjádřit a pokud bys mi, nebo  komukoli jinému, chtěl tuto možnost upírat, museli bychom se asi nejdříve  bavit o tom, do jaké míry je zde svobodný prostor a kam až se může zajít,  mám pokračovat?
Ano, máš pravdu, je zde naprostá svoboda se vyjádřit. Že ji někdo jako Ty zneužívá, bude pro mě podnětem, abych se dotázal, zda by zdejší diskuse neměla být moderovaná.
 Toto tvrzení podepírám v diskuzním vláknu "Reinkarnace a  křesťanství". V tomto případě jde o tak obecně známou pravdu, že se s  ní musí setkat každý, kdo se začne, třeba i jen okrajově, zabývat církevními  dějinami.
Nic nepodepíráš. Jen si myslíš, že něco podepíráš: http://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/cce/otazka_zvenci//5331#5345
1. Zmínky u Órigena jsou nejasné a v celých dějinách křesťanské církve zcela ojedinělé. Koncept reinkarnace - jak v původním chápání východních tradic, tak ještě více v západním vývaru - je s křesťanstvím neslučitelný. Přesvědčit křesťany, aby dodatečně přijali koncept reinkarnace za svůj - to je jen marný pokus podobných jako Ty získat pro své postoje dodatečně uznání křesťanů. Proč o něho vůbec stojíš, když jsme podle Tebe stejně jen bandou zmanipulovaných nebo manipulujících blbečků?
2. U Tvých "exegezí" novozákonních textů se opět ukazuje, že neumíš číst kontext, třeba proto, že vůbec neznáš dobové pozadí:
Otázka u uzdravení slepého NEMÍŘÍ do minulých životů. Chce Ježíše nachytat na teologicky, morálně i lidsky těžce vyložitelném osudu člověka, který je postižen již od narození. Vkládat tam koncept reinkarnace - to je opět omyl autorů, od kterých jsi opisoval.
Stejně tak odpověď Ježíšovi na otázku, za koho ho lidé pokládají, NENÍ důkazem toho, že Židé počítali s reinkarnací. Je jen důkazem toho, že Židé počítali s realitou Boží moci, která může ve výjimečném případě vzkřísit výjimečného proroka a poslat ho znovu mezi svůj lid.
Dlužíš mi ještě stále reakci na Tvůj výklad Jakuba. Prosím o ni…