Téma: Trvalé Mariino panenství

Od: Anonym: Pepa93.99.51.--- )
Kdy: 07. 03. 2011 14:36
Předmět: Trvalé Mariino panenství

Navigace: link | přehled | fórum
Dobrý den,
mohl bych se zeptat, jak je to v protestantismu s učení o trvalém panenství Mariině?
Nejde mi o to dozvědět se, že na daný problém neexistuje v ČCE jednotný názor (jako na takřka všem ostatním), ale slyšel jsem, že všichni hlavní reformátoři si víru v Mariino trvalé panenství zachovali, zatímco pozdější vývoj v protestantismu tuto nauku zpochybnil, zajímá mě tedy, čím ve zkratce Luther, Kalvín, Zwingli, Wesley a snad i Barth argumentovali (argumentaci odpůrců nauky si dovedu představit)?
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 07. 03. 2011 18:17
Předmět: Re: Trvalé Mariino panenství

Obávám se, že neargumentovali - nebyl, kdo by takové učení zpochybňoval (Luther, Kalvín, Zwingli). Více na http://beta.coena.cz/teologie/maria/
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 07. 2011 23:11
Předmět: Re: Trvalé Mariino panenství

Pepo, lámeš si zbytečně hlavu. Bible je celkem zajímavá knížka, ale musíš umět rozlišovat co zrovna čteš. Jak víš, tak bible to je vlastně celá knihovna, takže tam najdeš jak poezii, tak historii, ale také litaraturu faktu a stejně tak horror, sci-fi, detektivku nebo úplný škvár. Jen musíš mít oči a hlavu otevřené. Text o neposkvrněném početí Marie patří např. do kategorie fantastické literatury a zároveň situační komedie neboli sitcomu. Podobný příběh o oplodnění bohem na dálku, bez pohlavního aktu, najdeš už v antické litaratuře, takže vážení pisálci evangelisté bohapustě opisovali. Ale to je celkem normálka, kdo má mít náladu pořád něco nového vymýšlet, že?
Od: Anonym: Jan Chrob---.raabnet.net )
Kdy: 04. 07. 2011 23:18
Předmět: Re: Trvalé Mariino panenství

Jim se přeměnil na Marcuse? Jak se může tentýž člověk zjevovat dvojmo? Takový zázrak! A takové banalitě jakou je neposkvrněné početí přitom nemůže přijít na kloub…
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 05. 07. 2011 11:13
Předmět: Re: Trvalé Mariino panenství

Velmi stará církevní tradice tvrdí, že Marie je ustavičná panna. I reformátoři 16. století vyznali „Mariam semper virginem“. … Zasvěcení a disponovatelnost Marie, která byla celá oddána svému Pánu, neměly svou úlohu jen při události vtělení. Boží dary jsou neodvolatelné. Maria zůstala celá oddána svému Bohu, tak jak ji Bůh chtěl, a znamením tohoto totálního zasvěcení je ustavičné panenství. Za druhé, Kristus byl Mariinou plností a po vtělení už nemohlo Marii nic naplnit. Ustavičné panenství znamená, že s Božím Synem, který se stal jejím dítětem obdržela všechno a že už se nebude moci zabývat ničím jiným než jásat v nazírání na takovou milost. Posléze, je-li Mariino panenství znamením eschatologícké novosti, kterou přinesly vtělení a příchod království, je toto znamení ustavičné, tak jako celibát „pro nebeské království“, o kterém mluvil Kristus ( Mt 19,12 ). …
Luther po celý svůj život hlásal Mariino ustavičné panenství. 2. února 1546 o svátku obětování Krista v chrámě říkal: „ … byla pannou před početím a před porodem a zůstala jí také při porodu i po porodu“.
Zwingli se vyjadřoval právě tak kladně. Často mluví o ustavičném panenství Mariině. V lednu 1528 prohlásil v Bernu: „Dovolávám se zbožné církve curyšské a všech svých spisů: uznávám, že Maria byla stále panna a svatá.“
Konečně Kalvín odsuzuje ty, kdo se domnívají, že Maria měla ještě jiné děti než Ježíše. Helvidus zastával koncem 4. století názor, že Panna Marie měla po zázračném narození Ježíšově vícero dětí s Josefem, ty, které jsou označovány v evangeliiích jako bratři a sestry Pána. … Co se týká Mt 13,55, Kalvín také odporuje Helvidiovi: „Řekli jsme už na jiném místě, že podle zvyku Hebrejů se nazývají ´bratří´ všichni příbuzní. A přesto ukazuje Helvidius, že je příliš nevědomý, když tvrdí, že Maria měla více dětí, protože na některých místech je zmínka o Kristových bratřích.“ Ve svém komentáři k Mt 1,25 píše: „Evangelium neříká ani slovo o tom, co se stalo po porodu… Jistě, o tomto bodě nebude nikdy žádný člověk rozpřádat debatu, leda nějaký zvědavec. Ale naopak, také mu nebude nikdy žádný člověk odporovat, leda nějaký paličák nebo posměváček.“
Pro Kalvína bylo důležité Mariino panenství duchovní, panenství „ante et post partum“ (před porodem a po něm), a nikoli fyzická známka tohoto panenství.
/Dovolil jsem si zde přepsat několik odstavců k danému tématu z knihy „Maria, matka Pána“ od Maxe Thuriana (Bratra z Taizé) vydalo nakladatelství PETROV, Brno 1991/
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 05. 07. 2011 11:48
Předmět: Re: Trvalé Mariino panenství

Vymýšlení nejrůznějších báchorek a konstrukcí to by vám šlo. Ale co kdybyste se na všechno podívali v kontextu doby? Nemyslíte, že těmito smyšlenkami už dnes oblbnete čím dál méně lidí? Náboženství jako takovému děláte doslova medvědí službu.
Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 08. 08. 2011 19:43
Předmět: Re: Trvalé Mariino panenství

Uživatel Evangnetu František Smetana napsal(a):
  Velmi stará církevní tradice tvrdí, že Marie je ustavičná panna. I  reformátoři 16. století vyznali „Mariam semper virginem“. …  Zasvěcení a disponovatelnost Marie, která byla celá oddána svému Pánu,  neměly svou úlohu jen při události vtělení. Boží dary jsou neodvolatelné.  Maria zůstala celá oddána svému Bohu, tak jak ji Bůh chtěl, a znamením  tohoto totálního zasvěcení je ustavičné panenství. Za druhé, Kristus byl  Mariinou plností a po vtělení už nemohlo Marii nic naplnit. Ustavičné  panenství znamená, že s Božím Synem, který se stal jejím dítětem obdržela  všechno a že už se nebude moci zabývat ničím jiným než jásat v nazírání na  takovou milost. Posléze, je-li Mariino panenství znamením eschatologícké  novosti, kterou přinesly vtělení a příchod království, je toto znamení  ustavičné, tak jako celibát „pro nebeské království“, o kterém  mluvil Kristus ( Mt 19,12 ).  …     Luther po celý svůj život hlásal Mariino ustavičné panenství. 2. února 1546  o svátku obětování Krista v chrámě říkal: „ … byla pannou před  početím a před porodem a zůstala jí také při porodu i po porodu“.     Zwingli se vyjadřoval právě tak kladně. Často mluví o ustavičném panenství  Mariině. V lednu 1528 prohlásil v Bernu: „Dovolávám se zbožné církve  curyšské a všech svých spisů: uznávám, že Maria byla stále panna a  svatá.“     Konečně Kalvín odsuzuje ty, kdo se domnívají, že Maria měla ještě jiné děti  než Ježíše. Helvidus zastával koncem 4. století názor, že Panna Marie měla  po zázračném narození Ježíšově vícero dětí s Josefem, ty, které jsou  označovány v evangeliiích jako bratři a sestry Pána. … Co se týká Mt  13,55, Kalvín také odporuje Helvidiovi: „Řekli jsme už na jiném místě,  že podle zvyku Hebrejů se nazývají ´bratří´ všichni příbuzní. A přesto  ukazuje Helvidius, že je příliš nevědomý, když tvrdí, že Maria měla více  dětí, protože na některých místech je zmínka o Kristových bratřích.“  Ve svém komentáři k Mt 1,25 píše: „Evangelium neříká ani slovo o tom,  co se stalo po porodu… Jistě, o tomto bodě nebude nikdy žádný člověk  rozpřádat debatu, leda nějaký zvědavec. Ale naopak, také mu nebude nikdy  žádný člověk odporovat, leda nějaký paličák nebo posměváček.“    Pro Kalvína bylo důležité Mariino panenství duchovní, panenství „ante  et post partum“ (před porodem a po něm), a nikoli fyzická známka  tohoto panenství.    /Dovolil jsem si zde přepsat několik odstavců k danému tématu z knihy  „Maria, matka Pána“ od Maxe Thuriana (Bratra z Taizé) vydalo  nakladatelství PETROV, Brno 1991/
pane Smetano, vy byste mohl jít od hodiny do parlamentu vymýšlet zákony, těm také dnes nikdo nerozumí, ale věřit jim je třeba. Poslouchejte, na jiném místě jsem četl, že při posledním sčítání lidu zaznamenala ČCE pokles 60%. Když tady procházím různé diskuze a čtu všelijaké teologické báchorky ,tak se tomu vůbec nedivím. Myslím totiž, že je čím dále méně lidí, kteří jsou ochotni věřit těm vašim věroučným slátaninám. Chcete snad aby dospělí lidé 21. století věřili že Ježíš se narodil jako skutečný člověk a Maria zůstala pannou? To by nedokázal ani David Kaprfíld a ten že umí kousky.
Od: Anonym: Zdeněk---.aev.cz )
Kdy: 08. 08. 2011 20:48
Předmět: Re: Mariino panenství a homosexualita

No proto to nemůžete pochopit, protože nic nevíte. Tak se ptá každý nevěřící, když se poprvé v životě potká s někým věřícím a má možnost se na něco zeptat. Teď jde o to, zda se chcete něco dozvědět, anebo se jen posmívat. Pokles členstva u ČCE je odhad můj, a to čistě subjektivní. Přehlédl jste však předcházející komentář, že ČCE se nezplundrovala ani tak teologií, jak tady hrdě trumfujete, nýbrž tolerováním uvolněných mravů, mezi nimiž je např. homosexuální deviace, která představuje kontext uvedené diskuze.
Od: Anonym: Jim---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 09. 08. 2011 11:38
Předmět: Re: Mariino panenství a homosexualita

Zdeněk napsal(a):
 No proto to nemůžete pochopit, protože nic nevíte. Tak se ptá každý  nevěřící, když se poprvé v životě potká s někým věřícím a má možnost se na  něco zeptat. Teď jde o to, zda se chcete něco dozvědět, anebo se jen  posmívat. Pokles členstva u ČCE je odhad můj, a to čistě subjektivní.  Přehlédl jste však předcházející komentář, že ČCE se nezplundrovala ani tak  teologií, jak tady hrdě trumfujete, nýbrž tolerováním uvolněných mravů, mezi  nimiž je např. homosexuální deviace, která představuje kontext uvedené  diskuze.
Víte, pane Zdeňku, ono je velice jednoduché napsat – No proto to nemůžete pochopit, protože nic nevíte. A já se vás na tomto místě ptám – "A co víte vy?" Vzpomínám si na jednu biblickou hodinu, kde jsme se právě bavili o Mariině panenství, neposkvrněném početí atd. A víte jakou na to měl odpověď náš studovaný pan farář? "To je boží tajemství." Tak tenkrát vpodstatě uzavřel diskuzi. Takhle se totiž s oblibou odpovídá na všetečné otázky, na které není, co si budeme nalhávat, racionální odpověď. A berte, prosím, v úvahu, že dnešní člověk už není ochoten slepě věřit pod hrozbou věčného zatracení. Dnešní člověk se ptá a bude se stále ptát. A jestliže církev nenajde důvěryhodné odpovědi na kontroverzní otázky, tak, lidově řečeno, spláče nad vejdělkem. Dnes je totiž důstojné a hodné člověka, aby Boha hledal nejen srdcem, ale také hlavou. A jde to velice dobře dohromady. Chce to pouze jediné. Umět se nekompromisně rozloučit s pohodlným sebeklamem, kterým si tradiční věřící nalhávají sami sobě, že někdo za ně jejich spasení vyřeší. To byla kdysi úžasná věc, opakuji znovu – byla kdysi. Svět se pootočil od té doby přece jenom o něco dál. A není vůbec náhoda, že církve, ve své většině, ztrácejí v současné době své členy. Nemůžete totiž od průměrně přemýšlejících lidí požadovat, aby oddělili své současné vzdělání, své současné poznání světa od své víry. Aby svět ve kterém žijí vnímali očima 21. století a svoji víru očima středověku. Budete mi možná tvrdit že to tak jde. Samozřejmě jsou takoví jedinci kteří si dostatečně neuvědomují, že i víra zobrazuje stupeň poznání a takoví spočinou v lůně církve a nechají se i nadále ohlupovat nelogickými paradoxy. Proto nemáte pravdu v tom, že se ČCE nezplundrovala teologií nýbrž jakýmsi tolerováním uvolněných mravů. Znám některé sbory ČCE a nikde jsem nezaznamenal, že by byla nějaká smířlivost k homosexuální deviaci, máte-li na mysli chování sexuálně orientovaných jedinců, které zakládá podstatu kriminálního činu. Něco jiného je tolerance homosexuality jako takové, tedy vrozené odlišné sexuální orientace. Tam je tolerance plně namístě.