Téma: Filosofie a křesťanství

Od: Anonym: Pietro Pomponazzi---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 07. 2011 15:14
Předmět: Filosofie a křesťanství

Navigace: link | přehled | fórum
"Bůh světu buď vládne, nebo nevládne. Jestliže nevládne, jaký je to Bůh? Jestliže vládne, proč vládne tak krutě?"
"Jestliže Bůh všechno ví a může každého zbloudilého vyvést z omylu, proč tak nečiní? A jestliže Bůh neodvrací člověka od omylu, proč nepadá hřích na Boha, ale na člověka? Vždyť Bůh rozestřel přímo před jeho očima rozmanitá pokušení svádějící ke hříchu. Bůh odpovědný za zlo ve světě a za hříchy člověka a zároveň trestající člověka za hříchy se ve filosofii jeví jako šílený otec. Je-li tomu tak, není nutný žádný jiný ďábel kromě samotného Boha. Duše se chvěje hrůzou a člověk je zděšen, slyší-li či pomyslí-li si něco takového o Bohu."
Pietro Pomponazzi (1642-1525)
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 22. 07. 2011 19:10
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Milý Pietro,
pokud by Bůh světu vládl v tom slova smyslu, jak to slovo užíváš, tak by nebyl Bohem, ale loutkařem a despotou.
Takže nevládne.
Dále se ptáš: Tak jaký je to pak Bůh?
Odpovídáme: Takový, že nás chce přitáhnout mocí lásky Ukřižovaného, a k tomu, abychom se nechali jeho láskou svést, nám dává mnoho, mnoho času.
I tobě, Pietro…
Od: Anonym: Pietro Pomponazzi---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 07. 2011 22:30
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Milý Pietro,    pokud by Bůh světu vládl v tom slova smyslu, jak to slovo užíváš, tak by  nebyl Bohem, ale loutkařem a despotou.    Takže nevládne.    Dále se ptáš: Tak jaký je to pak Bůh?    Odpovídáme: Takový, že nás chce přitáhnout mocí lásky Ukřižovaného, a k  tomu, abychom se nechali jeho láskou svést, nám dává mnoho, mnoho času.    I tobě, Pietro…
Děkuji za reakci, ale to nejsou má slova ani mé otázky. To je přesná citace z myšlenek humanistického filozofa Pietra Pomponazziho. Chtěl jsem použitím této citace spíše otevřít toto téma, které je myslím velkým a věčným problémem mnoha věřících.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 25. 11. 2021 12:34
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Je úsměvné, jak si někdo myslí, že nějakými citacemi z katechismu nebo výpověďmi na téže úrovni jako katechismus může otázky této úrovně vyřešit. Popřípadě je vyřešit tak, aby to snad někomu, kdo nikdy katechismus v ruce vydržel, mohlo připadat přesvědčivé.
Vůbec se v podobné katechismové povrchnosti neřeší třeba utrpení dítěte, někoho, kdo vůbec není schopen pobrat problém Ukřižování, tím pádem se jím někam nechat dovést. Nebo utrpení zvířete, které roztrhává a sežrává nějaké jiné zvíře. Nebo utrpení zvířecí maminky, které nějaký predátor nebo člověk rozbil vajíčka s mladými.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 25. 11. 2021 12:36
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

S opravou chyb, ještě jednou:
Je úsměvné, jak si někdo myslí, že nějakými citacemi z katechismu nebo výpověďmi na téže úrovni jako katechismus může otázky této úrovně vyřešit. Popřípadě je vyřešit tak, aby to snad někomu, kdo nikdy katechismus v ruce nedržel, mohlo připadat přesvědčivé.
Vůbec se v podobné katechismové povrchnosti neřeší třeba utrpení dítěte, někoho, kdo vůbec není schopen pobrat problém Ukřižování, tím pádem se jím někam nechat dovést. Nebo utrpení zvířete, které roztrhává a sežrává nějaké jiné zvíře. Nebo utrpení zvířecí maminky, které nějaký predátor nebo člověk rozbil vajíčka s mladými.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 25. 11. 2021 13:07
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

A další věc je, že jak v přírodě, tak i v historii existuje tolik nepopsatelného utrpení, ve kterém jakýkoli kristovský smysl absentoval a žádný takový negeneruje (pád meteoritu před 66 miliony lety do oblasti dnešního Mexického zálivu, který vyhubil 75 procent živých druhů na Zemi včetně dinosaurů; různé boje, války a genocidy mimokřesťanských a předkřesťanských kmenů a národů), zároveň tolik nemocí, šílenství, zla a nevkusu, zubním kazem počínaje nebo dvouhlavými novorozenci konče, zabijáckých dopravních nehod zaviněných různými cyniky, různých bezútěšných šikan a gaunerství - že to likviduje asi všechny myslitelné způsoby křesťanské teodiceje. Pietro Pomponazzi byl bystrý, na poměry přelomu patnáctého a šestnáctého století.
Od: Anonym: Jiří <> ( ---.157.broadband7.iol.cz )
Kdy: 25. 11. 2021 16:32
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 A další věc je, že jak v přírodě, tak i v historii existuje tolik  nepopsatelného utrpení, ve kterém jakýkoli kristovský smysl absentoval a  žádný takový negeneruje (pád meteoritu před 66 miliony lety do oblasti  dnešního Mexického zálivu, který vyhubil 75 procent živých druhů na Zemi  včetně dinosaurů; různé boje, války a genocidy mimokřesťanských a  předkřesťanských kmenů a národů), zároveň tolik nemocí, šílenství, zla a  nevkusu, zubním kazem počínaje nebo dvouhlavými novorozenci konče,  zabijáckých dopravních nehod zaviněných různými cyniky, různých bezútěšných  šikan a gaunerství - že to likviduje asi všechny myslitelné způsoby  křesťanské teodiceje. Pietro Pomponazzi byl bystrý, na poměry přelomu  patnáctého a šestnáctého století.
S vypětím úsilí jste "vysál" události s nálepkou "hrozné" ve Vašem- v hlavě aktivním- průřezu dějin a vyplivl sem bez jakýchkoliv souvislostí. Snad s cílem aby každý, kdo ten zásadní stvořitelský a spásný rozměr akcentuje, se nejdřív "nažral" těchto blafů. Je to správný začátek? Na nějaké teologické zkoušení možná ano, ale do veřejné diskuze nic moc. Teodicea není třeba, ale pokud nehřešíte proti 1. přikázání a milujete Nejvyššího Boha, pak může být omlouvání důkazem pravé lásky. I když všechno nechápu vím, že to myslel dobře, protože Ho miluji. Pak je to správně.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.eurotel.cz )
Kdy: 25. 11. 2021 16:36
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Poláku, tyto otázky čekají na někoho docela jiného než na vás - na někoho ctícího úplně jiné nároky intelektuální, filosofické, etické, rovněž úplně jiné nároky vztahující se k běžnému slušnému chování. Zabloudil jste sem omylem.
Od: Anonym: Jiří <> ( ---.157.broadband7.iol.cz )
Kdy: 25. 11. 2021 16:48
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 Poláku, tyto otázky čekají na někoho docela jiného než na vás - na někoho  ctícího úplně jiné nároky intelektuální, filosofické, etické, rovněž úplně  jiné nároky vztahující se k běžnému slušnému chování. Zabloudil jste sem  omylem.
Ano, zabloudil jsem omylem, to máte pravdu. Vidím velmi neutěšený stav zdejší diskuze, kdy jeden profesionální urážeč už úplně všechny odradil, teď sám chodí po smetišti a vyjídá zbytky. Jsem zdrcen, doporučuji smetiště zavézt zeminou i s tím lezounem a rekultivovat.
Od: Anonym: Jiří <> ( ---.157.broadband7.iol.cz )
Kdy: 25. 11. 2021 16:16
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 S opravou chyb, ještě jednou:    Je úsměvné, jak si někdo myslí, že nějakými citacemi z katechismu nebo  výpověďmi na téže úrovni jako katechismus může otázky této úrovně vyřešit.  Popřípadě je vyřešit tak, aby to snad někomu, kdo nikdy katechismus v ruce  nedržel, mohlo připadat přesvědčivé.    Vůbec se v podobné katechismové povrchnosti neřeší třeba utrpení dítěte,  někoho, kdo vůbec není schopen pobrat problém Ukřižování, tím pádem se jím  někam nechat dovést. Nebo utrpení zvířete, které roztrhává a sežrává nějaké  jiné zvíře. Nebo utrpení zvířecí maminky, které nějaký predátor nebo člověk  rozbil vajíčka s mladými.  
Nebo utrpení Cajthamla, který si nemá s kým povídat, tak navazuje na příspěvek deset let starý, který dávno odvál čas……pobavil jste mě Ladislave, ve své nadřazené kritice jste infantilně vtipný :) Jak se tedy máte?
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.eurotel.cz )
Kdy: 25. 11. 2021 16:30
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Škoda i jen odplivnutí za tím, jak se tu prezentujete, Poláku.
Od: Anonym: Jiří <> ( ---.157.broadband7.iol.cz )
Kdy: 25. 11. 2021 16:34
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 Škoda i jen odplivnutí za tím, jak se tu prezentujete, Poláku.
Vidím dobře, vše při starém!
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 29. 11. 2021 14:09
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Dá se tu dobře ukazovat, jakou absolutní otrlost vůči utrpení zvířat mívají křesťané - pravděpodobně se jedná o cosi více než individuální zlo a bezcitnost: jsou k tomu zřejmě nějakým nasměrování křesťanských a hlavně asi židovských, starozákonních svatých textů vedeni. Jedná se o nejupadlejší, nejvulgárnější polohy starozákonního antropocentrismu, počínaje Gn 1,26; 28, o naprostou absenci legitimity zvířecího života v židovském monoteismu (zvíře není ve své spontaneitě schopno pojmout přísnost Tóry a pokud tedy nepřináší hospodářský užitek, nestojí jeho život ani jeho utrpení za řeč).
Od: Anonym: ivan <> ( 193.165.24.--- )
Kdy: 14. 05. 2018 19:54
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

je na lidech aby se poučily ze svých chyb a svojich nedostatcích možná potom budeme vědět více jaká je ta pravá cesta dál
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 05. 2018 21:48
Předmět: gramatika

"Triviální" vzdělanost vypadá tak, že kdo chce používat "logiku", musí nejdříve zvládnout "gramatiku". - Vám se podařilo do věty o 23 slovech vměstnat asi 10 gramatických chyb.
Od: Anonym: Zvědavý85.163.99.--- )
Kdy: 25. 11. 2021 17:12
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

1462
Od: Kazatel ČCE Čestmír Siwek <>
Kdy: 26. 11. 2021 19:55
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Zvědavý napsal(a):
 1462
Jako vždy slečna Jančová?
Od: Anonym: Zvědavý---.12.broadband17.iol.cz )
Kdy: 26. 11. 2021 22:04
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Jako tak často: úplně mimo. Upřímně, nevím, jak jste si mě s tím mohl spojit, ale myšlením to nebylo. Pěkný večer pane pastore. Příště, když lépe zamyslíme, zjistíte sám, že rok narození citovaného filosofa nesedí, a upozornit na to není žádná jančovina.
Od: Anonym: Martin141.170.144.--- )
Kdy: 26. 11. 2021 22:37
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

Bububu, pane faráři, Janča vás sleduje z dronu! 😆
Od: Anonym: evangelik92.61.80.--- )
Kdy: 27. 11. 2021 10:56
Předmět: Re: Filosofie a křesťanství

hehe on je fařář ?