Téma: Kdo byl Ježíšovým svědkem?

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 19. 09. 2011 23:55
Předmět: Kdo byl Ježíšovým svědkem?

Navigace: link | přehled | fórum
Matouš ve 4. kapitole 1-11 popisuje celkem detailně jak se Ježíš na poušti 40 dní postil a ďábel ho pokoušel. Vyprávěl Ježíš později tuto svoji zkušenost někomu? Nikde o tom není ani zmínka. Byl snad někdo s Ježíšem na poušti a bedlivě pozoroval co tam dělá, s kým se setkal, co si s ním povídal apod? To je dost nepravděpobné. Jaký je tedy zdroj této informace? Píše se tam o takových detailech jako např. že ho andělé obsluhovali, že ho ďábel vzal na vysokou horu, na vrcholek chrámu atd., dával mu konkrétní otázky, nabídky. Buďto je to pravda, nebo je to vymyšlené. Jde tedy o to, jak se to dostalo autorovi do pera. Je pro to nějaké přijatelné vysvětlení?