Téma: Božství Ježíšovo

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 20. 09. 2011 12:31
Předmět: Božství Ježíšovo

Navigace: link | přehled | fórum
Pavel ve svém Listu Římanům hned na začátku uvádí: "…o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden do moci Božího Syna…"
Co z toho vyplývá? Pavel tímto výrokem popírá tvrzení evangelistů, že Maria počala z Ducha svatého – podle něj Ježíš tělem pocházel z rodu Davidova, takže nemohl být zároveň počat Duchem svatým. Buď jeho rodokmen směřuje k Davidovi, nebo přímo k Bohu. Obojí nelze. Je v to mnějaký zmatek. Kdo byl tedy otcem Ježíše, připustíme-li podle Pavla, že tělem je z rodu Davidova? Není to opět jeden ze zásadních rozporů bible, který se církev snaží převracet naruby a dokazovat něco co vůbec neexistuje? Dále Pavel uvádí, že Ježíš byl uveden do moci Božího syna ve svém zmrtvýchvstání. V předchozí době byl tedy obyčejným člověkem, mimořádně vizionářsky nadaný, ale stále jenom pouhý člověk. Neobstojí ani oblíbené tvrzení že byl zároveň plným člověkem a zároveň Bohem. To je myslím i na všemohoucího Boha dost silné kafe.