Téma: Hebrejská bible a rituály – Lidské oběti

Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 08. 2011 18:02
Předmět: Hebrejská bible a rituály – Lidské oběti

Navigace: link | přehled | fórum
FILOSOFICKÁ ŠKOLA TOMÁŠE LACHTANA
Lidské oběti
Zápalné lidské oběti
V Kanaánu se běžně provozoval rituál upalování dětí k poctě kanánským bohům včetně Yahweho. Zde budeme pátrat po dalších lidských obětech, popisovaných v Hebrejské Bibli či prováděných v rámci kultu boha Yahweho.
Zápalné dětské oběti byly Yahwemu v Judeji přinášeny ještě v 7.stol.př.n.l. Upalováni na tófetu, ohnivém obětišti, však zřejmě byli i dospělí lidé. V knize Izajáše nalezneme náboženský zpěv čerpající z takového jahvistického obřadu: Izajáš 30:29-33 V Izajášově zpěvu je zřetelný rituální podtext.Yahweh je tím, kdo zde bude mučit a upalovat na hranici tófetu svou oběť (snad asyrského Sancheríba). Asyřané zničili Severní královstí Izraele a v době Izajáše byli hrozbou pro Jižní judské království. Zpěv popisuje rituální mučení a zabití těchto nepřátel resp.jejich vůdce. Rituál začíná ohněm Yahweho blesku, bouřkou, krupobitím a končí ohněm Yahweho hranice připravenou pro zmučenou oběť. Popis odpovídá kanaánským obřadům, probíhajícím v noci, za zvuku hudebníků, u jámy s planoucím ohněm. Yahweh vystupuje v roli boha hor a bouří, hrozivého válečníka. Viz. také Válečník YHWH.
Izajáš nepatřil ke kritikům přinášení lidských obětí. Teprve pozdější autoři knih Kronik a Králů začali zápalné lidské oběti odsuzovat. Jeremjáš pak považoval ohnivé oběti na tófetu za příčinu pádu Jeruzaléma. Izajáš působil na počátku 7.stol.př.n.l. a Jeremjáš na počátku 6.stol.př.n.l., tedy o sto let později. Bible je dokladem toho, že právě v tomto období (přelom 7. a 6.stol.př.n.l.) došlo ke změnám jahwistického kultu ve věci provádění lidských zápalných obětí. Do této doby byl Yahweh uctíván na posvátných návrších Judska a Izraele (2.Kr 23:5). Judští králové (Chizkiáš, Joziáš) pak začali provádět významnou náboženskou reformu a ničit všechna místa, kde se praktikoval Yahweho kult: 2 Kr 23:8-10
Radikální centralizace kultu započala významnou reformu judaistického náboženství. Lidské oběti byly postupně odsuzovány a zakazovány, na rozdíl od řady jiných náboženství té doby. Judaismus nakonec zaujal k obětování lidí jednoznačně kritický postoj. Fascinace lidským utrpením v ohni však pokračovala v mnohých jiných náboženstvích. Marek 9:43-48
Ve středověku byli lidé ve jménu ochrany víry upalováni na hranicích. A těm, kdo nedodržovali různě interpretované boží zákony, bylo vyhrožováno věčnými mukami v pekelném ohni.
Od: Správci Evangnetu (Filip Keller) <>
Kdy: 11. 08. 2011 10:16
Předmět: Re: Hebrejská bible a rituály – Lidské oběti

Vážený Tomáši Lachtane,
diskusní fórum na Evangnetu není určeno k prezentaci či prosazování individuální "filosofické školy".
Přestaňte prosím zahlcovat diskusní fórum na Evangnetu kopírováním vlastních (jste-li Pavel Mat) či cizích (o to by bylo vaše počínání hanebnější) textů, které si každý zájemce může přečíst na stránkách http://myty.info, v tomto případě konkrétně zde: "http://myty.info/rservice.php?akce=tisk&;cisloclanku=2006120003"
Děkuji za vyslyšení žádosti,
za správce Evangnetu, Filip Keller
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 11. 08. 2011 10:34
Předmět: Re: Hebrejská bible a rituály – Lidské oběti

Správci Evangnetu (Filip Keller) napsal(a):
 Vážený Tomáši Lachtane,    diskusní fórum na Evangnetu není určeno k prezentaci či prosazování  individuální "filosofické školy".    Přestaňte prosím zahlcovat diskusní fórum na Evangnetu kopírováním vlastních  (jste-li Pavel Mat) či cizích (o to by bylo vaše počínání hanebnější) textů,  které si každý zájemce může přečíst na stránkách http://myty.info, v tomto  případě konkrétně zde:  "http://myty.info/rservice.php?akce=tisk&;cisloclanku=2006120003&quo  t;    Děkuji za vyslyšení žádosti,    za správce Evangnetu,  Filip Keller  
OK, upustím od nadpisu Filosofická škola. Ale co je závadného na prezentování textů či uvádění odkazů (to je zde zcela běžné), které jsou relevantní k diskutovanému problému. Ale i v tom vám vyhovím, jsem schopen říkat své názory aniž bych je musel podpírat doslovnými převzatými texty. Záměr byl ten, aby fundovaně řečený problém (převzatý text) otevřel další věcnou diskuzi k danému tématu. Není ale problém nastolit diskuzi jiným způsobem. Jenom bych byl rád, kdyby se mé vstupy chápaly jako snaha osvětlit další všeobecnou diskuzí nejasná a kontroverzní místa v křesťanském náboženství, které jsou mnohým hledajícím často nepřekonatelnými překážkami na jejich cestách za vírou.
Všechny diskutující na Evangnetu srdečně zdraví Tomáš Lachtan
Od: Správci Evangnetu (Filip Keller) <>
Kdy: 11. 08. 2011 12:29
Předmět: Re: Hebrejská bible a rituály – Lidské oběti

1) Je proti dobrým mravům přebírat text bez odkazu na zdroj. Uvádíte tím v omyl čtenáře.
2) Je zbytečné a zahlcující do diskusí kopírovat dlouhé texty, které jsou k přečtení na jiných místech. K tomu slouží jednoduchý odkaz.
3) Osobně jsem přesvědčen, že způsob vámi vedeného přesvědčování žádnému hledajícímu k přemožení překážek nepomůže. (Důvod osvětlil Roman Mazur: https://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/cce/otazka_zvenci//5237#5244 )
Od: Anonym: Gabriel Svoboda <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 11. 08. 2011 13:49
Předmět: Re: Hebrejská bible a rituály – Lidské oběti

Příspěvky Tomáše Lachtana samy o sobě jistě hledajícím nepomohou, ale odpovědi zdejších křesťanů by jistě pomohly, jak se to stalo např. zde:
Pouhé zadupávání tazatele do země nikomu nepomůže, jako např. zde, kde otázka položená Tomášem Lachtanem stále visí ve vzduchu bez odpovědi:
Pokud si zdejší křesťané myslí, že odpověď je každému upřímnému hledajícímu jasná, a kdo ji nezná, je troll, pak bohužel.