Téma: Svěcení Neděle

Od: Anonym: Honza <> ( ---.net.upc.cz )
Kdy: 11. 07. 2010 10:59
Předmět: Svěcení Neděle

Navigace: link | přehled | fórum
Chtěl bych se optat jak je to se svěcením Soboty a Neděle. Nedávno jsem si koupil Bibli 21. století a začal jí pečlivě studovat. Vím, že téměř všechny církve světí Neděli, ale v Bibli se nemůžu dočít o Neděli. Vím, že Neděle se světí, jelikož vstal Ježíš Kristus, ale v Bibli nikde není svěťte první den v týdnu jelikož jsem byl vzkříšn. Všude se píše o Sobotě… (Genesis 2,2-3 Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.) Čtvrté přikázání (Exodus 20,8-11 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.) Ježíš za svého života světil taky Sobotu a řekl o Božím zákonu: (Lukáš 16,17 Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!) Můžete mi to nějak prosím osvětlit, abych měl jasno, proč Katolická a protestanské církve světí Neděli? Předem děkuji.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 14. 07. 2010 15:00
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Hle, nikdo neodpovídá. Moudřejší než já asi tuší, že otázka je past, a že se na ně při jakékoliv odpovědi sesype celá váha adventistické argumentace - pracně budované po celá staletí s urputností přiměřenou tomu, že je to vymezovací znak této asi sekty.
Kdo se chce skutečně něco dovědět o původním významu slova "sobota" a o vývoji svěcení neděle, podívá se do nějakých spolehlivých pramenů.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 15. 07. 2010 13:04
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Nevím zda moje prameny jsou spolehlivé, ale původní význam slova sobota neříká k dané otázce nic. Co se týká vývoje svěcení neděle, tak ten skutečně byl (a nebyl krátký) a kromě jiného asi zde sehrál kompromis s pohanským dnem Slunce ve smyslu: vy (a my s vámi) si ho budete nadále slavit, ale jako den vzkříšení a její uzákonění byl samozřejmě akt politický. Jinak mně napadá určitá podobnost s hříšností homosexuálního jednání, mimomanželského sexu a druhého manželství po rozvodu – na jedné straně podle mě jasná ustanovení Písma a na straně druhé složité konstrukce převysvětlování. A na závěr z jedné písně Hany Zagorové: „někdy je těžké brát věci, tak jaké jsou, jenže jinak to nejde“, žádnou past v tom nevidím.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 07. 2010 18:31
Předmět: Re: Svěcení Neděle

"Sobota" je z hebrejského "šabat", což znamená "odpočinek". Příkazu "světit šabat" rozumím tak, že máme světit "den odpočinku", což nemusí být nutně naše současná občanská sobota. Dokonce má důležité křesťanské opodstatnění, že tím dnem je neděle. Tak jednoduše tomu rozumím já.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 16. 07. 2010 09:18
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Takže vzato takto zjednodušeně, mohu tedy odpočívat ve čtvrtek? Co potom křesťany popuzuje na tom, že někdo pracuje v neděli? Proč ty akce proti otevření supermarketů v neděli? Podle mne není 3.(nebo 4.) přikázání jen o tom, že si mám občas odpočnout, ale že musím odpočívat i v určitý den a z logiky věci odvozuji, že (pracovní) týden nebudu začínat odpočinkem (to bych si ho vybíral dopředu) a Ježíš vstal z mrtvých 1. den v týdnu.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 16. 07. 2010 10:19
Předmět: Svěcení neděle

..odpovídám jen podle svého pochopení, nejsem žádný velký starozákoník. Libovolný den? Psal jsem přece, že podle mého má velké opodstatnění jako křesťanský den odpočinku neděle. Tedy určitý den.
A k tomu začínání týdne nedělí? Neděle jako první den týdne? Mně se to líbí. A líbí se mi myšlenka Augustinova, že neděle jako den vzkříšení je první den nového stvoření. Kdybychom si tímto nechali vlastní pracovní týden předznamenat, bylo by to výborné!
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 16. 07. 2010 11:26
Předmět: Re: Svěcení neděle

My si stále nerozumíme. Tedy ještě jednou. Buď je v Bibli ustanovení, jen že se den sváteční světí v sedmidenní periodě, potom se ptám proč ne čtvrtek, s tím, že vnější pozorovatel vlastně ani nemůže poznat, zda jej světím. Nebo Bible ustanovuje i který den je sváteční, což z uvedených odkazů vyplývá, že je to sobota. Protože je podle mého názoru Bible trvale platná, lze přistoupit ke změně, jen tím, že původní výklad o sobotě prohlásím za špatný. Mně by tedy zajímalo v čem je ten původní výklad špatný a co ve stále stejné Bibli křesťané objevili (jen někteří a to až ve 2. stolení). A říci u tak závažné věci: nevím?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 16. 07. 2010 12:55
Předmět: Re: Svěcení neděle

Nevím, jako východiska máte, co znamená "jen někteří".
Že se "dnem Páně" stala neděle, to nebyl výmysl lidský. A nebyla s tím spojena nutnost označit staré pojetí za špatné. Jen za překonané - a to zase nebyl nějaký rezultát teologický, spíše snad nějaký cit církve. Vy ho možná nazvete svévolí. Já se nad ním raduji.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 16. 07. 2010 14:05
Předmět: Re: Svěcení neděle

Jen někteří, znamená, jen někteří, tedy ne všichni. Ve druhém století začala světit neděli část křesťanů, všichni se k tomu dopracovali až v pátém století, alespoň toto jsem se dočetl. „Že se "dnem Páně" stala neděle, to nebyl výmysl lidský.“ Promiňte, ale tohle jsou jen řeči, to mohu, prohlásit o jakékoli „změně“. Jinak jsem se při obdobných debatách setkával s překrucováním podle mne jasných ustanovení. Dnes slyším poprvé: bylo to překonáno.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 16. 07. 2010 14:46
Předmět: Re: Svěcení neděle

Slovy, že to nebyl jen výmysl lidský, jsem mínil, že se ten den stalo vzkříšení. To je myslím argument dost pádný.
Od: Anonym: Kateřina <> ( 85.163.99.--- )
Kdy: 08. 11. 2021 21:48
Předmět: Re: Svěcení neděle

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Slovy, že to nebyl jen výmysl lidský, jsem mínil, že se ten den stalo  vzkříšení. To je myslím argument dost pádný.
Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Slovy, že to nebyl jen výmysl lidský, jsem mínil, že se ten den stalo  vzkříšení. To je myslím argument dost pádný.
Vím že příspěvek je starý, ale taky by mě to zajímalo. Proč se slaví vzkříšení. O tom se v Bibli co já vím nepíše. Jen o svěcení soboty jakožto sedmém dnu a není to tak dávno, kdy neděle byla v kalendáři jako první den v týdnu.jsem laik a pokud je Bible inspirovaná Bohem, tak pak nechápu rozdílnost učení, co je jasně dané.
Od: Anonym: Farnost Měcholupy---.ogicom.net )
Kdy: 09. 11. 2021 07:46
Předmět: Re: Svěcení neděle

Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 17. 07. 2010 21:00
Předmět: Re: Svěcení neděle

O dni Páně se mluví už v Písmu a neděle prostě byla prvním křesťanským svátkem - Velikonocemi. Můj názor je takový, že ustanovení soboty stejně jako ostatní ustanovení zákona byly překonány v Kristu, ve kterém vcházíme do pravého odpočinutí. V našich končinách, kde máme ten přepych, že máme dva volné dny za sebou vám nic nebrání v ten sobotní odpočívat a v neděli oslavovat Vzkříšení. Nakonec to tak učí i některé křesťanské skupiny…
Od: Anonym: Radim TESAŘ <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 28. 11. 2019 15:22
Předmět: Re: Svěcení neděle

Žádám,aby se západní i pravoslavné církve vrátily k původnímu zákonu našeho Boha a vše do poslední čárky ve Starém a Novém zákoně dodržovaly a tak i lidem kázaly,neboť je uvádějí v omyl a samy sebe o spasení. Máme od Boha jasné desatero přikázání a den,kdy náš Otec odpočíval je sobota a ne neděle!!! Všem věřícím křesťanům bych chtěl poradit,aby si našly křesťanské Sbory,které hlásají a kážou neměnou pravdu, která je popsána ve Starém a Novém zákoně, musíme se navrátit a dodržovat neměnné Boží slovo,Amen.
Od: Anonym: Radim TESAŘ <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 28. 11. 2019 15:22
Předmět: Re: Svěcení neděle

Žádám,aby se západní i pravoslavné církve vrátily k původnímu zákonu našeho Boha a vše do poslední čárky ve Starém a Novém zákoně dodržovaly a tak i lidem kázaly,neboť je uvádějí v omyl a samy sebe o spasení. Máme od Boha jasné desatero přikázání a den,kdy náš Otec odpočíval je sobota a ne neděle!!! Všem věřícím křesťanům bych chtěl poradit,aby si našly křesťanské Sbory,které hlásají a kážou neměnou pravdu, která je popsána ve Starém a Novém zákoně, musíme se navrátit a dodržovat neměnné Boží slovo,Amen.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 28. 11. 2019 15:27
Předmět: Re: Svěcení neděle

Radim TESAŘ napsal(a):
 Žádám,aby se západní i pravoslavné církve vrátily k původnímu zákonu našeho  Boha a vše do poslední čárky ve Starém a Novém zákoně dodržovaly a tak i  lidem kázaly,neboť je uvádějí v omyl a samy sebe o spasení. Máme od Boha  jasné desatero přikázání a den,kdy náš Otec odpočíval je sobota a ne  neděle!!! Všem věřícím křesťanům bych chtěl poradit,aby si našly křesťanské  Sbory,které hlásají a kážou neměnou pravdu, která je popsána ve Starém a  Novém zákoně, musíme se navrátit a dodržovat neměnné Boží slovo,Amen.
Á, další hřímající Koniáš. Vítej v klub u pravověrných. :-D
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 28. 11. 2019 22:36
Předmět: Re: Svěcení neděle

Radim TESAŘ napsal(a):
 Žádám,aby se západní i pravoslavné církve vrátily k původnímu zákonu našeho  Boha a vše do poslední čárky ve Starém a Novém zákoně dodržovaly a tak i  lidem kázaly,neboť je uvádějí v omyl a samy sebe o spasení. Máme od Boha  jasné desatero přikázání a den,kdy náš Otec odpočíval je sobota a ne  neděle!!! Všem věřícím křesťanům bych chtěl poradit,aby si našly křesťanské  Sbory,které hlásají a kážou neměnou pravdu, která je popsána ve Starém a  Novém zákoně, musíme se navrátit a dodržovat neměnné Boží slovo,Amen.
Vše do poslední čárky dodržovaly? Tenhle požadavek je neproveditelný a je popsaný už apoštolem Pavlem, jako nesplnitelný. Kdo poruší jedinou literu Zákona, porušil celý Zákon a není pro něj možné ospravedlnění skrze zákon, jen odsouzení. Jediná cesta je tedy Radime skrze Milost. Apoštol Pavel dále píše o tom, že někdo dodržuje sobotu, jinému je den jako den. Jste tedy větší autorita než apoštol? Budete nám vnucovat zákon, od kterého jsme byli osvobozeni? Zavedete také obřízku?- to asi zatím ne, to bude hlásat zase jiná sekta. Uvědomte si, že důraz na dodržování biblické zvěsti je velmi SPRÁVNÝ, ale když překročí hranice milosti, jedná se o herezi, protože jde o návrat k zákonu.
Od: Anonym: Lenka <> ( ---.starnet.cz )
Kdy: 06. 01. 2021 19:02
Předmět: Re: Svěcení neděle

Dobrý den,a není to snad tím, že to časově spadá pod Izrael? A i Ježíš říkal,že sobota byla stvořená pro člověka a né člověk pro sobotu. On sám v sobotu pracoval. A řekl ,že nám dává nová přikázání a to pouze 2 a to ,že na prvním místě máme milovat Boha a na druhem místě bližního svého? Není snad pro Boha důležitější skutečná láska s čistých srdcí? Nejsme snad stvořeni kvůli lásce? A né aby jsme dodržovali sobotu? Je jedno jestli je to Izraelská sobota nebo Evropská neděle,když nebudeme mít lásku Boží je psáno, že budeme jenom prázdný zvon a není snad napsáno,že ze skutků zákona nebude nikdo ospravedlňen, protože všichni jsme zřešili? Proto v Ježíši máme odpuštěni naše hříchy a máme žít ve svatosti tak jako žil Ježíš. A co Ježíš říká o sobotě? Myslím si že dal v tom lidem svobodu sobota nebo neděle, důležité je ,že milujeme Ježíše a chodíme do církve aby jsme mu vzdali úctu a vděčnost,že za nás zemřel a mi můžeme být navždy s ním🤗
Od: Anonym: ML---.234.broadband4.iol.cz )
Kdy: 26. 07. 2016 11:51
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Kdepak, samozřejmě v neděli. Vždyť Bůh stvořil vše za 6 dní a sedmý den ODPOČÍVAL po práci.
Od: Anonym: Soňa Sílová <> ( 89.203.220.--- )
Kdy: 02. 01. 2016 23:33
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Tak přesně takhle jsem na dotaz po významu hebrejského "šabat" odpověděla při přijímačkách na ETF i já. Prof. Balabán mě opravil, že "šabat" znamená "přestat". A ejhle, máme tu další konotoce, ne pouze onen odpočinek. Srdečně zdraví adventistka a navzdory tomuto přijímacímu řízení i absolventka ETF.
Od: Anonym: Martin Danihelka93.99.117.--- )
Kdy: 20. 10. 2014 19:52
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Luboš Tefr napsal(a):
 Nevím zda moje prameny jsou spolehlivé…
Ne, vaše prameny naprosto nejsou spolehlivé. :)
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 21. 10. 2014 09:28
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Děkuji, ale na to už jsem přišel sám, při diskusi s některými křesťany není spolehlivé ani evangelium.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 22. 10. 2014 08:20
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Tak si vyberte, buďto evangelium nebo sobota…obojí dohromady jaksi nejde
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 22. 10. 2014 08:56
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Já jako ateista toto neřeším, když něco považuji za rozumné a správné, tak to udělám, i když se domnívám, že je to s Písmem v rozporu.
Od: Anonym: Honza <> ( ---.net.upc.cz )
Kdy: 20. 07. 2010 00:07
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Nechci dělat žádné rozbroje ani nikomu nic vyvracet. Jen se chci dozvědět fakta, jak se církve postupem času vypracovali k Neděli, nemohu se prostě jak čtu Bibli nikde k tomu dopracovat. Hledám víru a Boha, nejsem členem žádné církve, prostě chci znát pravdu a najít si ten správný směr, kudy se vydat. Čtu všude různé názory, prostě jsem napsal do diskuse tam, kde jsem si myslel, že dostanu odpověď… Biblickou odpověď… že mi ti kteří tomu rozumí poradí.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 20. 07. 2010 09:25
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Prosím, v Bibli se nedovíte, jak se k čemu církev dopracovala, zde jsou jen nejranější semínka pozdějšího učení. A teď je otázka, zda církev myšlenku svěcení židovské soboty zanedbala, zazdila, anebo spontánně z přetlaku událostí přeznačila:
- že církev opustila většinu i dalších ustanovení kultického zákona, to vidíme a žijeme, my všichni křesťané, i adventisté. Počátek tohoto vývoje už taky máme v knize Skutků apoštolských
- Ježíš řekl, že Syn člověka je pánem i nad sobotou; a to je zároveň výpověď o velké svobodě, o tom, jak máme jít k jádru, k tomu, že Bůh člověka miluje, a můžeme opouštět staré formy
- počátky toho, jak se rozvíjel nedělní „den Páně“, logicky z toho, co Bůh v neděli vykonal, už taky můžete hledat v Novém zákoně.
Znovu říkám, to jsou jen počátky učení. Jestli je někdo dotahuje k tomu, že křesťané mají světit židovskou sobotu, kroutím nad tím hlavou, ale respektuji to. Sám ovšem velmi rozumím tomu, proč v naprosté většině církve převládlo slavení neděle.
Od: Anonym: Miro---.net.upc.cz )
Kdy: 03. 08. 2010 22:18
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Todle je zajímavé, katolíci dělaj prostě co chtěj. V katolickém katechismu z r. 1977 můžeme najít sérii následujících otázek a odpovědí: Otázka: Který den je sobota?" Odpověď: Sobota je sedmý den, sobota. Otázka: Proč zachováváme neděli místo soboty?" Odpověď: Neděli zachováváme na místo soboty proto, že katolická církev přenesla posvátnost soboty na neděli." (Angl. vydání v USA)
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 03. 08. 2010 23:40
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Tohle je nezajímavé: Katechismus Pia X.anglický překlad, vydání roku 1910 revidováno po jazykové stránce roku 1993:
3 Q. Why is Sunday sanctified instead of Saturday in the New Law? A. Sunday, which means the Lord's Day, was substituted for Saturday, because it was on that day that our Lord rose from the dead.
3 Ot: Proč je v novém zákoně svěcena Neděle namísto Soboty? Od: Neděle, znamená Pánův den, nahradila Sobotu, protože právě tento den vstal náš Pán s zmrtvých.
Další nezajímavý link je soudobý katechismus katolické církve, kde se třetímu přikázání věnují paragrafy 2168-2195, já si dovolím odcitovat pro tuto příležitost ty důležité:
2174 - Ježíš vstal z mrtvých „prvního dne v týdnu“ (Mk 16,2). Jako „první den“ připomíná den Kristova vzkříšení první stvoření. Jako „osmý den“, který následuje po sobotě, znamená nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním. Pro křesťany se stal prvním ze všech dní, prvním ze všech svátků, den Páně (hé Kyriaké hémera, dies dominica), „neděle“: „Shromažďujeme se v den slunce, protože je to první den, v němž Bůh vyvedl z temnot hmotu a stvořil svět; tohoto dne také Ježíš Kristus, náš Spasitel, vstal z mrtvých.“
2175 - Neděle se jasně liší od soboty, po níž časově každý týden následuje, a nahrazuje pro křesťany její obřadní předpis. V Kristově Veliké noci (pascha) dovršuje duchovní náplň hebrejské soboty a ohlašuje věčné odpočinutí člověka v Bohu. Vždyť bohoslužba zákona připravovala na Kristovo tajemství a to, co se v ní konalo, bylo předobrazem poukazujícím na Krista: „Ti, kteří žili ve starém řádu věcí, se obrátili k nové naději a nehleděli už k sobotě, ale žili podle neděle, dne Páně, v němž je náš život posvěcen skrze milost Pána a jeho smrt.“
2176 - Slavení neděle uskutečňuje mravní předpis přirozeně vepsaný do lidského srdce: „vzdávat Bohu vnější, viditelnou, veřejnou a pravidelnou úctu na památku jeho všeobecného dobrodiní vůči lidem“. Nedělní bohoslužba je splněním mravního přikázání Starého zákona, od nějž přebírá rytmus a ducha tím, že každý týden oslavuje Stvořitele a Vykupitele svého lidu.
2190 - Sobota, jež představovala dovršení prvního stvoření, je nahrazena nedělí, která připomíná nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním.
2191 - Církev slaví den vzkříšení Krista osmého dne, který se právem nazývá den Páně nebo neděle. zdroj: http://katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=2168
Podtrženo, sečteno - katolíci si nedělají co chtějí. Můžete jim vytýkat, že píší "katolická církev", ale jistě víte, že to znamená "obecná církev" tedy není tam napsáno nic jiného než "církev přenesla tento den na neděli" a to popírají jedině adventisté, pokud vím.. a to pak nevím, jak se staví k těm mnoha stoletím "blbé služby" (a vlastně mě to ani nezajímá)
Můj závěr - kdo chce psa bít, hůl si najde..
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 08. 2010 10:37
Předmět: Re: Svěcení Neděle

jestli správně chápu Vaší ironii, totiž tak, že katolický katechismus za zajímavý považujete, zatímco jeho rychlou kritiku za "hledání hole", pak Vás chci podpořit.
Sám si už roky myslím, že nejlépe současný římský katechismus by měl mít na poličce i každý český evangelík a pečlivě si v něm číst, když přemýšlí o své víře. Když sleduji, jak komplikovaně se vyvíjejí názory zde v diskusích na Evangnetu a často nedovedou nalézt slova, myšlenky… Když pomyslím na současnou českobratrskou neschopnost nějaký katechismus napsat či přeložit či přijmout… Pak je nejlepší podívat se, co píše ten solidní katolický, a třeba ho přísně biblicky kontrolovat…
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 04. 08. 2010 11:46
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Máte pravdu, jedná se o ironii.. vyhrabat někde jeden paragraf, neobtěžovat se jej interpretovat a hned napsat "katolíci si dělají co chtějí" mi přijde, no, neslušné. Chtěl jsem jen prokázat, že se nejedná o svévoli v katolické církve, ale o něco, co uznávají snad všichni křesťané (kromě adventistů)
Ke katolickému katechismu se přikláním velice často, je to skvělý odrazový můstek pro názor i přemýšlení. Osobně pochybuji, že se ČCE vzmůže na něco obdobného (Gruberův katechismus je spíše ABC o křesťanství než cokoliv jiného, podle mého názoru; "88čka" M- Hájka se snažila, ale co jsem slyšel, skončila v propadlišti dějin jako "názory autora" a nikoliv "postoj církve").
Bohužel, jak jste se sám několikrát přesvědčil - chybí mi "správný pohled na Bibli" a tak jej nemohu "biblicky kontrolovat" (ostatně, katolíci si jej nevycucali z prstu a většina je pro ně biblicky podložená, že to protestanti tak nevidí je věc jiná a ještě jsem nenašel zdroj, kde by bylo popsáno JAK to protestanti vidí, jakkoliv občas člověk na nějaký ten střípek narazí).
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 30. 08. 2010 03:18
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Nevím, nevím, bratři, ale nebyl bych zas tak hrr s tím urputným obhajováním Neděle. Jsem sice také evangelík, ale vím, že svěcení Soboty není výhradou pouze Adventistů, už ve středověku byly církve světící Sobotu. Mimoto pokud se člověk více zajímá (jako já), tak zjistí, že důvody pro svěcení Soboty vůbec nejsou nepodložené, naopak, podle mě jsou dokonce rozumnější než důvody pro svěcení Neděle. Mám např. el. verzi článku katolického časopisu, kde se píše, že svěcení Neděle zavedl papež Sylvester I. (zvolen v r. 314) a nahradil jím dosavadní svěcení Soboty. Náhodou se mi dostal do ruky také otisk dokumentu o Sobotě, vydaného tímto papežem, jeho závěr je takovýto:
Dies Sabbati, in Diem Dominicam iure à Papa mutata est, propter significatorum preeminentiam, factorum excellentiam, temporumque convenientiam. Papež změnil zákon ze dne sobotního na den Páně, pro jeho velký význam, jeho skvělého tvůrce, a jeho vhodný čas. (překlad je trochu nedokonalý, ale jasný)
Mimoto i Sokrates píše, že v 5. století křesťané slavili sobotu. For although almost all churches throughout the world celebrate the sacred mysteries on the sabbath of every week, yet the Christians of Alexandria and at Rome, on account of some ancient tradition, have ceased to do this. -The Ecclesiastical History of Socrates Scholasticus kniha 5., kapitola 22.
A takových dokumentů a vyhlášek je mnohem více. Nechci se každopádně nijak hádat, jen mi nepřijde moc intelektuálně čestné obviňovat světitele Soboty ze sektářství, protože jejich důvody z faktického hlediska jsou určitě rozumné. Je celkem dobře doložené, že prvotní křesťané Sobotu světili a že až papežství zavedlo Neděli, i sama Římská Církev to přiznává v mnoha svých prohlášeních.
Od: Anonym: Misojogi <> ( ---.adsl.euroweb.sk )
Kdy: 15. 06. 2012 10:52
Předmět: Re: Svěcení Neděle

ad papez Sylvester pripustam ze existuju katolicke casopisy a knizky ktore sa sobote venuju len okrajovo a mozu byt v nich nepresne informacie cisar konstantin nezaviedol nedelu (svatila sa davno predtym) a ani mitraisticky kult nemal den odpocinku
Konstantin len legalizoval predchadzajucu 300 rocnu prax krestanov aby mali v uvedeny den volno a mohl v klude nedelu slavit predtym sa totiz museli schadzat v noci pred vychodom slnka
Sylvester sa len ohradzoval proti dekretu v tom zmysle ze Konstantin pouzil v dekrete vyraz den boha slnka na nedelu. Sylvestrovi sa to nepacilo, lebo to povazoval za urazlive pre krestanov ale dekret uz bol na svete
as Sokrates 5.22 a Sozomen 7.19 Vyrokov je viacej v niektorych sa hovori len o sposobe slavenia velkej noci v tom zmysle ze bohosluzby su nielen vo Velkonocnu nedelu ale na Velku noc su aj v sobotu(na Bielu sobotu co plati az dodnes) A inde sa hovori o tom ze okrem nedele ked je slavnostna bohosluzba, tak su aj ine dni ked je cirkev pospolu podobne ako teraz niektore cirkvi maju v piatok mladez v stredu biblicke studiu a v utorok modlitbu Ale z vety "schadzame sa v utorok na modlitbu" sa neda usudzovat ze svatia utorok a to tym viac ked je z ostatneho textu zrejme ze slavnostnu bohosluzbu maju v nedelu Treba teda nielen citovat ale sa aj zamysliet nad textom co vlastne presne naozaj hovori
Co sa tyka svatenia nedele v prvych 3 storociach tak si treba pozriet aj nejake historicke dokumenty a nielen sobotne naborove prirucky a clovek zisti ze nedela bola standardom od sameho zaciatku a naopka sobota bola len okrajova
a da sa najst aj slusna opora v Pisme pre myslienku nedele
zaujimavy dokument je toto: http://casdpribram.sweb.cz/Studium/From_Sabbath_To_Sunday.htm odporucam precitat a prestat verit rozpravkam starej matere
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 07. 09. 2010 09:21
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Zajímavé, až doposud jsem si myslel, že evangelíci považují přikázaní o sobotě za čtvrté přikázání, ne za třetí. Vy musíte být určitě katolík. Jak je pak možné se divit tomu, že brojíte proti nejen adventistům, ale celkově proti protestantskému náhledu na víru.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 07. 09. 2010 13:51
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Abych to tak nějak bratrsky řekl - dejte pokoj s tím osočováním katolíků z nesnášenlivosti, je z toho na zvracení. Co je adventismus? Hnutí 50.000 lidí, kteří opustili své církve, protože měl přijít konec světa a ten nepřišel (dokonce 2x). Tolik k adventistickému dogmatu "výklad Bible Biblí" a jeho praktické realizaci. PS: Katolík nejsem..
Od: Anonym: Aleš Wrana <> ( ---.49.broadband9.iol.cz )
Kdy: 07. 09. 2010 18:50
Předmět: Re: Svěcení Neděle

ten výsměch adventismu je nefér - celosvětově je adventistů mnohem více než uvádíte - také obecná církev má ve svém základu v prvním století očekávání blízkého konce světa, které nepřišlo
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 07. 09. 2010 21:47
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Ujely mi nervy.. Ono osočování katolíků mě nebetyčně vytáčí, tak jsem se chytnul starého zákona. Moje chyba. Jinak netvrdím, že je adventistů je 50.000, tolik se, pokud je mi známo, udává počet milleritů, kteří zklamání nevěděli co teď, než se zformovala adventistická církev..
Od: Anonym: Pago---.0.broadband2.iol.cz )
Kdy: 31. 08. 2010 02:14
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Je to trochu jinak. Židé, kteří uvěřili v Krista, dál zachovávali nařízení Tóry včetně soboty, a vedle toho si v neděli připomínali Kristovo vzkříšení. První tři století tato praxe převládala i u křesťanů nežidovského původu, zatímco pohané, většina obyvatel Římské říše, slavila neděli jako Den Slunce, což byla součást kultu zavedeného císařem Aureliánem. Tu dvojkolejnost rozsekl teprve císař Konstantin, když svým ediktem v r. 321 uzákonil Den Slunce jako státní den odpočinku. Křesťané, kteří neměli židovské kořeny (a těch už byla v té době převážná většina) se celkem bez odporu přizpůsobili, Židé u své soboty zůstali. Konstantinovy důvody byly ryze politické, sám byl stále ještě nejvyšším knězem solárního kultu, a papeži Silvestrovi nezbylo než je sankcionovat teologicky. Nebýt Konstantinova dosti svévolného ediktu, nebylo by se o čem dohadovat.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 04. 09. 2010 06:52
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Je to ještě trochu jinak. Dokud nedošlo ke smísení pravých křesťanů s polovičními pohany Konstantinovského ražení, všichni křesťané slavili Sobotu. Jen ti takzvaní křesťané, kteří vstoupili do církve z jiných důvodů než kvůli víře v Ježíše a lpěli na svých pohanských zvycích, slavili Neděli. Jinak slavili všichni křesťané Sobotu podle desatera. Neděle byla předmětem uctívání ze strany pohanů, aby je Konstantin lépe konvertoval k novému směru jakési směsky pohanství s křesťanstvím, vydal zákon o Neděli jako o dni odpočinku. Původní křesťané se pak časem vytratili, jak byli vytlačování latinizovanými věřícími.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 04. 09. 2010 09:08
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Ano, ano, bratři, máte pravdu, všechno je jinak. A možná ještě úplně a naprosto jinak, než píšete. Totaliter aliter.
Od: Anonym: Pago---.0.broadband2.iol.cz )
Kdy: 06. 09. 2010 22:12
Předmět: Re: howgh

Kdyby byl bratr Wrana schopný kritické sebereflexe, musel by při své předpokládané znalosti bible a historie uznat, že Starý ani Nový zákon jiný Bohem oddělený a posvěcený den než sobotu neznají a že teprve Konstantin, nejvyšší kněz Nepřemožitelného Slunce, uzákonil v celé Římské říši jako svátek Den Slunce - naši neděli. Kristovo vzkříšení v tom sotva hrálo nějakou roli, vždyť podíl křesťanů se v té době odhaduje na pouhou desetinu obyvatelstva.
Reformace, přestože vyhlásila princip „sola scriptura“, se na tisíciletý konstantinovský odkaz sáhnout neodvážila, odvážili se toho až adventisté. Ne proto, že by své spasení místo na Kristově milosti zakládali opět na skutcích Zákona, ale z lásky a úcty k Bohu, který jim byl přednější než císařská nařízení. Také si za to, než byl pětidenní pracovní týden zaveden i u nás, vytrpěli svoje. I když k nim sám nepatřím, nedovolil bych si je kvůli jejich věrnosti sobotě povýšeně soudit jako heretiky, naopak před nimi smekám. A jen tak mimochodem: neměli bychom dnes volné soboty ani my, kdyby si je nevymohli adventisté a židé nejdříve v USA, odkud se postupně přes západní Evropu rozšířily i k nám.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 07. 09. 2010 09:06
Předmět: pro: Pago

Pan Wrana, jsem si jist, dobře ví, že Starý Zákon, ani Nový, neuznává žádný jiný svatý den než Sobotu. Píše se to v katolických i některých protestantských teologických učebnicích. Především katolické příručky čí některé jiné spisky hrdě tvrdí, že svěcení Neděle bylo zavedeno římskou církví. Nevém, jak je možné, že to stále může někdo popírat a tvrdit, že je to podle Bible.
Přesto, je možné, že i když pan Wrana má znalosti z historie, tak toto neví, vím o Baptistickém kazeteli, který se stal kvůli sobotě adventistou, ale předtím to také nevěděl. Jsem přesvědčen že právě tuto konkrétní věc z historie nezná velká většina kazetelů. Myslím protestantské kazatele, katolíci ji samozřejmě znají dobře.
Jsem také rád, že máme volné soboty. Vím, že adventisté se nechali zavírat do vězení v Americe i naší zemi za komančů, raději, než by pracovali a posílali své děti do školy v sobotu. Toho si vážím. Bohužel, většina lidí, kteří říkají že se má světit Neděle, nesvětí ani tu Neděli. Je také zajímavé, jak se za vládyNěmců a komunistů změnil kalendář. Málo lidí to ví, ale není to tak moc dávno, co měly kalendáře v celé evropě Sobotu jako sedmý dem a Neděli jako první. Dnes už je to takto správně asi jen v Anglii.
Od: Anonym: Misojogi <> ( ---.adsl.euroweb.sk )
Kdy: 15. 06. 2012 12:26
Předmět: Re: pro: Pago

Pan Wrana, jsem si jist, dobře ví, že Starý Zákon, ani Nový, neuznává žádný jiný svatý den než Sobotu. Píše se to v katolických i některých protestantských teologických učebnicích. Především katolické příručky čí některé jiné spisky hrdě tvrdí, že svěcení Neděle bylo zavedeno římskou církví. Nevém, jak je možné, že to stále může někdo popírat a tvrdit, že je to podle Bible.

No treba si dobre Bibliu nastudovat a vsimnu si aj veci ktore sme si doteraz nevsimli a zistime za aj nedela ma svoje vazne odpodstatnenie v Biblii aj ked sa slovo nedela spomina v Biblii len raz, z dalsich citatov z NZ je dost zrejme ze sobota sa zmenila na nedelu http://areopag.sk/viewtopic.php?p=221602#221602 a z mimobiblickych pramenov co napisali sucasnici apostolov a ich ziaci vieme ze nedelu krestania svatili od sameho zaciatku
takze sup-sup doucit sa bibliu a dostudovat historiu …..
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 07. 09. 2010 08:45
Předmět: Re: howgh

Možná jste to, pane Wrana předpovídal správně, ale co se změní na pravdě tím, že ji provází Vaše znechucená prognóza. Vy tvrdíte, že je můj komentář strašný blábol, to je celkem typické pro každého obránce nějaké teorie, stejně jako je typické, že samozřejmě nevysvětlí, proč. Mimoto, nelezu sem proto, že jsem adventista, "lezu" sem proto, že jsem evangelík. Pokud Vám to připadá špatné, jak je libo, ale v takovém případě by tato diskuse nemusela vůbec existovat.
Proč si přejete aby Adventisté jakože nelezli jinam? Čekal bych tuto větu od katolíka nebo komunisty, ale ne od evangelíka, který by měl být za diskusi rád, protože jedině svobodný projev názorů pomůže odkrýt pravdu, což by následovnící Českých Bratrů měli dobře vědět. Proto stejně jako oni by neměli v diskusi zatracovat jiný názor a bezdůvodně ho hned nazývat herezí, ale obhájit svůj názor s důstojností a hlavně podle Bible.
Tyto diskuse jsou na stránkách proto, aby se lidé dozvěděli co říká Bible a jsou právě na těchto stránkách, protože zde figuruje potenciál lidí, kteří jsou schopni teologicky odpovědět na teologické otázky. Lidí sem píšou, a mají sem psát proto, aby dostali na Bibli založené odpovědi. Přesně to se také očekává od odpovídajících, úřesně to je účel této diskuse. Ovšem, na Bibli založené odpovědi, v rámci této diskuse, zatím podali jen tazatelé. Odpověď, že něco je prostě blábol a hereze, je sama o sobě blábol a hereze a spíše dokazuje názor tazatele.
Pokud se zlobíte, že se vůbec někdo na takové otázky zde ptá, tak proč se vůbec obtěžujete odpovídat. Tak nechte odpovědět někoho, kdo je ochoten tuto problematiku lidem podle Bible vysvětlit. Vždyť pro tento účel je toto fórum založeno a je samozřejmým předpokladem, že se lidé budou moci ptát na cokoli, stejně jako se předpokládá, že jim tu někdo odpoví a problém vysvětlí.
Toto jsem očekával i zde, když jsem poprvé viděl nadpis tématu. Amen
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 07. 09. 2010 15:21
Předmět: mlčení

Vážený bratře, Vaše psaní je plné nálepkování a zkratovitých odsudků. Takhle to není možné - a pokusím se Vám aspoň na jednom příkladu ukázat proč.
V tomto svém příspěvku píšete, že "jedině svobodný projev názorů pomůže odkrýt pravdu". Na základě téhle věty bych Vás snadno mohl označit za humanistu, který uctívá principy demokracie místo slova Božího. - V evangeliu totiž čteme, že Ježíš tváří v tvář nespravedlivým soudům mlčel. Nehádal se, když poznal, že je to k ničemu. - Už mlčím.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 08. 09. 2010 16:07
Předmět: Re: mlčení

Pane Wrana, já nemluvím o hádce, když mluvím o svobodném projevu názorů. Já neuctívám demokracii místo Slova Božího. Naopak, tou větou jste se sám chytil, protože Vy uctíváte něco, na čem se dohodla katolická církev místo Slova Božího. A diskuse je tu právě proto aby nám pomohla pochopit Boží Slovo, čili pravdu. A.V. jako předpokládaný následovník Husova odkazu byste měl s tímto souhlasit. Právě díky tomu, že Hus a podobní vyřkli svůj názor a svobodně objasňovali pravdu, tu máme ČCE a nevězíme stále ještě v dogmatech Katolicismu. I když způsob jakým holdujete katolicismu svědčí spíše o tom, že Vás to mrzí. Doufám, že si nebudete myslet, že se cítím jako Hus, to ani náhodou, Hus byl hrdina, já jsem proti němu jen kusem hlíny.
Píšete, "Ježíš tváří v tvář nespravedlivým soudům mlčel". Zajímavé, učení adventistů jste posoudil z fleku jako herezi, což byl sám o sobě nespravedlivý soud. Ježíš u soudu mlčel, protože on už všechno pro svědectví pravdy udělal, on se o pravdu "hádal" už předtím. Když se ho ale farizeové ptali na vzkříšení, tak nemlčel, ale dokázal jim svou pravdu Písmem.
A to je rozdíl. U soudu Ježíš mlčel, protože měl pravdu a všem už ji zjevil. Vy jste se rozhodl mlčet protože pravdu nemáte. To vůbec nepíšu ve zlém duchu, naopak, jen chci, abyste nebyl předpojatý a neupřednostňoval jedno jediné dogma.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 08. 09. 2010 18:08
Předmět: A kde se vzala Bible?

Omlouvám se, ale skutečně platí to, co se mi snažil říct jeden adventista - že Bible by spadla z nebe, kdybychom si ji sami neuzákonili? Přesně v téhle podobě? Nebo kde se podle Vás vzala Bible? (jen doufám, že neuslyším pohádku o "kánonu v Jeruzalémě, který je jasný a špatném kánonu v diasporách" to byste mě zklamal. A co Nový zákon? ).
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 08. 09. 2010 19:38
Předmět: Re: A kde se vzala Bible?

S tím kánonem je to přesně obráceně :D
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 09. 09. 2010 02:59
Předmět: Re: A kde se vzala Bible?

Tuto Vaši otázku vůbec nechápu. Nevím, jestli je to mou nechápavostí nebo tím, že jste nebyl schopen srozumitelně formulovat otázku a ukázat pointu. Tipuji ale spíše, že to druhé.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 09. 09. 2010 05:36
Předmět: Re: A kde se vzala Bible?

Nevadí, zeptám se ještě jednou a pomalu. Podle čeho vybírali adventisté biblický kánon? Jak vědí, že právě tak jak jej mají je správně? Vždyť Biblických kánonů je povícero mezi křesťanskými denominacemi. Bylo mi tvrzeno jedním adventistou, že Bible se nemusela nikým "odhlasovat", protože by stejně bylo jasné, jaké texty tam patří (a tady přišlo odvolání na "jasný kánon SZ, který používal Pán Ježíš Kristus - což považuji za krok mimo a tedy mizerný důkaz). Tak chci vědět, jak to adventisté mají, jak se vlastně dostali k Bibli, když už známe dogma o výkladu Bible (a pokus o jeho praktické použití) a nebudeme rozebírat v co věřili první adventisté..
PS: O adventismu se především učím z přednášek Biblického týdne (snad jsem to pojmenoval správně, je to adventistická akce), to jen abyste věděl, snad je to dost relevantní zdroj..
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 08. 09. 2010 19:45
Předmět: Re: mlčení

Jinak to je právě ta hereze, když někdo ostatním cpe své pochopení Písma hlava nehlava za cenu svárů a rozdělení.
Od: Anonym: Pepa <> ( 46.229.119.--- )
Kdy: 12. 12. 2019 22:13
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pago napsal(a):
 Je to trochu jinak. Židé, kteří uvěřili v Krista, dál zachovávali nařízení  Tóry včetně soboty, a vedle toho si v neděli připomínali Kristovo vzkříšení.  První tři století tato praxe převládala i u křesťanů nežidovského původu,  zatímco pohané, většina obyvatel Římské říše, slavila neděli jako Den  Slunce, což byla součást kultu zavedeného císařem Aureliánem. Tu  dvojkolejnost rozsekl teprve císař Konstantin, když svým ediktem v r. 321  uzákonil Den Slunce jako státní den odpočinku. Křesťané, kteří neměli  židovské kořeny (a těch už byla v té době převážná většina) se celkem bez  odporu přizpůsobili, Židé u své soboty zůstali. Konstantinovy důvody byly  ryze politické, sám byl stále ještě nejvyšším knězem solárního kultu, a  papeži Silvestrovi nezbylo než je sankcionovat teologicky. Nebýt  Konstantinova dosti svévolného ediktu, nebylo by se o čem dohadovat.
Přesně tak. A ještě je dobré dodat,že Šabat není jen židovská Sobota, ale hlavně památník stvoření. Světili ji už Adam s Evou, Abraham i Mojžíš, to ještě nebyli Židé. A také to není vynález adventistů. Svěcení Soboty se táhne celou historií lidstva jako červená nit. Vždy byli větší či menší skupinky, nebo jen jednotlivci, kteří při studiu Písma pochopili, že dnem odpočinku a bohoslužby je den sednmý, tedy Sobota. Například svatý Patrik, Valdenšti, Baptisté sedmého dne,… A Biblický výraz Den Páňe se vztahuje také na Sobotu. Desatero a tedy i ustanovení o Sobotě bude platit i v nebi, respektive na Nové Zemi. A teď k neděli. Ano, Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých (byl vzkříšen - odtud slovanský název vaskresenije) prvního dne - česky neděle. Právě proto že i při své smrti dodržoval sedmý den, tedy odpočíval. Zde nechápu kde se vzal v katechismu 8. den!? Když má týden dní 7! (poznámka pro ateisty a evolucionisty - zdůvodnění proč má týden právě 7 dní je pouze v Bibli). Takže je úplně v pořádku když si tento den připomínáme právě v tu dobu kdy se to stalo, tedy jednou za rok na Velikonoce. Mimochodem Velikonoce - Velká noc je od noci před vyvedením vyvoleného naroda z egyptského otroctví, kdy byli zabíjeni (obětováni) beránci. Proto byl Pán Ježíš ukřižován (obětován) právě na Velikonoce. "Beránek Boží, který snímá hřích světa". Aby naplnil biblická proroctví. Ale proč si to připomínat každý týden? Narozeniny, nebo připomenutí úmrtí našich blízkých máme také pouze jednou za rok. Takže ať si každý připomíná den odpočinku jaký chce, máme svobodu. Ale ten, kdo chce být věrný Bohu a jeho Slovu, jistě pozná, který den ustanovil Stvořitel a který člověk. "Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona,…"
Od: Anonym: Pepa <> ( 46.229.119.--- )
Kdy: 12. 12. 2019 22:15
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pago napsal(a):
 Je to trochu jinak. Židé, kteří uvěřili v Krista, dál zachovávali nařízení  Tóry včetně soboty, a vedle toho si v neděli připomínali Kristovo vzkříšení.  První tři století tato praxe převládala i u křesťanů nežidovského původu,  zatímco pohané, většina obyvatel Římské říše, slavila neděli jako Den  Slunce, což byla součást kultu zavedeného císařem Aureliánem. Tu  dvojkolejnost rozsekl teprve císař Konstantin, když svým ediktem v r. 321  uzákonil Den Slunce jako státní den odpočinku. Křesťané, kteří neměli  židovské kořeny (a těch už byla v té době převážná většina) se celkem bez  odporu přizpůsobili, Židé u své soboty zůstali. Konstantinovy důvody byly  ryze politické, sám byl stále ještě nejvyšším knězem solárního kultu, a  papeži Silvestrovi nezbylo než je sankcionovat teologicky. Nebýt  Konstantinova dosti svévolného ediktu, nebylo by se o čem dohadovat.
Přesně tak. A ještě je dobré dodat,že Šabat není jen židovská Sobota, ale hlavně památník stvoření. Světili ji už Adam s Evou, Abraham i Mojžíš, to ještě nebyli Židé. A také to není vynález adventistů. Svěcení Soboty se táhne celou historií lidstva jako červená nit. Vždy byli větší či menší skupinky, nebo jen jednotlivci, kteří při studiu Písma pochopili, že dnem odpočinku a bohoslužby je den sednmý, tedy Sobota. Například svatý Patrik, Valdenšti, Baptisté sedmého dne,… A Biblický výraz Den Páňe se vztahuje také na Sobotu. Desatero a tedy i ustanovení o Sobotě bude platit i v nebi, respektive na Nové Zemi. A teď k neděli. Ano, Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých (byl vzkříšen - odtud slovanský název vaskresenije) prvního dne - česky neděle. Právě proto že i při své smrti dodržoval sedmý den, tedy odpočíval. Zde nechápu kde se vzal v katechismu 8. den!? Když má týden dní 7! (poznámka pro ateisty a evolucionisty - zdůvodnění proč má týden právě 7 dní je pouze v Bibli). Takže je úplně v pořádku když si tento den připomínáme právě v tu dobu kdy se to stalo, tedy jednou za rok na Velikonoce. Mimochodem Velikonoce - Velká noc je od noci před vyvedením vyvoleného naroda z egyptského otroctví, kdy byli zabíjeni (obětováni) beránci. Proto byl Pán Ježíš ukřižován (obětován) právě na Velikonoce. "Beránek Boží, který snímá hřích světa". Aby naplnil biblická proroctví. Ale proč si to připomínat každý týden? Narozeniny, nebo připomenutí úmrtí našich blízkých máme také pouze jednou za rok. Takže ať si každý připomíná den odpočinku jaký chce, máme svobodu. Ale ten, kdo chce být věrný Bohu a jeho Slovu, jistě pozná, který den ustanovil Stvořitel a který člověk. "Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona,…"
Od: Anonym: Radim TESAŘ <> ( ---.eurotel.cz )
Kdy: 28. 11. 2019 15:42
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Den odpočinku je sobota a je pro všechny lidi bez rozdílu,všichni jsme jeho děti, proto nás miluje všemocnou láskou a proto se musíme navrátit ke svému stvořiteli a neměnně dodržovat zákony, které nám dal skrze Mojžíše a které potvrdil náš Spasitel Ježiš Kristus. Amen.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 28. 11. 2019 16:10
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Ha, další adventistický diverzant. Říkáte, že vy jediní znáte pravdu. To se fakt ani trochu nestydíte?
Od: Anonym: Honza---.southprague.net )
Kdy: 23. 01. 2012 20:09
Předmět: Re: Svěcení Neděle

jmenovče Honzo " sobota " je správně. Nevěř Biblické šelmě! Drž se písma a nenech se manipulovat.
Od: Anonym: manik195.178.66.--- )
Kdy: 17. 05. 2012 12:37
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Církev se ke scházení se v neděli (první den v týdnu) vypracovala už ve Skutcích apoštolů 20:7 První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba a Pavel promluvil ke shromáždění….
Od: Anonym: Pepa <> ( 46.229.119.--- )
Kdy: 12. 12. 2019 23:20
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Škoda, že jste nedopsal celý verš, tam je vysvětleno, proč se sešli 1.den. Protože Pavel spěchal a nemohl zůstat až do dne sedmého. To že se sešli k lámání chleba, ještě nic nevypovídá. To dělají křesťané i dnes, že mají připomínku poslední večeře mimo den bohoslužby. Když už jsme u Skutků a apoštola Pavla, co tyto verše: Skutky 13;14.27.42.44 15;21 16;13 17;2 18;4.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 12. 2019 09:07
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Fugas, Radim Tesař, Honza (vidím, že je vás celý výsadek): jste nezdvořáci či hulváti. Jste zde na evangelickém fóru hosty, a hned začnete vykřikovat, co děláme špatně. Takhle by se hosté chovat neměli. Nemohli byste se spíše nejdříve slušně zajímat, proč věci děláme tak, jak je děláme? V klidu si nastudovat, proč nesektářští křesťané slaví neděli? Vím, že nemohli. Vím, že musíte dělat kravál, abyste překřičeli chatrnost svých argumentů. Ty naše, a také naše biblické, jsou uvedeny už na začátku tohoto biblického vlákna. Nebo shrnutě na mnoha místech internetu. Zkuste si je přečíst, případně se doptejte, když vidím, že našim způsobům nerozumíte, a až pak třeba zkusmo argumentujte, v čem se křesťanské zdůvodnění mýlí. Myslím, že takto by mohla začít slušná diskuse ze strany hostů.
Od: Anonym: Anonym--- )
Kdy: 13. 12. 2019 10:15
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Já se řídím pouze vlastním svědomím, takže občas ty hádky o soboty a neděle nechápu, tak se do diskuze nepletu. Já jsem praktik. Ale ctím názory jiných. Rád si přečtu, proč to musí být neděle.
Od: Anonym: Pepa <> ( 46.229.119.--- )
Kdy: 14. 12. 2019 22:39
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Fugas, Radim Tesař, Honza (vidím, že je vás celý výsadek): jste nezdvořáci  či hulváti. Jste zde na evangelickém fóru hosty, a hned začnete vykřikovat,  co děláme špatně. Takhle by se hosté chovat neměli. Nemohli byste se spíše  nejdříve slušně zajímat, proč věci děláme tak, jak je děláme? V klidu si  nastudovat, proč nesektářští křesťané slaví neděli?
Tak to je "silná káva" pane Wrana. Jak by potom bylo nutno titulovat Vás? Budu mluvit pouze za sebe (Fugas). Tyto stránky jsem objevil teprve nedávno, náhodou, a ještě nemám celé vlákno pročtené. Překvapilo mě, že to funguje už tolik let. Pokud jste opravdu kazatelem ČCE, o to víc mě některé Vaše poznámky nepříjemně překvapily. Evidentně nemáte rád adventisty, a aniž by jste tušil kdo ze zde diskutujících jím je, kolektivně je odmítáte a urážíte. Pohrdáte křesťany kteří nenašli v Písmu opodstatnění pro svěcení neděle jako Dne odpočinku. Nazýváte je sektoru v pejorativním smyslu slova, aniž by jste patrně znal původní význam - Tradiční křesťanská teologie pojem používá například jako označení „specifické, trvající a odděleně organizované skupiny věřících, která odmítá zavedené náboženské autority, ale která si nárokuje věrnost autentickým prvkům víry“. Radíte, jak by se "hosté" (tento web je snad pro každého?!) měli chovat a zapomínáte, že máme i díky Bohu, svobodu slova. Ta doba, kdy bylo nařízeno co, kde a kdy se smí, nebo nesmí říkat je dávno pryč. Pokud se zde objeví nějaký velice nevhodný, vulgární či rasistický příspěvek, není přece problém, aby ho správce webu odstranil, jako se to děje i jinde. Tato diskuse je přece o tom, zda Dnem odpočinku je i podle NZ a tedy i pro dnešní dobu Sobota nebo Neděle. Věřte mi, že touto otázkou se slušně zabývám už více než dvacet let. Tak dikutujme v Duchu Particulae exclusivae - Sola scriptura, Sola fide, Sola gratia.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 14. 12. 2019 23:38
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pepa napsal(a):
   Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):  > Fugas, Radim Tesař, Honza (vidím, že je vás celý výsadek): jste  nezdvořáci  > či hulváti. Jste zde na evangelickém fóru hosty, a hned začnete  vykřikovat,  > co děláme špatně. Takhle by se hosté chovat neměli. Nemohli byste se  spíše  > nejdříve slušně zajímat, proč věci děláme tak, jak je děláme? V klidu  si  > nastudovat, proč nesektářští křesťané slaví neděli?    Tak to je "silná káva" pane Wrana. Jak by potom bylo nutno  titulovat Vás? Budu mluvit pouze za sebe (Fugas). Tyto stránky jsem objevil  teprve nedávno, náhodou, a ještě nemám celé vlákno pročtené. Překvapilo mě,  že to funguje už tolik let. Pokud jste opravdu kazatelem ČCE, o to víc mě  některé Vaše poznámky nepříjemně překvapily. Evidentně nemáte rád  adventisty, a aniž by jste tušil kdo ze zde diskutujících jím je, kolektivně  je odmítáte a urážíte. Pohrdáte křesťany kteří nenašli v Písmu opodstatnění  pro svěcení neděle jako Dne odpočinku. Nazýváte je sektoru v pejorativním  smyslu slova, aniž by jste patrně znal původní význam - Tradiční křesťanská  teologie pojem používá například jako označení „specifické, trvající a  odděleně organizované skupiny věřících, která odmítá zavedené náboženské  autority, ale která si nárokuje věrnost autentickým prvkům víry“.  Radíte, jak by se "hosté" (tento web je snad pro každého?!) měli  chovat a zapomínáte, že máme i díky Bohu, svobodu slova. Ta doba, kdy bylo  nařízeno co, kde a kdy se smí, nebo nesmí říkat je dávno pryč. Pokud se zde  objeví nějaký velice nevhodný, vulgární či rasistický příspěvek, není přece  problém, aby ho správce webu odstranil, jako se to děje i jinde.  Tato diskuse je přece o tom, zda Dnem odpočinku je i podle NZ a tedy i pro  dnešní dobu Sobota nebo Neděle. Věřte mi, že touto otázkou se slušně zabývám  už více než dvacet let. Tak dikutujme v Duchu Particulae exclusivae - Sola  scriptura, Sola fide, Sola gratia.    
Přiznávám, že co se týče Písma a zmínek o setkávání v synagogách atd.. máte pravdu. Máte pravdu v tom, že Pán Bůh určil den sobotní a v Izraeli se takto dodržoval. jak by asi mohli apoštolové s někým mluvit na shromáždění v synagoze v neděli, že..? V čem ujíždíte je však Vaše "výlučnost" a přehnaný důraz na sobotu. Pocit výlučnosti a přehnané důrazy jsou velmi typické pro sektáře a heretiky. Pokud budete schopni z tohoto pranýřování miliard bratří a sester kteří světí neděli ustoupit (ano, jsou nás díky Bohu na světě skoro tři miliardy), možná se Vám dostane sluchu a budete moci nás seznámit i s jinými prvky Vaší zbožnosti a teologie, které vůbec nejsou špatné. V opačném případě zůstanete na okraji. Kristem jsme byli osvobozeni, nikoliv zotročeni. Můžete nás brát jako ty, kterým je "den jako den"- jak píše Apoštol.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 12. 2019 11:26
Předmět: Re: Svěcení Neděle

A teologicky. Pomohl jste mi ujasnit si, proč jste vy adventisté v omylu, protože nebibličtí (tím měřítkem správnosti se oháníte, ale ono vás usvědčuje, protože ho neberete dost vážně):
1) denotátem hebrejského "šabat" (š-v-t přestat) pro vás není "den odpočinku" (který nesektářští křesťané mají a znají a drží), nýbrž "sobota" jako den v dnešních kalendářích.
2) z přikázání, v kterém je hlavní důraz "abychom den odpočinku světili" jste udělali hádání, který je ten den správný.
Určitě máte opakovanou zkušenost, že žádného teologa svými argumenty nepřesvědčíte. Díky za pomoc s ujasněním, pro mně hotovo.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 15. 12. 2019 09:44
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Zkusím pocitově, jo? Na jednu stranu jste pyšní, že jste něco unikátního objevili. Na druhou stranu naštvaní, že o tom nemůžete nikoho přesvědčit. Ani jeden z těch pocitů vám asi nedodá. Pokub byste se chtěli řadit k protestantské části církevního spektra, doporučuji radu, kterou objevila už Jednota bratrská. Totiž uznání, že každá denominace (jednota, jednotka) církve poznává pravdu jen částečně, a její specifikum je jen jako střípek mozaiky. Pokud budete dále tvrdit, že vy jediní znáte pravdu, zůstanete sektou, a o tom, že vím, co to slovo znamená, vůbec pochybovat nemusíte.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 12. 2019 10:51
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Fugas, Radim Tesař, Honza: protože se snažím trochu lépe porozumět i já vám, dohledal jsem si nějaké adventistické stránky, a vidím, že ono přikázání Desatera se tam častěji zkracuje na "Pamatuj na den odpočinutí." Asi i tato zkratka vás mate. Celá úvodní věta toho přikázání v překladu zní: "Pamatuj na den odpočinutí, že ti má být svatý." A teď prosím, věnujte mi pár desítek sekund a přečtěte si to přikázání pozorně víckrát. O co v něm jde především? Odvážím se tvrdit, že i běžný čtenář pochopí, že o to, aby nám den odpočinku byl svatý. Abychom ho chápali jako den Boží. A charakter dne odpočinutí jde. A vy to zahlušíte zákonickým hádáním, o jaký den v týdnu asi jde.
Jednou se jeden farizej chtěl ospravedlnit, a k nároku, že má milovat bližního, se chtěl dohadovat "Kdo je můj bližní?" (L 10,29). K tomu od Ježíše slyšel: "Miluj bližního." Tímto způsobem najdeš spravedlnost, ne dohadováním, kdo je a kdo není bližní. - Stejně tak se dá den odpočinku světit jen tím, že ho světím, ne dohadováním, který den to je a není.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 13. 12. 2019 22:36
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Falešní proroci a teologičtí nedouci Miller a Whiteová chtějí poučovat o pravdě?
Už mám holku.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 08. 09. 2010 05:46
Předmět: Re: Svěcení Neděle

V sebepojetí adventistů sedmého dne jako církve ostatků hraje sobota výlučnou roli zejména v eschatologickém očekávání. Zachovávání „falešného dne odpočinku“ versus pravého dne odpočinku podle čtvrtého přikázání se jedná o sedmý den - sobotu , bude hrát hlavní roli při brzkém druhém příchodu Ježíše Krista. Dokonce výklad „znamení šelmy“ a „pečetě Božího lidu“ ze Zjevení je jasný: neděle versus sobota.
Omlouvám se bratřím magistrům teologie, ale z Bible nelze doložit zachovávání neděle jakožto dne odpočinku. Historicky je to asi tak, že se křesťané chtěli odlišit od tehdy pronásledovaných židů v tehdejší římské říši a tak se ani přijetí Dne Slunce za den odpočinku příliš nevzpěčovali.
V sebepojetí a předporozumění ASD sebe sama jako „vrcholu reformace“ jde o to, že několik staletí se církev „kazila“ a rozpoznání nutnosti návratu k „pravém dni odpočinku“ je mj. i eschatologickým znamením.
Adventisté s.d. neučí, že ti kdo zachovávají nyní upřímně neděli nebudou spaseni.
Jsem evangelík, v adventistické církvi jsem byl asi dvanáct let. Ale k sousloví adventistická hereze mám averzi. :-) Hereze je podle mne odpadnutí od něčeho původního či snad něčeho nepohodlného? Asi je fakt nepohodlný - nemožný zachovávat dnes čtvrté přikázání - sobotu, jako to sedmé přikázání :-). Faráři evangelické církve nemají, pokud vím, mustr na to, zda doporučit či odrazovat od sexu před svatbou. “Jsme ve svobodě“. Ale to asi motám něco nesouvisejícího. Anebo je snad Desatero celek?
Proč si myslím, že je v pořádku že většina křesťanů dnes „drží“ neděli? Protože křesťanství je náboženství - omlouvám se těm, kdo to vidí jinak - jako každé jiné. A každé náboženství se nějak vyvíjí a „turbuluje“ a i tu sobotu přejali adventisté do své věrouky přes babtisty sedmého dne…
Pokud budu dštít „oheň a síru“ na někoho s odlišným názorem nejsem v pozici Ježíše z Nazaretu, ale těch na druhé straně…
Pokud vím, tak apoštol Pavel označil křesťany také za „sektu“. Dnes se studenti a profesoři religionistiky snaží se slovem sekta šetřit.
Od: Uživatel Evangnetu Petr Tomášek <>
Kdy: 08. 09. 2010 10:00
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Uživatel Evangnetu František Smetana napsal(a):
 Jsem evangelík, v adventistické církvi jsem byl asi dvanáct let. Ale k  sousloví adventistická hereze mám averzi. :-) Hereze je podle mne odpadnutí  od něčeho původního či snad něčeho nepohodlného?
Slovo hereze pochází z řeckého αἵρεσις, což znamená „výběr“. Interpretoval by je přibližně ve smyslu: „skupina, která si vybere jeden věroučný detail, ten zabsolutní a něm založí svojí existenci.“ Myslím, že na to, co předváděli někteří výše, označení „adventistická hereze“ perfektně sedí (neříkám samozřejmě, že to platí o všech adventistech)…
 Pokud vím, tak apoštol Pavel označil křesťany také za „sektu“.  Dnes se studenti a profesoři religionistiky snaží se slovem sekta šetřit.
Ono hlavně slovo sekta znamená „odštěpenci“ (viz latinské secāre, „sekat“), což může být samo o sobě chápano jak čistě neutrálně („skupinka lidí odštěpivší se od větší skupiny“), tak i peiorativně. Takže bych nejdřív doporučoval vyjasnit si, který z těchto významu máme na mysli, než ho začneme užívat.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 09. 09. 2010 03:36
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pokud slovo hereze znamená něco jako výběr, tak by se tak také měla používat a pro odpadlické učení by se měl vymyslet nový termín. Nikdy jsem neviděl za celý svůj život, a už jsem prošel dost textů, kde se psalo o herezi, že by se slovo hereze použilo v jiném smyslu než jako nebiblické učení. Mimoto to vysvětlujete špatně, hereze původně znamenala volbu kacířského učení místo obecného učení církve.
Husovi říkali katolíci heretik a přitom on si nezaložil na nějakém vybraném verši z Bible nebo doktríně žádné své učení. Oni mu tak říkali proto, že podle jejich názoru kázal něco, co bylo v rozporu s písmem. Dnes se slovo hereze používá většinou k automatickému označení učení malích církví těmi většími. Hereze se nikdy nepoužívá (pokud je mi známo), jako pojem pro vybrané učení, na kterém někdo založí svou víru, a pokud někde ano, tak je to špatně. Vždycky se používá pro označení učení, které je v rozporu s teologií, resp. s Biblí. Spojení "adventistická hereze" je tedy naprosto irelevantní v jednom i druhém významu, neboť adventisté nemají ani žádnou speciální doktrínu, na které by stavěli svou teologii, ani nehlásají něco, co je v rozporu s Biblí.
Proč žádný evangelík či jiný protestant neoznačuje za herezi kompletní učení římskokatolické církve? Vždyť to je celé Hereze jak Brno, a s velkým H.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 09. 09. 2010 06:58
Předmět: Katolická hereze

A je to tady zase. Nevadí. Kdyžtak mě opravte, nejsem ani magistr a ani bakalář teologie. V křesťanství se objevuje několik přístupů k učení, žádný z nich sám sebe nechápe (pokud je mi známo) jako v rozporu s Biblí. Katolíci mají učení, které není v rozporu s Biblí. Luteráni mají učení, které bych vulgárně shrnul "co není v Bibli zakázáno, je dovoleno". Kalvinisté mají učení, které bych opět vulgárně shrnul "co není v Bibli dovoleno, je zakázáno".
Z tohoto pohledu tvrdit, že kompletní římskokatolické učení je v rozporu s Biblí (zajímalo by mě, co znamená "v rozporu s teologií", protože teologie je pro mě věda která Písmo vyládá a aplikuje na dnešní praxi) mi přijde jako do očí bijící nesmysl. Takže bych Vás požádal, abyste to buďto upřesnil, nebo odvolal..
PS: Osobně cítím, že se jako evangelík nutně musím hlásit k 15ti stoletím historie předreformační církve, protože jakkoliv nesouhlasím s některými kroky a věroučnými body, lze jen těžko popřít, že je to přímá linka k prvním křesťanům (jakkoliv více k pohano-křesťanům než žido-křesťanům). Protestanstská nauka (čtyři vyznání) nevyrostla na zelené louce a tak je to správně, podle mě.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 10. 09. 2010 11:37
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Uživatel Evangnetu Petr Tomášek napsal(a):
Slovo hereze pochází z řeckého αἵρεσις, což znamená „výběr“. Interpretoval by je přibližně ve smyslu: „skupina, která si vybere jeden věroučný detail, ten zabsolutní a něm založí svojí existenci.“
K tomu mě napadá, že tzv. obyčejní lidé, kteří nestudovali nikdy nic, mají jasno. Svědkové Jehovovi jsou jehovisté, metodisté jsou zkrátka metodisté, a adventistům s.d. se říká v Rusku regulérně sobotáři. Tím chci říci, že jedním slovem, či detailem nelze označit nějaký propracovaný a léty i apologeticky "vycizelovaný" systém. Tím nemyslím samozřejmě Vás, bratře Tomášku. Připusťme si zkrátka, že křesťanství je krásné svou pestrostí a ne všem "voní" stejně ta samá kytička na přepestré louce plné různobarevné květeny.
Asi pro katolíky jsou "odloučenými bratřími" evangelíci. Pro mě je nepochopitelná zase transsubstanciace. Pro Svědky Jehovovy jsme nevěstkou babylónskou my všichni včetně adventistů. :-) Chci tím říci, že u všeho i u používání slova hereze či sekta záleží na úhlu pohledu.
Asi bych to uzavřel tím, že jako jsou protivní někteří adventisté, tak i evangelíci. A určitě znáte i nějakého, omlouvám se předem ekumenicky otevřeným evangelíkům: protivného katolíka :-). Přemýšlím nad tím, že většinou jsou protivní ti ostatní… Já téměř nikdy :-) Rád bych to odlehčil tím, že podle Římanům prý apoštol Pavel měl "den jako den" anebo snad neměl nikdy své dny? :-)
Od: Anonym: Honza---.southprague.net )
Kdy: 23. 01. 2012 20:13
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Katolíci se můžou omlouvat do nekonečna. Jejich skutky ale mluví za vše.
Od: Anonym: Kurt Müller <> ( ---.client.rionet.cz )
Kdy: 18. 04. 2015 17:37
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Hle, nikdo neodpovídá. Moudřejší než já asi tuší, že otázka je past, a že se  na ně při jakékoliv odpovědi sesype celá váha adventistické argumentace -  pracně budované po celá staletí s urputností přiměřenou tomu, že je to  vymezovací znak této asi sekty.    Kdo se chce skutečně něco dovědět o původním významu slova  "sobota" a o vývoji svěcení neděle, podívá se do nějakých  spolehlivých pramenů.
Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Hle, nikdo neodpovídá. Moudřejší než já asi tuší, že otázka je past, a že se  na ně při jakékoliv odpovědi sesype celá váha adventistické argumentace -  pracně budované po celá staletí s urputností přiměřenou tomu, že je to  vymezovací znak této asi sekty.    Kdo se chce skutečně něco dovědět o původním významu slova  "sobota" a o vývoji svěcení neděle, podívá se do nějakých  spolehlivých pramenů.
Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Hle, nikdo neodpovídá. Moudřejší než já asi tuší, že otázka je past, a že se  na ně při jakékoliv odpovědi sesype celá váha adventistické argumentace -  pracně budované po celá staletí s urputností přiměřenou tomu, že je to  vymezovací znak této asi sekty.    Kdo se chce skutečně něco dovědět o původním významu slova  "sobota" a o vývoji svěcení neděle, podívá se do nějakých  spolehlivých pramenů.
Vážený bratře Vráno, otázka není past, nesesype se na tě tíha adventistických argumentů, ale tvoje neznalost Bible a rádoby zdůvodněná neděle. Skutečností je, že Ježíš nevstal v neděli. Můžeš mi uvést jeden verš z Písma, který to potvrzuje? Skutečností je, že Bůh tvořil 6 dní, sedmý den odpočinul, požehnal a posvětil - sobotu. Kde je tam neděle? Skutečností je, že ve Zj. 14,12 je psáno, tu jsou ti,kteří dodržují přikázání Božích a víry Ježíšovy, Budeš věčnému soudci říkat, že to Desatero konec konců si dodržoval kromě soboty, protože to bylo jen pro Izrael? To ti tvrdili tvojí učitelé a ty to po nich opakuješ. Přes sobotní den se totiž kvůli stvoření - Klanějte se tomu, který učinil nebe, země, moře i studnice vod - nedostaneš. Jak se mu klaníš? V neděli a ne v ten den, který požehnal? A Ježíš prohlásil, že je pánem soboty, nějak špatně čtu, že by řekl, že je pánem neděle. A podle Mat 12,40 zemřel v pátek a vstal v neděli? Vy evangelíci nečtete Slovo Boží, ale svoje výklady. Až budeš svým ovečkám kázat z Písma, tak sám poznáš, že si po celou dobu jim tvrdil po léta budované "katolické" argumenty.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 19. 04. 2015 08:40
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Ano, podle evangelia Ježíš zemřel v pátek a byl vzkříšen v nedělním ránu. - Jsem zvědavý, co mi na tu samozřejmost nejsamozřejmější odepíšete, vím, že vy adventisté jste schopni odvysvětlit cokoliv. Ale aspoň je to s vámi za ekuména zajímavá…
Od: Anonym: David protest2.27.229.--- )
Kdy: 20. 04. 2015 20:47
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Nevím jak to je, ale je tu možnost, že Ježíš byl skutečně vzkříšen v sobotu. Je totiž, možné, že v době Ježíšova vzkříšení zrovna na pátek připadal 15. Nísan, což byla jubilejní sobota svátků Pesach. 15. Nísan se vždy nazýval sobotou a den před ním se nazýval den přípravy, ať to byl kterýkoli den. Pokud tedy v roce Ježíšova ukřižování připadl 15. Nísan na pátek, pak to znamenalo, že následovali dvě soboty za sebou. Sobota jubilejní a sobota sedmý den v týdnu. Čtvrtek tedy v takovém případě byl den přípravy. V řeckém originálu není napsáno že Ježíš byl vzkříšen první den po sobotě, ale jedné ze sobot, pokud se budeme řídit většinou způsobů překladu slov mia tōn sabbatōn. I Luther tato slova v evangeliích tak překládá. Sám nevím jak to je, ale možné jsou obě varianty, vzkříšení v sobotu i v neděli.
Doufám, že se na mě za mou odpověď nenaštvete.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 04. 2015 09:47
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Vaše možnost je zajímavá, a je pro mě nová. Nejsem zas takoý novozákoník. Vím, že jako šabat, sobota, se v židovstvu obecně nazývaly významné sváteční dny. (To by zase mohla být podnětná poznámka pro advenťáky, co sem usilovně píšou - nejsnadněji si o tom přečtou na Wiki v hesle Special Shabbat.) Nemluví však proti ní to, že ženy jdou a mohou jít k Ježíšovu hrobu právě proto, že sváteční dny už skončily? A ony mohou plánovat pomazání mrtvoly, což je o svátku určitě zapovězeno?
Od: Anonym: David protest2.24.140.--- )
Kdy: 27. 04. 2015 19:53
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Vidím, že jste si neodpustil potměšilý komentář proti adventistům, ale musím uznat, že máte tentokrát rozhodně pravdu. Usilovně jsem píšou a dávají sem odkazy, ač jsem si téměř jist, že sami toho o tématu moc nevědí. Taky mi to nepřijde nijak záslužné, asi si neuvědomují, že je to spíše odrazující. Ale pojďme k věci.
Píšete: "Nemluví však proti ní to, že ženy jdou a mohou jít k Ježíšovu hrobu právě proto, že sváteční dny už skončily? A ony mohou plánovat pomazání mrtvoly, což je o svátku určitě zapovězeno?"
Ano, to by mohl být jeden z argumentů proti. Ale je tu jedno ale. Pokud tedy skutečně následovaly dvě soboty po sobě, což je jistě možné, pak by ženy mohly přistoupit k Ježíšovu tělu i v sobotu sedmého dne, protože přísná pravidla o nepřistupování k mrtvolám se vztahovala pouze na jubilejní soboty a ne na týdenní. 15. Nísanu nemohly k tělu přijít, protože by nemohly jíst beránka, tudíž přišly až 16. tedy v sobotu sedmého dne. Jinak jistě by někdo stále mohl namítat, že ženy šly ke hrobu první den po sobotě a slova "mia ton sabbaton" skutečně znamenala "první den po sobotě" a ne "jedné ze sobot" jak jsem říkal já. Ale i v takovém případě není důvod věřit, že to byla neděle, protože 16. Nísan byl vždy označován jako první den po sobotě ať šlo o jakýkoli den, klidně i sobotu sedmého dne. Ve skutečnosti vysvětlení se sobotou jako dnem vzkříšení vede podle mého názoru k tomu, že si Bile přestává protiřečit jak sám uvidíte.
Podle Lukáše 23:55 Potom se vrátily, aby připravily vonné masti a oleje. Ale v sobotu zachovaly podle přikázání sváteční klid.
Podle Marka 15:47 a 16:1 (Marie z Magdaly a Marie, matka Josefova, se dívaly, kam byl uložen. Když uplynula sobota,) Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat. Slova v závorce v původním textu nebyla, byla připsána později, proto si protiřečí s Lukášem. Podle Lukáše šly ženy připravit masti již v pátek a pak zachovávali sobotu, podle Marka nakoupily masti až po sobotě.
Pokud ale verše přeložíme bez zaujetí, pak nám v Markovi vyjde, že ježíš byl vzkříšen v sobotu:
Marek 16:2 Brzy ráno prvního dne po sobotě (čili v sobotu sedmého dne, neboli "jedné ze sobot" podle doslovného překladu z textu receptu), sotva vyšlo slunce, šly k hrobu.
Pokud byl Ježíš vzkříšen v Sobotu, pak si tyto verše přestávají odporovat. Tím pádem by ale i padl jediný argument pro svěcení neděle, protože připsaný verš z Marka je hlavním důkazem této tradice.
Od: Anonym: Kurt Müller <> ( ---.client.rionet.cz )
Kdy: 28. 05. 2016 20:44
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Milý bratře v Kristu, otázka soboty není past, ale oprávněná otázka. Proč evangelíci světí neděli? Protože Luther ve své reformě nebyl dost důsledný. Proč se DESATERO v sobotním přikázání odkazuje na sedmý den, ve kterém Bůh odpočinul a posvětil jej? Proč Ježíš říká, že je Pánem soboty. Žel první křesťané dodržovali sobotu až do doby než někteří začali jako den odpočinku zachovávat neděli, ctihodný den slunce. A zdůvodňovali to všelijak, že Kristus vstal z mrtvých v prvý den týdne? (Skutečně? Jediný verš Marek 16,9 - když Ježíš byl vstal, v neděli ráno se ukázal ……… řecký text nemá interpunkci a proto mnozí čtou, že Ježíš vstal v neděli ráno). Můžeme se klidně domnívat, že vstal navečer před koncem soboty, protože byl uložen do hrobu také navečer před sobotou (velkým svátkem, který nemusel být týdenní sobotou). Jiný verš Matouš 12,40 - ježíš dává znamení (o čem? O svém mesiášském poslání) a říká jako Jonáš…… Tři dny a tři noci, to není dvě noci a dva kousky dne a jeden celý den. Tři dny a tři noci - to nejsou židovské kousky dne, ale tři plné dny a tři plné noci. Jenže tenhle verš se evangelíkům ztratil a místo toho - nová smlouva zrušila zákon. Ježíš prohlašuje, že nepomine ani tečka ze zákona, dokud nepřijde? Tak pro koho?
Od: Anonym: Kurt Müller <> ( ---.client.rionet.cz )
Kdy: 28. 05. 2016 20:45
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Milý bratře v Kristu, otázka soboty není past, ale oprávněná otázka. Proč evangelíci světí neděli? Protože Luther ve své reformě nebyl dost důsledný. Proč se DESATERO v sobotním přikázání odkazuje na sedmý den, ve kterém Bůh odpočinul a posvětil jej? Proč Ježíš říká, že je Pánem soboty. Žel první křesťané dodržovali sobotu až do doby než někteří začali jako den odpočinku zachovávat neděli, ctihodný den slunce. A zdůvodňovali to všelijak, že Kristus vstal z mrtvých v prvý den týdne? (Skutečně? Jediný verš Marek 16,9 - když Ježíš byl vstal, v neděli ráno se ukázal ……… řecký text nemá interpunkci a proto mnozí čtou, že Ježíš vstal v neděli ráno). Můžeme se klidně domnívat, že vstal navečer před koncem soboty, protože byl uložen do hrobu také navečer před sobotou (velkým svátkem, který nemusel být týdenní sobotou). Jiný verš Matouš 12,40 - ježíš dává znamení (o čem? O svém mesiášském poslání) a říká jako Jonáš…… Tři dny a tři noci, to není dvě noci a dva kousky dne a jeden celý den. Tři dny a tři noci - to nejsou židovské kousky dne, ale tři plné dny a tři plné noci. Jenže tenhle verš se evangelíkům ztratil a místo toho - nová smlouva zrušila zákon. Ježíš prohlašuje, že nepomine ani tečka ze zákona, dokud nepřijde? Tak pro koho?
Od: Anonym: Kurt Müller <> ( ---.client.rionet.cz )
Kdy: 28. 05. 2016 20:46
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Milý bratře v Kristu, otázka soboty není past, ale oprávněná otázka. Proč evangelíci světí neděli? Protože Luther ve své reformě nebyl dost důsledný. Proč se DESATERO v sobotním přikázání odkazuje na sedmý den, ve kterém Bůh odpočinul a posvětil jej? Proč Ježíš říká, že je Pánem soboty. Žel první křesťané dodržovali sobotu až do doby než někteří začali jako den odpočinku zachovávat neděli, ctihodný den slunce. A zdůvodňovali to všelijak, že Kristus vstal z mrtvých v prvý den týdne? (Skutečně? Jediný verš Marek 16,9 - když Ježíš byl vstal, v neděli ráno se ukázal ……… řecký text nemá interpunkci a proto mnozí čtou, že Ježíš vstal v neděli ráno). Můžeme se klidně domnívat, že vstal navečer před koncem soboty, protože byl uložen do hrobu také navečer před sobotou (velkým svátkem, který nemusel být týdenní sobotou). Jiný verš Matouš 12,40 - ježíš dává znamení (o čem? O svém mesiášském poslání) a říká jako Jonáš…… Tři dny a tři noci, to není dvě noci a dva kousky dne a jeden celý den. Tři dny a tři noci - to nejsou židovské kousky dne, ale tři plné dny a tři plné noci. Jenže tenhle verš se evangelíkům ztratil a místo toho - nová smlouva zrušila zákon. Ježíš prohlašuje, že nepomine ani tečka ze zákona, dokud nepřijde? Tak pro koho?
Od: Anonym: Kurt Müller <> ( ---.client.rionet.cz )
Kdy: 28. 05. 2016 20:46
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Milý bratře v Kristu, otázka soboty není past, ale oprávněná otázka. Proč evangelíci světí neděli? Protože Luther ve své reformě nebyl dost důsledný. Proč se DESATERO v sobotním přikázání odkazuje na sedmý den, ve kterém Bůh odpočinul a posvětil jej? Proč Ježíš říká, že je Pánem soboty. Žel první křesťané dodržovali sobotu až do doby než někteří začali jako den odpočinku zachovávat neděli, ctihodný den slunce. A zdůvodňovali to všelijak, že Kristus vstal z mrtvých v prvý den týdne? (Skutečně? Jediný verš Marek 16,9 - když Ježíš byl vstal, v neděli ráno se ukázal ……… řecký text nemá interpunkci a proto mnozí čtou, že Ježíš vstal v neděli ráno). Můžeme se klidně domnívat, že vstal navečer před koncem soboty, protože byl uložen do hrobu také navečer před sobotou (velkým svátkem, který nemusel být týdenní sobotou). Jiný verš Matouš 12,40 - ježíš dává znamení (o čem? O svém mesiášském poslání) a říká jako Jonáš…… Tři dny a tři noci, to není dvě noci a dva kousky dne a jeden celý den. Tři dny a tři noci - to nejsou židovské kousky dne, ale tři plné dny a tři plné noci. Jenže tenhle verš se evangelíkům ztratil a místo toho - nová smlouva zrušila zákon. Ježíš prohlašuje, že nepomine ani tečka ze zákona, dokud nepřijde? Tak pro koho?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 30. 05. 2016 10:10
Předmět: neděle

Nejenom evangelíci světí neděli, bratře, nejenom evangelíci. - A co vy si tedy myslíte o té naprosté většině křesťanů, co světili a světí neděli? Nakolik je toto učení podle vís škodlivé či dokonce zkázonosné?
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 30. 05. 2016 21:04
Předmět: Re: neděle, sobota

Když adventista prosazuje tu jejich sobotu, vždycky se mi připomene jehovista, jak zase prosazuje to jejich Jehova. :-(
Od: Anonym: Honza <> ( 94.229.92.--- )
Kdy: 19. 10. 2016 22:53
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Milý bratře, jsem křesťan který přijal Pána Ježíše jako svého spasitele a nebojím se zatracení proto že světím neděli. Dlouho jsem se zabýval otázkou sobota nebo neděle. Přečet jsem spoustu literatury, studoval jsem na toto téma bibli ale tak jednoduchou odpověď jak jí předkládají adventisté (SVĚT SOBOTU A BUDEŠ SPASEN ) jsem se v bibli nikde nedočet. Bible není jednoduchá kniha kterou by jsme mohli číst jako nějaký román. Bible je Boží slovo a proto jí musíme číst z modlidbou a prosit Ducha Svatého aby nám otevřel oči a uši. Bibli musíme číst a chápat jako celek nejen vytrhávat určité časti které se nám hodí.´ Prosím o prominutí všechny bratry adventisty které jsem snad urazil. Ale moc Vás prosím předčtěte si PDF odkaz mě moc pomohl. http://biblickestudie.cz/preklady/t_ratzlaff_sabbath.pdf
Od: Anonym: Petr---.edera.cz )
Kdy: 26. 08. 2018 22:52
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pan Wrana považuje chybně adventisty za sektu! Měl by se jim omluvit. Nejsem adventista, ale religionista. Však i adventisté, jakožto jedni z protestantských odnoží křesťanství uznávají evangelíky a samozřejmě další náboženské skupiny a uskupení.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 26. 08. 2018 23:02
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Napsal jsem "asi sekta", ale budiž, vysvětlím svůj názor blíže. Slovo "sekta" jsem použil ve významu "skupina, která má výlučný postoj, totiž myslí si, že ona jediná zná a drží pravdu". Adventisté zastávají názor, že jen oni vědí, že je třeba světit sobotu a ne neděli, jak to dělá ostatní křesťanstvo. "Plnost svátosti a požehnání je jen v církvi adventistů."
Od: Anonym: Kamil <> ( ---.client.rionet.cz )
Kdy: 29. 01. 2020 23:09
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Dobrý den, omlouvám se, ale vůbec nerozumím odpovědi na danou otázku. Jaké jsou spolehlivější prameny, pane kazateli, než je Bible v niž jsem se také skutečně dočetl jen o sobotě. Prosím uveďte své spolehlivé prameny jmenovitě, nebo radši přímo vyvěste zde k lepšímu pochopení. Ptal jsem se katolického kněze na tuto otázku a ten mi odpověděl, že svěcení neděle je jen rozhodnutím církve, aby se odlišila od židů. No vy zde uvádíte nějakou sektu, ale židé asi nejsou to čím je zde označujete. Odpusťte mi moji smělost pane kazateli ČCE Aleši Wrano při vašem vzdělání, ale hledám skutečné vysvětlení a vy jste mě tedy zde svými slovy neuspokojil. Předem děkuji a zdravím. :-)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 30. 01. 2020 06:53
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Čtete v Bibli hebrejské, předpokládám. Protože jen tam máme původní text, vše ostatní je jen překlad, který ten původní význam už někam posouvá. Tan najdete sloveso Š-V-T. A teď si asi vy i já musíme vzít hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu, tam najdete, jaké různé významy toto sloveso a slova od tohoto kořene odvozená mají. Například se používá pro všechny svátky, dny "přerušení". Tak mi teď vy vysvětlete, proč by šabat měla být zrovna naše sobota. Tady tento mostík od významu jednoho slova ke ztotožnění s významem jijného slova je trochu nejistý. - Anebo mně to nevysvětlujte, už to tady lecjaký adventista tady vysvětloval. Vím, že na to své štouvované teorie máte. Ale mně neuspokojují.
Od: Anonym: H.91.195.107.--- )
Kdy: 07. 09. 2010 09:13
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Zajímavej článek o sobotě a neděli. http://www.znamenicasu.cz/den-odpocinku-sobota-nebo-nedele/
Od: Anonym: Hledající---.viame )
Kdy: 07. 09. 2010 12:13
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Je mi to úplně jedno, který den světím. Hlavně, že žiji s Bohem a vede mě to k smysluplnému životu.Spory o sobotu nebo neděli jsou jen hádky lidí kterým uniká podstata a skrze tyto prázdné diskuse si připadají důležití a zbožní.
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 07. 09. 2010 17:15
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Podle apoštola Pavla je to zřejmě z principu jedno, který den je pro koho "svatý". Nebo jestli je to vůbec nutné - světit nějaký den. Se spásou člověka to zcela jistě nemá co dělat. A vyjadřovat tím lásku k Bohu - to je na asi individuálním přesvědčení daného věřícího.
Viz. List Římanům 14:5 - "Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení."
Od: Anonym: Hledající---.viame )
Kdy: 08. 09. 2010 10:00
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Nebo taky Koloským 2, 16 - 17, když už tu střílíme veršíky. Ono jde prostě o to, že máme mít čas pro to, aby jsme se věnovali Bohu a bližním.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 08. 09. 2010 16:18
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Verš z Pavla, který jste uvedl se vůbec nevztahuje ke svěcení Soboty, jednou za týden. Ten se jasně vztahuje na výroční židovské dny a svátky. Nemá to vůbec nic společného se sedmým dnem. Což každý teolog dobře ví, protože jinak by se nemusela světit ani Neděle. Vůbec celé desatero by se nemuselo dodržovat. Tento verš je irelevantní.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 08. 09. 2010 16:19
Předmět: omlouvám se

to platilo Davidu Geislerovi
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 09. 09. 2010 17:10
Předmět: Reakce na omluvu

Vážený bratře Davide Proteste, diskuze s vámi mne obohacuje. I když možná jinak než byste čekal. Měl jsem na poč. 90. let nějaké známé mezi adventisty (ta milá sestra se jmenovala Nowaková). A často jsme spolu diskutovali o víře. Něco z těchto diskuzí ve mě utkvělo. Proto se snažím porozumět vašim postojům. Proto berte moje příspěvky jen jako náměty k diskuzi.
Myslím, že bychom mohli říci, že celá 14. kapitola Pavlova listu Římanům pojednává o toleranci mezi křesťany (tj. Kristovými učedníky) - ve smyslu vzájemné tolerance ohledně osobního přesvědčení, jak má správný učedník Kristův žít. Celý ten oddíl na mě působí svou hlubokou láskou a pochopením apoštolovým pro ty silné i pro ty slabé ve víře. Kdo je ale ten silný a kdo slabý? To necháme Pánu a Jeho soudu. Vždyť je psáno, že "…dílo každého vyjde najevo." (1. Korintským 3,11-15).
Co se týká vašeho komentáře "Vůbec celé desatero by se nemuselo dodržovat": Pokud se podíváme na Kristův výklad smyslu Desatera v Kázání na hoře (…a tady mám na mysli zvláště místo z Matouš 5, 27-28), tak můžeme konstatovat, že takto Kristem vyložené desatero ani při nejlepší naší vůli dodržet NELZE. Takže onen pověstný "háček" musí být někde jinde.
Od: Anonym: Hledající---.viame )
Kdy: 08. 09. 2010 17:29
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Jo, až na to, že se tam výslovně mluví o sobotě. Ono je potřeba rozlišovat mezi formou a obsahem, duchem a literou.Obsah je, že máme mít čas pro Boha a pro bližní.Forma je rozdílná - v neděli dopoledne, v sobotu odpoledne, nebo v úterý po půlnoci, jak je ctěná libost.Nemluvte za každého teologa.Já jsem magistr teologie.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 09. 09. 2010 03:11
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pokud jste magistr teologie, tak to samozřejmě musíte vědět. Pokud jste to nevěděl tak to víte nyní, protože jsem Vám to řekl. Ta vidíte, už to vědí všichni, musel jste být poslední.
Každopádně, zde nejde o to, kdy si uděláte čas na Boha, to samozřejmě můžete každý den. Zde jde o to, který den máme ctít jako svatý, tudíž nepracovat atd. A musí to být jeden určitý den, protože desatero platí, a na výběr máme Sobotu a Neděli. A je to bezpochyby Sobota. Víme že Ježíš, všichni učdníci a všichni křesťané o kterých Bible píše světili Sobotu. Netvrdím, že lidé, kteří ji nesvětí nemohou být spaseni, netvrdím, že na Sobotě závisí spasení, samozřejmě že nezávisí. Tvrdím jen, že pokud nesvětíte Sobotu, nedodržujete přikázání a nejste tudíž následovníkem pána Ježíše. To je vše, nejde tady o ctěnou libost, Bůh neponechává v tomto žádný prostor pro žádnou libost ať by byla ctěná a libová jak chce.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 09. 09. 2010 09:25
Předmět: Re: Svěcení Neděle

David Protest napsal(a):
Tvrdím jen, že pokud nesvětíte Sobotu, nedodržujete
 přikázání a nejste tudíž následovníkem pána Ježíše.
Vážený bratře Davide Proteste, napsat někomu, že není následovníkem Ježíše, to je fakt "soda" :-( .
Jenom bych Vám chtěl připomenout, co napsala Ellen Gould Whiteová na adresu tvrdých a nesmiřitelných, těch s tvrdými srdci, během konání konference v Minneapolis v roce 1888: "Viděla jsem vzácné lidi, kteří by přijali pravdu , ale odvrátili se od ní kvůli způsobu, jakým bylo s pravdou nakládáno - nebyl v ní Kristus. A to je to, oč vás po celou dobu žádám: chceme Ježíše… Nechte zákon, ať se postará sám o sebe. My už se jím zabýváme tak dlouho, že už jsme vyschlí jako pohoří Gilbóa… Důvěřujme Ježíšovým zásluhám… Kéž nám Bůh pomůže a potře naše oči mastí, abychom prohlédli."
Od: Anonym: Aleš Wrana <> ( ---.49.broadband9.iol.cz )
Kdy: 09. 09. 2010 10:33
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Hledající, podobně jako František Smetana cítím potřebu se Vás zastat. David Protest jen tak plácá, ubližuje, uráží, zlehčuje. Jeho slova nelze brát vážně, vždyť stačí přečíst si i jiné věty, které napsal jiným. Nepromyšlené slátaniny. "Sodu" si od něj neberte.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 09. 09. 2010 13:34
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pane Wrana, Já nikoho neurážím, říkám to jak to je. Schválně mi to zkuste vyvrátit. Následovat Ježíše Krista znamená činit to co činil on. Pokud to někdo nečiní tak není jeho následovníkem, je to přece jasné. Pro ty ještě zabedněnější znovu opakuji, že vůbec netvrdím, že na tom závisí spasení, to samozžejmě nazávisí.
Vy stále jen plácáte o tom, že urážím apod. ale argumenty z Bible, které bysme očekávali, že předložíte, nepředkládáte a ani jednou jste je nepředložil.
Od: Anonym: OtO <> ( ---.15.broadband5.iol.cz )
Kdy: 17. 09. 2011 12:29
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Aleš Wrana napsal(a):
 Hledající, podobně jako František Smetana cítím potřebu se Vás zastat.  David Protest jen tak plácá, ubližuje, uráží, zlehčuje. Jeho slova nelze  brát vážně, vždyť stačí přečíst si i jiné věty, které napsal jiným.  Nepromyšlené slátaniny. "Sodu" si od něj neberte.
Wrano, já jen doufám, že nejsi kazatel, něco tak sprostého, tak vzteklého a bohužel prostého, aby člověk pohledal.
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 09. 09. 2010 10:45
Předmět: nesvětit sobotu=nebýt následovníkem?

Nedá mi, abych také nezareagoval: Vážený bratře s nickem "David Protest", dovoluji si Vás upozornit, abyste si pečlivě prostudoval listy apoštola Pavla Galatským a Římanům. Pavlovi také jisté kruhy vyčítaly, že "není učedníkem Pána Ježíše", protože "nedodržuje přikázání" (Gal 2,1-14). Nešlo sice o sobotu, ale o obřízku, ale problém, který měly ony kruhy je podobný tomu, jaký máte vy. Vztah "nedodržovat sobotu=nedodržovat přikázání, tedy zákon=nebýt křesťanem" znamená podle Vás pozitivně (nemohu si pomoci) "dodržovat sobotu=dodržovat přikázání=být křesťanem, "Ježíšovým učedníkem", ačkoliv trvdíte že "na sobotě spasení nezávisí". To není však, abch použil Vaší terminologie "podle Bible".
Galatští také byli ovlivňováni těmi, kteří tvrdili "dodržovat obřízku=dodržovat zákon=být křesťanem" (a naopak). Podle Gen 17,4 byla obřízka "svátostí", která znamenala smlouvu mezi Hospodinem a Izraelci, tedy odkazovala k prvnímu přikázání, stala se známkou idenitity Izraelců, znamenala pro ně i kultickou čistotu (viz Lev 12,3 v kontextu) Její vynechání bylo sankcionováno vyloučením ze společenství (podobně jako nedodržování dne odpočinku, viz Gen 31,14, kde navíc za jeho nedodržení hrozil trest smrti). Zdá se tedy pochopitelné, že některé raněkřesťanské kruhy na tomto zvyku lpěly, možná to vnímaly právě jako symbolické odkázání k Hospodinově smlouvě s Izraelem. Ale přesto proti tomu Pavel protestuje, přesto obřízku odmítá: "Dáváte-li se znovu obřezat, Kristus vám nic neprospěje." (Gal 5,2). Obřízka mu znamená dodržovat celý zákon. To však mu také znamená "spoléhat na skutky zákona", z čehož také vyplývá "být pod kletbou", věda, že člověku je ze sebe samému nemožné zákon dodržovat. (viz Ř 2, 17-29) Pro identitu křesťana tedy není rozhodující podle Pavla obřízka, ale (vnitřní) obřízka, tedy víra: "V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou. " (Gal 5,6). To znamenalo mj. že křesťané se emancipovali od mnohého, co bylo v zákoně (Tóře) přikázáno jako nezbytné k příslušnosti k Božímu lidu (také od SZ kultu, který tak jako tak ustal po r. 70). A to také umožnilo (také na základě dne Vzkříšení) emancipovat se od jistého židovského pojetí slavení dne odpočinku.
Bůh jim v tomto ohledu pro "libost" prostor ponechal a ponechává.
Zdar. J.Š.
Od: Anonym: Aleš Wrana <> ( ---.49.broadband9.iol.cz )
Kdy: 09. 09. 2010 11:04
Předmět: Re: nesvětit sobotu=nebýt následovníkem?

Bratře, máte ho hodně promyšlené, a Váš příměr k situaci v Galácii mi připadá přesný, ale obávám se, že na lidi typu Davida Protesta tohle neplatí. Je to moc dlouhé. Jim stačí, aby se chytli ve Vašem psaní jedné drobnosti a přes tu na Vás půjdou.
Od: Anonym: skadi <> ( ---.61.broadband5.iol.cz )
Kdy: 09. 09. 2010 11:13
Předmět: Re: nesvětit sobotu=nebýt následovníkem?

Zajímalo by mě, co studoval David Protest, zda má také nějaký titul z teologické fakulty nebo tady pouze poučuje a uráží lidi se patřičným vzděláním, kteří se mu všemi možnými i nemožnými způsoby a prostředky snaží vysvětlit věc jak leží a běží pouze z amatérského postu adventistického studenta bible!
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 09. 09. 2010 14:15
Předmět: milý pane skadi

Studoval jsem stavební průmyslovku, vylučuje mě to snad z diskuse? Zajímalo by Vás, co studovali Ježíšovi učedníci? Rybařinu, celničinu a další "podřadné" obory. Vy si myslíte, že tím, co člověk studoval se jako všechno vysvětlí? Vím o knězi, který měl titul z teologické fakulty a jednou se přiznal, že vůbec nerozumí Bibli, že to není jeho obor. Pro vaši informaci, na teologické fakultě se učí teologie, ne výklad Bible. Spousta ateistů má teologickou fakultu, znamená to snad, že rozumí Bibli? Evidentně ne, jinak by ji dovedli pochopit.
Pokud vše poměřujete tím, co dotyčný studoval, tak bude Váš pohled na fakta vždycky deformovaný Vaším předsudkem. Já jsem tedy nestudoval teologii, ale vím o spoustě lidí, kteří studovali teologii a tvrdí to samé co já, co povíte na toto? Pravda se neptá co člověk studoval, pravda zůstává stále stejná. Je sice trochu snáz dostupná pro toho, kdo studuje vhodný obor, ale samotné studium ji nezajistí, pouze ji více zpřístupní. Zaleží tu na argumentech, ne na tom, co studoval ten, kdo je vysloví. Já jsem argumenty dal a jsou dobré, zkuste je vyvrátit. Podejte mi jeden argument z Bible pro svěcení Neděle a přísahám, že Vám pošlu 30000Kč. Mě tu nikdo argumenty proti Sobotě nedal.
Mě se tu nikdo nesnažil nic vysvětlit. Vše, co tu od oněch lidí s "titulem" padlo byly argumenty úrovně mateřské školky. Nikdo mi tu nepodal skutečný argument z Bible, vůbec nikdo. Pokud si myslíte, že někdo ano. Tak mi povězte, kdo a kde.
Pro vaši informaci, nejsem adventista, jsem člen ČCE. Pokud bych byl adventista, dělá mě to snad neschopným diskuse? Nabídka platí, předložte důkaz a já Vám pošlu peníze. Vím jistě, že žádný důkaz nepředložíte, vím to naprosto jistě. Pokud odepíšete, nebude to nic jiného než prázdná kritika.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 10. 09. 2010 06:09
Předmět: Re: důkaz z Bible

Tak ještě jednou s tím "biblickým důkazem". Začněme tím, že nám řekněte, která z Biblí je ta pravá - "nejbibličtější", abych tak řekl. Určitě pro vás nebude žádným překvapením, že překladů je spousta a protože se jedná o překlady, je potřeba to vnímat jako jisté omezení. Pokud udělám krok stranou, tak např. Korán je závazný v arabštině.Jazykové překlady jsou pěkná věc, ale pro finální slovo se jde vždy do arabštiny.
Je pěkné, že jste se podíval na české překlady (které, mimochodem, také ctí tradici předchozích Biblí, jinak by lidé také špatně rozuměli, takže některé tradiční překlady se prostě zachovávají kvůli srozumitelnosti). Určitě míte anglicky. Je trochu prasárna argumentovat anglickou Biblí, ale krásně vynikne pointa.
Dvě místa, mnoho překladů, stačí si vybrat. Chci poukázat na to, že angličtina nepoužívá slovo "sobota" (Sathurday) ale "Sabbath". Překlad slova Sabbath je následující (použit seznamovský slovník) - sabat (sváteční den židů), sobota (sváteční den židů), neděle, svátek, den klidu, sváteční den.
Takže pokud se oháníte slovem "sobota" je to jen díky ustálenému překladu, není těžké prokázat, že angličtina tomuto pojmu rozumí více "originálně" než čeština. Pokud se ted oháníte konkrétní "sobotou", je to jen vztažení "dne odpočinku" na běžnou židovskou praxi.
Je takovýto důkaz dostatečně Biblický? Nebo jste očekával slovo "neděle" z Bible?
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 10. 09. 2010 11:31
Předmět: Re: důkaz z Bible

Bratře Duchane, co se týče slova "sobota" nevím jak to je přesně. Ale slovem sobota se označuje v Desateru sedmý den v týdnu. Neděle je v evangeliích nazvána jako první den v týdnu. Pokud jde o angličtinu nevím, ale mám dojem, že v anglických kalendářích je jako sedmý den - právě Sathurday. Chci tím říci, že v Bibli je "jméno" pouze pro sedmý den v týdnu - sobotu.
V Česku si přejí adventisté skutečně požehnanou či hezkou sobotu a v angličtině: happy Sabbath.
Slovo sobota, či spíše soboty je také označení židovských svátků, které, přestože jejich dodržování Hospodin vyžaduje, my křesťané, již nedodržujeme.
Bratr Geisler vyjádřil přání pochopit adventistickou argumentaci : ASD rozlišují Desatero, ceremoniální zákon a zdravotní zákon. Ceremoniální zákon se týkal svátků a předobrazů, které našly naplnění v Ježíši Kristu a zdravotní zákon tj. zjm. nečisté a čisté maso. Podle ASD je pro současnost aktuální již pouze pochopitelně Desatero a : zdravotní zákon. Ceremoniální zákon je již naplněn a pro křesťany není nutné jej dodržovat.
Jinak vše, co k tomuto tématu může říci protestantská biblistika pěkně, podle mě shrnul bratr Aleš Wrana 20.07.2010 9:25
A ještě bych chtěl napsat bratru Davidovi Protestovi: Vaše horlení pro pravdu je hodno obdivu. Ale lze, prosím, horlit méně urážejícím způsobem?
Od: Anonym: Dušan Seberíni <> ( ---.adsl.slovanet.sk )
Kdy: 05. 05. 2011 22:15
Předmět: Re: důkaz z Bible

Pán Pavel Duchan píše: "Tak ještě jednou s tím "biblickým důkazem". Začněme tím, že nám řekněte, která z Biblí je ta pravá - "nejbibličtější", abych tak řekl. Určitě pro vás nebude žádným překvapením, že překladů je spousta a protože se jedná o překlady, je potřeba to vnímat jako jisté omezení."
Večšina účastníkov tohto fóra nemá ani tušenie, že v SZ temer vo všetkých prekladoch do národných jazykov je vždy rovnaká ZÁMERNÁ chyba: sloveso šabat je preložené, ale podstatné meno šabat je len prepísané! Takže v SZ si nájdete 107 výskytov podstatného mena "sobota", ale zo 73 výskytov slovesa šabat nenájdete ani jeden, pretože je to starostlivo zamaskované!
Skúste sa presvedčiť - dnes má hebrejskú predlohu kde-kto a prečíta vám to každý kazateľ. Presvedčite sa!
Ak má niekto z vás záujem dozvedieť sa pravdu o sobote, ochotne mu pošlem knihu "Rehabilitácia soboty".
Od: Anonym: Ondra Glac194.228.169.--- )
Kdy: 17. 09. 2011 15:59
Předmět: Re: milý pane skadi

Bůh odpočíval sedmý den. Pro mě je sedmý den v týdnu jednoznačně neděle, v pondělí se začíná. Ale těch třicet táců si nechte….
Od: Anonym: Kamil <> ( ---.client.rionet.cz )
Kdy: 29. 01. 2020 23:17
Předmět: Re: milý pane skadi

Až do roku 1953 byl u nás , tedy v našem státě kalendář, ve kterém týden vždy končil sobotou. Tak je tomu dodnes v některých státech světa. U nás rozhodli soudruzi, že všechno bude jinak. Od té doby, tedy od roku 1953, kdy komunisti zasedli a rozhodli, končí týden nedělí. :-)
Od: Anonym: Misojogi <> ( ---.adsl.euroweb.sk )
Kdy: 15. 06. 2012 12:03
Předmět: Re: milý pane skadi

Podejte mi jeden argument z Bible pro svěcení Neděle a přísahám, že Vám pošlu 30000Kč. Mě tu nikdo argumenty proti Sobotě nedal.

No to je taky pseudoargument ….
ale dobre pozrite si knih Dies domini na nete najdete v pohode je to encyklika papeza JPII kde vysvetluje preco sa sobota zmenila na nedelu este za zivota apostolov ale dokumentov vratane materialov z roznych cirkvi je dost a dost
nechce sa mi to iste prepisovat na rozne miesta netu systemom copy paste
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 16. 06. 2012 09:43
Předmět: Re: milý pane skadi

Ježíš byl v neděli vzkříšen z mrtvých.
30.000 Kč mi pošlete na adresu uvedenou ve zdejším evangnetovém adresáři kazatelů.
Předem za ně velmi děkuji, už vybíráme, kam pojedeme na dovolenou!
Od: Kazatel ČCE Martin Fér <>
Kdy: 16. 06. 2012 10:12
Předmět: Re: milý pane skadi

Jejda, ono se to myslí vážně? Já chci taky prosím! J 20,19 - téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli shromáždění… J 20,26 - osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi… Sk 20,7 - První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba…
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 16. 06. 2012 18:04
Předmět: Re: milý pane skadi

No já nevidím jediný důvod pro svěcení neděle ani pro svěcení soboty…pokud tedy nejste rozený izraelita, protože sobota je znamením smlouvy mezi Boha a Izraelem. Naším znamením smlouvy je Pán Ježíš, jeho jméno,jeho krev a jeho večeře. K tomu se scházet se kolem jeho jména a stolu zdá se být neděle nejvhodnějším dnem u příležitosti jeho Vzkříšení, rusky vaskresenie :). Pokud chcete mermomocí zachovávat sobotu, budiž vám to přáno, máme zpravidla v dnešní době 2 volné dny, v sobotu odpočívejte a v neděli přijďte oslavovat jméno Páne a lámat chléb u jeho prostřeného stolu :)
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 09. 09. 2010 13:52
Předmět: Re: nesvětit sobotu=nebýt následovníkem?

Vážený pane Šamšulo, to co píšete je špatně. Mluvíte o dvou rozdílných věcech. Mluvíte o Mojžíšově zákonu a o Desateru. Sobota je v Desateru, obřízka ne. Pokud si myslíte, že není potřeba dodržovat desatero, tak to řekněte rovnou ať víme na čem jsme. Já nevěřím, že Desatero pozbylo platnosti, já věřím, že pořád platí, sám Ježíš to tvrdí. Také nechci nikoho soudit. opakuji že nikomu nic nevnucuji a nikomu nepředhazuji, že nebude spasen, protože bla bla bla. Jen říkám to, co je v Bibli a je to nad slunce jasné. Nevím proč by bylo potřeba do této problematiky tahat obřízku, obřízka je zcela jiné téma, naprosto jiné téma, to nemá se Sobotou nic společného. Jinak samozřejmě děkuji za vhled do SZ, to už ovšem znám, mám to všechno přečtené. Bůh dle mého názoru, založeného pouze na Bibli, neponechává prostor pro názor zda světit Sobotu nebo ne? Bylo by zajímavé, kdyby místo Neděle se dnes celosvětově světila Sobota, a kdyby okolnosti pro světitele Soboty byly příhodné a výhodné. Vsadím se, že pak už byste námitky proti ní tak jasně neviděl. Námitky proti ní asi máte a většina farářů má, proto, že by pak museli rapidně zmenit svůj život, pravděpodobně by přišli o práci a kdovíco všechno, ovšem to je můj obecný názor a nechci nic subjektivizovat. Každý ať se rozhodne podle sebe. Ja bych především chtěl žít s každým v pokoji a v míru. Můžeme debetovat, i se trochu hádat, jen když to nepřeroste v zášť.
Přeji Vám mnoho pokoje
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 09. 09. 2010 14:11
Předmět: Re: nesvětit sobotu=nebýt následovníkem?

Nevím jak vy, ale já to vnímám o dost jinak - argumenty zde napsané nevedou k absolutizaci neděle, ale píší, proč změna soboty na neděli je možná. Neděle byla ustanovena a tato změna je možná. Pan Wrana to dokonce odůvodnil velice pěkně a to včetně slova "sobota" na kterém tak lpíte:
15. 07. 2010 18:31 ""Sobota" je z hebrejského "šabat", což znamená "odpočinek". Příkazu "světit šabat" rozumím tak, že máme světit "den odpočinku", což nemusí být nutně naše současná občanská sobota. Dokonce má důležité křesťanské opodstatnění, že tím dnem je neděle. Tak jednoduše tomu rozumím já."
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 09. 09. 2010 14:25
Předmět: Re: nesvětit sobotu=nebýt následovníkem?

Já tomu rozumím jednoduše takhle.
"Pokud by se protestanté řídili Biblí, měli by uctívat Boha v sobotu. Tím, že světí neděli, řídí se zákonem Katolické církve." (Albert Smith, kancléř baltimorské arcidiecéze)
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 09. 09. 2010 14:31
Předmět: Re: nesvětit sobotu=nebýt následovníkem?

Omlouvám se, ale mám osobní dotaz - kde přesně se vy učíte ze čtyř vyznání?
Jinak už jsem zde psal, milerád to přepíšu: Osobně cítím, že se jako evangelík nutně musím hlásit k 15ti stoletím historie předreformační církve, protože jakkoliv nesouhlasím s některými kroky a věroučnými body, lze jen těžko popřít, že je to přímá linka k prvním křesťanům (jakkoliv více k pohano-křesťanům než žido-křesťanům). Protestanstská nauka (čtyři vyznání) nevyrostla na zelené louce a tak je to správně, podle mě.
Od: Uživatel Evangnetu Jiří Šamšula <>
Kdy: 09. 09. 2010 15:47
Předmět: Re: nesvětit sobotu=nebýt následovníkem?

Vážený bratře uživateli s nickem "David Protest":
Samozřejmě, že do této problematiky je relevantní "tahat" problematiku obřízky, a sice z toho důvodu, že na této problematice vykristalizovalo v ranném křesťanství Pavlovo porozumění spásnému významu Ježíše Krista, a také jeho pojetí křesťanství, které se stalo směrodatné (v jistém ohledu ovšem nikoliv) pro pozdější vývoj, a především pro evangelické pojetí křesťanské víry (přečtěte si něco od Luthera, 4 vyznání, Knihu svornosti..). Obřízka, jak jsem řekl, měla pro Izraelce stejně fundamentální význam jako dodržování dne odpočinku (něco jako pro křesťany křest). Kdo nebyl obřezán, nepatřil k Izraeli, nepatřil do Hospodinova lidu, tedy nebyl tím, kdo dodržuje Desatero, především první přikázání, k němuž obřízka fungovala.
Celý Mojžíšův zákon je jakýmsi výkladem a konkretizací desatera, především prvního přikázání.Pro Izraelce neexistovalo jen smostatné desatero (to promítáte do minulosti něco, co ona neznala), platil pro ně celý zákon se všemi jeho rituálními a jinými předpisy, i se sankcemi, tedy i trestem smrti, který nakonec platil i pro přestoupení soboty, a kvůli němuž nakonec zemřel Ježíš sám.
Proto se apoštol Pavel dostal do sporu s těmi žido-křes%tany, kteří na tomto totálním dodržování Zákona lpěli, či přesněji, nemohli se zcela odpoutat ode všeho jeho předpisů( obřízka) a řekl to co řekl, viz výše. U Pavla je toto- jak říkáte- v jistém ohledu "nad slunce jasné".
To že křesťané slaví neděli je (jak už vám zde mnozí řekli) jednak přiznáním se k fundamentálnímu významu Vzkříšení pro kř. víru, jednak výrazem kř. svobody vůči SZ, která nakonec se orientuje i napříkladu Ježíšově, protože i on jak známo měl se sobotou "problémy". U něj však nešlo o podružnou otázku, KDY se má slavit, nýbrž JAK se má slavit, popř. co se v ten den má či nemá dělat. (Lk 13,10-17)
Ale, jak naznačil bratr Wrana, nevím, jestli tato diskuse má smysl, jestliže máte "vše přečtené", ale myslím, že ještě nemáte (jako já samozřejmě také nikoliv).
Zdar
Od: Anonym: skadi <> ( ---.61.broadband5.iol.cz )
Kdy: 09. 09. 2010 21:15
Předmět: To David Protest

Tak především jsem žena! Pokud vím, výklad z bible se tam učí, říká se tomu hermeneutika a celkově se na Evangelické teologické fakultě bible řeší hodně, až budeš chtít být příště zase chytrý, první si zjisti, co a jak, abys nebyl , slušně řečeno mimo mísu, musím se velmi ovládat!
Od: Anonym: skadi <> ( ---.61.broadband5.iol.cz )
Kdy: 09. 09. 2010 21:20
Předmět: Re: To David Protest2

Davide,co se týče Aleše Wrany, nesaháš mu ani po kotníky, tak přestaň laskavě s těmi bláboly, neb jsem již slušně vytočená!
Od: Anonym: skadi <> ( ---.61.broadband5.iol.cz )
Kdy: 09. 09. 2010 21:41
Předmět: Re: To David Protest2

Mimochodem, pokud vím, tak se neděle začala slavit jako Den Páně , protože za nedělního jitra vstal z mrtvých a židé slaví pořád sobotu, protože Krista nepřijali jako svého Spasitele. Tím zmrtvýchvstáním se evidentně změnila pravidla!
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 10. 09. 2010 00:47
Předmět: Re: To David Protest2

Víte co, Vy skadi, pan Wrana mi nepředložil žádný důkaz z Bible a Vy taky ne a ani to neuděláte. To co říkáte jsou tedy jen prázdná slova. Chápu Vás ale velmi dobře, ti co nemají pravdu, bývají vytočení. To co pravdu hledají, ti se nenechají vytočit argumenty druhého, ale snaží se je přezkoumat. V čem jako nesahám panu Wranovi ani po kotníky? Povězte mi jaké důkazy z Bible zde předložil, kdy mi vyvrátil nějaké moje tvrzení?
Tím zmrtvýchvstáním se evidentně změnila pravidla<. Píšete. To je argument žáka z mateřské školy. Pokud vím, tak pro Pavla, Petra, Barnabáše a žádné další apoštoly se tím žádná pravidla nezměnila. To co tvrdíte je nesmysl. V Bibli nic takového není, v Bibli je psáno, že Pavel kázal vždy v Sobotu a v Sobotu chodil an shromáždění, stejně jako Ježíš.
A vůbec, nevím proč mě tu napadáte, nic jsem Vám neudělal, jen jsem říkal svůj názor. Začala jste si. Amen
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 10. 09. 2010 01:39
Předmět: Re: To David Protest

Tak dobře, jste žena, a to mám jako nějak jasnovidecky vypátrat z vašeho nicku, nebo co, že se tak zlobíte? Zajímalo by mě vůbec jestli uvažujete nad tím, co píšete. Nejprve pochybujete nad mým vzděláním, jako by na tom záviselo, jestli mám pravdu nebo ne. Poté mě obviňujete z něčeho co jsem vůbec neřekl. Jasně že se na teologické fakultě řeší Bible, netvrdil jsem, že ne. Jenomže tam se řeší přístup k Bibli. Co se týče výkladu, ve skutečnosti záleží na tom, jakou teologickou fakultu navštěvujete, jsou jich totiž desítky, každá církev má tu svoji a kromě základních teologických témat se tam samozřejmě učíte podle agendy dané církve.
Od: Anonym: skadi <> ( ---.61.broadband5.iol.cz )
Kdy: 10. 09. 2010 07:18
Předmět: Re: To David Protest

Aleše Wranu znám již nějaký ten pátek jako výborného faráře a přítele. I když se v něktrých věcech přirozeně neshodneme, tak s jeho vysvětleními zde souhlasím a co se týče fakulty, tak jsem jmenovala přímo Evangelickou teologickou fakultu, ale je pravdou, ž ekatolíci spíše řeší svoje církevní právo než biblistiku. Nevidím , ež bych tady napadala, v tom se evidentně vyžívá někdo jiný, že?
Od: Anonym: skadi <> ( ---.61.broadband5.iol.cz )
Kdy: 10. 09. 2010 07:20
Předmět: Re: To David Protest

Jo a biblický důkaz poskytl můj spolužák Pavlík,za což mu tímto velmi děkuji a již se těším na spolustudium! Asi jej jmenuji svým tiskovým mluvčím!
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 10. 09. 2010 12:17
Předmět: Pro Pavla Duchana

Neočekávám slovo Neděle v Bibli to je snad samozřejmé, ne, jak Vás to napadlo? Kdyby něco, tak očekávám alespoň spojení první den po Sobotě ve spojitosti s jeho svěcením. Můžete si sice v angličtině vyhledat, že Sabbath je sváteční den Židů, ale to je novodobá subjektivní interpretace. V Bibli znamená Sabat den odpočinku. Nebýt toho, že normálním zvykem je světit Neděli, vůbec byste ani nepřemýšlel o takových argumentech. Svěcení Soboty by pro Vás bylo naprosto jasné. Sabat je v Bibli pokaždé sedmý den v Týdnu. Nikde v Bibli není napsáno, že byl zrušen. Nabídl jsem i jednomu svému katolickému příteli 30000Kč, aby mi ukázal jeden jediný důkaz. Nejdřív se smál a říkal, že je to jasné, potom přestal, důkaz najít nemohl. Nikde není psáno, že By Ježíš ani jeden jediný jeho učedník a následovník světil jiný den než Sobotu. Bez té hloupé nedělní tradice, by Vás ani nenapadlo světit Neděli.
Tvrzení, že Sobota může být naše občanská Neděle je také prokazatelně mylné. Můžete si projít historii. Zjistíte, že za tu dobu byl kalendářní systém nekolikrát změněn a o jeden den podunut dopředu nebo zpět. Ale to vždy jen na chvilku a poté se zase vrátil do původního stavu. Podle kalendářní chronologie tedy Sobota stále zůstává sedmým dnem dodnes.
Nakonec snad jenom: Nevím čím vás moje argumenty uráží. Když Vám někdo řekne že 2 a 2 jsou 4, tak se taky urazíte, protože to řekl tak jasně a jednoduše? Já opravdu nevím, jak mám podat své argumenty, aby Vás neurážely. Jediné možné vysvětlení je snad, že já mám pravdu a Vy ne a to Vás zlobí. Pokud ne, tak mi prosím povězte, co Vám připadá urážlivé na mých tvrzeních. POkud vím, nikomu jsem tu nenadával, nikoho jsem tu neosočoval, nikdy jsem se nezachoval neslušně. Naopak, to že pan Wrana nazval bezdůvodně má tvrzení bláboly a kecy, to Vám nijak urážlivé nepřišlo?
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 10. 09. 2010 12:58
Předmět: ještě pro Pavla Duchana

Jen abyste si nemyslel, že to nějak ignoruji. Mám několik překladů Bible celkem sedm, mezi nimi i anglickou KJV. Toto je tam napsáno, pokud pokračujeme ve čtení onoho verše z Deutoronomia
Keep the sabbath day to sanctify it, as the LORD thy God hath commanded thee. Six days thou shalt labour, and do all thy work: But the seventh day is the sabbath of the LORD thy God
Ve skutečnosti není žádný rozdíl v českých překladech a Anglických, oba říkají: "Pamatuj na den sobotní". To jestli slovo šabat přeložíte jako sabbath nebo sobotní, to je přece jedno. Sabat je den odpočinku. Já nevidím, že by české překlady někde udělali chybu, Kralická verze zní například: "pomni na den sobotní" samozřejmě je vše jasné tím, že dále se říká, že: the seventh day is the sabbath of the LORD thy God, sedmý den je den odpočinku Hospodina, tvého Boha.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 12. 09. 2010 17:18
Předmět: Re: ještě pro Pavla Duchana

Asi se budu opakovat - ale jedná se prostě o "den odpočinku". "Sobotu" v tom prostě nejsem schopen vidět.. ani při nejlepší vůli ne..
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 12. 09. 2010 21:04
Předmět: Re: ještě pro Pavla Duchana

Jaktože ne, je tam jasně napsáno SEDMÝ den a to je Sobota. Nevím, co ještě chcete.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 12. 09. 2010 22:37
Předmět: Re: ještě pro Pavla Duchana

Zřejmě nejsem tak chytrý jako vy. Možná také respektuji fakt, že jsem v církvi, která má tradici. Snad je to tím, že oslava Boha (potažmo jednoho z boží trojice) se pro jeho skutky nechá posunout o den - naplnit tak zákon.
Víte, můžete křičet a nadávat, můžete si myslet, že jsou všichni slepí, ale už nesčetně krát vám bylo naznačeno, že váš přístup je, ehm, pro ČCE krajně neobvyklý. Už jsem se vás jednou ptal, bez odezvy, jak se vy učíte ze čtyř vyznání víry, když jste v ČCE. Jak vnímáte úlohu tradice? A proč máte tolik připomínek ke katolické církvi? Už jsem zde vypisoval možné přístupy k Bibli, k těm jste se také nevyjádřil. Víte, je těžké diskutovat, když nereagujete. Jen opakujete stále a znovu to stejné. Do omrzení.
Jinak co ještě chci? Já skutečně nechci moc - jen abyste si uvědomil, že katolíci mají svou Pravdu a vy jim to vyčítate. Jste ale jiný?
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 13. 09. 2010 01:46
Předmět: pro Pavla Duchana

Omlouvám se, že jsem Vám neodpověděl na vaše komentáře. Bohužel je tu dost nepřehledný systém psaní komentářů a tak si často nevšimnu kde a kdo nějaký přidal. Obvykle se dívám pouze na konec stránky, takže jsem Vaše komentáře asi neviděl. Nicméně odpovídám teď.
Zaprvé si ujasněme jednu věc. nekřičím a nenadávám. Pokud se podíváte jak mým prvním komentářem se diskuse rozproudila, zjistíte, že jsem psal naprosto vlídně a korektně. Byl jste to kromě pana Wrany také Vy, kdo se do mě obul. Nadávkami začali ostatní, mohl jste si všimnout, že já jsem je neoplácel. Já jsem pokaždé jasně řekl co si myslím o názorech druhých.
Víte, pokud podle Vás všechno záleží na tom, jestli je něčí přístup obvyklý nebo neobvyklý, tak se s bližším poznáním pravdy rovnou rozlučte. O čem jako má vypovídat to, že můj přístup je neobvyklý. To je snad jedno, ne? Důležité je přece, že mám pravdu, ne?
Pokud se to v nejbližších dnech nezměnilo, tak pokud vím, stále máme jako evangelíci Apoštolské Vyznání Víry. I když nevím proč na tom tak záleží. Jestli nějaké Vyznání obsahuje filioque nebo ne, to je podle mě celkem jedno, temto rozdíl toho moc neurčuje. Apoštolské je, jak víte, bez filioque. Úloha tradice podle mě má být pouze taková, aby zachovala axiomatické učení, čili věroučné body podle Bible, které nejsou diskutovatelné. Tradici, tak jak existuje v Katolické církvi (a myslím pokaždé římskou), naprosto odmítám. Je plná bludů, jak už bylo prokázáno bezpočtem reformátorů. Ke katolické církvi bych neměl připomínky, pokud by nefušovala do protestantů. Ať nás nechá být, my ji taky neotravujem. Protestanté chtějí žít v klidu a v míru s katolíky a nezávisle na nich si vyznávat svou víru. To ovšem nesouhlasí s poejtím katolíků, resp. církve (nemyslím řadové katolíky), která je vždy sužovala represáliemi a nesnesla mírné spolužití s lidmi jiného názoru. Pokud by círev římská neotravovala protestanty a nevtírala se k nim neřekl bych proti ní ani slovo, stejně jako neříkám ani slovo proti Buddhismu, který si spokojeně existuje a nikoho nesužuje a neinfiltruje. Dokus si katolická církev hledí svého, nemám s ní problém. Pokud bych ale měl dělat kompromisy mezi jejími požadavky a Bohem, pak mám problém.
Katolíci tedy skutečně mají svoji pravdu a já jim ji neberu. Ona je to spíš lež, ale pro mě za mě, ať si věří čemu chtějí. Jen ať do toho netahají protestanty. Skutečně, vůbec jim jejich představu pravdy nevyčítám, jak říkám mám spoustu dobrých kamarádů katolíků a nemám problém s nimi vyjít, nikd yjim nevyčítám to, čemu věří. Maximálně jim řeknu, že je to nesmysl, ale nic víč, žijeme v pohodě a přátelství. Jsou to katolíci, kteří vyčítají protestantům jejich víru a chtějí je likvidovat (opět nemyslím řadové katolíky, ale církev). Pozor likvidací nemyslím nutně násilí a zničení, likvidací myslím, zničení myšlenek protestantismu a nahrazení je idejemi katolicismu. A to mi vadí.
Já jsem jiný, já nikomu nenařizuji, čemu má věřit a já nepřekrucuji Bibli, tak jako římská církev.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 13. 09. 2010 11:26
Předmět: Re: pro Pavla Duchana

V tom co jste napsal máte velikou pravdu, jen to chce maličko přeházet věty.. Píšte: "Důležité je přece, že mám pravdu, ne?" a já pak nemohu, než vás zase citovat: "tak se s bližším poznáním pravdy rovnou rozlučte".
Nechte si svou pravdu, myslete si, že utíkám. Snad jen si dovolím ještě jeden citát, třeba pochopíte, proč hovořím o "neobvyklém přístupu v rámci ČCE" - církev není cochcárna.. a to není katolický výmysl..
Evangelická církev se hlásí do společenství reformačních církví obnovených a stále se obnovujících Božím slovem. Navazuje na tradice České reformace, na hnutí husitské, církev podobojí i Jednotu bratrskou, na církve evangelické augsburského i helvetského vyznání, povolené v našich zemích tolerančním patentem v roce 1781 a sloučené svobodným rozhodnutím zástupců všech sborů na generálním sněmu r. 1918 v církev jedinou, která přijala jméno Českobratrská církev evangelická. V poslušnosti a svobodě víry se učí ze starokřesťanských vyznání víry Apoštolského, Nicejskocařihradského a tzv. Athanasiova, i z konfesí reformačních, čtyř článků pražských, vyznání Jednoty českých bratří podle vydání J.A.Komenského z r. 1662, Českého vyznání, vyznání Augsburského a Druhého vyznání helvetského. Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu. http://www.e-cirkev.cz/rubrika/110-Cirkev-Zakladni-dokument/index.htm
PS: O katolicismu, prosím, již nepište.. je to utrpení číst..
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 13. 09. 2010 23:52
Předmět: pro Pavla Duchana

Mohu se zeptat, proč Vám tak záleží na tom, jaké Vyznání víry máme? Mezi nimi přece nejsou až na Filioque tak velké rozdíly. Mimoto je ve vyznání pokaždé jen základní pravda křesťanství, se kterou víceméně souhlasí všechny církve. My jsme se učili pouze apoštolské, nicejskocařihradské ani žádné jiné jsme se neučili. Nejdůležitější ale je to, co říká Bible, vyznání víry je v podstatě zkrácený záznam toho, čemu věříme o Ježíši. Neobsahuje podrobnější Biblické pravdy. Opravdu nevím, proč tomu přikládáte takovou důležitost. Vyznání se mi hodí, až se mě ateista zeptá "a čemu ty vlastně věříš, vole", pak mu řeknu, že věřím v Boha Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země… a jemu sklapne. Vyznání je krásné, zvláště to naše evangelické, takové velkolepé. Pokud ale budu mluvit o tom, jestli jsem spasen z víry, nebo ze skutků, jestli mám nebo nemusím přijmout Krista, jestli mám dodržovat desatero nebo cokoli jiného, tak to žádným vyznáním nezachráním. Zaplavil jste mě sice daty a fakty, možná abyste mě ohromil, to nevím, ale vyhnul jste se podstatě věci. Pokud naše církev uznává jako jedinou svrchovanou autoritu Boží Slovo, tak záleží hlavně na tom, co Boží Slovo říká. A já se ptám, máme podle Bible také žít? Pokud ano, tak co Bible říká např. o Sobotě (netvrdím, že Sobota je nejdůležitější článek víry, ale je to naše téma). Chtěl bych od Vás tedy konečně nějaké stanovisko, ne jen snahu rozmělňovat diskusi. Připadá mi totiž, že Vy vnímáte jako úspěch, když předložíte něco, čím spoludiskutéra zmatete, namísto abyste se v diskusi chtěl dovědět pravdu. Vám jen stačí, když umíte dokázat druhému, že problém je opravdu složitý. Spíše se vyžíváte v tom, jak je těžké najít odpověď než abyste ji hledal. Podle mě, byste měl zeptat se sám sebe, jestli máte pravdu v tom hlavním, jestli skutečně Bible podporuje váš názor. Povězte, je Sobota biblická pravda nebo ne? Pokud ne, který den máme světit. Pokud je to Neděle, kde pro to najdeme oporu v Bibli. Pokud nemusíme světit žádný den, proč jste to nenapsal hned ve svém prvním komentáři jakožto jasné řešení?
Odpovězte mi prosím ještě na jednu otázku. Proč píšete, abych již nepsal o katolicismu, když jste mě o to prve sám požádal? Psal jsem o něm jen na Vaši žádost. Jste schopen mi na to odpovědět? Děkuji.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Duchan <>
Kdy: 14. 09. 2010 07:17
Předmět: Re: pro Pavla Duchana

Velice mi záleží na vyznání (a to nejen na apoštolském, nicajsko-cařihradském a nebo Athanasiově - mimochodem, které je "evangelické"??) protože ukazují na kontinuitu církve a naší historii (v tomto směru vřele doporučuji přečíst si předmluvu k Augšpurskému vyznání víry), kde nutně musíte zohlednit fakt, že vedle Bible mají i protestanté tradici, která sice není součástí zjevení jako u katolíků, přesto je nutné ji zohledňovat. A to platí i v případě svěcení neděle. Nebo si opravdu myslíte, že jste pišel na něco, co jste objevil jen vy a adventisté? Mimochodem - pokud se bavíme o vyznání víry, tak je to, podle mého názoru, opět otázka příslušnosti k církvi. Rozhodně neplatí "jsem v ČCE, v Bibli si mohu číst co chci". Pletete si zdroj poznání (ten je skutečně jeden - Bible) a výklad tohoto zdroje (kde se přihlíží ke spoustě jiných faktorů). Tedy - nestačí jen zapíchnout prst do Bible a odslabikovat větu, je nutné věci vidět v souvislostech (např. historických, kontextu, úmysl pisatele, situaci pisatele, atd.). Pokud hledáte pravdu, nenajdete ji redukcí faktů. Pokud hledáte Pravdu - hledejte Pána Ježíše Krista.
Ano, problém je složitější a to není snaha rozmělnit debatu. Pokud si myslíte, že jste na to kápnul i bez teologů - prosím, poslužte si. Já svůj názor neopírám pouze o Bibli, ale také o její výklad. Výklad lidí, kteří jsou zkušenější než já, kteří jsou profesionály, nebo alespoň tuto problematiku studovali (http://www.evangnet.cz/diskuze/vlakno/forum/cce/otazka_zvenci//4128#4323). Závěrem bych se odvolal na košilaté "člověk zde není pro sobotu, ale sobota pro člověka" - pokud vím, tohle je učení NZ, Pána Ježíše Krita (když v sobotu uzdravoval) a tak věřím, že jej nikterak slavení soboty jako dne odpočinku o den později než bylo zvykem neuráží, vždyť tím oslavujeme jeho činy a klademe na ně důraz.
Nebo ještě jinak, abych citoval katolický katechismus: 2190 - Sobota, jež představovala dovršení prvního stvoření, je nahrazena nedělí, která připomíná nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním.
PS: Nežádal jsem vás, abyste psal o katolicismu. Nebo mi prozraďte, kterou část věty považujete za žádost o vaše vyjádření ke katolicismu? Byla to pouze výzva, abyste se nad sebou zamyslel a popřemýšlel o třískách a trámech. "Já skutečně nechci moc - jen abyste si uvědomil, že katolíci mají svou Pravdu a vy jim to vyčítate. Jste ale jiný?"
A jak sám píšete - i v kontextu mých slov by to nedávalo smysl:
07. 09. 2010 13:51 "Abych to tak nějak bratrsky řekl - dejte pokoj s tím osočováním katolíků z nesnášenlivosti, je z toho na zvracení."
13. 09. 2010 11:26 "O katolicismu, prosím, již nepište.. je to utrpení číst.."
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 15. 09. 2010 00:37
Předmět: Re: pro Pavla Duchana

Tuto vaši větu jsem vnímal jako žádost o mé vejádření ke katolicismu. Ještě řekněte, že Vy byste ji tak nevnímal.
Jak vnímáte úlohu tradice? A proč máte tolik připomínek ke katolické církvi?<
Příště tedy radím, než budete někomu něco předhazovat, nahlédněte do svého textu, jestli jste se nedopustil toho samého. Vsadím se, že už si tu větu ani nepamatujete.
Já svůj názor neopírám pouze o Bibli, ale také o její výklad. Výklad lidí, kteří jsou zkušenější než já, kteří jsou profesionály<
A když vám nějaký zkušený profesionál řekně něco co je v rozporu z Biblí tak mu uvěříte, že. Myslíte si, že já se neřídím profesionály? Já znám dost profesionálů, kteří světí sobotu? A jsou to profesionálové, kteří nemění smysl Bible.
Sobota, jež představovala dovršení prvního stvoření, je nahrazena nedělí, která připomíná nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním.<
Sám jste se chytil, Sobota byla nahrazena Nedelí. Nikde v Bibli takový příkaz není. Já vím dokonce i, kdy se to stalo. Stalo se to v roce 321. Potvrzeno to bylo o páre let pozdeji papežem Sylvestrem, jak už jsem tu psal. Jsou o tom naprosto průkazné historické záznamy. Předtím všichni křesťané slavili Sobotu, to znamená, že i ti prvotní. Opět Vám říkám, mohu Vám poslat historické záznamy psané katolickými historiky, kde se nepopiratelně tvrdí, že Neděle se začala slavit na základě rozhodnutí katolické církve, opět, vsadím se, Vám to bude jedno.
S pozdravem, David
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 15. 09. 2010 01:49
Předmět: Re: pro Pavla Duchana

nestačí jen zapíchnout prst do Bible a odslabikovat větu<
To je podle mne spíše problém Váš, ne můj.
je nutné věci vidět v souvislostech (např. historických, kontextu, úmysl pisatele, situaci pisatele, atd.)<
O to jesm se tu celou dobu snažil, ukázal jsem Vám historické souvislosti okolo Soboty, přešel jste to. Přiznám se, že Biblické souvislosti jsem nijak rozmáchle neukázal, ale nějaké jsem přece jen předložil. Pokud to budeme brát jenom podle Biblických souvislostí, zastánci něděle budou ztravceni úplně, takže na tohle bych, být Vámi, moc nespoléhal.
Od: Anonym: Pepa <> ( 46.229.119.--- )
Kdy: 14. 12. 2019 20:27
Předmět: Re: ještě pro Pavla Duchana

Uživatel Evangnetu Pavel Duchan napsal(a):
 Asi se budu opakovat - ale jedná se prostě o "den odpočinku".  "Sobotu" v tom prostě nejsem schopen vidět.. ani při nejlepší vůli  ne..
Ale vždyť je to totéž! A svoji vůli k tomu nepotřebujete, zeptejte se na modlitbě Hospodina. "Tvá vůle se staň".
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 10. 09. 2010 12:31
Předmět: pro skadi

Já přece neříkám nic proti Panu Wranovi, Vás se dotýkají mé argumenty a proto to hned vše berete tak osobně. Já přece vůbec netvrdím, že Pan Wrana není výborný farář nebo přítel. Proč toto vůbec píšete? Klidně může být výborný farář, přítel a člověk. Jenže každý výborný člověk se může mýlit. Jan Hus byl také výborný farář a přítel a také se v něčem mýlil. No, a Pan Wrana se prostě mýlí co se Soboty týče. A na to prostě narážím. Já znám Katolíky, kteří jsou mými výbornými přáteli a co se týče Bible, tak se mýlí ve velké spoustě věcí. Copak to ale brání tomu, abysme spolu vycházeli dobře? Copak to brání tomu, abysme so o tom normálně bavili? Brání to snad tomu, abychom diskutovali o Bibli. Já jim vždy klidně řeknu v čem se mýlí a jelikož mají trochu soudnosti a nejsou malicherní, tak se hned neurazí jako třeba Vy nebo Pan Wrana, třebaže si svůj názor ponechají.
Nevidím , ež bych tady napadala, v tom se evidentně vyžívá někdo jiný, že?<
Ne, v tom se vyžíváte Vy, aspoň tak mi to připadá …bohužel.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 10. 09. 2010 13:12
Předmět: omluva

Omlouvám se Pavlu Duchanovi. Psal o jeden komentář výše než Pan Smetana, vzhledem k tomu, že jsem mu neodpovídal přímo na jeho komentář, ale na komentář od skadi, abych to měl jednodušší, tak jsem jej neměl před sebou a odpovídal jsem mu podle toho, co jsem si z něj pamatoval. Nějak my splynul s komentářem Pana Smetany, kterému připadalo mé argumentování urážlivé. Já jsem na toto tvrzení však odpovědel Vám, Pane Pavle, to byl omyl, vy jste nic takového neřekl a tak se omlouvám. Spletl jsem se, byl to Pan Smetana, komu to připadalo urážlivé, jen jsem si to omylem trochu spojil. Děkuji
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 16. 06. 2012 18:12
Předmět: Re: To David Protest

No jestli mluvíte o situaci v ČR tak tady opravdu desítky teologických fakult nejsou, neřkuli že by tu každá církev měla svou fakultu. Pokud dobře počítám tak je tu fakult tak sedm, počítaje v to i mezinárodní baptistický seminář. Pak je to několik teologických vošek, ale ani s nimi se určitě nedostaneme na několik desítek.
Od: Anonym: Pavel Mareš <> ( ---.0.broadband2.iol.cz )
Kdy: 10. 09. 2010 19:42
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Mám za to, že ve sporu sobota versus neděle je třeba odhlédnout od všeho, co se na tuto otázku v průběhu staletí nabalilo, a soustředit se na to, jak a proč vůbec vznikla. Na otázku „proč se začala v křesťanské církvi světit místo soboty neděle?“ zní jediná historicky správná a nepředpojatá odpověď takto: Protože to nařídil císař Konstantin, nejvyšší autorita Římské říše, svým dekretem ze 7. března 321 v následujícím znění: „Ať během ctihodného Dne Slunce úřady a lidé žijící ve městech odpočívají a ať jsou všechny dílny a obchody zavřené. Avšak na venkově se mohou zemědělci dál zabývat svou obživou.“ Všimněme si: nikde ani slova o Kristu nebo o vzkříšení. Konstantin je stále ještě pontifex maximus, nejvyšší kněz solárního kultu zavedeného císařem Aureliánem (270-275), a pokřtít se nechal teprve těsně před smrtí r 337. Církvi přišel tento císařský dekret vhod hlavně z toho důvodu, že křesťané byli dosud pokládání za jakousi odštěpeneckou sice, stále však ještě židovskou sektu, takže persekuční opatření proti věčně rebelujícím židům dopadala zhusta i na jejich hlavy (např. vypovězení židů z Jeruzaléma a Judeje po porážce Bar Kochbova povstání). Teď tu byla vítaná příležitost od židů se odlišit a jasně distancovat. Teologického posvěcení se Dnu Slunce dostalo od papeže Silvestra I. přejmenováním na Den Páně (dies dominica) na počest Kristova vzkříšení. Toto jsou fakta. Všechno ostatní mám za víceméně zbytečnou debatu, která jednu ani druhou stranu nepřesvědčí.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 10. 09. 2010 20:34
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Tak přemýšlím nad tématem "Svěcení neděle" a napadla mne protiotázka: "Svěcení soboty?". Vím, že Ježíš vešel podle svého zvyku do synagogy, pak ještě zmínka o tom, že apoštol Pavel na jedné své misii hledal synagogu v sobotu. (Jeho zaměření na získávání židů pro mesiáše - Ježíše Krista?). Apoštol Jan "přišel ke své Apokalypse" v Den Páně. Protože je Ježíš Pánem nad sobotou - či soboty - soudím, že šlo o sobotu. A víc nic. Asi budu muset nahlédnout do konkordance…
U adventistů se říkávalo s humorem o šiřitelích nějaké "nové pravdy": "Vyhledej verš v konkordanci (vytržený z kontextu) a uchmátni vhodný citát z Ellen Whiteové…" Ale to bylo jen pro odlehčení :-) .
Nečtu nikde v Bibli o tom, že by byli křesťané v době formování novozákonního kánonu ochotni se nechat ubít kvůli svěcení soboty. Vím o tom, že se to dělo v době stalinského teroru v gulazích adventistům, kteří odmítli nastoupit po pátečním západu slunce do jakéhokoliv zaměstnání. Je to hodno úcty. Ale následování?
Pokud bratře Proteste opět budete argumentovat Desaterem - čtvrtým přikázáním, tak si je přečtěte celé! Ani otrok tvůj ani dobytče tvé? To máte jako současní ortodoxní židé zaměstnanou nevěřící hospodyni, která vám rozsvěcuje žárovku? V elektrárně kdosi - či cosi pracuje na výrobě elektřiny… Co vaření? Prosím popište mi Vaši praxi svěcení soboty v dnešní době 21. století. Možná Vám to zní ironicky. Nevím. Ale poučte mne. Děkuji.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 10. 09. 2010 20:44
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Teď mne ještě napadla tzv. "malá apokylypsa" u Matouše 24. Mt 24,20 "Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě či v sobotu". A víc v NZ nic! No, pro jistotu se ještě podívám do té konkordance… :-)
Od: Anonym: skadi <> ( ---.61.broadband5.iol.cz )
Kdy: 10. 09. 2010 21:25
Předmět: Re:To David Protest

Okey, když byla poptávka po biblické argumentaci, tady je . EXODUS, kapitola 20, verše 8-11. Cituji: 8 Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 9 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. 10 Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. 11 V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
Hm…. Takže se tam mluví o dnu odpočinku, dnu, který má být svatý…O sobotě ani slovo…… Ale to jen tak na okraj. Pokud se někdo považuje za znalce bible a chce se podle ní doslovně řídit, fajn. Tak třeba co se týče Starého zákona, máme tam třeba obětní předpisy,předpisy pro ,,nečisté" , když už byla zmíněna obřízka, nedá mi to nepřipomenut to, že podle SZ je žena v době své periody nečistá a nesmí se zúčastňovat církevního života…. Třeba by to David Protest taky rád zavedl i dnes, zákaz chodit do kostela ženám v této fázi. Nebo by se mu třeba i líbilo ,kdybychom zařezávali berany a sktříkali na oltář krev, to by bylo báječné, je to v bibli, ne? Mám pouze jedny nervy, nejsou z ocele a chci, aby mi ještě nějaký pátek vydržely, proto se tímto nehodlám dále zaobírat!
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 10. 09. 2010 23:29
Předmět: pro skadi

Milá paní, asi jste starší než já a v životě zkušenější, podle toho jakým stylem píšete, ale Vaše argumentace je naprosto stupidní. Neříkejte mi ani v legraci, že jste čekala, že takový pseudoargument zdánlivě založený na Bibli uznám. Schválně to dejte přečíst nějakému Židu a vysměje se Vám a pokud bude trpělivý tak Vám vysvětlí rozdíl mezi Mojžíšovým zákonem a Desaterem. Pokud ho neznáte, vůbec byste neměla takto autoritativně a výsměšně vystupovat. Nebudu protiargumentovat, někomu kdo se chce hádat a nezná základní fakta. Řeknu Vám jen, že obětní zákon a očistné tradice a další kultická ustanovení jsou součástí Mojžíšova zákona. Desatero je něco naprosto jiného. Je mi trochu divně, když Vám to musím vysvětlovat, protože toto nás farář naučil už na předkonfirmačním cvičení jako dvanáctileté. Pokud to někdo neví, je to u mě OK, nemusí to každý vědět, ale v takovém případě by si na toto téma neměl tropit žerty z druhých.
Víte co to znamená hebrejsky šabat? Den odpočinku. Víte, že den odpočinku je sedmý den? Jaké je jméno sedmého dne? Sobota. Snažil jsem se být celou dobu příjemný a velmi slušný. Vaše arogantní posměvačství mi to ale už více nedovoluje, bohužel.
Tak co praskly, nebo nepraskly? …myslím vaše JEDNY nervy.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 11. 09. 2010 04:45
Předmět: Re: pro skadi

Schválně to dejte přečíst nějakému Židu a vysměje se Vám a pokud bude  trpělivý tak Vám vysvětlí rozdíl mezi Mojžíšovým zákonem a Desaterem.  Řeknu Vám jen, že obětní zákon a očistné tradice a další kultická ustanovení  jsou součástí Mojžíšova zákona. Desatero je něco naprosto jiného.
Vážený bratře Proteste, prosím napište zde, z jakého židovského pramene jste čerpal to, že židé rozlišují Mojžíšův zákon a Desatero? Podle mých informací právě naopak! Např. v Judaismu je učenci Talmudu zapovězeno recitovat slova Dekalogu při ranních bohoslužbách z tohoto důvodu: Byli totiž - v rámci judaismu - sektáři, kteří tvrdili, že jenom Desatero je od Hospodina. Narozdíl od zbytku Tóry.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 09. 2010 08:14
Předmět: je to opravdu možné?

Zde jste klepl hřebíček na hlavičku, děkuji. Jestliže David (potažmo adventisté vůbec) staví na rozlišování Desatera a Mojžíšova zákona (je to opravdu možné?), je to jejich velká ignorance, a dokud si nedostudují, nemá cenu s nimi diskutovat. "Neházejte perly sviním…"
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 10. 09. 2010 23:11
Předmět: Pane Františku Smetano

Vy musíte být na hlavu. Prý dnes se Sobota už nedá světit, kvůli elektrárnám, obchodům a podobným stupidním argumentům. Povězte mi Vy, jak světíte Neděli, Vy chytrej. S Vámi to nemá cenu, omlouvám se pokud Vám to zní arogantně, ale na otázky jak vystřižené z kvízu pro tříleté děti nehodlám odpovídat, je to ztráta času. Nebudu Vás poučovat, pokud znáte adventisty tak jak se zdá, nemá cenu Vám něco říkat, musíte to vědět. Nejsem adventista, Sobotu světím prostě jako křesťan
Podal jsem tu dost důkazů. Citoval jsem katolíka, citoval jsem Bibli, citoval jsem papežský dokument, citoval jsem historika, nevím co ještě chcete. Ano to co říkáte zní ironicky, protože to ironické je. Místo vysmívání se si tedy zjistěte fakta sám.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 11. 09. 2010 04:55
Předmět: Re: Pane Františku Smetano

David Protest napsal(a):
 Vy musíte být na hlavu.
Bratře Proteste, při samostudiu religionistiky jsem narazil na trefný termín: "muži utkvělé myšlenky". Vy tak horlíte pro čtvrté přikázání, že jste zapomněl na to deváté :-( . Ex 20,16 Toto přikázání zapovídá pomluvy, křivé svědectví a urážky na cti, bratře Proteste!
Prý dnes se Sobota už nedá světit, kvůli  elektrárnám, obchodům a podobným stupidním argumentům. Povězte mi Vy, jak  světíte Neděli, Vy chytrej. S Vámi to nemá cenu, omlouvám se pokud Vám to  zní arogantně,
ne ne, vůbec mi to nezní arogantně :-D
ale na otázky jak vystřižené z kvízu pro tříleté děti  nehodlám odpovídat, je to ztráta času. Nebudu Vás poučovat, pokud znáte  adventisty tak jak se zdá, nemá cenu Vám něco říkat, musíte to vědět. Nejsem  adventista, Sobotu světím prostě jako křesťan
Ale stále mi uniká, vážený bratře, jak. Podle Ex 20,9-11 ?
 Podal jsem tu dost důkazů. Citoval jsem katolíka, citoval jsem Bibli,  citoval jsem papežský dokument, citoval jsem historika, nevím co ještě  chcete. Ano to co říkáte zní ironicky, protože to ironické je. Místo  vysmívání se si tedy zjistěte fakta sám.
Jaká fakta máte na mysli?
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 11. 09. 2010 17:15
Předmět: Pane Františku Smetano

Vy tak horlíte pro čtvrté přikázání, že jste zapomněl na to deváté :-( . Ex 20,16 Toto přikázání zapovídá pomluvy, křivé svědectví a urážky na cti, bratře Proteste!<
Žalmy 92:7  Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí. Žalmy 94:8  Přijdete na to, vy tupci z lidu, hlupáci, pochopíte to někdy? 1 Královská 18:27  V poledne se jim Elijáš začal posmívat: "Volejte co nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo má nucení anebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí!"
V případě, že já jsem 9. přikázání porušil, porušil ho i Elijáš a David, a to je jen pár příkladů z mnoha.
Ale stále mi uniká, vážený bratře, jak. Podle Ex 20,9-11 ?<
Zeptejte se nějakého adventisty, pokud je tak znáte.
Jaká fakta máte na mysli?<
Přísloví 14:6  Posměvač hledá moudrost, ale marně, kdežto rozumný má poznání usnadněné.
Pokud jste žádná fakta doposud nepostřehl, nemá cenu Vám je tu znovu vypisovat. Kdo je jechce vidět, neuvidí je.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 11. 09. 2010 18:03
Předmět: Re: Pane Františku Smetano

 Žalmy 92:7  Tupec o tom neví, hlupák tomu nerozumí.  Žalmy 94:8  Přijdete na to, vy tupci z lidu, hlupáci, pochopíte to někdy?  1 Královská 18:27  V poledne se jim Elijáš začal posmívat: "Volejte co  nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo má nucení anebo  odcestoval. Snad spí, ať se probudí!"
 V případě, že já jsem 9. přikázání porušil, porušil ho i Elijáš a David, a  to je jen pár příkladů z mnoha.
No, pokud se identifikujete s rolí těchto dvou velikých postav SZ, tak asi nedostatkem sebevědomí netrpíte. Anebo to je jinak?  
 Zeptejte se nějakého adventisty, pokud je tak znáte.
Již dříve jsem psal, že jsem byl v adventistické církvi dvanáct let. Že by se z Vaší strany jednalo o nějakou adventisticku "misi" na Evangnetu?  
 Přísloví 14:6  Posměvač hledá moudrost, ale marně, kdežto rozumný má poznání  usnadněné.
To jako že já jsem ten posměvač a Vy ten rozumný? Anebo je to naopak? (Pokud přijmu Váš doslovný výklad Písem, tak si Vás dovoluji upozornit, co jste mi poslal ve verši 1 Kr 18:27 "tu se jim začal Elijáš posmívat…" a že jste o pár řádků výše aplikoval tento verš na sebe!)
 Pokud jste žádná fakta doposud nepostřehl, nemá cenu Vám je tu znovu  vypisovat. Kdo je jechce vidět, neuvidí je.  
Já je chci vidět!
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 11. 09. 2010 22:18
Předmět: Vážený pane Smetano

No, pokud se identifikujete s rolí těchto dvou velikých postav SZ, tak asi nedostatkem sebevědomí netrpíte. Anebo to je jinak?<
Je to jen o tom, že mé chování není v rozporu s Biblí, protože se tak chovaly i velké postavy Bible. Naopak, Vy jste křivý svědek, nejen, že se mi vysmíváte, ale ještě o mě mluvíte jako o adventistovi i když jsem několikrát řekl, že jím nejsem. Ignorance z vaší strany tudíž asi musí být vědomá, nebudu tedy předstírat, že mě to nezlobí.
Již dříve jsem psal, že jsem byl v adventistické církvi dvanáct let.<
Pak musíte být pokrytec, když se mne ptáte jak světit Sobotu.
To jako že já jsem ten posměvač a Vy ten rozumný?<
A co jste čekal? Samozřejmě, že v tomto případě jsem ten rozumný já, protože Vy prostě nechcete chápat, proto Vám to nejde. K Vašemu komentáři snad jen to, že Elijáš se posmíval hlouposti Baalových kněží, Elijáš měl pravdu a oni byli jen hlupáci. Verš z přísloví je o posměvači, který předstírá, že pravdu hledá, ale očividně ji nemá. Toho jste si nevšiml a proto jste si to blbě spojil. Uvedl jsem tu každopádně spoustu důkazů, pokud byste byl ateista a nezáleželo by Vám na tom, tak byste už dávno souhlasil s tím, že je potřeba světit Sobotu, protože problém není v důkazech, problém je asi v tom, že nechcete (samozřejmě si nejsem jistý, nechci soudit, jen to považuji za pravděpodobné). Vzdělaní ateisté nemají problém s faktem, že křesťané by měli světit sobotu, protože se k tomuto faktu staví nestranně, nezáleží jim totiž na tom. Abych tu tedy znovu vypisoval důkazy, to po mě nechtějte. Přečtěte si mé předešlé komentáře, pokud jste opravdu tak dychtivý po pravdě a nebo si sežente lepší zdroje, pokud Vám to nestačí, na internetu je jich spousta. Mohu Vám už tak maximálně jen poslat dokument, ve kterém Papež Sylvestr I. ustanovuje svěcení Neděle místo Soboty. To však zřejmě přejdete jen s pohrdlivým ušklebkem. Pokud jste byl tolik let u adventistů a nevěříte, že se má světit Sobota, tak Vám asi už nemohu ukázat nic, co by Vás přesvědčilo. Podle mne je to marná práce.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 12. 09. 2010 06:01
Předmět: Re: Vážený pane Smetano

 Pak musíte být pokrytec, když se mne ptáte jak světit Sobotu.
Mrzí mne, že si myslíte, že jsem pokrytec. Já se ptal pouze, jaká je Vaše praxe svěcení soboty v 21. století. A vy jste mě hned "odpálkoval" za adventistama! Desatero vydal podle některých Hospodin Mojžíšovi pro lid izraelský okolo roku 1 500 před Kristem. Ex 20,8-11 Podle mne v doslovné podobě v dnešní industrializované společnosti držet nelze!
Prosím Vás od dvě věci: 1.) Zdůvodnění svěcení soboty izraelského národa křesťany z NZ. 2.) Z jakého židovského pramene máte to "vypreparování" Deakalogu z Tóry?
Připouštím, že Vaše horlení je sympatické. Mám na mysli církev v Laodiceji, kde podle Zj 3. kapitoly byli následovníci Ježíše Krista odporně vlažní. Přesto Vás prosím, abyste volil slova. Napsat někomu, že jeho argumenty jsou stupidní, anebo že ho to měl naučit jako dvanáctileté dítě farář před konfirmací atd. atd. To je, promiňte mi to, hulvátství a ne diskuze.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 10. 09. 2010 22:59
Předmět: pro Pavla Mareše

Jsem rád, že se tu také objevil někdo nepředpojatý, kdo také navíc disponuje znalostmi (myslím Vás, kdyby to nebylo jasné). O papeži Sylvestru jsem tu už psal, obhájci neděle to přešli chladným mlčením. Mám dokonce naskenovaný dokument v latině, který vydal papež Sylvestr I., pojednávající o změně svěcení Soboty na Neděli, je to důkaz jako hrom, nikdo proti tomu nemůže nic říct. Mám i výstřižek z katolického časopisu, kde se o Sylvestru I. píše jako o papeži, který ustanovil Neděli místo Soboty. Mohu i citovat mnohé katolické kapacity, kteří na rovinu ríkají, že svěcení Neděle je stanoveno pouze na základě katolické tradice. To vše jsem zde diskutujícím už předložil, bohužel lidé to jaksi nechtějí slyšet. Nečekejte tedy, že Vaše fakta toho moc změní, je to velmi nepravděpodobné …bohužel.
Od: Anonym: Pavel Mareš <> ( ---.0.broadband2.iol.cz )
Kdy: 11. 09. 2010 11:43
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Změnit něco tak celosvětově zavedeného jako je současný křesťanský kalendář, je technicky patrně neproveditelné, i kdyby církve tu vůli měly, jakože ji nemají. Ten Sylvestův dokument by taky zasloužil zveřejnění, můžete mi ho aspoň poslat mailem?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 09. 2010 14:57
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Ať mi Pán Bůh odpustí, pokud je mou slabinou přílišná podezíravot, ale zdá se mi, že tady teď dva advenťáci vymýšlejí celkem naivní komplot.
O tom, že bychom měli světit občanskou sobotu sice nepřesvědčili argumenty, ale najednou jako by to byl jen problém technický - jak změnit kalendář.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 11. 09. 2010 16:39
Předmět: Pro Aleše Wranu

Bůh Vám odpusť. Podezíravost vůbec není na místě. Spor zda světit Sobotu nebo ne vůbec není spojen s příslušností k nějaké církvi, to si jen namlouváte konktrétně ve spojitosti s tímto tématem. Je to jen o tom, co říká Bible, ne o tom, jestli je někdo adventista nebo ne. Já nejsem a stejně chci světit sobotu, protože vím, že to říká Bible, nemá to nic co dělat s adventismem.
Od: Anonym: Pavel Mareš <> ( ---.0.broadband2.iol.cz )
Kdy: 12. 09. 2010 11:18
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Že adventisté nejsme, to jsme, bratře Wrano, David i já jasně napsali. Vaše premisa "kdo zastává svěcení soboty, musí být adventista", prostě neplatí. Sobotu zastává především bible, na jejím základě potom židé a adventisté, a pak ještě řada jiných křesťanů nejrůznější církevní příslušnosti. Argumentů zde bylo sneseno víc než dost, jen slepý je může nevidět.
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 12. 09. 2010 12:52
Předmět: pravda pravda

Svěcení Soboty je učení Biblické, může ho vyznávat každý křesťan. Není to nic exkluzivního pro adventisty. Taková tvrzení jsou jen vyhýbavá bagatelizování. Zřejmě od lidí, kteří mají nějaké antipatie k adventismu, i když předstírají, že ne. Pan Smetana je má zcela očividně a Vy pravděpodobně také. Je to pochopitelné, často to jsou lidé, kteří z různých důvodů tuto církev opustili, často byli vyhozeni, často se cítili pohoršeni, nebo se prostě neshodli. To jsou důvody, proč na tuto církev a celkově na své excírkve snášejí kritiku. Argumenty zde padly naprosto jasné, i Bible hohoří jasně. Nikdo tu zatím neobhájil Biblí Neděli, ani nevyvrátil Sobotu. Pořát je to jen tlachání o tom, jak je to jasné, o tom jaká je Sobota nesmysl. Ironické je, že tu nebyl předložen jediný argument pro tato silná tvrzení.
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 12. 09. 2010 12:53
Předmět: Re: pravda pravda

Ten příspěvek Byl samozřejmě pro pana Wranu, zapoměl jsem to tam napsat.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 13. 09. 2010 07:48
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Díky za (ten) postřeh.
Od: Anonym: Pavel Mareš <> ( ---.0.broadband2.iol.cz )
Kdy: 13. 09. 2010 10:31
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Karmelitánský PM je čistě náhodou můj jmenovec a jako řádný katolík jistě světí neděli. Domnívám se však, že této diskusi by prospělo držet se věci a neodvádět pozornost "ad personam".
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 13. 09. 2010 11:22
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Pavel Mareš napsal(a):
 Karmelitánský PM je čistě náhodou můj jmenovec a jako řádný katolík jistě  světí neděli. Domnívám se však, že této diskusi by prospělo držet se věci a  neodvádět pozornost "ad personam".
Strašně moc se omlouvám. Zmátla mne ta podoba na fotkách. Považujete za argumentaci "ad personam", pokud se Vás zeptám na Vaši praxi zachovávání soboty. Podle Ex 20,8-11 ? (Nerad bych používal nečisté způsoby diskuze. A argumentace "ad personam" je fakt špatně.) Zajímá mne Vaše osobní zkušenost. Nic víc. Přináší Vám zachovávání soboty radost stejně jako ortodoxním židům?
Abych Vám to celé vysvětlil, na facebooku je profil Pavla Mareše, který má velice kultivovaný a sympatický písemný projev. Rád bych jej "požádal o přátelství", jste to Vy anebo Váš karmelitánský jmenovec?
Od: Anonym: Pavel Mareš <> ( ---.0.broadband2.iol.cz )
Kdy: 16. 09. 2010 20:39
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Milý bratře Smetano, vůbec se mi nemáte za co omlouvat, ta záměna s mým jmenovcem je spíš humorná a docela dobře pochopitelná. Já jsem si mezitím dohledal ve Vatikánské knihovně Justinovu První apologii, kde je skutečně doloženo svěcení neděle křesťany už v polovině 2. století; nevyplývá z ní ovšem, že by se jednalo o náhradu či záměnu za sobotu, dá se tomu rozumět i jako křesťanskému svátku navíc k židovské sobotě, s odlišným obsahem. Definitivní opuštění "sedmého dne" a přenesení jeho obsahu na Den Slunce je dílo až Konstantinovo a Sylvestrovo (kdyby v jejich době existovala už praxe zcela jednotná, proč by ji museli nařizovat?), ale dnes vlastně vůbec nic nebrání zachovávání obou svátků, každého s rozdílným významem a náplní. Rozumím Davidu Protestovi, že se tak vehementně brání lidskému bagatelizování soboty, kterou ustanovil Hospodin, rozumím ale i všem, kterým vadí zákonické rajtování na "liteře". První jeruzalémský sněm (Sk 15) antiošské křesťany mojžíšských zákonů zprostil až na čtyři výjimky, a sobota mezi těmi výjimkami nebyla, stejně jako obřízka. Kdo na sebe tyto nebo i další znaky židovství vzít chce, nemá mu být bráněno, ale kdo nechce, nemá k tomu být tlačen. Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Víc k tomu už nemám co dodat. Srdečně bratrsky zdravím, Pavel Mareš
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 16. 09. 2010 21:14
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Milý bratře Mareši, já k tomu nemám také co bych dodal. Snad jen:
Již jsem dříve psal o radosti, kterou prožívají žídé dodržující sobotu. A skutečně, vždy když se vysloví slovo sobota, tak se mi vybaví rozjásaný chasidský žid. To, že "dodržování" soboty nemusí být nutně břemenem ani pro křesťana vím i z vlastní osobní zkušenosti!
Že je dodržování "dne odpočinku" výzvou i pro nás křesťany, kteří "držíme neděli" zmiňuje i starozákoník Jan Heller v knize Hlubinné vrty(nakladatelstvbí Kalich), v jejímž "čerstvém" dotisku jsem právě dnes listoval…
S přáním Božího pokoje
a s úctou
František Smetana
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 14. 09. 2010 00:14
Předmět: pro Pavla Mareše

Dobrý den, mohu se zeptat, jak je možné, že dva různí lidé mají stejný e-mail. To je přece nemožné. Nejste katolík?
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 13. 09. 2010 13:49
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Pavel Mareš napsal(a):
Argumentů zde bylo sneseno víc než dost, jen slepý je může  nevidět.
Znovu jsem si četl Váš perfektně formulovaný příspěvek z 10.09.2010 19:42, kde stručně a výstižně popisujete jak, mými slovy, "křesťané přišli k neděli". Z hlediska faktů se mu nedá nic vytknout! Výborný historický exkurz.
Skutečně pro Vás vyplývá z faktu, že římský biskup Silvestr I. zavedl termín Den Páně, tak je všechno s nedělí špatně?
Napsal jste, že řádný katolík světí neděli. Dovolíte i mně, evangelíkovi navštěvovat Bohoslužby v neděli také? Chytřejší a vzdělanější na tomto vláknu napsali, že evangelíci nemají důvod se nehlásit k historii křesťanské církve. Minimálně do patnáctého století! Pokud chcete argumentovat doslovným zněním čtvrtého přikázání. Prosím. Mne to nepřesvědčilo ani od Davida Protesta a pokud mi nedoložíte alespoň Vy z NZ, že křesťané světili sobotu jako Izraelité, tak mne nepřesvědčíte ani Vy.
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 15. 09. 2010 01:33
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Pane Mareši, nechci zasahovat do rozhovoru, ale říkám Vám na rovinu, že si myslím, že je zbytečné dokládat panu Smetanovi z NZ, že se má zachovávat Sobota. Samozřejmě, kdyby se to mělo brát jen podle NZ, tak je to jasné, tan je mnohem větší převaha důkazů pro NZ, ale většina obhájců Neděle si jaksi Biblická fakta podpoří tradicionalistickými spekulacemi, proto se jim zdá, že NZ by mohl podporovat spíše Neděli.
Povím to takto.Pan Smetana byl 12 let v církvi adventistů, pokud za takovou dobu ho nikdo nepřesvědčil o Sobotě, tak to Vy můžete rovnou vzdát, není šance, abyste ho tu, v pouhých několika větáh v komentáři, přesvědčil. Já jsem se o to ani nepokoušel.
Od: Anonym: David Protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 11. 09. 2010 16:19
Předmět: Re: pro Pavla Mareše

Jistě, posílám Vám ho. Mimochodem, neblahá skutečnost je taková, že církev kalendář na začátku 20. století změnila. Kdybyste se tehdy podíval na nějaký kalendář, tak tam uvídíte Sobotu jako sedmý den. Změna byla celosvětová, ale trvalo to samozřejmě déle. Např. v Británii se to ještě nezměnilo, tam jsou ještě kalendáře se Sobotou na konci týdne a s Nedělí na začátku. I když je pravda, že už se to tam také postupně mění.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 11. 09. 2010 17:25
Předmět: kalendář

Tak tady se k vám rád přidám. Taky mám raději kalendáře, kde je sobota sedmým dnem v týdnu a neděle dnem prvním. Ostatně jsme si o tom psali na začátku tohoto vlákna.
Jen se myslím mýlíte v to, že na tom něco měnila církev. Je to trend civilní, související s vytvořením week-endu.
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 11. 09. 2010 17:52
Předmět: Re: kalendář

Možná máte pravdu, možná to nezměnila církev ale vlády. Každopádně se to změnilo. Dříve to bylo správně a dnes už ne.
Od: Anonym: daggie195.113.170.--- )
Kdy: 13. 09. 2010 18:32
Předmět: neděle

Petice za návrh zákona o dodržování nedělního odpočinku v EU
Brusel. Kampaň za podporu nedělního odpočinku pokračuje. Akce, vyhlášení skupinou europoslanců, je založena na právu obyvatel Evropské unie, garantovaném Lisabonskou smlouvou, zasahovat formou petic do zákonodárných procesů. Iniciátoři petice připomínají, že neděle jako den odpočinku patří k evropskému náboženskému a kulturnímu dědictví. Ideu podpořila mimo jiné Komise episkopátu Evropské unie (COMECE). Svůj podpis může připojit každá obyvatel Unie. Návrh zákona bude předložen Evropskému parlamentu, pokud se podaří nasbírat alespoň milion podpisů. Na internetové straně www.free-sunday.eu jich bylo zatím shromážděno 20 tisíc.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 13. 09. 2010 20:31
Předmět: Re: neděle

Už jsem unavený sám ze sebe :-( . Moje manželka mi říkala už před časem, že bych se měl věnovat důležitějším věcem, nežli „žabomyším“ sporům. Maně mne napadají Gulliverovy cesty, jako parodie tehdejší náboženské nesnášenlivosti. A protože dle mých zkušeností moje manželka zpravidla vidí lépe nežli já a to dvakrát a ještě za roh… :-), tož budu asi končit.
Moc Vám děkuji, moje evangelické sestry a bratří, že jsem nebyl Vámi okřiknut. Naše sestra farářka si dělala tuto neděli ze mne „legraci“, že otevře ráno Evangnet a je mne tam plno :-).
Takže pro „zajímavost“ už jenom: Adventisté sedmého dne vidí ve Zj 13. kapitole v šelmě z moře „odpadlý protestantský systém“ vedený USA, v šelmě ze země „znovupovstalé papežství se vší svojí krvavou parádou“, Ta socha jíž je nuceno se klanět je samozřejmě „neděle“ . A výklad Zj 13,17? „Nedělní zákon“! Tak to napsala již v 19. století Ellen Gould Whiteová v The Great Controversy . V češtině v současnosti: Velké drama věků s podtitulem Vývoj křesťanství a vize budoucnosti, Advent -Orion, Praha. A adventisté to drží dodnes.
Musím se zeptat některého z brášků či sester z adventistické církve, zda je okolo tohoto také takové „haló“, jako když kolovaly zvěsti o dekretu o neděli z pera tehdejšího papeže Jana Pavla II. (mám na mysli Apoštolský list DIES DOMINI Svatého Otce Jana Pavla II. biskupům , kněžím a věřícím katolické církve o svěcení dne Páně), totiž, všichni věděli že vyšel a nikdo ho tehdy ještě neměl přeložený do češtiny v ruce…
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 16. 06. 2012 18:29
Předmět: Re: Svěcení Neděle

To je dobrej blábol: 1. židé byli religio licitas, byli to oni, kteří byli tolerovaní a naopak se mnohdy účastnili likvidace křesťanských mučedníků. Právě že do doby, kdy se veřejnost domnívala že křesťanství je součástí židovského náboženství, křesťané byli celkem v klidu, k pronásledování došlo hlavně tehdy, když už byla odělenost obou věr zřejmá. Co se týká ustanovení neděle, tak se už Justin Mučedník ve své Apologii píše: "A v den nazývaný dnem Slunce přicházíme na jedno místo, z města i z venkova a čte se z pamětí apoštolů a z písma proroů dokud to čas dovoluje….Shromžďujeme se tedy v den Slunce, protože je to první den, během kterého Bůh, když přeměnil temnotu a hmotu, vytvořil svět, a kdy Ježíš Kristus, náš Spasitel, vstal z mrtvých. Opravdu ho ukřižovali v předvečer Saturnova dne. Znovu se pak zjevil apoštolům a učedníkům nazítří po Saturnově dni, tedy v den Slunce, a přinesl jim učení, které jsme vám předložili k bedlivému prozkoumání." To je napsáno cca sto let po NZ událostech, dlouho před Konstantinem a psal to člověk, který pro Krista položil život, takže byh ho asi z žádného pohanství nepodezříval :)
Od: Anonym: Istvánfyi Aladár <> ( ---.i4g.tmcz.cz )
Kdy: 13. 09. 2010 21:34
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Hebrejský originální text má pro sobotu jako den odpočinku výraz "šabbat", pro sobotu jako sedmý den výraz "jom ha-š´vií". Kdo jen něco málo ví o hebrejštině a hláskách třených a ražených, jistě ví, že oba tyto výrazy s sebou velice úzce souvisejí. Nebude jistě sporu o tom, že ve Starém Zákoně je explicitně nařízeno zachovávat a světit "sedmý den" jako "den odpočinku" na památku a zpřítomnění odpočinutí Hospodinova při Stvoření světa (jizkor w-zachor - vzpomeň a zachovej). Křesťan je však Nové Stvoření. Byl pokřtěn v Krista, a Krista oblékl. Zaznělo tu, že Náš Pán Ježíš Kristus sám zachovával Sobotu (šabbat). To je jistě pravda. Jednak byl dle těla Žid, jednak, dosud netrpěv a nevstav z mrtvých… Dokonce bych řekl, že jeden šabbat (a to šabbat ha-gadol - tedy tu sobotu, která leží uvnitř sedmidenního svátku Pesach) zachovával způsobem až ad absurdum (v lidském vnímání) dokonalým - ležel mrtev v hrobě. Po skončení této soboty však započal Nové Stvoření - svým Zmrtvýchvstáním! A Církev, Jeho Mystické Tělo od prvopočátku, slaví a zpřítomňuje tuto jeho Památku v první (nebo chcete-li osmý (jako nové stvoření) den týdne. Doklady nachází již ve Skutcích Apoštolských. A hned první neděli po té, co Kristus Pán vystoupil na nebesa - byli všichni tehdejší Jeho učedníci shromážděni… proč asi? Jistě, byl svátek Šavuot, ale přesto… Další doklady nacházíme v Pavlových listech: 1. Korinťanům 16: 1,2. Nařízení dělat sbírky ve prospěch palestinských křesťanů první den v týdnu (tj. v neděli) ukazuje na posvěcení tohoto dne a bohoslužebná shromáždění. Velmi ranné svědectví nám přináší sv. Justin Mučedník (pol. 2. století) Laodikijský koncil (364) exkomunikuje všechny ty, kteří by chtěli světit sobotu jako Židé… Na druhou stranu, právě pro sepětí se vzpomínkou na Stvoření světa, zůstala na Východě sobota jistým způsobem vyjímečným dnem, nikoliv pouhým všením dnem jako na Západě. Ve dnech Velikého postu se plná liturgie (Eucharistie) koná pouze o sobotách a nedělích. O sobotách se také uvolňuje půst (jedna z velkých výtek Východních směrem ke katolíkům je, že se o sobotách postí… Dalo by se toho napsat jistě více, ale snad toto prozatím postačí…
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 14. 09. 2010 00:19
Předmět: Pavlu Marešovi

Rád bych se zeptal ještě zde, pro jistotu, kdybyste to náhodou přehlédl jak je možné, že Vy a onen zmiňovaný Pavel mareš máte stejné e-maily. Děkuji
Od: Anonym: skadi <> ( ---.61.broadband5.iol.cz )
Kdy: 14. 09. 2010 08:02
Předmět: To David Protest

Davide, vidím,že evidentně chceš pouze provokovat a vysoce se v tom vyžíváš. No, každý jsme jiný a existují různé úchylky a verze duševní onanie. Pokud někdo neodpoví nebo si dovolí odpovědět dle Tebe špatně, okamžitě na něho tštíš síru, i když si to samozřejmě nepřiznáš. A pokud někdo dá , dle mého uspokojivou a hlavně teologicky dokonalou odpověď jako Istvánfyi Aladár, tak nereaguješ. Proč asi?
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 15. 09. 2010 01:22
Předmět: pro skadi

Dobrý den, dal bych přednost tomu, kdybyste diskutovala trochu vlídněji, ale prosím, jak je libo, přizpůsobím se Vám. Řeknu Vám upřímně, že je mi skoro jedno, jaký den se kdo rozhodne zachovávat, vůbec mě to nezlobí. Jen se snažím lidem říci pravdu. K těm, kdo diskutují vlídně se taky tak chovám.Vy osobně si tedy nemáte na co stěžovat. Jak se do lesa, tak se z lesa.
Nicméně, pokusím se k Vám mluvit vlídně. Pan Istvánfyi Aladár napsal velice zajímavý komentář.
Nereagoval jsem proto, že jsem to považoval za zbytečné, protože styl, jakým byl napsán jeho příspěvek, vypadal, jako kdyby pan Aladár sen jenom napsal a už nemínil se sem vracet.
Nereagoval jsem také proto, že pan Aladár použil jakýsi myšlenkový zlom, kterého jste si asi nevšimla. Ve chvíli, kdy se dostal k pojetí Soboty z Biblického hlediska, náhle přešel na rovinu vyloženě spiritualistickou a odpoutal se od faktů písma, a to tak, že si toho zřejmě nevšiml nikdo, nejspíš ani on sám. Bylo to někde v prostředku jeho komentáře, kdy mluvil o křesťanu jakožto novém člověku, nemohu Vám to pohužel zpaměti zopakovat.
Nereagoval jsem také proto, že v jeho komentář obsahuje myšlenku, kterou většina lidí, a možná ani teologů, nezná. A ti, kteří ji znají a jsou proti Sobotě, s touto myšlenkou zásadně nesouhlasí a snaží se ji vyvrátit, protože je to jedna z věcí, která prokazuje Sobotu. Ve skutečnosti je ta myšlenka postavena na učení o pravosti Soboty a s ní pan Aladár jaksi bezděčně prokázal, že můj názor je správný.
Nereagoval jsem také proto, že pan Aladár postavil, jak už jsem řekl, hlavní argument na něčem co by se dalo nazvat přílišné zduchovnění a liberalizování výkladu litery, na kterýž argument v jiné formě jsem už (aspoň doufám) také odpověděl, a i kdyby ne, tak na takovém argumentu není možno postavit učení o neděli.
Nereagoval jsem proto, že nepovažuji za svoji povinnost reagovat na každý komentář. Vy jste také nereagovala na některé moje komentáře, zatímco já Vám na všechny. Kdo z nás tedy má právo si stěžovat?
Na shledanou.
Od: Anonym: J.91.195.106.--- )
Kdy: 16. 09. 2010 13:51
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Já bych to uzavřel tímto krásným veršem, který hledí do budoucnosti, v jaký den se bude Hospodin uctívat na nové zemi. Izaiáš 66,22-23 - Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin.
Od: Anonym: blochin---.passerinvest.cz )
Kdy: 12. 10. 2010 10:17
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Vážení přátelé, tato diskuse, přestože se poněkud zvrhla,je pro mě docela zajímavá, neboť jsem se stal nedávno členem ČCE (od dětství jsem byl adventistou). Dle mého názoru jiné důvody pro neděli než touhu církve slavit den zmrtvýchvstání JK a současně se odlišit od judaismu asi nenajdeme. To jsou samozřejmě argumenty zcela nepřijatelné pro fundamentalisticky založené křesťany (adventismus je fundamentalistický) .
Na závěr čistě osobní poznámka : stručně řečeno jsem došel jako bývalý adventista k tomu, že pokud mám volit mezi tím "CO a JAK se říká" a tím "KDY se to říká", pak volím "CO a JAK". Ještě jinak - CO a JAK je podstatné, KDY je služebné.
B.
Od: Anonym: Kachlík <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 18. 10. 2010 10:50
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Zdravím diskutující. Co si má počít se spory o sobotu člověk relativně nedávno uvěřivší v Krista a bez hlubokých znalostí stoletých teologických sporů? Přečte si v NZ, že se křesťané shromažďovali první den po sobotě, pak poučení sv. Pavla, že někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den a každý ať má jistotu svého přesvědčení. A pak ujištění, že nikdo nemá právo nikoho odsuzovat kvůli novoluní nebo sobotám. Také se doví, že v Nové smlouvě jsou ti, kteří přijali Krista, Božími dětmi. A jako takoví jsou vedeni Duchem svatým. Když je tedy zneklidněn, že nesvětí den se správným jménem, modlí se za Boží moudrost, jak mu uradí sv. Jakub. Za čas zjistí, že ho Duch svatý vůbec neobviňuje ze svěcení neděle, ačkliv mu jinak dokáže celý den připomínat, že ráno řekl manželsce křivé slovo, takže ji musí zavolat a omluvit se. Z toho usoudí, že Ducha svatého jeho chození na bohoslužbu v neděli neuráží a sv. Pavel má pravdu. Takže není co řešit. Pěkný den!
Od: Anonym: Dušan Seberíni <> ( ---.adsl.slovanet.sk )
Kdy: 05. 05. 2011 21:26
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Milí dišputéri, prečítal som si vaše vstupy a zabolelo ma, že večšina z vás otázke "SABBATH" nerozumie. Predovšetkým, ak chcete tejto otázke porozumieť, musíte rozlišovať dva pojmy: - sobota - to je pomenovanie siedmeho dňa v týždni - šabat - to je realita, že BOH odpočíva.
V Gn 2:2-3 čítame, že Boh "odpočinul". Výrazom "odpočinul" je preložené hebrejské slovo "šabat". Teda kto odpočíval? - BOH. (Napriek tomu, že nebol unavený.) Kedy odpočíval? - Siedmy deň ! Ten deň nazvali neskošie "sobota". A čo ty? - Oddychuj kedykoľvek, ale ak chceš odpočívať s BOHOM, nemáš na výber - musíš odpočívať vtedy, keď odpočíva ON. A on odpočíva siedmeho dňa a nikdy ten deň odpočinku NEZMENIL ani NEZRUŠIL a dokonca ani NEZRUŠÍ :
Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin. (Iz 66:22-23)
Takže otázka šabatu (Sabbath) nie je ring s adventistami. V USA sú stovky cirkví, ktoré zachovávajú sobotu. A sú v nich milióny úprimných kresťanov. Ak diskutujete o tom či sobota, alebo nedeľa, je to zle položená otázka. TO NIE JE O DNI, ALE O MOŽNOSTI ZÚČASTNIŤ SA BOŽIEHO ODPOČÍVANIA VTEDY KEĎ ODPOČÍVA ON !
Od: Anonym: Dušan Seberíni <> ( ---.adsl.slovanet.sk )
Kdy: 05. 05. 2011 22:32
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pán Pavel Duchan píše: "Tak ještě jednou s tím "biblickým důkazem". Začněme tím, že nám řekněte, která z Biblí je ta pravá - "nejbibličtější", abych tak řekl. Určitě pro vás nebude žádným překvapením, že překladů je spousta a protože se jedná o překlady, je potřeba to vnímat jako jisté omezení." Večšina účastníkov tohto fóra nemá ani tušenie, že v SZ temer vo všetkých prekladoch do národných jazykov je vždy rovnaká ZÁMERNÁ chyba: sloveso šabat je preložené, ale podstatné meno šabat je len prepísané! Takže v SZ si nájdete 107 výskytov podstatného mena "sobota", ale zo 73 výskytov slovesa šabat nenájdete ani jeden, pretože je to starostlivo zamaskované! Skúste sa presvedčiť - dnes má hebrejskú predlohu kde-kto a prečíta vám to každý kazateľ. Presvedčite sa! Ak má niekto z vás záujem dozvedieť sa pravdu o sobote, ochotne mu pošlem knihu "Rehabilitácia soboty".
Od: Anonym: Dušan Seberíni <> ( ---.adsl.slovanet.sk )
Kdy: 05. 05. 2011 22:47
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Zdá sa mi, že sa otázka soboty prejednáva príliš preduchovnene. Dá sa to vysvetliť celkom jednoducho.
Predstavte si, pán XY, že vám ponúknem milión Kč v hotovosti. Zdarma - len tak. Sľúbim vám to priniesť presne na poludnie na Karlov most. Nespýtal by ste sa ktorý deň ?!? A ak poviem v pondelok prišiel by ste pohodlne v utorok? …?
V praktickom živote sme úžasne praktickí.
A ešte čosi: nepoužívajte výraz "svätiť sobotu". Odpočíva BOH. On siedmy deň POŽEHNAL a POSVETIL. My sa toho svätého stretnutia môžeme len zúčastniť. Svätosť tomu dáva prítomnosť Boha Stvoriteľa.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 06. 05. 2011 17:10
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Já fakt miluju, když se hebrejštinou a hebrejským originálem ohání někdo, kdo evidentně nemá o hebrejštině ani ponětí a čerpá z nějakých pseudovědeckých publikací. Měl byste si uvědomit, že sem chodí dost kazatelů a jiných teologicky vzdělaných lidí a že jim budete jen pro srandu. Jinak myslím, že pláčete na nesprávném hrobě, protože sem chodí většina lidí právě tohoto typu a na to který den světí mají většinou již hotový názor a těžko je ukecáte. Osobně názorům světitelům soboty rozumím a chápu je, ale nechápu tu vaši neustálou potřebu to nacpat jiným, jako by na tom závisela spása…ta závisí pouze na Kristu nikoliv na sobotě. Navíc jsem nepochopil co je za argument když se podstatné jméno překláda jako sobota a sloveso "je přepsané"? Ono podstatné jméno má "čirou náhodou" český ekvivalent znějící podobně, zatímco sloveso "kupodivu" ne…znamená to snad, že bychom v tomto případě měli místo překladu ponechávat původní hebrejské slovo? To by pak ale nebyl překlad, ale pořád to hebrejské znění :D
Od: Anonym: Dušan Seberíni <> ( ---.adsl.slovanet.sk )
Kdy: 06. 05. 2011 20:27
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pán Vejvoda ešte sme si nestihli podať ruku, pozdraviť sa navzájom a popriať si dobré zdravie a už ste stihol na mňa vychrliť celé 4 riadky hnisavej angíny. To nie je od vás pekné.
Nevadí mi, že ste ma zaradil medzi analfabetov, "ktorí budú ostatným len pre srandu" ,ale mal by ste mať viac úcty k sebe samému. Ak si niečo prečítate a potom to chcete posúdiť, tak si to skúste pamätať aspoň minútu - kým to stihnete okomentovať. Lebo som písal opak toho, čo ste ráčil nepochopiť. Písal som:
"Vo väčšine prekladov SZ do národných jazykov je hebrejské SLOVESO ŠABAT PRELOŽENÉ, ale PODSTATNÉ MENO JE PREPÍSANÉ. Preto si bežný čitateľ Biblie vie nájsť v SZ všetky výskyty podstatného mena (je ich 107), ale výskyty slovesa nenájde (je ich 73).
Túto informáciu dávam tým (ako vravíte) kazateľom a iným teologicky vzdelaným ľuďom, ktorí si to vedia overiť v hebrejskej predlohe - napríklad BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA (ktorú ste mimochodom tak pohotovo zaradil medzi "pseudovedecké publikácie").
Takže lepšie je uvedené fakty si najprv overiť a reagovať radšej s úsmevom …
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 07. 05. 2011 12:35
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pane Dušane, předem mého příspěvku Vás zdravím, přeju dobré zdraví, ruku bohužel skrze diskusní fórum podat nedokážu, tak snad někdy příště. Jinak nevím proč hned hnisavá angína :D. Hebraicu skutečně nepovažuji za pseudovědeckou publikaci, ale domnívám se že jste z ní nečerpal, a pokud ano tak pouze zprostředkovaně (práve přes ty pseudovědecké publikace). Pokud se mýlím a Vaše argumentace pochází z hlubokých znalostí hebrejštiny, tak mne prosím opravte a já jsem ochoten se Vám zde veřejně omluvit.
Přesto jsem, odpusťte mou nedovtipnost nepochopil, co znamenají ve Vaší terminolgii slova "přeložené" a "přepsané". A už vůbec jsem nepochopil co má takový "argument" dokázat. Prosím o vysvětlení. Děkuji. S úsměvem a pozdravením Váš Michal Vejvoda :)
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 08. 05. 2011 19:07
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Je to krásné, ta diskuze o sobotě a neděli. Autor Listu Židům ve 4. kapitole na téma "odpočinutí" hovoří také velmi zajímavě. Poslední tři verše mluví o tom nejdůležitějším pohledu na Boží odpočinutí, přichystané pro člověka - Židům 4, 14-16.
A takto smíme přistupovat k Bohu vždy - 7 dní v týdnu.
Od: Anonym: Dušan Seberíni <> ( ---.adsl.slovanet.sk )
Kdy: 09. 05. 2011 16:29
Předmět: Re: Svěcení soboty

Pán Vejvoda píše: Přesto jsem, odpusťte mou nedovtipnost nepochopil, co znamenají ve Vaší terminolgii slova "přeložené" a "přepsané". A už vůbec jsem nepochopil co má takový "argument" dokázat.
Môj argument chce dokázať, že ak chceme riešiť akúkoľvek teologickú otázku zodpovedne, musíme stáť na základoch(faktoch) a nie na prekladoch(často zlých). Typický príklad je na tomto vlákne: pani Skadi použila nepresný preklad biblie kde verš Ex 20:8a znie „Pamatuj na den odpočinku“. A oklamaná nepresným prekladom zaútočila na Davida Protesta slovami: „Takže se tam mluví o dnu odpočinku, dnu, který má být svatý…O sobotě ani slovo…“ Nezainteresovaný účastník fóra by sa dal týmto detinským argumentom presvedčiť. Ale stačí otvoriť Kralický preklad, ktorý hovorí „pomni na den sobotní“… Deň odpočinku môže byť aj veľkonočný pondelok. Ale deň sobotný je niečo iné.
Moje zistenie pred 15 rokmi bolo hrôzostrašné. Zistil som, že všetky správy o činnostnom tvare „soboty“ (šabatu) sú v klasických prekladoch tak zamaskované, že sa dajú identifikovať len v hebrejských textoch. My sloveso od "šabat" ani nemáme (šabatiť ?). A pritom v SZ je 73 výskytov slovesa. Lenže na každom mieste výskytu je sloveso šabat preložené iným výrazom. Takže sa vôbec nedozviete, že v danom verši sa píše o šabate. (Na ukážku pár odkazov: Gn 2:2,3; Gn 8:22; Ex 5:5; Ex 12:15; Ex 16:30; … … Ám 8:4 . Našli ste tam niečo o šabate?)
Tí, ktorí vás klamali doteraz, budú vás chcieť klamať intenzívnejšie. Uvádzam príklady z čes.ek. prekladu: Ge 2:2,3 přestal, (B21 odpočinul) Nájdite si ďalšie výskyty, kde sa píše o šabate a je to zamaskované: Ge 8:22, Ex 5:5, Ex 12.15 …. Am 8:4 spolu 73 výskytov Ex 16:23,25,26,29 ; Ex 20:8,10,11; …. Am 8:5
Od: Anonym: Dušan Seberíni <> ( ---.adsl.slovanet.sk )
Kdy: 09. 05. 2011 16:46
Předmět: Oprava !!!! Oprava !!!! Oprava !!!!

Nedopatrením je v závere textu pridané to čo tam nepatrí. Správna verzia znie nasledovne:
Pán Vejvoda píše: Přesto jsem, odpusťte mou nedovtipnost nepochopil, co znamenají ve Vaší terminolgii slova "přeložené" a "přepsané". A už vůbec jsem nepochopil co má takový "argument" dokázat. Môj argument chce dokázať, že ak chceme riešiť akúkoľvek teologickú otázku zodpovedne, musíme stáť na základoch(faktoch) a nie na prekladoch(často zlých). Typický príklad je na tomto vlákne: pani Skadi použila nepresný preklad biblie kde verš Ex 20:8a znie „Pamatuj na den odpočinku“. A oklamaná nepresným prekladom zaútočila na Davida Protesta slovami: „Takže se tam mluví o dnu odpočinku, dnu, který má být svatý…O sobotě ani slovo…“ Nezainteresovaný účastník fóra by sa dal týmto detinským argumentom presvedčiť. Ale stačí otvoriť Kralický preklad, ktorý hovorí „pomni na den sobotní“… Deň odpočinku môže byť aj veľkonočný pondelok. Ale deň sobotný je niečo iné.
Moje zistenie pred 15 rokmi bolo hrôzostrašné. Zistil som, že všetky správy o činnostnom tvare „soboty“ (šabatu) sú v klasických prekladoch tak zamaskované, že sa dajú identifikovať len v hebrejských textoch. My sloveso od "šabat" ani nemáme (šabatiť ?). A pritom v SZ je 73 výskytov slovesa. Lenže na každom mieste výskytu je sloveso šabat preložené iným výrazom. Takže sa vôbec nedozviete, že v danom verši sa píše o šabate.
Na ukážku pár odkazov výskytu slovesa šabat: Gn 2:2,3; Gn 8:22; Ex 5:5; Ex 12:15; Ex 16:30; … … Ám 8:4 . Spolu 73 výskytov v 19 knihách SZ. Našli ste tam niečo o šabate? Všimnite si Ge 2:2: čes.ek. prekl. "přestal", B21 "odpočinul".
Podstatné meno šabat nájdete hravo: Ex 16:23,25,26,29 ; Ex 20:8,10,11; …. Am 8:5 - spolu 107 výskytov v 15 knihách SZ.
Tí, ktorí vás klamali doteraz, budú vás chcieť klamať intenzívnejšie.
Od: Anonym: Jenda---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 17. 05. 2011 21:09
Předmět: Re: Oprava !!!! Oprava !!!! Oprava !!!!

Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 05. 07. 2011 21:29
Předmět: Re: Oprava !!!! Oprava !!!! Oprava !!!!

Já bych to viděl následovně: pokud nemá člověk ve svém životě nějaké pravidelné mezníky, tak časem zblbne, stane se z něj magor. To už si uvědomili mocní tohoto světa dávno a tak bylo celkem snadné vytvořit na základě kalendáře nějaký systém, který by měl logiku. Šest dní makat a pak si trochu odfrknout, to je tak akorát. No a aby v den odpočinku lidi nemysleli na lumpárny, tak se pro ně vymyslela krásná pohádka o pánubohu a jeho stvořitelském díle a lidi se do ní zatáhli jako spoluúčinkující. Dal se jim odpočinek a ještě se jim v den pracovního klidu mohlo do hlavy nalévat jak mají být poslušní a nereptat na těžký životní úděl protože po smrti se za to budou mít dobře. No, a vzhledem k nízké čili žádné vzdělanosti obecného lidu tomu všichni uvěřili a krásně to klapalo několik století. Než se našli v osvícenství různí šťouralové a začali to farářům rozvrtávat, že už se z toho chudáci dodneška nevzpamatovali. Ale jinak geniální, ne?
Od: Anonym: Patrik <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 13. 07. 2011 23:51
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Honza napsal(a):
 Chtěl bych se optat jak je to se svěcením Soboty a Neděle. Nedávno jsem si  koupil Bibli 21. století a začal jí pečlivě studovat. Vím, že téměř všechny  církve světí Neděli, ale v Bibli se nemůžu dočít o Neděli. Vím, že Neděle se  světí, jelikož vstal Ježíš Kristus, ale v Bibli nikde není svěťte první den  v týdnu jelikož jsem byl vzkříšn. Všude se píše o Sobotě… (Genesis 2,2-3  Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od  veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v  něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.) Čtvrté přikázání  (Exodus 20,8-11 Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš  pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku,  zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci – ty,  tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani  přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i  zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto  Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.) Ježíš za svého života světil  taky Sobotu a řekl o Božím zákonu: (Lukáš 16,17 Spíše však pomine nebe a  země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!) Můžete mi to nějak  prosím osvětlit, abych měl jasno, proč Katolická a protestanské církve světí  Neděli? Předem děkuji.
Zdravim,
Rad bych se pridal do Vasi debaty. Jen asi na uvod, verim v jedineho Boha. Jsem verici jiz od mala, ale cestu k Bohu a poznani Boha jsem dosel az ve svych 25 let. Ohledne Soboty a Nedele se vede radu debat a jedni zasvataji Nedeli a druzi Sobotu. Ja si osobne myslim ze doba konce urcite lidem ukaze jestli maji svetit Sobotu nebo Nedeli, bude to jedno ze znameni Boziho Lidu.
Ja osobne Nedeli, a vubec sveceni nedele beru jako rouhani a to v plni mire tohodle slova. V bibli nenajdete jedine slovo o tom, ze by se mela svetit nedele. V knize Matouš 5,17-19 čteme - „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího.
Nikde v Bibli nenajdeme Boží pokyn o změně sobotního dne, dne, který sám Bůh ustanovil v ráji, na jiný den v týdnu.
Tuto skutečnost uznávají i křesťané, kteří světí neděli. Katolický kardinál James Gibbons o tom napsal: "Můžete přečíst bibli od 1. Mojžíšovy až po Zjevení a nenajdete vní ani jeden řádek, který by vybízel ke svěcení neděle. Písmo vybízí a vede pouze ke svěcení soboty." (Víra našich otců str. 111, Baltomire 1895)
Protestantský duchovní A.T.Lincoln přiznává, že "Nový zákon neposkytuje dostatečný základ k přesvědčení, že od Kristova vzkříšení ustanovil neděli namísto soboty." A pak dodává: "Pro toho, kdo Desatero přijímá jako Boží závazný zákon, existuje pouze jedno řešení - světit sedmý den - sobotu." (Od soboty ku dnu Páně str. 386, 392, Grand Rapids 1982)
Proč si církev v Římě za den bohoslužby vybrala právě neděli a ne jiný den? Říká se, že je to proto, že v první den týdne vstal Kristus z mrtvých a bohoslužbou v neděli si křesťané tuto událost připomínasjí. Jak si však máme vysvětlit skutečnost, že ani jeden pisatel Nového zákona, ani jeden pisatel druhého a třetího století nikdy necitoval Krista ani žádný jiný biblický text, který by vybízel ke svěcení neděle namísto soboty? Takovou informaci od Krista neznal a neuvedl ani Barnabáš, ani Ignác, ani Justin, ani Tertullian, ani Klement Římský, ani Origenes, ani žádný jiný autor žijící v oné době.
K volbě neděle jako bohoslužebného dne velkou měrou přispěla obliba "dne slunce". Různé pohanské kmeny žijící na území Římské říše měly tento den ve velké úctě, protože starověký svět uctíval slunce jako významné božstvo. Právě neděle, první den týdne, patřila tomuto bohu číslo jedna. Dodnes to zaznívá v některých jazycích - Sonntag, Sunday, … Do církve proudily tisíce obrácených pohanů, ti si však s sebou vždy něco z minulosti přinesli. "Křesťany, kteří přišli z pohanství, stále přitahovalo uctívání slunce. To potvrzuje nejen časté odsuzování těchto praktik ze strany církevních otců, nýbrž i významné prvky uctívání slunce v křesťanské liturgii." (Bachiochi, Původ zachovávání neděle str. 140).
V každém případě se jednalo o lidskou "úpravu" Božího nařízení. Ale již apoštolové předvídali, že po jejich odchodu vnikne do církve falešné učení: Skut.20,29-30: "Vím, že po mém odchodu přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu."
Již Daniel ve Starém zákoně viděl, že bude mocnost, která změní zákon. Jediné přikázání týkající se času je přikázání čtvrté - Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý.
Daniel 7,23-25 „Ta čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch deset rohů je deset králů, kteří povstanou z toho království. Po nich povstane jiný král, odlišný od těch předešlých, a ty tři krále sesadí. Povede řeči proti Nejvyššímu, jeho svatým bude činit příkoří a pokusí se změnit i časy a předpisy. (Ekumenický překlad: Bude se snažit změnit doby a zákon.)
Nechci poukazovat na nějakou církev úmyslně, ale ja osobně se zastávám názor, že tou Šelmou je církev Katolická. Ale samotná kniha Daniel a Zjevení je na samotnou diskuzi.
Kdo chce hledat pravdu, nechť se za to modlí a nechť vám Pán ukáže kde je pravda. Bůh je stály a neměnný - je to ten stejný Bůh našich praotců - Jákoba, Izáka, Mojžíše… Rozhodně zastávám názor, že Bůh má ovečky v každé církvi. Ježíš přišel právě proto i proto, protože žide si nevážili toho že jsou vyvoleným národem… škoda je jen to, že díky tomu že Židovství přecházelo k pohanou, tak tím přilivem pohanu byl příliv i určitých zvyků a změn - viz desatero a celkové pohledy na víru., papež, atd.
Přeji hojnost Božího vedení při studiu Božího slova!
Od: Anonym: Jan---.southprague.net )
Kdy: 19. 07. 2011 02:09
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Bible je zákon jako celek a ostatní je od SATANA . A proto já říkám SATANE odstup ! Nás nedostaneš.
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 21. 07. 2011 10:20
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Jan napsal(a):
 Bible je zákon jako celek a ostatní je od SATANA . A proto já říkám SATANE  odstup ! Nás nedostaneš.
Přímo klasická ukázka náboženského fanatismu, demagogie a tmářství. Tady už vážně nemám slov.
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 22. 07. 2011 12:45
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Nemyslel to Jan v žertu?
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 07. 2011 15:01
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Nemyslel to Jan v žertu?
Říkáš, že myslel to jen v žertu? Dost možná, však o Bohu se nežertuje a proto říkám – ať jde k čertu!
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 22. 07. 2011 19:01
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Ale teď rýmuješ, takže žertuješ!
Od: Anonym: Marcus---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 07. 2011 23:50
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Kazatel ČCE Roman Mazur napsal(a):
 Ale teď rýmuješ, takže žertuješ!
Nepopírám, že odpověď svou obrátil jsem v šprým a vtip, však Jan, neb snad hloupý Honza?, svá slova promyslet měl líp. Cožpak jde zákon hledat v časech kdy kozy na poušti se pásly a lidé neznalostí svou nad vším jen němě žasli? Zákon v těch dobách snad důvod svůj moh mít, však lze ho dneska ještě použít? Mohu dokonce dceru do otroctví dát, jak zákon ten mi říká, či vlastní rukou zabít svévolníka? Své ženě utnout ruku bez váhání když rvu se s nepřítelem a ona chytne jeho pyj jak brání mě svým tělem? A mnoho dalších příkazů a nařízení by třeba bylo ctít, když CELOU bibli za zákon i pro dnes chtěl bych mít. Spíš přidržím se toho jež stále nabádá, nechť rozum i srdce tvé jsou krásná zahrada. V poli i sadu však vyroste i býlí, koukol a je třeba dbát všechen ten plevel zavčas vytrhat. Proto neboj se říct směle – ten zákon mě nic neříká a znej vždy dávného slova básníka:
"Svět nebrání ti jít – ba měj se viděti: ty sám jsi světem, jenž tě drží v zajetí. Ó nedosáhneš dřív té výše blaženosti, než pojme jednota v se tvoje nestejnosti. Ó člověk – ten je vším; a pokud něčím není, pak neúplně jen zná svého ducha jmění."
Od: Anonym: Jenda---.unet.cz )
Kdy: 18. 08. 2011 23:18
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Zajímavý článek o svěcení soboty v průběhu století http://www.znamenicasu.cz/zachovavani-soboty-v-prubehu-staleti/
Od: Anonym: Maty, student ETF---.241.broadband5.iol.cz )
Kdy: 28. 07. 2011 18:22
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Ahoj, neděle se asi taky slaví proto, že neděle je sedmý den.
Od: Uživatel Evangnetu David Geisler <>
Kdy: 29. 07. 2011 11:59
Předmět: Dnešní neděle - první den v týdnu či po sobotě

Možná, že ten sedmý den ani tak nějak extra nesvětíme či neslavíme. Míním, že se spíš jako křesťané "úplně obyčejně" - po způsobu křesťanské praxe z doby novozákonní - shromažďujeme k lámání chleba a ke slyšení Slova. Viz. Skutky 20,7.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 01. 08. 2011 14:21
Předmět: Re: Dnešní neděle - první den v týdnu či po sobotě

Možná, že ten sedmý den ani tak nějak extra nesvětíme či neslavíme“ – Tomu dost dobře nerozumím. Podle mě podstata dne svátečního je v tom, že se nepracuje, nic víc a nic míň. Jednoduchá věc, ze které se dělá složitá.
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 01. 08. 2011 19:42
Předmět: Re: Dnešní neděle - první den v týdnu či po sobotě

V Desateru Ex 20,8 kraličtí překládají: světit .
Ale abych to trochu odlehčil: Na jedné louce stojí teolog a přemýšlí. Okolo letí lidé v balónu a volají: Kde to jsme? On odpovídá: V balóně! Oni: Nejste vy náhodou teolog? On: Jak jste to poznali? Oni: Inu, protože nám odpovídáte na něco, co je nám naprosto jasné! To důležité jste nám neřekl! (To je jenom reakce, pane Tefre, na to "zesložiťování" jednoduchých věcí.)
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 02. 08. 2011 10:50
Předmět: Re: Dnešní neděle - první den v týdnu či po sobotě

„Možná, že ten sedmý den ani tak nějak extra nesvětíme…“ Já jsem toto sdělení opravdu nepochopil, berte to jako moji sebekritiku. Předpokládám, že autor sedmý den světí, tedy podstata může být ve slově EXTRA. Pro jistotu jsem se podíval do slovníku cizích slov a extra = mimořádný, výjimečný, zvláštní. Takže porovnávám-li den sváteční s ostatními (všedními, pracovními), tak je určitě extra, v tom je vlastně jeho podstata. Vyjdu-li z porovnání dnů svátečních, tak je výrok pravdivý, ale to je přece jasné, že nemůžou být všechny (nebo většina) neděle extra, protože pak by nebyly extra.
Od: Anonym: Jenda---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 17. 10. 2011 21:06
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Moc hezké verše o sobotě … http://www.soradovi.cz/products/fakta-o-sobote/
Od: Anonym: David Protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 03. 12. 2011 16:11
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Vím, že už je toto téma v podstatě uzavřeno ve prospěch obhájců soboty a dlouho už sem nikdo nepřispěl ale nebude na škodu zatlouci poslední hřebíček do rakve tvrdošíjné teorii o tom, že křesťané mají světit neděli, čehož se ujmu s velkou radostí.
Nuže: katolický deník Catholic Mirror který byl v devatenáctém a před polovinou dvacátého století hlavním oficiálním periodikem Římskokatolické církve v USA, uveřejnil na konci devatenáctého století a republikoval na konci dvacátých let sérii arogantních a pro protestanty provokativních článků s názvem "Výzva Říma" dokazujících, že v Bible není jedinný veršík ani jedinné slovo, které by podporovalo svěcení neděle. Články obsahují velmi podrobnou studii Bible ohledně soboty a dokazují pouze z Písma Svatého, že protestanté, pokud chtějí ctít Písmo Svaté, by měli dodržovat biblickou sobotu a ne neděli. Studie patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo na toto téma napsáno, přestože jejími autory jsou katolíci, a výslovně tvrdí, že pokud protestanté dodržují neděli, nectí tím Bibli ale tradici římské církve. Protestanty, kteří se snaží obhájit svěcení neděle pomocí Bible, označují články jako intelektuálně nečestné a nekonzistentní.
Hlavním účelem článků je dát najevo fakt, že změna sobotního odpočinku na nedělní je výhradně a jedině dílem Římskokatolické Církve a nemá sebemenší podporu v písmu a že kterýkoli protestant neděli světí, přijímá tím zároveň autoritu katolické církve a odmítá autoritu písma. Katolická církev se v nich hrdě přiznává, že ustanovení neděle je jejím dílem a důkazem její božské autority.
Souhrnnou publikaci článků se mi podařilo sehnat naskenované z originálu časopisu Catholic Mirror a jsem ochoten je komukoli poslat. Myslím, že sami katolíci by mohli všechny tvrdohlavce přesvědčit a udělat jednou provždy jasno v tom, kdože to vlastně tu neděli ustanovil.
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 25. 01. 2012 17:20
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Já myslím, že tato debata, která má více jak sto padesát příspěvků, je kabinetní ukázkou jak se má správně mlátit prázdná sláma. Opravdu si myslíte, že je to to nejdůležitější jestli se bude světit sobota nebo neděle nebo jakýkoli jiný den v týdnu? Každý den je boží a prokazujete tím jenom vrchovatě svojí duchovní prázdnotu a formálnost když se tady donekonečna dohadujete jestli tak nebo tak, a proč tak ne zrovna takhle. Myslím, že Pán Bůh, pokud se na to odněkud dívá, musí se buď doslova řehtat nad vámi debatéry, nebo si ťukat na čelo.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 25. 01. 2012 17:44
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Tentokrát s Vámi plně souhlasím.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 26. 01. 2012 08:38
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Jo já taky
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 26. 01. 2012 03:23
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pane lachtane, spolu s tou "vaší" filozofickou školou sběrných surovin, vy už tu neotravujte. V boha nevěříte, Bibli neznáte a jen tu kecáte kraviny. Vy nejste ten pravý, kdo by tu měl poučovat o duchovnosti. Myslím si, že pokud se na toto Bůh odněkud dívá, tak se ptá, jak je možné, že nějaký lehkověrný člověk s minimálním přehledem o Bibli a křesťanských dějinách (což vše spolehlivě dokázal ve všech svých předchozích komentářích) a ještě k tomu úplný pohan tady mele poučky o tom, co Bible jako vlastně doopravdy říká a co si sám pán Bůh myslí a jací jsme hloupí, že se tu dohadujeme o Božích věcech nejvyšší důležitosti. Asi se také podivuje, když se od vás dozví, že ho vlastně vůbec nezajímá, co si lidé myslí o desateru přikázání.
Jestli jste schopen mi odpovědět, odpovězte mi na toto: Přemýšlíte nad tím, co melete za kecy? Kde berete tu jistotu tvrdit, co si podle vás neexistující Bůh myslí, když nevíte nic o křesťanství a už vůbec ne o Bibli? Chtěl bych znát podklady těchto vašich názorů a to jiné než pouhé hnutí vašich lhostejných a rozmarných citů.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 26. 01. 2012 08:41
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pane proteste, jestli byste se neměl spíš zamyslet nad tím jak se Bůh dívá na Vás a jestli třeba pan Lachtan podle lásky pozná, že jste ten pravej Ježíšův učedník :)
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 28. 01. 2012 00:45
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Nevím, proč by to vás jako nevěřícího mělo zajímat. Nezkoušejte se mě přesvědčit k tomu abych se cítil, že se vám musím zodpovídat. Nejsem hloupý a poznám, že se snažíte si tu hrát s věřícími. pan lachtan by poznal, že se snažím být pravý Ježíšův učedník podle toho, že se snažím lidem říci pravdu bez kompromisů, a ne jen tak, jak se mi to hodí. Pan Lachtan by mohl poznat, že to vyžaduje lásku říci lidem pravdu i když s ní většina bude nesouhlasit a naštve se, kdyby věřil v Boha. Pouhým zesměšňováním a zlehčováním důležitých Biblických a božích věcí v jménu "lásky a tolerance" to nepozná.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 29. 01. 2012 13:46
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Jako nevím jestli je to nedorozumění nebo provokace z vaší strany. Takže pokud je to nedorozumění tak vám sděluji já nejsem nevěřící.A pokud je to provokace a jste takový znalec Bible a vzorový křesťan, tak vám asi něco říká verš: kdo zatracuje svého bratra propadne ohnivému peklu :)
Od: Anonym: Tomáš Lachtan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 29. 01. 2012 15:38
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Ano, souhlas, a ještě bych něco dodal o třísce a trámu.
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 29. 01. 2012 17:27
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pro mě za mě, tvrďte si co chcete, klidně si i tvrďte, že někoho zatracuju, jsou to jenom alibistické lži. Pokud jste si nevšiml, psal jsem panu lachtanovi, že je nevěřící, ne vám. Skutečně už mě překvapuje a uráží vaše vztahovačné chování.
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 29. 01. 2012 17:31
Předmět: panu Vejvodovi

Skutečně nechápu co s tím je, ale pokaždé když napíšu někomu odpověď, přiřadí se moje odpověď ke komentáři někoho jiného, nevím, jak to mám dělat, nemohu to ovlivnit. Budu tedy radši psát do nadpisu komu svůj příspěvek adresuji aby nedošlo k nedorozumění.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 29. 01. 2012 18:00
Předmět: Panu protestovi

Mě zas uráží že máte plná ústa pravdy a přitom lžete, psal jste to mě, v příspěvku jste reagoval na věci, které jsem napsal já a o panu lachtnovi jste tam psal ve třetí osobě (nebo máte nějakou pocruchu co se týká psaní textu a pak se vám omlouvám).
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 29. 01. 2012 18:25
Předmět: Re: Panu protestovi

To bylo proto, že jsem myslel, že jste pan lachtan a řečnicky o sobě mluvíte v třetí osobě. Byla to moje chyba, nevšiml jsem si předtím, že je tam vaše jméno, za to se omlouvám a chápu, že vám to vadilo. Takže nelžu, jen se občas pletu, váš příspěvek jsem si omylem v duchu spojil s příspěvkem pana lachtana a chtěl jsem odepsat jemu. Promiňte.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 29. 01. 2012 17:12
Předmět: Re: Svěcení Neděle

No, ještě mi nadá, abych nedodal, že jste jeden z lidí, kteří vytvářejí obraz křesťana jako omezeného hovada, které se snaží silou mocí přesvědčit ty "nevěřící psy" o té svojí jediné a neomylné pravdě. Bez soucitu, bez pochopení a ematie a s plnou hubou Boha. Ani bych se nedivil, kdyby příspěvky pana lachtany byly čistou negací tohoto "křesťanského" přístupu..ono to tak docela vypadá :) Apropó natlouct víru (a obzvláště tu ve vašem podaní) lidem do hlavy fakt nejde.
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 29. 01. 2012 17:44
Předmět: panu Vejvodovi

Tento komentář je absolutně nesmyslný. Snad se tu snažím jen psát pravdu ne? Proč mi to vyčítáte? POkud píšu lži, pak mi je vyvraťte, pokud ne tak laskavě dejte pokoj. To, že píšu bez toho, abych před každou větou napsal "milovaný pane Lachtane", to není vaše věc. Jak byste si to představoval, aby to bylo s láskou? Tato diskuse není určena pro nevěřící, vynadejte tedy panu lachtanovi, že sem leze. Nevšiml jsem si ani, že byste takhle napomínal velice agresivního a arogantního pana Wranu, který nepsal nic jiného než urážky. Jste to ale pěkný pokrytec, jen co je pravda. Pokud vím nikoho jsem neurážel, jediná moje chyba byla, že jsem psal pravdu. Pokud to nesnesete, tak rovnou řekněte, že chcete, abych psal cokoli, hlavně aby to nebyla pravda a aby to znělo dobře vašim uším. Dejte už mi pokoj laskavě. Chtěl jsem, aby si můj komentář přečetlo co nejvíce lidí, aby se něco naučili a vy s panem lachtanem jste ho takhle zazdili prázdnými kecy. Jen moralizujete, to je jediné co umíte, jak někdo začne o Bibli, tak je v tom pro vás vždycky málo lásky, málo něhy a málo cukrování. Běžte někam.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 29. 01. 2012 17:48
Předmět: Re: panu Vejvodovi

Tak teď jste nám to ukázal, jak je ten můj příspěvek nesmyslný :D
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 29. 01. 2012 18:06
Předmět: Re: panu Vejvodovi

Co se týká té lásky a tolerance a těch důležitých věcí. Tak na mě z Bible vyskakují 2 nejdůležtější věci:1 láska k Bohu a 2. láska k bližnímu. Takže láska je nejdůležitější a nejústřednější téma celé Bible, je to poznávací znamení Kristových učedníků. Takže, mé pochopení Bible v jedné větě takové: láska k Bohu a láska k člověku je tím hlavním a bez toho všechny ty "důležité boží věci" jsou naprd.
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 29. 01. 2012 18:18
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Vím, že už je toto téma v podstatě uzavřeno ve prospěch obhájců soboty a dlouho už sem nikdo nepřispěl ale nebude na škodu zatlouci poslední hřebíček do rakve tvrdošíjné teorii o tom, že křesťané mají světit neděli, čehož se ujmu s velkou radostí. Nuže: katolický deník Catholic Mirror který byl v devatenáctém a před polovinou dvacátého století hlavním oficiálním periodikem Římskokatolické církve v USA, uveřejnil na konci devatenáctého století a republikoval na konci dvacátých let sérii arogantních a pro protestanty provokativních článků s názvem "Výzva Říma" dokazujících, že v Bible není jedinný veršík ani jedinné slovo, které by podporovalo svěcení neděle. Články obsahují velmi podrobnou studii Bible ohledně soboty a dokazují pouze z Písma Svatého, že protestanté, pokud chtějí ctít Písmo Svaté, by měli dodržovat biblickou sobotu a ne neděli. Studie patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo na toto téma napsáno, přestože jejími autory jsou katolíci, a výslovně tvrdí, že pokud protestanté dodržují neděli, nectí tím Bibli ale tradici římské církve. Protestanty, kteří se snaží obhájit svěcení neděle pomocí Bible, označují články jako intelektuálně nečestné a nekonzistentní. Hlavním účelem článků je dát najevo fakt, že změna sobotního odpočinku na nedělní je výhradně a jedině dílem Římskokatolické Církve a nemá sebemenší podporu v písmu a že kterýkoli protestant neděli světí, přijímá tím zároveň autoritu katolické církve a odmítá autoritu písma. Katolická církev se v nich hrdě přiznává, že ustanovení neděle je jejím dílem a důkazem její božské autority. Souhrnnou publikaci článků se mi podařilo sehnat naskenované z originálu časopisu Catholic Mirror a jsem ochoten je komukoli poslat. Myslím, že sami katolíci by mohli všechny tvrdohlavce přesvědčit a udělat jednou provždy jasno v tom, kdože to vlastně tu neděli ustanovil.
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 29. 01. 2012 18:18
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Vím, že už je toto téma v podstatě uzavřeno ve prospěch obhájců soboty a dlouho už sem nikdo nepřispěl ale nebude na škodu zatlouci poslední hřebíček do rakve tvrdošíjné teorii o tom, že křesťané mají světit neděli, čehož se ujmu s velkou radostí. Nuže: katolický deník Catholic Mirror který byl v devatenáctém a před polovinou dvacátého století hlavním oficiálním periodikem Římskokatolické církve v USA, uveřejnil na konci devatenáctého století a republikoval na konci dvacátých let sérii arogantních a pro protestanty provokativních článků s názvem "Výzva Říma" dokazujících, že v Bible není jedinný veršík ani jedinné slovo, které by podporovalo svěcení neděle. Články obsahují velmi podrobnou studii Bible ohledně soboty a dokazují pouze z Písma Svatého, že protestanté, pokud chtějí ctít Písmo Svaté, by měli dodržovat biblickou sobotu a ne neděli. Studie patří k tomu nejlepšímu, co kdy bylo na toto téma napsáno, přestože jejími autory jsou katolíci, a výslovně tvrdí, že pokud protestanté dodržují neděli, nectí tím Bibli ale tradici římské církve. Protestanty, kteří se snaží obhájit svěcení neděle pomocí Bible, označují články jako intelektuálně nečestné a nekonzistentní. Hlavním účelem článků je dát najevo fakt, že změna sobotního odpočinku na nedělní je výhradně a jedině dílem Římskokatolické Církve a nemá sebemenší podporu v písmu a že kterýkoli protestant neděli světí, přijímá tím zároveň autoritu katolické církve a odmítá autoritu písma. Katolická církev se v nich hrdě přiznává, že ustanovení neděle je jejím dílem a důkazem její božské autority. Souhrnnou publikaci článků se mi podařilo sehnat naskenované z originálu časopisu Catholic Mirror a jsem ochoten je komukoli poslat. Myslím, že sami katolíci by mohli všechny tvrdohlavce přesvědčit a udělat jednou provždy jasno v tom, kdože to vlastně tu neděli ustanovil.
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 29. 01. 2012 18:19
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pardon, omylem jsem to sem poslal dvakrát, nejde to už bohužel smazat.
Od: Anonym: Anna Glacová194.228.169.--- )
Kdy: 29. 01. 2012 18:28
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Pokud potřebujete do kostela v sobotu, myslím, že katolíci mají skutečně v některých kostelech otevřeno - tzv. sobotní večerní mše s nedělní platností, vzniklo to ale z důvodů praktických (lidé, kteří musí v neděli do práce na službu nebo někam jedou na cesty atd.) Tím by se Váš spor s většinou křesťanstva mohl elegantně vyřešit :-)) - většinu křesťanstva totiž asi nenaučíte chodit do kostela o den dříve.
Od: Uživatel Evangnetu Jan Dospiva <>
Kdy: 29. 01. 2012 18:45
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Že by i Ježíšovo nedělní zmrtvýchvstání bylo dílem Římskokatolické církve?
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 29. 01. 2012 20:50
Předmět: Janu Dospiva

Vtipné, ostatně jak vaše ostatní názory. Prostě ten kdo cítí, že druhý má pravdu, tak nemá jinou možnost než urážet a posmívat se neboť už začíná míst strach z rozumné diskuse. Přesně tak reagovali farizejové na argumenty Ježíše (teď ještě napište, že se považuji za Ježíše a dovršíte tím mou představu o vašem způsobu uvažování).
Od: Anonym: Jiří Tengler---.unet.cz )
Kdy: 29. 01. 2012 22:09
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Neděle není římskokatolická tradice, nýbrž stará tradice křesťanská. Po celé dějiny křesťanstva existují starobylé východní církve, které se zrodily a rozvíjely mimo rámec římské říše, měly svůj vlastní způsob správy a nějaký biskup v Římě jim byl lhostejný asi jako nám je ukradený biskup ve Washingtonu či v Pekingu. Bez ohledu na Řím zavedli orientální křesťané svěcení neděle a drží je podnes, třebaže v místních (převážně muslimských) podmínkách je dnes neděle běžným pracovním dnem. Římská církev se mnohdy snaží vzbudit dojem, že ona sama je nejvlastnější dědičkou a pokračovatelkou prvotní církve a že vše, co s ní organizačně nesouvisí, se od ní odštěpilo. Což, jak my evangelíci víme, není pravda. Řím nemá na neděli autorská práva, jak se chlubil Catholic Mirror. (Za odkaz na historický text děkuji.) Řím ani křesťanům neděli nevnutil, jak tvrdívají adventisté s.d. Neděle vznikla i mimo dosah Říma. Prostě vznikla vanutím Ducha podobně jako vznikl Nový zákon. Ostatně křesťanská myšlenka přiřadit k stávající hebrejské Bibli (Starému zákonu)ještě řecký dovětek (Nový zákon) byla sama o sobě dost nebiblická. A jak nám tahle nebibličnost jde k duhu! (Mimochodem - bylo by zajímavé zjistit, jestli Catholic Mirror přebral tekrát svou argumentaci od adventistů, nebo zda ji následně adventisté nějak využili k precizaci svých tvrzení…)
Od: Anonym: David protest <> ( ---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 30. 01. 2012 14:12
Předmět: panu Tenglerovi

Vlastně je to tak, že Neděle není v originále tradice římskokatolická, ale římská, ŘKC ji jen přejala. V Římě se neděle slavila už mnohem dříve, neboť to byl pohanský den slunce. Není to nic, co by pocházelo od prvotních křesťanů. Nikde v Bibli není o důležitosti Neděle sebemenší zmínka, čili v rámci křesťanství je to čistě výtvor římské církve. Dokonce v Bibli není nikde ani spojení "první den po Sobotě" nebo "první den týdne" ve spojení se vzkříšením Ježíše, což může být pro někoho překvapivé.
Sobota se v křesťanských církvích po celém světě slavila až do třetího století i déle, Neděle se slavila pouze v Alexandrii a v Římě, protože to byly hlavní centra pohanských náboženství. Ve čtvrtém století ustanovil papež Sylvestr oficiální změnu ve svěcení ze Soboty na Neděli, Císař Konstantin ji ustanovil mimocírkevně již o několik málo let dříve. To je všechno zdokumentováno a i tento dokument mám. Je také zcela jisté že Sobotu světili i apoštolové jak se můžeme dočíst v Bibli. Ono je ve skutečnosti jedno co tvrdí ŘKC, ta lže neustále, takže na její slovo se spoléhat nemusíme. Důležité jsou Biblické argumenty, které podává v oněch článcích v Catholic Mirror, což nejsou jen arogantní řeči o katolické historii ale hlavně podrobné rozbory Biblických textů. Doporučoval bych to přečíst každému, už jen pro zajímavost jako skvělý zdroj poznatků a pro skutečně vysokou kvalitu argumentace. Nevím jestli to katolíci přejali od adventistů, ale někdo říkal, že ty jejich důkazy jsou dokonce lepší a propracovanější než ty, které běžně dávají adventisté, čili přisoudil bych to spíše znalostem katolíků. Časopis mám a mohu Vám ho poslat na e-mail pokud budete chtít, je to z roku 1893. Jinak nevím, proč to tohoto tématu všichni automaticky tahají adventisty, tady jde přece o biblické pravdy. Je ale logické, že adventistům tyto články dělají radost, však koho by to nepotěšilo, vždyť v nich jsou uznáváni jako jediní praví protestanté nejmocnější organizací na světě. Někým, koho sami označují za antikrista.
Na světě je nepřeháním stovky církví, které světí Sobotu a adventisté s tím ani ve své době nepřišli jako první, už tehdy byly církve které světily sobotu. Takové církve byly i ve středověku, např. Valdenští. Na doktrínách o Sobotě také založila ŘKC konečné odsouzení reformačního hnutí. Papežský vyslanec, který na sněmu debatoval s Lutherem tehdy předložil důkazy o biblickosti svěcení Soboty a na jejich základě obvinil Luthera a celé hnutí, že jejich prohlášení "sola scriptura" je jen mluvení do větru, pokud nejsou ochotni následovat to co písmo říká a světit Sobotu. Reformace tehdy nemohla obstát, protože důkazy byly na straně papežského vyslance a přesvědčit všechny protestanty, aby začali světit Sobotu bylo zhola nemožné. Co tím chci říci je, že to není jen záležitost adventistů, ale byla to záležitost křesťanů od počátku.
Od: Anonym: Sidrach <> ( ---.59.broadband11.iol.cz )
Kdy: 18. 02. 2012 22:24
Předmět: Re: panu Tenglerovi

Dobrý den Pane Davide Proteste.
Jako nezávislý pozorovatel jsem četl celou tuto diskuzi, a rád bych zkonstatoval, že důvody proč slavit Neděli pro nezaujatého čtenáře, nejsou zcela přesvědčivé, ale ve své podstatě zde nebyly předloženy žádné důkazy z Bible, proč světit neděli na místo soboty, vše co bylo předloženo ohledně svěcení neděle byly pouze nepřímé důkazy, což je pochopitelné, protože žádný přímý důkaz ke svěcení neděle možno k nalezení v Bibli není. Jenom bych dodal; nenechte se tolik vyvést z míry (některé vaše příspěvky se tak opravdu jevily).
Pokud si člověk uvědomí co je Boží Zákon, pak diskuze o tom, zda platí sobota či nikoli, je vyřešena zcela triviálně.
S pozdravem bratr v Kristu: Sidrach
Od: Anonym: David protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 22. 02. 2012 03:18
Předmět: Sidrachovi

Děkuji vám za potěšující komentář. At to tak vypadá či ne, ubezpečuji vás, že vyvádět z míry se nenechávám. Naopak, píšu tyto komentáře s úsměvem, protože každý z nich znamená vítězství pravdy nad omylem a nevědomostí. A dokonce čím jedovatější komentáře od jiných, tím větší je sranda na ně odpovídat. Copak se Eliáš nevysmíval Baalovým kněžím a nedělal si z nich žerty? Tím nechci lidi tady přirovnat k Baalovým kněžím, tím chci jen říct, že udělat si žert ze zabedněnosti a tvrdošíjnosti druhého je v Biblickém kontextu v pohodě. Nevadí mi, když mě někdo označí za arogantního a agresivního a docela takové lidi chápu, protože někdy to může tak vyznít. Nikdy jsem ale nikoho nenapadal, tak jako to dělali někteří jedinci, co dokonce v neděli vystupují na kazatelnu. Nepovažuji se ani za žádného hlasatele pravdy, diskutuji tu, protože mě to baví a těší mě se dělit o svůj názor a taky je to sranda. Kdybych měl být při diskuzi naštvaný, tak sem chodit nebudu.
S pozdravem v pravdě a lásce, David
Od: Anonym: David protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 22. 02. 2012 03:20
Předmět: Sidrachovi

Děkuji vám za potěšující komentář. At to tak vypadá či ne, ubezpečuji vás, že vyvádět z míry se nenechávám. Naopak, píšu tyto komentáře s úsměvem, protože každý z nich znamená vítězství pravdy nad omylem a nevědomostí. A dokonce čím jedovatější komentáře od jiných, tím větší je sranda na ně odpovídat. Copak se Eliáš nevysmíval Baalovým kněžím a nedělal si z nich žerty? Tím nechci lidi tady přirovnat k Baalovým kněžím, tím chci jen říct, že udělat si žert ze zabedněnosti a tvrdošíjnosti druhého je v Biblickém kontextu v pohodě. Nevadí mi, když mě někdo označí za arogantního a agresivního a docela takové lidi chápu a nezlobím se, protože někdy to může tak vyznít. Nikdy jsem ale nikoho nenapadal, tak jako to dělali někteří jedinci, co dokonce v neděli vystupují na kazatelnu. Nepovažuji se ani za žádného hlasatele pravdy, diskutuji tu, protože mě to baví a těší mě se dělit o svůj názor a taky je to sranda. Kdybych měl být při diskuzi naštvaný, tak sem chodit nebudu.
S pozdravem v pravdě a lásce, David
Od: Anonym: Sidrach <> ( ---.59.broadband11.iol.cz )
Kdy: 22. 02. 2012 18:42
Předmět: Re: Sidrachovi

V tom případě pokud si zachováváte nadneseného ducha (nikoli ve smyslu pýchy) během diskuzí, pak nemám co dodat.
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 21. 02. 2012 01:08
Předmět: To jsou tedy argumenty...

Namátkově z textu D. Protesta: "Vlastně je to tak, že Neděle není v originále tradice římskokatolická, ale římská, ŘKC ji jen přejala. V Římě se neděle slavila už mnohem dříve, neboť to byl pohanský den slunce."
- hm, a co třeba německý Sonntag - den slunce? A opravdu byly Řím a Alexandrie hlavními centry pohanského náboženství? Vždyť každé tehdejší centrum bylo i centrem pohanského náboženství.
" Dokonce v Bibli není nikde ani spojení "první den po Sobotě" nebo "první den týdne" ve spojení se vzkříšením Ježíše, což může být pro někoho překvapivé."
- tak já jsem si to zadal do Biblenetu a vyběhlo mi Mk 16,2, Mk 16,9, Lk 24,1 a J 20, 19. První tři odkazy jsou jednoznačně ve spojení se vzkříšením Ježíše.
"Je také zcela jisté že Sobotu světili i apoštolové jak se můžeme dočíst v Bibli."
- to je přeci samozřejmé, vždyť to byli židé. Se svěcením soboty měl největší problémy Ježíš, který i v tomto dni občas cosi podnikal.
"Ono je ve skutečnosti jedno co tvrdí ŘKC, ta lže neustále, takže na její slovo se spoléhat nemusíme. Důležité jsou Biblické argumenty, které podává v oněch článcích v Catholic Mirror…"
- tak tady nevím, jestli ŘKC lže, nebo výborně argumentuje z Bible. A nevím, proč někdo takhle arogantně napadá jednu z církví, když vlastně ani není jasné, koho tou církví přesně myslí. Katolická církev (nejen ta římská, ale i ta řecká) učí, že apoštolové kromě Bible zanechali určité pokyny i ústně. Pokud tomu věří, možná nemá pravdu, ale nelže. Lhala by v případě, že by věděla, že apoštolové nic takového neříkali, a přesto by to tvrdila.
" Je ale logické, že adventistům tyto články dělají radost, však koho by to nepotěšilo, vždyť v nich jsou uznáváni jako jediní praví protestanté nejmocnější organizací na světě. Někým, koho sami označují za antikrista."
- tou nejmocnější organizací na světě myslíte katolickou církev? A proč? Vytváření představ o nějaké obrovské moci katolické církve je šířením nenávistné pomluvy - nebo uveďte argumenty. A že by dnešní adventisté označovali katolickou církev za antikrista, tomu bych se hodně divil.
Možná šlo přispěvatelům této diskuze hlavně o pravdu, ale obávám se, že návštěvník řadu textů pochopí jako nenávistný útok na jeden z méně důležitých prvků křesťanského života, jako "slídění po naší svobodě" ve smyslu Gal 2, 4.
Od: Anonym: David protest---.8-3.cable.virginmedia.com )
Kdy: 22. 02. 2012 02:57
Předmět: Re: To jsou tedy argumenty...

Moc pěkné, chtěl jsme jít spát, ale nedá mi neodpovědět, tak to vezmeme popořadě.
1. Co německý Sonntag? Co je jako s ním?, memyslím si, že jsem nechápavý, ale tuto narážku jsem nepochopil, čili asi bude chyba v tom, že nedokážete podat otázku. Pište proto prosím vás příště jasně a srozumitelně jako já a své jinotaje si nechte pro ty, co si libují v relativismu. A ano Alexandrie a Řím byli centry pohanského vědění a náboženství. To nevíte?
2. Takže co spojení první den po Sobotě? Uvidíme jestli mám zase pravdu já jako doposud nebo ne. Stáhněte si Textus Receptus a vyhledejte si tam ty samé verše co jste tu ukázal a uvidíte, že v originále každé to spojení zní "v jedné s těch Sobot" nebo "té jedné ze sobot" a ne prvního dne týdne nebo první den po Sobotě. Tak to akorát bylo přeloženo, protože se milí teologové domnívali, že v originále je to špatně. Jsou ale překlady, které to mají správně, např. Lutherův překlad a některé další.
3. Apoštolové světili Sobotu, protože je v Desateru a Ježíš ji světil taky. Zato oběti a ostatní židovské tradice už nesvětili, tak jak to vysvětlíte? Kde je sobota? V desateru nebo v Mojžíšově zákoně?
4. Tak vy nevíte? To je smůla, protože já jsem to napsal dost jasně. Nebudete mi tedy doufám vyčítat když vám řeknu, že jen hledáte kde byste mě chytil za slovo. Myslím si ve skutečnosti, že víte, jen to nechcete chápat.
5. A řekněte mi tedy, která organizace je na světě nejmocnější. Jestli řeknete OSN tak se budu smát. Uveďte mi argumenty, že katolická církev nemá obrovskou moc a já vám uvěřím neboť břemeno důkazu je na vaší straně. To, že má katolická církev obrovskou moc je všeobecná znalost a podložený fakt po deset století, vyvraťte ho. Nevím proč bych vám měl já dávat důkazy. Ty jsou všude kolem vás. Papeži se klaní prezidenti z celého světa, klaní se mu dalajláma, anglická královna i skoro celá protestantská církev. Anglikánská církev je už celá v jeho moci, Luteráni také a ti se dokonce omluvili Papeži za reformaci a když Jan Pavel II. zemřel, katolický tisk napsal, že se mu podařilo dostat nejmocnější muže světa na kolena. Když poprvé po staletích navštívil Papež Anglii zpívali před ním obrovské davy lidí že "celý svět má ve svých rukou". A když přijel do USA, Americký prezident prohlásil, že co papež poručí, to USA udělá, a vy, který jste o tom zřejmě v životě nepřečet řádku, tady tvrdíte, že nemá obrovskou moc? Koho tím chcete přesvědčit? A že dnešní adventisté neoznačují papeže za antikrista? Označují, to jen většina lidí o tom neví, protože na předsednická křesla se dostali liberálové, alespoň tak to adventisté tvrdí, pokud vím. A nejde ani o to, že papeže tak označují adventisté, jde o to, že ho tak zcela prokazatelně označuje Bible. To by vám potvrdil nezávisle každý reformátor od Wiklefa přes Luthera, Komenského a Kalvína až po Wesleyho a dál.
6. Tato diskuse má název svěcení Neděle, a kdo se nechce dozvědět pravdu tak ať sem neleze. Copak vás trápí? Že tady píši fakta? Tak si založte diskusi jménem "relativní a nepodložené, liberální výklady Bible" a třeba vám tam lidi budou psát. POkud si myslíte, že toto téma je méně důležité, tak si založte důležitější a sem nechoďte" Jistý Tomáš Lachtan a nějaký Jim tu založili docela dost "důležitějších" témat, nevšiml jsem si, že byste na některé podal nějakou odpověď a divím se, že tedy raději trávíte čas na tak málo důležité diskusi. Nebo chcete aby se v diskusi o svěcení neděle psalo o lásce, toleranci a charitě, modlitbě, duchovnosti atd. a když ne, tak se to má raději zavřít? Pokud vím to tu chybí tak si tato témata založte ale nechoďte sem mi říkat, že nechcete abych psal pravdu o svěcení neděle.
A nakonec. Proč jste mě vlastně nepožádal abych Vám poslal výtisk oněch článků? Jestli jste neztratil důvěru ve váš vlastní výklad této otázky, tak byste neměl mít problém si přečíst něco co podporuje jiný pohled. Jsou to přece stejně jen bláboly ne, takže budete moci aspoň lépe a s větší jistotou argumentovat proti nim. Máte přece pravdu tak jak vás to může ohrozit?
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 24. 02. 2012 18:37
Předmět: Re: To jsou tedy argumenty...

Davidu Protestovi:
Rád bych Vám odpověděl, ale text se stává trochu nepřehledným, proto teď zareaguji jen na jednu věc - to, co se týká katolické církve, že prý je nejmocnější organizace světa. Nakonec hlavní důvod, proč jsem se na Vaše příspěvky ozval, je právě to, že nechci, aby na webu těsně spojeném s evangelickou církví někdo šířil nepravdivé informace o jiných církvích.
Souhlasím s Vámi, že OSN není nejmocnější organizací světa. Ale srovnejte vliv OSN a katolíků u nás: OSN nám vytkla babyboxy - a do r. 2014 mají být zrušeny a nahrazeny "podporou plánovaného rodičovství". Proti tomu - rozumějte proti plošné antikoncepci a potratům - dlouhodobě bojuje katolická církev. Výsledek? ŘKC nedosáhla nic, OSN všechno. Nebo co jiného prosadila u nás katolická církev? Náš stát jí už 60 let zadržuje majetek a jí nezbývá než vyčkávat, jestli jí milostivě aspoň nějaký zbytek vydá. Ve světě je situace ještě horší. Co zmůže katolická církev proti islamizaci Afriky? Co zmůže proti Číně, která ji na svém území pronásleduje? Co zmůže proti USA, které se po Bushově odchodu znovu rozhodly podporovat vědecké pokusy na lidských embryích a podobně? Co zmůže katolická církev proti EU, která vymazává šmahem křesťanství z Evropy? Jestli prezidenti prokazují papeži čest, ještě to neznamená, že pro ně něco znamená. Nakonec většina prezidentů velkou moc nemá, jde o formální hlavy států.
A když se podíváte na vliv katolíků na protestantské církve, snad byste mohl uznat, že jejich vliv není vždycky špatný. Neuznávám sice papežskou neomylnost, ale většina věcí, co současný papež říká, souhlasí s Biblí. Což se o některých protestantských teolozích říct nedá.
Od: Kazatel ČCE Aleš Mostecký <>
Kdy: 27. 02. 2012 18:07
Předmět: Re: To jsou tedy argumenty...

Ach to je mi zase diskuse! Opravdu nerad do ní vstupuji, leč nemohu jinak :-)
Jen k bodu 2. Davida protesta: "Takže co spojení první den po Sobotě? Uvidíme jestli mám zase pravdu já jako doposud nebo ne. Stáhněte si Textus Receptus a vyhledejte si tam ty samé verše co jste tu ukázal a uvidíte, že v originále každé to spojení zní "v jedné s těch Sobot" nebo "té jedné ze sobot" a ne prvního dne týdne nebo první den po Sobotě. Tak to akorát bylo přeloženo, protože se milí teologové domnívali, že v originále je to špatně. Jsou ale překlady, které to mají správně, např. Lutherův překlad a některé další."
Pokud jde o text NZ (omluvte, že neumím přepsat jej na počítači v řeckých písmenech), označuje inkriminovaný den, kdy poprvé zaznívá zpráva o Ježíšově vzkříšení dvěma výrazy: číslovkou "jedna" (popř. "první") a termínem "sobota". (Tak Mk 16,verše 2 a 9.) Ovšem pozor: Číslovky jsou v rodě ženském, kdežto slovo "sobota" je v řečtině rodu středního. Tedy tato dvě slova nepatří k sobě, aby mohla vyjadřovat zbožné přání "v jedné z těch sobot". Číslovky jsou ovšem stejného rodu jako řecké slovo pro "den" (hémera), taktéž rodu ženského. Jde tedy o slovní spojení: "Prvního (dne) soboty." Ano, čtete správně. Termín "sobota" je totiž používán podobně jako naše "neděle" ve dvou významech. A to jako označení pro sedmý den i pro všech sedm dní, tedy týden. Např. "Bude to za dvě neděle." Chápeme, že to bude za dva týdny. (Ještě zřetelnější je to v ruštině, slovanském jazyce nám příbuzném, kde se týden řekne "nědělja", kdežto neděle je, a i za sovětského režimu zůstala, "voskresjenije". Kdo má uši, slyš!) Se sobotou je to stejné. "Prvního (dne) soboty" označuje totéž, co první den týdne, což není sobota. Pro Čecha to kupodivu ale není ani pondělí!
Je škoda, že byly pominuty argumenty kolegy Jiřího Tenglera, který odkazoval na starobylé orientální církve, které se již ve 4. století, které je nám předhazováno jako století změny shůry z nařízení papeže, vyvíjely zcela nezávisle na Římu a přesto tyto církve slaví neděli. Navíc představy o vlivu Říma ve 4. století jsou asi u mnohých značne zkreslené promítáním si pozdějšího vývoje do minulosti. Už před 4. stoletím se mezi křesťany slavila neděle, a to ve všech známých křesťanských církvích. Říká se tomu v dobrém smyslu slova tradice a ta má svou silnou váhu. Nebyli všichni před námi hlupáci, kteří vše četli s nepochopením a všemu rozuměli špatně, kdežto teprve my čteme a chápeme jako první na světě správně.
Ale my můžeme jít ještě hlouběji před 4. století. A to opět do NZ. Opravdu si myslíte, že by apoštol Pavel napsal o Ježíši Kristu: "byl vzkříšen třetího dne" (1K 15,4) a myslel tím na sobotu, která následuje hned po pátku, po dni Ježíšovy popravy, smrti a pohřbu? Nebylo by to pak nutně "druhého dne"?
Pokud jde o Martina Luthera, který to prý má správně, tak si dovolím odcitovat (opět Mk 16,1n.9): "Und da der Sabbat vergangen war … und sie kamen zum Grabe am ersten Tage der Woche sehr früh … Als er auferstanden war frühe am ersten Tage der Woche …" Jestli to má doktor Luther opravdu v cajku, pak to zase nebyla sobota.
Pokud někdo chce křesťanům argumentovat, že je sobota nařízena v Božím zákoně daném skrze Mojžíše lidu Izraele, musí k tomu přibrat apoštola Pavla, díky němuž máme my, křesťané z národů (pohanů), otázku podřízenosti tomuto zákonu vyřešenu: "Sám pod zákonem nejsem … i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus." (1K 8,20n) Dobré je pak také číst listy Římanům a Galatským, je to moc výživné čtení v této otázce.
Nakonec pak, i když je mi jasné, že zastánce soboty nepřesvědčím, nemohu si odpustit na jejich adresu vážně míněné otázky: Máme-li slavit sobotu, jste, bratři, obřezáni? Střežíte se toho, abyste nepozřeli ani sousto z nečistých živočichů, v našem prostředí pak především z prasat a králíků? O tom, že byste si dali v restauraci mořské plody ani nemluvě. Je maso, které pojídáte, zbaveno vší krve? Přinášíte oběti pokojné, přídavné a zápalné? Není vaše oblečení utkáno z bavlny s příměsí polyesteru proti nařízení Lv 19,19? Ano, vždyť to i mnoho jiného je psáno v Božím zákoně! Pokud jste v naplňování těchto a dalších přikázání liknaví, proč tolik lpíte na dni sobotním? (V žádném případě se nechci dotknout nikoho, kdo je vyznavačem judaismu, Izraelitů od narození. Jde mi o odpověď těm, kdo "prudí" křesťany něčím, co nemá opodstatnění a vylévají si svou protikatolickou nenávist na evangelickém webu. To ovšem "pláčí na nesprávném hrobě.")
S pozdravem a v úctě Aleš Mostecký
Od: Anonym: Sidrach <> ( ---.59.broadband11.iol.cz )
Kdy: 22. 02. 2012 18:46
Předmět: Všichni světitelé "Neděle", slyšte mě!

Za koho pokládáte Boha? A za co pokládáte Boží Zákon?
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 22. 02. 2012 20:25
Předmět: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné: Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi. ( Skutky apoštolské 15,28.29 )
Předpokládám, že pro většinu křesťanů, ať už protestantů či římských katolíků, není problém respektovat závěry tzv. ekumenických koncilů. Proč tedy nerespektovat závěr toho jeruzalémského - učiněný ještě před uzavřením novozákonního kánonu?
Na Vaši emotivní otázku, bratře Sidrachu, kým je mi Bůh, je snadné odpovědět odpovědí z katechismu. Čím je mi Boží Zákon taktéž. Nechci ale papouškovat katechismus, takže: Hospodin je mi tím úžasným: Ty. A Boží Zákon je pro mne ukazatelem na lidských cestách. Ale ani toto nejsou “moje původní formulace“. Předpokládám, však že pokládáte řečnickou otázku, která má vést - dle Vašeho názoru k tomu, že protože se nedočtu v Bibli o změně dne odpočinku ze soboty na neděli, musím světit sobotu, jinak je mi Bůh a Boží Zákon ničím.
Myslím si, že Vám není neznám výrok z horského kázání o tom, jak dopadne ten, kdo řekne o svém bratru, že nezná Boha… Omlouvám se, pokud Vám něco podsouvám…
Pokud vidíte svobodu v Kristu v tom, že světíte sobotu a je Vám sobota požehnáním, přeji Vám to. Moje zkušenost je taková, že mne její zachovávání vedlo k záslužnictví, ale to byl asi můj problém. I když se s ním setkalo více křesťanů, kteří světili sobotu, jak o tom svědčí např. kniha : „Zahořet láskou“ Steve Mosley, Advent - Orion , Praha 2003
Rád bych jenom ještě připomenul článek z tohoto portálu na téma sobota versus neděle od bratra Pavla Mareše. http://www.evangnet.cz/407-sobota_versus_nedele
S přáním Božího pokoje.
Od: Anonym: Sidrach <> ( ---.59.broadband11.iol.cz )
Kdy: 26. 02. 2012 00:34
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Dobrý den, Pane F. Smetano
Děkuji za pohotovou odpověď, z mé strany - vzhledem k času, nebudu vždy moci odpovědět zcela takto pohotově. Dovolím se trochu představit. Já jako obyčejný člověk nejsem členem žádné církve, a v tomto konceptu svěcení soboty či neděle, rozebíraným zde na diskuzním serveru, dospěl jsem k přesvědčení, že Bůh (rozumějme ti, kdo už s ním vztah mají) čeká exkluzivně v sobotu, v neděli možná také, v pondělí či v úterý taktéž…, ale je-li sobota posvěcena Bohem, Stvořitelem Nebe i Země, pak zřejmě tento den od ostatních dnů, svým charakterem je velice zvláštním dnem, a to popřít nelze.
Takže to by bylo krátce k mému stanovisku, jež koncisně říká: „Ne není jedno, který den slavíme, když Bůh ukázal den, na kterém mu záleží…“
Dále bych chtěl (a je to i mé přání), abychom zvažovali s rozumným a objektivním posudkem, případné dotazy, argumenty a důvody, proč světit neděli anebo sobotu. Osobně nemám problém navštívit církve třeba např. tolik zatracované jehovisty, nebo se podívat k evangelíkům, či husitům nebo si popovídat s mormony. To co je alespoň pro mě důležité, zda ten člověk (ať je z jakékoliv církve či ne-církve), mluví pravdu, tak jak učí Písmo a není v rozporu s Duchem. Otázka: „Za koho pokládáte Boha? A za co pokládáte Boží Zákon?“ kterou jsem vstoupil do diskuze, asi nebyla tou nejlepší úvodní formou, neboť vyvolala asociace (konkrétně u Vás), které jste nazval „emotivní otázka“ – no…, emotivní otázka to není, kam bychom ,žejo´ došli, kdybychom se neuměli normálně domluvit a podiskutovat, navíc jako křesťané obzvláště.
Nyní bych prve podíval na krátký článek, Pana Pavla Mareše.
„Židovským dnem odpočinku je sobota (z hebrejského šabat = odpočinek), křesťanským s výjimkou adventistů neděle, muslimským pátek.“
Hned v úvodu čtenářům autor nasazuje tzv. „brýle“ - jako by sobota byla židovským dnem (jakousi ryze židovskou záležitostí), to ve čtenáři evokuje nelibost, odrážející se v nesmyslných tradicí navržené na Boží Zákon, židy-farizei, kteří podstatu Zákona prostě nechápali (tj. milosrdenství a spravedlnost). Proto Ježíš pravil: „Řiďte se tím, co říkají, ale nejednejte podle jejich příkladu.“ Čtenář by tak lehko zatratil skutečnou pravdu, jenom proto, že ji někdo (židé) činil nesnesitelnou. Proto se domnívám, že není dobré takto manipulovat s podvědomím čtenáře. V propagandě se takovýto způsob nazývá: „nálepka“.
Dále je autorem uvedeno:
„Justin Mučedník okolo r. 150 ve své První apologii, článku 67 píše o týdenních shromážděních křesťanů:“
„A od té doby si tyto věci vzájemně stále připomínáme. Bohatí mezi námi pomáhají chudým, držíme vždycky při sobě a za všechno, co dostáváme, chválíme Stvořitele všehomíra skrze jeho syna Ježíše Krista a skrze Ducha svatého. A v den nazývaný Dnem Slunce všichni, kdo žijí ve městech i na venkově, shromažďují se na jednom místě a čtou vzpomínky apoštolů a prorocké spisy, jak dlouho jim čas dovolí; potom, když předčitatel skončí, předsedající poučuje a nabádá k následování těch dobrých věcí. Potom všichni povstaneme a modlíme se, a jak už bylo řečeno, po modlitbě je přinesen chléb a víno s vodou a předsedající podobně pronese modlitby a díkůvzdání svým způsobem a lid k nim souhlasně připojí Amen; a pak je to, zač bylo děkováno, rozděleno přítomným, a také nepřítomným doneseno od diakonů. A pak ti, kteří mohou a jsou ochotni, dávají podle svého uvážení do sbírky a ta je odevzdána předsedajícímu, který pomáhá v nouzi sirotkům a vdovám a těm, kteří kvůli nemoci nebo jiné příčině trpí nedostatek, a těm, kteří jsou v poutech a cizincům přebývajícím mezi námi, a zkrátka se stará o všechny potřebné. Den Slunce je dnem, kdy se scházíme, protože je to první den, kdy Bůh, zasáhnuv tvořivě do temnoty a hmoty, učinil svět; a také je to den, kdy náš Spasitel Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Neboť byl ukřižován před Saturnovým dnem (sobotou), a den po Saturnovi, to jest v Den Slunce, se ukázal apoštolům a učedníkům a učil je těm věcem, které vám zde předkládáme k uvážení.“
Tato úvodní fráze: „A od té doby si tyto věci vzájemně stále připomínáme.“ není uvedena v kontextu, pro nás čtenáře může být tak trochu neznámou. „Potom všichni povstaneme a modlíme se, a jak už bylo řečeno, po modlitbě je přinesen chléb a víno s vodou a předsedající podobně pronese modlitby a díkůvzdání svým způsobem a lid k nim souhlasně připojí Amen; a pak je to, zač bylo děkováno, rozděleno přítomným, a také nepřítomným doneseno od diakonů.“
Tento (můžeme to nazvat: verš) poukazuje na zásadní fakt. Křesťané, o kterých Mučedník Justin píše, ve svých shromážděních přinášejí chléb a víno, bohoslužební obřadní formou, tj. prve se modlí, pak přinášejí chléb i víno, předsedající před shromážděním opět přednese modlitby i díkůvzdání, a lid stvrdí slovem: Amen. Pak je chléb i víno rozděleno přítomným i těm, kteří zde nejsou, a pak jsou vybrány dobrovolné dary pro potřebné. Všimněme si, že chléb i víno jsou něčím zvláštním, že jsou posílány diakony (poměrně vysoké postavení v prvotní církvi) nepřítomným, kteří se zřejmě nemohli dostavit do shromáždění.
Nevím, jak Vy, ale z textu jasně plyne, že se jedná o večeři Páně, „lámání chleba“, ke kterému se scházeli apoštolové a křesťané v neděli - (Sk 20:7). I když Justin uvádí: „Den Slunce je dnem, kdy se scházíme, protože je to první den, kdy Bůh, zasáhnuv tvořivě do temnoty a hmoty, učinil svět; a také je to den, kdy náš Spasitel Ježíš Kristus vstal z mrtvých.“ hlavním důvodem scházení i podle Písma, zřejmě není to, že je den Slunce, kdy zformoval Bůh Zemi, nebo den vzkříšení – to by kýžený argument moc příliš nebyl, protože taktéž se lze scházet např. v pátek, protože byl dokončen plán spasení člověka a byl také vlastně 6. den stvořen člověk. Hlavním důvodem scházení se prvo-křesťanů v neděli, je spíše proto „lámání chleba“. Vzkříšení či den kdy byla stvořena země, jsou už důvody vedlejšími. Což tedy implikuje tvrzení: „Neděle byla už v apoštolské době významným dnem, byl to den Kristova vzkříšení.“ jako nepřesné a zavádějící.
Jestliže hlavním důvodem scházení se prvo-křesťanů v neděli, nebylo vzkříšení, ale „lámání chleba“, pak zbývá otázka, jaký to má skutečný význam? Je psáno: „Kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud nepřijde.“ – (1Ko 11:26)
Takže scházení se prvo-křesťanů v neděli, k „lámání chleba“, není oslavou vzkříšení Páně, nýbrž Jeho smrti. A i kdybychom na chvíli připustili domnění, že se křesťané scházeli v neděli, především protože v ten den Pán vstal z mrtvých, pak přítomní hosté na takových křesťanských setkání by museli mít při nejmenším dosti rozpolcené pocity – schází se proto, protože je den vzkříšení, ale v následující části služebné obřadnosti by se oslavovalo, že Pán zemřel.
Dále:
„Jak vypadá spor mezi nedělí a sobotou teologicky? Poněkud šířeji pojatý problém, totiž závaznost židovských zákonů pro pohano-křesťany obecně, řešil z popudu církve v Antiochii už první jeruzalémský koncil, popsaný v 15. kapitole Skutků. K jakému tam dospěl závěru?“
„Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné: Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně.“ (Sk 15,28-29)
Není tu uvedena ani obřízka, která byla hlavním předmětem sporu, ani sobota a žádné další židovské zvláštnosti.“
Otázka: „Jak vypadá spor mezi nedělí a sobotou teologicky?“ a její rozebrání v uvedených následujících textech, není nejenže teologický náhled, nýbrž se svěcení, resp. závaznosti soboty a tudíž celého desatera vůbec netýká. Apoštol Jakub, který s výše uvedeným návrhem pro pohano-křesťany v podstatě přišel sám, v 19. verši říká:
„Proto já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, které nebylo zbaveno krve, a aby nepožívali krev. Vždyť Mojžíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho Zákon v synagogách každou sobotu.“
Poslední dovětek je klíčový. Jakub nikterak nenakazuje nesvětit sobotu, ba naopak, pravděpodobně předpokládá, že pohano-křesťané budou chodit na sobotní bohoslužby. Vždyť tam se doučí Zákonu, co je třeba k duchovnímu růstu, je však nutné nezatěžovat je tím, co by nebyli schopni snést (nejdřív mléčný pokrm), pro začátek je proto nezbytné, aby se zdržovali toho, na čem se apoštolové a rada starší skrze Ducha Svatého společně shodli.
„Není tu uvedena ani obřízka, která byla hlavním předmětem sporu, ani sobota a žádné další židovské zvláštnosti.“
Jistě, že zde není uvedena obřízka, protože důležitá je nikoli obřízka tělesná, nýbrž obřízka srdce, což obrácení pohané skrze víru v Ježíše Krista učinili.
Znamená snad, že když v dopise, který Juda se Silasem, donesli do Antiochie, není zmíněná sobota, tak ji dodržovat netřeba jako součást přikázání? Když není v dopise zmíněno přikázání: „nevydáváš křivé svědectví proti bližnímu svému…“, nebo „nekradeš“, „nezabíjíš“, „nedychtíš po ničem, co patří tvému bližnímu“, „nezneužíváš jméno Hospodinovo…“, „nečiníš sobě rytiny…“ atd., že to pro „čerstvě“ obrácené křesťany není vůbec závazné? Sobota není žádnou další židovskou zvláštností, nýbrž je součástí Boží Zákona, tak stejně jako: „nezabíjíš, nekradeš, nesmilníš, atd.“. Nelze vyrvat z Božího Zákona – Desatera, sobotu, dát jí nálepku: „další židovská zvláštnost“, a pak ji činit nezávaznou pro křesťany.
Nemohu se zbavit pocitu, že stále vyznívá afekt ze stran křesťanů na cokoliv, co nese název „židovství“. Ježíš však pravil, že spása pochází ze židů.
„Kristova krev nás vykoupila z otroctví zákona, tudíž i soboty.“
Co to je „Kristova krev nás vykoupila z otroctví zákona“? Z jakého zákona? Jak to vypadá v praxi? Pokud nás Kristova krev vykoupila, a to tak, že vůbec nemusíme světit sobotu, pak nemusíme ani vůbec dodržovat ostatní přikázání. Nelze „násilím“ přibít sobotu na kříž, a u ostatních přikázání směle říci, že jsou platná. Jsou platná buď všechna, anebo žádná.
„Ale totéž platí ovšem i o neděli: Kdybychom dnes chtěli světit neděli stejně jako židé sobotu, nesměli bychom např. nakupovat, vařit, cestovat, rozsvítit světlo…“
Toť tragické nepochopení a neporozumění principu svěcení neděle, taktéž i soboty.
„Jakkoli by jistě i nám prospělo ledaco z nich si odpustit, nelze to v Kristově církvi vyhlašovat jako zákon.“
Vidíte, a Bůh jako hlavou Krista si to dovolil -> „Šest dní pracovati budeš a konati všeliké dílo své, ale dne sedmého, sobotní, odpočinutí jest Hospodina, Boha tvého…“
Kristus však princip zachovávání soboty pochopil, proto byl „velkým ouvejs“ předpisovým židům, kteří jej stále osočovali, že sobotu porušuje, což pochopitelně neporušoval, nýbrž naplňoval.
„Podle něj máme stát důsledně v Kristově svobodě a nenavlékat si znova otrocký chomout (Ga 5,1). A protože do takového chomoutu veškeré hádání o sobotu či neděli nezbytně směřuje, je spíše ke škodě než na prospěch věci.“
Jakákoliv pravda, je-li užívána nechápavými hňupy, stane se nesnesitelným jhem. Že veškeré hádání o sobotu a neděli směřuje (často) do chomoutu, tak to raději pro zachování solidarity zachodíme za hlavu a budeme se tvářit, že zde není žádný problém? Kam se poděla touha poznat pravdu? Stojíme už vůbec s tímto postojem zvědět a hledat pravdu?
Že dochází k rozepři o Boží Zákon, není a ani nebude žádné překvapení, neboť Ježíš pravil: „Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.“
Shledávám, že tou největší tragédií křesťanů je lhostejnost a apatie k touze po Pravdě. Pokud nehledáme pravdu, nebo nemáme zájem hledat pravdu - jenom protože chceme zachovat jakousi soudržnost nebo „pokoj“, aby náhodou nebyl někdo uražen, ano to si pak můžeme směle říkat bratři!
Dodávám: z Laodiceje.
To by bylo krátce k článku od Pana Pavla Markoše, který jste mi, Pane Smetano, poslal, nyní se podívám na Váš příspěvek.
„Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše…“
„Předpokládám, že pro většinu křesťanů, ať už protestantů či římských katolíků, není problém respektovat závěry tzv. ekumenických koncilů. Proč tedy nerespektovat závěr toho jeruzalémského - učiněný ještě před uzavřením novozákonního kánonu?“
Chtěl bych se Vás zeptat. Vy nebo někdo z protestantů či římských katolíků, které znáte, jsou spoluúčastníky obětování modlám, požívají krev či jedí maso nasáklé krví nebo provozují smilstvo? To je otázka a zároveň odpověď, kterou jste si s největší pravděpodobností již odpověděl.
„Předpokládám, však že pokládáte řečnickou otázku, která má vést - dle Vašeho názoru k tomu, že protože se nedočtu v Bibli o změně dne odpočinku ze soboty na neděli, musím světit sobotu, jinak je mi Bůh a Boží Zákon ničím.“
Jak Vy víte, jaký je můj názor? Jak Vy víte, že chci pokládat řečnickou otázku? To nevíte, proto je Vaše logická dedukce chybná, ale Já Vám řeknu, co tím sleduji. Jestliže se neshodneme na tom, co je Boží Zákon, tedy Desatero, pak se zcela nikam nepohneme, proto jsem také začal diskuzi touto otázkou, poněvadž, jestliže jsou naše výchozí předpoklady zcela odlišné a neslučitelné, těžko pak hledat společnou dohodu/pohled, zda je platná sobota či neděle.
Aha, takže jste uvedl, že Boží Zákon je pro Vás ukazatelem na lidských cestách. A co ještě je pro Vás Boží Zákon? Můžete to trochu rozvést?
„Pokud vidíte svobodu v Kristu v tom, že světíte sobotu a je Vám sobota požehnáním, přeji Vám to. Moje zkušenost je taková, že mne její zachovávání vedlo k záslužnictví, ale to byl asi můj problém. I když se s ním setkalo více křesťanů, kteří světili sobotu, jak o tom svědčí např. kniha : „Zahořet láskou“ Steve Mosley, Advent - Orion , Praha 2003“
Děkuji, jistě, že ve svěcení soboty vidím svobodu v Kristu, neboť Kristus mi dal příklad, jak se sobota zachovává. Že Vaše zachovávání soboty vedlo k záslužniství, stejně jako spousta dalších jiných světitelů soboty, tkví v jediném problému. Ač to říkám nerad, ale musím konstatovat, že většina světitelů soboty, nechápou její význam svěcení, Já sám jsem byl horlivým a poměrně důsledným světitelem soboty, jenže mi však unikalo něco zásadního.
Ode mne to bude pro dnešek vše. Děkuji, také Vám přeji Boží pokoj.
S Pozdravem: Sid.
Od: Anonym: Jan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 14. 03. 2012 01:51
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Sobota byla ustanovena, ještě dříve, než začal židovský národ existovat. Vše už začalo při stvoření světa. Bůh sedmého dne odpočinul a ustanovil sobotu jako svatý den památník stvoření světa. Stvořitel celého vesmíru odpočinul od veškerého díla, požehnal a posvětil sedmý den. Adam s Evou již v ráji světili sedmý den sobotu.
Genesis 2,2-3 - Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.
Izraelci dostali na poušti za pokrm manu, ještě před tím než obdrželi Boží zákon na hoře Sinaj. Z tohoto příběhu vyplývá, že znali již sobotní den, než jim byl zaznamenán na kamenné desky.
Exodus 16,23 - Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se má péci, a uvařte, co se má vařit. Všechno, co zbude, si nechte do zásoby na zítřek."
Izraelci znali a ctili tedy Boží zákon, ale jelikož žili 400 let v Egyptě, který byl proset modloslužbou a Izrael byl poskvrněn modloslužbou, Bůh jim zákony jasně sepsal, aby je stále nosili sebou a nebyly opomíjeny. Dále jí v tom verši nazývá svatou sobotou Hospodina, stejně svatou tak jak jí ustanovil v ráji při stvoření světa.
Čtvrté přikázání:
Exodus 20,9-11 - Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani přistěhovalec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej.
Zajímavé na čtvrtém přikázání je proč se má světit. Na co klade Hospodin důraz… protože v šesti dnech Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno… proto požehnal sobotní den a posvětil jej. V tomto přikázání Hospodin pouze opakuje to co v ráji ustanovil a chce aby bylo nadále dodržováno.
Další důležitá věc je ta, že zákony které dostal Mojžíš se dělily na dvě části. Na zákon, který byl napsán Božím prstem desatero, který byl uložen do truhly smlouvy. Další zákony ceremoniální… zákon obřízky, obětní systém, svátky byly uloženy vedle truhly smlouvy. Právě ceremoniální zákon poukazoval na příchod Mesiáše a jeho oběť a byl přibit na kříž se smrtí Pána Ježíše Krista.
Desatero: Deuteronomium 10,2-5 - Na ty desky napíši táž slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztříštil. Pak je vložíš do schrány. Udělal jsem tedy schránu z akáciového dřeva a vytesal jsem dvě kamenné desky, jako byly ty první, a vystoupil jsem na horu s oběma deskami v rukou. I napsal na desky totéž, co bylo napsáno poprvé, desatero přikázání, která k vám mluvil Hospodin na hoře zprostředku ohně v den shromáždění; pak mi je Hospodin dal. Obrátil jsem se a sestoupil z hory. Desky jsem vložil do schrány, kterou jsem udělal, aby tam byly, jak mi Hospodin přikázal.
Obřadní zákony: Deuteronomium 24-26 - Když Mojžíš dokončil zápis slov tohoto zákona do knihy, přikázal lévijcům nosícím schránu Hospodinovy smlouvy: Vezměte knihu tohoto zákona a uložte ji po straně schrány smlouvy Hospodina, vašeho Boha. Tam bude proti tobě svědkem.
Pán Ježíš Kristus o zákoně řekl, že ho nepřišel změnit, ale naplnit. Dále, řekl, že nepřestane platit jediná čárka ze zákona.
Lukáš 16,17 - Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!
Matouš 5,17-19 - Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.
Celý spor mezi dobrem a zlem tedy mezi Bohem a satanem, kterého se účastníme i my je spor o Boží zákon. Už v nebi ďábel nechtěl akceptovat Boží nařízení, proto byl sesazen z nebe. A stejným klamem kterým oklamal třetinu andělů v nebi, klame i nás. Našeptává nám Boží zákon nemusíme brát až tak doslovně. A my poslušně plníme jeho rozkazy a vzdalujeme se tak od našeho Stvořitele.
Když se podíváme na závěr dějin světa do zjevení Jana, dozvíme se, že bude zde na zemi kulminovat právě boj o Boží zákon.
Zjevení 12,17 - Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví.
Dále se ve zjevení Jana dozvíme, podle jakého měřítka bude v závěru dějin svět souzen. Opět zde hraje roli truhla smlouvy, která je zmiňovaná ve starém zákonu.
Zjevení 11,18-19 - Národy se vzbouřily, ale přišel tvůj hněv, přišel čas soudu nad všemi mrtvými a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem. Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy.
Co se týká veršů Skutky 15,27-29 apoštol Pavel uvádí křesťanům co mají dodržovat, ale má zde na mysli právě zákon ceremoniální který byl zrušen. Proto zdůrazňuje že tyto věci z něj by měli zůstat. Zmínka o smilstvu (což může navozovat dojem že se jedná o desatero) je tam proto, že v té době bylo rozšířeno mnoho pohanských sexuálních praktik právě jako obřadů. Víte Bibli musíme chápat jako celek a proto je důležité si tyto verše které byli psány pod vedením Ducha Božího spojit i s jinými výroky a dát to celé dohromady, aby to dávalo smysl. Takže na jiných místech apoštol Pavel uvádí, že zákon vírou nerušíme ale potvrzujeme Řím 3,31, píše že Víme, že zákon je svatý Řím 7,14 apoštol Jakub 2,21-26 píše o zákoně a skutcích a dokonce samotný Ježíš hovoří o zákoně že nikdy zrušen nebude, proto můžeme s jistotou říci, že apoštol Pavel nemohl v uvedených verších hovořit o tom že desatero se dodržovat nemusí, ale pouze uvedené nejedení krve atd. A když se nad tím zamyslíme ještě hlouběji schválil by apoštol Pavel kradení? vraždy? neposlouchání rodičů atd….., když by je zde nevyjmenoval? vidíte, že by to nedávalo smysl. Boží desatero je totiž základem vlády lásky a bez něj by vůbec nefungoval jak vztah k Bohu tak vztah k lidem. Jediné co se smrtí Ježíše Krista s desaterem změnilo je to, že Duch Svatý zapíše vírou svůj zákon do našich srdcí a zachováváme ho již ne svými skutky to znamená svou silou, ale vírou a láskou v síle Ducha svatého. Bůh nám v tom pomáhej.
Když se podíváme do skutků apoštolů, vyplyne z toho, že učedníci svědomitě světili po smrti Pána Ježíše sobotu. Přesto že byli křesťany, nadále navštěvovali v sobotu Synagogy, kázali i pod širým nebem v sobotu k židům i pohanům.
Skutky13,14 - Pokračovali tedy z Perge sami, až dorazili do Antiochie Pisidské. V sobotu šli do synagogy a posadili se.
Skutky15,21 - Mojžíš má přece odedávna kazatele po všech městech, kde ho čtou v synagogách každou sobotu."
Skutky 16,13 - vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily.
Skutky 17,2 - Pavel tam podle svého zvyku šel a po tři soboty k nim promlouval z Písem.
Skutky 18,4 - a každou sobotu hovořil v synagoze a přesvědčoval Židy i Řeky.
Krásný verš je v prorocké knize Izaiáši, nám říká, jaký den odpočinku bude svěcen na nové zemi, až toto všechno pomine.
Izaiáš 66,22-23 - Jako to nové nebe a nová zem, které učiním, zůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše jméno a vaši potomci. Od novoluní do novoluní, od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin.
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 14. 03. 2012 13:53
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Správně! Den odpočinku má být poslední den v týdnu - tedy neděle. A přeložíme-li hebrejské slovo pro poslední den v týdnu (odpočinutí?), nejbližší český překlad je opět - neděle.
A jinak, bratři: Když už jsme u těch přikázání, jak se vám daří dodržovat první půlka toho odpočívacího přikázání? Šest dní budeš konat všechnu svou práci… Mně se tedy tohle občas tak úplně nedaří. Nebyl by tu nějaký teolog, profi či ama, který by to dokázal trošku zrelativizovat? :-):-)
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 14. 03. 2012 16:43
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

V Rusku je nějaký typ adventistů a ty nepracují ani v sobotu ani v neděli, něco podobného vyučuje i maďarský hnuťovírák Šándor Nemeth - v sobotu se má odpočívat a v neděli chodit na bohoslužbu. Tak docela dobrý nápad, ne? Adventista se nažere a evangelík zůstane celej :D..a ještě si krásně biblicky zdůvodníme sobotní lenošení a nedělní nákup po bohoslužbě :D
Od: Anonym: Jan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 03. 2012 10:28
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Sedmý den v týdnu není ale neděle, ale sobota… sedmý den neděle je jen novodobá konstrukce … viz… http://www.znamenicasu.cz/jaky-je-sedmy-den-v-tydnu-sobota-nebo-nedele/
Od: Uživatel Evangnetu František Smetana <>
Kdy: 14. 03. 2012 17:18
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Shodou okolností jsme si četli nedávno při modlitebním ztišení na domácí skupince kázání bratra Miloslava Hájka „Pozor na scestné učení!“ Dovolím si malý úryvek:
Přijdou-li všelijací samozvaní svědkové, kteří obcházejí domy a vyhledávají věřící lidi (to je příznačné: za nevěrci nejdou!), aby je „zpracovávali“ a strhávali na svou stranu biblickými verši vytrženými ze souvislosti a pokroucenými ve významu - pak buďme „kovanými písmáky“, kteří sami četli Písmo svaté příliš dobře (a celé, nejenom vybrané veršíky) a příliš často slyší jeho výklad, než aby si snadno dali něco namluvit.
Z kázání na list Římanům, 1973
/Vím komu jsem uvěřil, Miloslav Hájek, Kalich, Praha 1991/
Jenom bych k již napsaném dodal otázku: Opravdu si myslíte, že to, že se schází evangelíci na Bohoslužbách jiný den, nežli Vy uznáváte za správný, je na stejné rovině, jako když někdo nectí své rodiče, cizoloží, krade nebo vraždí?
Od: Anonym: Luboš Tefr <> ( ---.rsd.cz )
Kdy: 15. 03. 2012 12:48
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Dovolte úvahu atheisty, podle mne logickou. 1. Bůh chce, abychom světili jeden den v sedmidenní periodě a je mu jedno který. Potom spory zda světit sobotu, nebo neděli jsou zbytečné. 2. Bůh chce, abychom světili určitý den, otázkou je proč nám to jasně a zřetelně nesdělil (kdyby chtěl, tak by to udělal, je přece všemohoucí)? Nebo je to jedna z jeho pastiček, které líčil již na Adama a Evu? Jinak zde máme dvě možnosti (nepletu sem muslimy). 2.a) Je-li to sobota, tak křesťané mají smůlu a nepomáhá jim ani to „neuveď nás v pokušení“. Ovšem není to od něj hezké, nechává-li je (křesťany) v tom už 1.700 let plácat. 2.b) Je-li to neděle, tak je to ještě větší léčka, protože Bůh v podobě Ježíše Krista světil sobotu s ostatními. Je tu ještě možnost 3. a to, že v určitém období chtěl, aby se světila sobota později neděle. Potom měl opět jasně a zřetelně sdělit:“přehazujem výhybku“
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 15. 03. 2012 16:21
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Super, ateisti už uvažují o Bohu, už s ním počítají! Ale o jakých pastičkách mluvíte - myslíte strom poznání dobrého a zlého v ráji? Bůh přece Adamovi a Evě jasně řekl, že z něj jíst nemají, tak žádná pastička. Jo, pastičku z toho udělal had. Bůh s tím počítal, ale zkrátka je pro něj důležitější naše možnost volby než nějaký "loutkový" život. Bůh miluje naši svobodu, a jestli to necítíte z církve, tak to není problém Boha.
Proč by měl mít smůlu ten, kdo nesvětí "správný" den? Kdyby záleželo na dodržení zákona, jestli přijdeme do nebe, nebo ne, tak tam nejsme nikdo. Přikázání zákona jsou jako řetěz, a když povolí jeden článek, jsou vám ty ostatní k čemu? A, jak praví Písmo, všechny články řetězu nikdo z lidí (s výjimkou Pána Ježíše) v pořádku neměl a nemá. Ne, naše spása je na něčem jiném.
Právě toto mi dává svobodu světit neděli. Výhybku přehodil ten, kdo nazval náš den odpočinku neděle a kdo začal dny počítat od pondělka. Nevím, kdo to byl, mě to tak učili doma a paní učitelka ve škole.
Ale že by to bylo podstatné? Podívejte, vy třeba píšete "atheista", já zase "ateista". Někdo píše "president" a "krise" a "theologie", je to podle našich Pravidel čes. pravopisu, ale se zastaralým zabarvením. Já jsem příznivcem "krize" a "prezidenta" (no, s velkou rezervou) a některých "teologů" :-), ale proto ještě nebudu psát, že neumíte česky. Kdo přehodil výhybku? Možná by nám to někdo z ústavu pro jazyk český vysvětlil přesně… ale když nám dává svobodu i takovýhle ústav, tak snad ji můžeme dostat i v církvi, ne?
Od: Anonym: Lubos Tefr---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 03. 2012 04:20
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Úvodem, zajímal jste se o řecké bohy? Víte, že Zeus měl za manželku svoji sestru Héru? Pokud ano, tak mně na tom nic super nepřipadá, prostě normální vzdělání.. Takže je z hlediska Desatera podstatné světit sobotu, nebo neděli? Jestliže ne, tak nechápu předchozí diskuzi s množstvím odkazů a citací, jestliže ano tak to množství odkazů a citací svědčí o nejasnosti pravidla. A svobodu si představuji, tak, že mi někdo něco nabídne, ovšem tak abych se v tom vyznal, a já to buď přijmu nebo ne. A to, že Ježíš světil sobotu, má to pro vás nějaký význam (něco jako osobní příklad)?
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 16. 03. 2012 10:18
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Omlouvám se za své nadšení, napadlo mě, že by nemuselo jít jen o vzdělání.
Tvrdím, že mezi svěcením soboty a neděle NENÍ podstatný rozdíl, čímž chci oponovat některým předchozím diskutujícím. Délku diskuze a její odkazy ale chápu, protože když tvrdíme, že bereme Bibli vážně, pak je důležité si ujasňovat, co to pro nás znamená. Třeba i na něčem, co nepokládáme někteří za podstatné.
Co se týká Ježíšova příkladu, snažím se ho následovat. Když světím neděli, dělám totéž, jako když Ježíš světil sobotu. Nebo spíš bych mohl říci, že světím šabat stejně jako Ježíš nebo že světím neděli, jako ji světil Ježíš.
Svobodu si představujete tak, abyste se v tom vyznal… ano, máte pravdu, svoboda bez informovanosti není svoboda. Snad jsem o svém postoji informoval dost jasně a stejně tak i ti, kdo mají jiný názor. Pokud si svobodně vyberete, jsem přesvědčen, že jednáte v souladu s Boží vůlí. Jenom pozor na jednu věc: Slovem Bůh nazývají ateisté něco jiného než křesťané. Takže o Boží vůli píšu v tom křesťanském významu.
Od: Anonym: Luboš Tefr <> ( ---.rsd.cz )
Kdy: 16. 03. 2012 14:51
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

10 minut po vás byl příspěvek, který u mne udělal z otazníku tečku, světit se nemá nějaký den v sedmidenní periodě, ale sobota. Uzákonění neděle jako svátku v roce 321 bylo podle mne jen úřední rozhodnutí, anebo ne? Takže se ptám nyní již nejen k sobotě ale všeobecně: novelizuje Bůh své zákony?
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 17. 03. 2012 20:08
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Ten rok 321 pro mě není podstatný, české slovo neděle vzniklo později a počítání dnů v týdnu od pondělka je asi ještě pozdějšího data.
Bůh své zákony mění - to lze doložit např. v Gn 1, 29 Bůh dává člověku za pokrm ovoce a byliny se semeny; po potopě (Gn 9, 23) přidává navíc "každého pohybujícího se živočicha", což je pak v Mojžíšově zákoně omezeno na tvory čisté. Ve Skutcích apoštolů se omezení na čisté a nečisté živočichy opět ruší (Sk 10). Takže k "novelizacím", jak jste to pěkně vyjádřil, docházelo a snad může docházet i v době po napsání Bible. Bůh je přece živý, a tak k nám může mluvit.
Od: Anonym: Sidrach <> ( ---.59.broadband11.iol.cz )
Kdy: 04. 05. 2012 22:37
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Zrovna si tak očima přelétávám příspěvky, u některých pochválím zajímavý aspekt, u jiných jsou pozoruhodné detaily, jiné jsou poněkud úsměvné, ale ten váš? Ten je neskutečně naivní, spíš se obávám, jakým způsobem čtete Bibli. Asi to shrnu v těchto bodech:
- Nerozlišujete mezi ceremoniálními zákony od zákona Božího. - Ignorujete jasné svědectví o Bohu, tj., že je neměnný. - Mylně se domníváte, že čisté a nečisté zavedl Mojžíš, přitom už Noe rozlišoval mezi čistým a nečistým. - Ve Skutcích 10 se nic neruší, špatně jenom čtete. - Jediný bod se kterým lze z pojetí Bible souhlasit, tj. že Bůh je živý a promlouvá každodenně.
Jo a neberte si to tak osobně, jenom nepilně čtete Písmo.
S pozdravem
Sidrach.
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 05. 05. 2012 15:48
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

I kdyby byl Bůh neměnný, může nám říct: tři kroky doleva, dva dopředu, tři doprava. Když jsme hříchem změnili situaci, Bůh nám upravil zákony. Když vybral svůj národ, znovu je upravil, a po příchodu Mesiáše je upravil zas. Může to Bůh dělat, nebo myslíte, že i v odlišných situacích po nás chce stále totéž?
Noe rozlišoval mezi čistými a nečistými živočichy, ale podle pokynu, který dostal, mohl jíst všechny. Teprve Mojžíšův zákon zakázal pojídání živočichů nečistých. Chápu to správně, nebo myslíte, že už Noe nesměl jíst nečisté živočichy, popř. že Adam směl jíst živočichy?
Od: Anonym: Sidrach <> ( ---.59.broadband11.iol.cz )
Kdy: 05. 05. 2012 21:52
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Dobrý den, překvapila mne Vaše brzká odpověď.
Takto, musím podotknout, že poněkud zaměňujete pojmy. V první větě říkáte, že nám Bůh upravil zákony, když jsme hříchem změnili situaci. (Věřím, že oba míníme zákony (zákon) týkající se pouze desatera, nikoli zákony o obřadech a ceremoniálech, které jasně skončily se smrtí Krista na kříži.) Z Písma jsem doposud nevyčetl, že by kdy Bůh měnil nebo změnil zákon (desatero), to co jsem značně postřehl je, že naopak zákon, tj. princip, zůstává stále stejný, avšak přístup, aplikace nebo zavedení ve společnosti, jež je podmíněná dobou, jsou už odlišné. Jak tak ale čtu, Vy, zdá se tvrdíte přesný opak, tedy, že zákony se mění, můžete ukázat příklad v Bibli, kde je vidno, že se zákon, tj. desatero změnilo?
"Může to Bůh dělat, nebo myslíte, že i v odlišných situacích po nás chce stále totéž?"
Principy (desatero) chce po nás stále totéž, jako chtěl a očekával ode všech lidí, co kdy na zemi byli, tj. aby milovali bližního svého, jako sami sebe a milovali Hospodina Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. O nic jiného Bůh od počátku stvoření neusiluje s člověkem. Ovšem způsob, jak Já budu projevovat lásku ke svému bližnímu nebo k Bohu, je už pochopitelně jiný, a tady Bůh nařizuje "jdi doleva nebo doprava, popř. rovně"
"Noe rozlišoval mezi čistými a nečistými živočichy, ale podle pokynu, který dostal, mohl jíst všechny."
Pokud bychom vzali tuto logiku za zcela pravdivou (tj. v absolutní smyslu), museli bychom obdobně dedukovat, že když Bůh řekl Adamovi: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.", že jsou pak k pokrmu k dispozici bobule, vraní oka, rulík zlomocný, lýkovec jedovatý, aj. exotické plody všeho jedovatého a nejedlého druhu. Jinými slovy to znamená, že pojem "všechno" neznamená absolutně všechno, ale všechno to, co zahrnuje a je určeno k pokrmu, a to je trochu rozdíl. Ve verši třetím, 9. kapitoly knihy Genesis, opravdu se můžeme domnívat, že jsou určené k pokrmu všechny živočichové, kteří se pohybují, ale důležitá je zde ona vsuvka: "…,jako´ zelenou bylinu vám dávám i toto všechno." - (ekumenický překlad). Jak jsme si výše ukázali, všechno jim ohledně všech bylin k pokrmu nedal, a pojmem "jako" rozumíme "obdobně" nebo "stejně", a jestliže obdobně nebo stejně platí, že nejsou určeny všechny byliny, pak tak platí, že nejsou určeny naprosto všechny pohybující se živočichové. A máto i docela návaznost na předchozí 7. kapitolu, kde Noe má uvést do archy vyšší počet čistých zvířat, než těch nečistých. Také nás s tím určitě může napadnou otázka, na co by Bůh rozlišoval mezi čistými a nečistými zvířaty, když by pak stejně Noemovi řekl: "Všechna pohybující se zvířata jsou k dispozici ke konzumaci…"? Rozlišování mezi čistými a nečistými zvířaty muselo mít jiný, než "estetický" smysl.
"Chápu to správně, nebo myslíte, že už Noe nesměl jíst nečisté živočichy, popř. že Adam směl jíst živočichy?"
Takto, původní strava (tj. ideál) měla být rostlinná strava (ono ostatně i náš lidský chrup je skutečně anatomicky k této stravě uzpůsoben) a věřím, že se k této stravě v Novém ráji zpátky vrátíme, jak říká Bůh: "Nebude smrti ani žalu…"; Nicméně z Písma se přímo nedovíme, zda Noe nesměl jíst nečisté živočichy, ale jestliže opět uvažujeme, pak rozlišování na čisté a nečisté není jen tak samoúčelné, proto můžeme usuzovat, že skutečně nečisté živočichy jíst neměl nebo nebylo mu to doporučováno.
Zajímal by mne, jaký je Váš pohled.
Přeji pěkný den.
S pozdravem Sidrach.
Od: Anonym: Ondra G194.228.169.--- )
Kdy: 06. 05. 2012 12:08
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Díky za odpověď. Používám slovo zákon pro nějaký Boží obecnější pokyn, ne pouze pro desatero nebo pro celou Tóru. Tady je možná příčina nedorozumění.
Souhlasím s Vámi, že základní Boží principy i zákony se nezměnily a nezmění nikdy.
Analogie mezi rostlinami jedlými a jedovatými a mezi živočichy čistými a nečistými mi nepřipadá jednoznačná. Myslím, že Boží příkaz konzumovat jen čisté živočichy měl za cíl izolovat Izrael od zbytku lidstva až do doby, kdy bude spasení k dispozici všem (proto také Petr dostal pokyn ohledně pokrmů společně s pokynem zvěstovat evangelium pohanům). Podobným pokynem je myslím i obřízka.
Od: Anonym: Sidrach <> ( ---.59.broadband11.iol.cz )
Kdy: 06. 05. 2012 13:35
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Velice mne těší, že jsme zjistili příčinu nedorozumění. Co se týká mne, osobně pod pojmem Zákon vnímám, jak už víte, desatero Božích přikázání, protože ostatní zákony tj. ceremonie ukazují na příchod Krista, jednoduše skončily.
Uvedená analogie sice zcela triviální není (protože Písmo se blíže nevyjadřuje), ale na základě logické úvahy by ona explanace měla být pravdivá.
V tuto chvíli bych se blíže podíval na ono Petrovo vidění, ohledně "čistého" a "nečistého" masa. Protože k některým závěrům bych došel obdobně, dovolím si překopírovat článek z těchto stránek: http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&;file=article&sid=11883
Cituji: Petr měl vidění. Z nebe sestupovala veliká plachta, v níž byla nejrůznější zvířata, i divoká zvěř, plazi a ptáci. Tu uslyšel hlas, který mu přikázal: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!" Petr s rozhodností odpověděl, že ještě nikdy nejedl nic, co „poskvrňuje" (koinos) a „znečišťuje" (akathartos). Na to mu hlas řekl: „Co Bůh prohlásil za čisté (katharidzó), nepokládej za nečisté (koinoó)." Tato scéna se opakovala třikrát (viz Sk 10,9-16).
Petr okamžitě nepochopil, co toto vidění znamená. Čteme, že o tom „úporně přemýšlel". Proč se Petr zdráhal jíst „čistá zvířata" z plachty? V čem byl pro něj kámen úrazu? Abychom pochopili jeho problém, je třeba se podívat do originálního řeckého textu, protože překlady často nevystihují důležité významové odstíny jednotlivých slov.
Klíčem ke správnému pochopení zmíněného biblického oddílu je povšimnutí si rozdílu v užívání termínů „koinos" a „akathartos". Ačkoli mají podobný význam, nejsou to synonyma (slova stejného významu), jak by se na první pohled mohlo zdát. Zatímco akathartos znamená „nečistý", koinos má význam „obecný", „znečištěný", „poskvrněný".
Aniž bychom se pouštěli do hlubokých jazykových rozborů těchto biblických výrazů, je třeba vědět, že slovo koinos označovalo specifickou kategorii znečištění v judaismu. Podle této rabínské koncepce, „obecného", nebo „znečištěného" se „čistá věc" nebo „čistý člověk" stali „znečištěnými" kontaktem s nějakou kulticky nečistou věcí nebo nečistým člověkem, tj. pohanem. T. C. Smith píše: „Oddělování se v judaismu stalo tak striktním, že od pohanů se nemohl kupovat olej, chléb, mléko a maso. Jíst pohanské jídlo bylo ohavností, avšak ještě horší bylo jíst v domě pohana." Tato judaistická koncepce, vytvořená v intertestamentální době (tj. v období mezi sepsáním poslední starozákonní a první novozákonní knihy, ovšem nemá nic společného s biblickým starozákonním učením o čistém a nečistém, podle něhož se člověk ani čisté zvíře nestali nečistými nebo znečištěnými běžným kontaktem s nečistým zvířetem (pouze zdechlina znečišťovala). (Septuaginta, řecký překlad hebrejského starozákonního textu, nepoužívá pro překlad hebrejského „chol" („obecný", „znečištěný") výraz koinos, nýbrž slovo s obdobným významem bebélos.) Podle rabínské představy však byla čistá zvířata, která se dostala do kontaktu se zvířaty nečistými, znečištěná, obecná (koinos). Co to znamená v příběhu, který čteme ve Sk 10?
Co Petr považoval za „poskvrněné", „znečištěné", a tudíž nevhodné k jídlu? Byla to čistá zvířata, která přišla do styku se zvířaty nečistými. Pouze „čisté" se mohlo stát „znečištěným" (koinos), a to jen prostřednictvím nečistého zvířete. Je významné, že hlas z nebe ignoroval Petrovo chápání (tuto judaistickou kategorii) o „znečištění čistého prostřednictvím styku s nečistým". Kdyby Kristův kříž odstranil rozdíl mezi čistými a nečistými zvířaty, musel by znít biblický text jinak. Hlas z nebe by musel říct: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté (akathartos)." Jenže v textu není použité slovo akathartos, nýbrž koinos! Proto jedině správný překlad Sk 10,15b zní: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za poskvrněné (znečištěné)" - tedy ne „za nečisté", jak nesprávně uvádí jak český ekumenický překlad, tak i Bible kralická. Pro Petra nebylo snadné pochopit tuto Boží lekci. Čistá zvířata ve vidění představovala židy, nečistá pak pohany. Židé si mysleli, že už pouhým stykem s pohany se znečišťují, a tak se společenskému kontaktu s nimi vyhýbali. Proto když římský setník Kornélius (pohan) poslal k Petrovi své služebníky (pohany), Petr nebyl připraven je přijmout. Bůh musel přesvědčit první křesťany, kteří byli židé, že Kristus zbořil lidské bariéry ve vztazích mezi lidmi, a že se žid může svobodně stýkat s nežidem. (Něco jiného je přijímat hříšné pohanská zvyky!) Po usilovném zvažování Petr porozuměl naučení, které mu Bůh musel několikrát opakovat, aby byl s to je přijmout. Teprve když se stal svědkem toho, jak Duch svatý naplnil pohany, byl ochoten se s nimi plně ztotožnit (Sk 10,44-48; 11,17.18)
Následujícího dne po vidění šel Petr do Cesareje navštívit Kornélia, jeho příbuzné a přátele. Na uvítanou jim řekl: „Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje." (Sk 10,28) Takto vysvětlil, jak si své vidění vyložil. Bůh mu zjevil, že styk s pohany ho nemůže znečistit. Když chtěli slyšet poselství o pravém Bohu, Petr prohlásil: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří, a činí, co je spravedlivé." (Sk 10,34.3)
A tady si Pane Ondro všimněme hlavního rozuzlení smyslu celého vidění, jež dal Bůh Petrovi. Petr neříká, že se vidění týká konzumace "čistého" a "nečistého" masa, nýbrž styku s pohany.
Osobně si myslím, že Boží příkaz konzumovat jen čisté maso, se úplně tak netýkal izolace Izraele od okolních národů - o to se bezpečně postarala tradice navršená na Boží zákon, ale spíše, aby Izrael byl světlem pro ostatní pohanské národy, a aby se také vyznačoval zdravotní reformou, pohané při výběru konzumaci jídel neznali mezí.
Tolik ode mne z dnešního zamyšlení.
S pozdravem: Sid.
Od: Anonym: Jan---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 03. 2012 18:52
Předmět: Re: Boží Zákon na deskách anebo v srdci?

Matouš 5… 17 "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. 18 Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. 19 Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.
Od: Anonym: manik195.178.66.--- )
Kdy: 17. 05. 2012 12:45
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Podle mého skromného mínění, svěcení soboty je znakem staré smlouvy, jak často chápali po mnoha letech adventisté, kteří od adventistů odešli (viz například svědectví na www.exadventist.com). V listu Židům 8:7-13 se k tomu vrací apoštol Pavel a cituje Boha Otce z Jeremjáše 31:31-34 Kdyby totiž ta první smlouva byla bez vady, nebylo by třeba připravovat druhou. 8 Ale když Bůh kárá svůj lid, říká: ‚Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou, 9 ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě, a já jsem se jich zřekl, praví Hospodin. 10 A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. 11 Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího. 12 Slituji se nad jejich nepravostmi a na jejich hříchy už nevzpomenu.‘ 13 Když Bůh mluví o nové smlouvě, říká tím, že první je zastaralá. Co je zastaralé a vetché, blíží se zániku.
Od: Uživatel Evangnetu Pavel Škoda <>
Kdy: 21. 05. 2012 10:13
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Dobrý den všem, jsem bývalý adventista s. d. a otázku soboty, kterou již nepokládám nadále za závaznou pro křesťanskou církev, jsem si proto důkladně řešil také. Své poznatky jsem sepsal v několika studích, které mohou případní zájemci nalézt na mých stránkách:
Shrnující krátká přehledová stude o důvodech pro nezávaznost soboty: http://biblickestudie.cz/studie/sobota_strucne.pdf
Rozsáhlejší studie o problematice soboty: http://biblickestudie.cz/studie/sobota_nedele.pdf
Od: Anonym: manik195.178.66.--- )
Kdy: 20. 06. 2012 10:57
Předmět: Re: Díky

Dík za příspěvek.
Od: Anonym: Vendelin Krupicka195.178.66.--- )
Kdy: 22. 11. 2012 14:07
Předmět: ještě materiály k sobotě

Rád bych přidal pár odkazů k vynikajícím pojednáním pana Pavla Škody (jsou ale anglicky), o sobotě: http://www.truthorfables.com/Sabbath_Not_A_Law.htm a z dalších informací pod článkem na mě nejvíce zapůsobilo svědectví http://www.truthorfables.com/Sabbath%20Refutations.pdf
Od: Kazatel ČCE Roman Mazur <>
Kdy: 20. 06. 2012 12:44
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Výborně! Díky.
Od: Anonym: Vendelin Krupicka195.178.66.--- )
Kdy: 22. 11. 2012 13:51
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Dobrý den, také jsem se kvůli jednomu kamrádovi musel zabývat sobotou a celým učením adventistů. Přečetl jsem hodně svědectví adventistů, kteří z CASD (anglicky SAD - Seventh Day Adventist) odesli. Většinou uváděli tyto pocity: hluboký pocit nejistoty a deprese. Škoda, že je to všechno hlavně na anglicky psaných stránkách. Adventisté vám sice řeknou, že máte světit sobotu, ale už vám neřeknou, že pokud ji neslavíte, máte znamení šelmy. Je tu i spousta dalších věcí, mnohem závažnějších, o kterých se dá dočíst na www.exadventist.com a dalších pramenech. Jejich doktríny jsou sektářské -Investigative judgment, ďábel jako kozel nesoucí hříchy lidstva (jasný pokus Zlého dostat se na místo Boha Syna), spánek duše, neexistence věčného pekla (přitom se stačí podívat na současné geologické výzkumy zemského nitra - svrchní jádro naší Země je tvořené tekoucím železem a sírou), manžel Ellen Gold Whiteové neuznával Boha Syna, to, že její učení má stejnou platnost jako Bible, a další, ještě horší věci. Myslím, že to na počátku správně řekl pan Aleš Wrana, totiž že tato diskuse s nimi nemá smysl. Už to psal apoštol Pavel v listu Titovi 3:9: … rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu.
Od: Uživatel Evangnetu Michal Vejvoda <>
Kdy: 22. 11. 2012 21:33
Předmět: Re: Svěcení Neděle

No, oni český adventisti jsou, jak jsem zachytil o dost jinde než ti zahraniční, Ti naši jsou docela ekumenicky aktivní a ty sektářské rysy nejsou o mnoho důraznější než u jiných církví.
Od: Anonym: Petr Mertlík <> ( ---.nsys.cz )
Kdy: 26. 12. 2012 19:39
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Dobrý den.Ano v Čechách je poněkud pružnější adventismus.To nic nemnění na tom,že pak ale vzniká dvojakost,kdy jsou členové zavázání učení adventismu,církevnímu řádu,periodikám z Generální konference(kde přituhuje s fundamentalismem).Odvaha a poctivější teologický přístup členů ASD v Čechách(a opravdu se pár lidí poctivě snaží)nikdy nepřekročí spisy E.G.W.,které mají rozhodující a konečný prvek k učení. Děkuji za poctivé a slušné biblické odpovědi všech,kteří se vyjadřovali k otázce soboty a neděle.Je to vskutku podnětnější,než se nevydávat za adventistu a přitom to zdůvodňovat učením ASD(a věřte,že "jejich rukopis"poznám.)
Od: Anonym: Probouzející se Petr <> ( ---.tvtrinec.cz )
Kdy: 28. 02. 2013 15:50
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Zdravím Vás,
nahlížením do vydání kralického a ekumenického výtisku Bible, při čtení této pro mne zajímavé diskuze jsem dospěl pouze k tomu co už vím a doufám, že celým svým srdcem správně cítím…to jest, že nevidím jediný důvod ke svěcení neděle.
Chtěl bych být dobrým služebníkem Božím, ale necítím potřebu hledat denominaci. Musím snad???
Od: Anonym: Probouzející se Petr <> ( ---.tvtrinec.cz )
Kdy: 28. 02. 2013 15:51
Předmět: Re: Svěcení soboty

Zdravím Vás,
nahlížením do vydání kralického a ekumenického výtisku Bible, při čtení této pro mne zajímavé diskuze jsem dospěl pouze k tomu co už vím a doufám, že celým svým srdcem správně cítím…to jest, že nevidím jediný důvod ke svěcení neděle.
Chtěl bych být dobrým služebníkem Božím, ale necítím potřebu hledat denominaci. Musím snad???
Od: Anonym: swf194.228.169.--- )
Kdy: 28. 02. 2013 21:41
Předmět: Re: Svěcení soboty

Od: Anonym: Petr <> ( ---.nsys.cz )
Kdy: 22. 11. 2014 21:03
Předmět: Re: Svěcení soboty

Osobně by někteří diskutující na sobotu,jen z pouhého čtení nepřišli.Nezlobte se,ale férovější by bylo napsat-setkal jsem se s adventistickým učením a ti mi řekli o sobotě.Jinak pokud Vás opravdu zajímá biblická odpověď a ne odpovědi stylu(a divím se,že i od kazatelů,kteří by měli znát pojmy,jako exegeze atd.)"šabat je odpočinout=neděle",nebo pro sychr "je dobré dodržovat oba dny",tak např.zde je kvalitní a dobrá studie: http://www.biblickestudie.cz/studie/sobota_nedele.pdf
Od: Anonym: mops---.tmcz.cz )
Kdy: 28. 04. 2014 10:53
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Já vám, přátelé, nevím. Hned v úvodu mám potřebu poznamenat, že bych sám sebe označil za ateistu, třebaže ne absolutního. Co však chci říci - nezdají se vám podobné debaty úplně zbytečné? Četl jsem zhruba polovinu příspěvků a napadlo mě, že je přeci naprosto lhostejné, který den světíte, důležité by mělo být, že vůbec světíte, že máte tu potřebu a činíte tak s upřímností. Věřím, pokud je Bůh laskavý a miluje nás, že je mu to celkem jedno, že by nikoho nezatratil jen kvůli "nesprávnému dni," ve kterém se s ním setkává. Dejme tomu, že správným dnem je např. středa - myslíte, že ten, který půjde do kostela ve středu, ale půjde tam otrávený a s nechutí, bude Bohu milejší než ten, který půjde v např. v pátek, ale bude to pro něj radost a duchovní zážitek? Není podobné bazírování na detailech pouze důsledkem nudy a přehnaného hnidopišství? Mějte se. :)
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 29. 04. 2014 12:31
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Že by byl Bůh laskavý? Přečtěte si něco z Bible a určitě změníte názor. Bůh např. netrestá jednotlivé viníky, ale udílí kolektivní tresty, kdy ničí celé oblasti. A jeden citát: “Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení.“
Od: Anonym: Jarda B.---.eurotel.cz )
Kdy: 20. 10. 2014 01:29
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Je to prosté. Dle Bible se po vzkříšení Krista již nesvětí žádný den. Posvěcuje Kristus. Držení dne kýmkoli je jiná věc a je to osobní věc každého člověka. Svěcení dne už je nyní biblický protimluv. Zde kompletní pojednání o tématu. . http://www.cirkevusti.cz/musi-krestane-svetit-sobotu
Od: Anonym: Petr <> ( ---.nsys.cz )
Kdy: 22. 11. 2014 20:50
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Článek-biblický,logický a konečně k věci.
Od: Anonym: Oleg Žebro <> ( ---.jkservis.net )
Kdy: 13. 03. 2015 14:17
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Petr napsal(a):
  Článek-biblický,logický a konečně k věci.
Omlouvám se, ale otázku soboty jsem hledal na internetu a otevřel se mi tento web. Přečetl jsem ty čtyři dlouhé roky diskuze. Pochopil jsem, že tato otázka vyvolává u křesťanů neskutečný velký spor!! Že by bible měla pravdu ohledně proroctví? Vypadá to tak. Sobota a neděle rozpóluje tento svět na dva tábory. Tak jsem to viděl v tomto diskuzním fóru. Kam budu patřit já a ty? To zůstává na osobním rozhodnutí. Bůh nechává svobodnou vůli. V tom je ta Jeho láska k nám. Ale je jisté podle bible: Boha se boj, přikázání Jeho zachovávej, nebo na to člověku všechno záleží. Poněvadž všeliký skutek Bůh přivede na soud, i každou věc tajnou, buďto dobrou nebo zlou.(Kazatel 12,13-14) A aj přijdu brzo a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podle skutku jeho. Blahoslavení, kteří zachovávají přikázání Jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města. (Zjevení Jana 22,12.14) Ještě jsem ohledně soboty a neděle našel video s přednáškou o zákoně. Tu je odkaz https://www.youtube.com/watch?v=hU3dYApLDpo Přeji vám důsledné hledání, neb jak jsem pochopil, je to otázka mého věčného života.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 13. 03. 2015 14:31
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Takže Bůh nám přikazuje světit den sváteční a nechává na naši vůli vybrat si, který to je? Mohl by to být třeba čtvrtek? A když ano, musím ten čtvrtek světit celý život, nebo to mohu měnit? A mohl bych v neděli (pro mě pracovní den) si odskočit na poslední večeři?
Od: Anonym: Tomáš Plechatý <> ( ---.klfree.cz )
Kdy: 16. 03. 2015 12:24
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Stručně - bible se dělí na starý a nový zákon.
také obsahuje starou a novou smlouvu
starý zákon je psaný pro boží lid Izrael, nikoliv pro pohany a obsahuje smlouvu ze Sinaje uzavřenou pouze s Izraelem (k Izraeli se mohlo konvertovat a může se dodnes)
Nový zákon je psaný pro všechen Boží lid - křesťany - ty, kteří věří v Ježíše Krista jako svého spasitele. Obsahuje Novou smlouvu, která se uzavírá se všemi kdo uvěří. S původními židy i pohany.
Stará smlouva včetně desatera připomínala Boží stvořitelské dílo a lidské odpočinutí- úplný vztah trávený přímo s Bohem. proto přikazuje, že v ten den se nemají věnovat svým zálibám, řečem a práci.
Nová smlouva ukazuje jinou cestu - skrze víru v Ježíše Krista, kterého učiním svým Bohem umírám sám sobě, a žije ve mne JEžíš- neboli Duch Svatý. Proto vstupuji do odpočinutí od svých vlastních skutků a nechám v sobě jednat Božího Ducha - dostal jsem při znovuzrození nové srdce a nového ducha.
Jestliže jsem tedy stále sobě zemřelý a žije skrze mne Ježíš, pak jsem v odpočinutí po všechny dny po každý okamžik. Proto se v Nové smlouvě již nezmiňuje dodržování konkrétního dne odpočinku, jako povinného, nýbrž je psáno, že někdo Bohu dodržuje některé dny jako zvláštní a někdo nerozlišuje - ať má každý jistotu svého přesvědčení.
Co se týče neděle, tak pro ten den a jeho připomenutí svědčí Ježíšovo Vzkříšení a Letnice.
Jinak je blbost, aby jakákoliv církev takzvaně ,,světila" neděli.
Církve mají v neděli shromáždění věřících - ok to, ale měli apoštolové každý den.
Říkat, že nějaká církev světí neděli jen tím , že má shromáždění je stejná blbost, jako říkat, že jen tím, že jdu do shromáždění v sobotu světím sobotu.
V genesis se nepíše nic o příkazu pro lidi - popisuje se čin hospodinův.
Texty z bible ke studiu a ověření: Exodus 19, Efezským 2,11-22, 1 Korintským 11, Římanům 9,4, Gal 4 Žd 3-4, Římanům 14.
Od: Anonym: David protest2.27.229.--- )
Kdy: 19. 04. 2015 20:46
Předmět: pro Luboše Tefra

Myslím si, že vaše postřehy jsou velmi trefné. Poukazujete na zjevný rozpor v tom, co tady někteří tvrdí. Bůh nám podle nich přikazuje světit nějaký den a je mu jedno jaký. Proč nám potom vůbec přikazuje nějaký den světit. Vždyť přikázání o sobotě nemá žádný morální podtext. Nemá ten příkaz o svěcení určitého dne právě ukázkou toho, že on k nám a my k němu máme určitý vztah a svěcením přikázání, který nemá žádný morální základ to dosvědčujeme právě proto, že tam není morální základ, ale proto, že to Bůh řekl? Každé přikázání má morální podtext, kromě toho o sobotě. Přikázání o sobotě je tam tedy zřejmě proto, aby nás identifikovalo s Bohem. Jaký jiný důvod bysme měli jej světit než jen ten, že to Bůh řekl a jeho svěcením dosvědčujeme, že mu patříme?
Ten kdo tu tvrdí, že je jedno, který den světíme, je tedy logicky na omylu, jak jste již několikrát velmi trefně postřehl. A Bible, myslím, hovoří pro nezaujatého člověka zcela jasně, že sedmý den je sobota a že desatero platí a tudíž i sobota by se měla světit. Chce to myslím mnoho intelektuální akrobacie, aby jeden došel k závěru, že podle Bible se má světit neděle, nebo dokonce, že je to jedno.
Uvědomte si, že zde debatujete se spoustou teologů. Uvědomte si, že kdyby začali věřit, že sobota je ten pravý den, tak by je svědomí začalo nutít ka dalším krokům, a to vesměs bolestivým. Museli by ji začít světit, pokud by si chtěli zachovat čisté svědomí. Tím by přišli o práci, o sbor, o mnohé, co dlouho budovali. Neříkám, že to je ten hlavní důvod, proč vaše argumenty odmítají, ale určitě může hrát velkou roli. Není třeba si myslet, že vaše argumenty nejsou pádné, myslím, že jsou, ale pravý problém může být v tom, že o argumenty tu ve skutečnosti nejde. Jde tu o možná spíše o to, že je mnoho co ztratit. To vím sám podle sebe.
Od: Anonym: Fil---.rtyne.net )
Kdy: 22. 09. 2015 21:22
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

Já nechápu jednu věc!!! Jak někdo může přemýšlet jestli neděle nebo sobota!!! V Bibli se dočteme, že Bůh posvětil sobotu!!! Nechápu vás pokud věříte v Boha, že přemýšlíte nad nedělí … musíte si uvědomit, že je tu ještě ten Zlý Satan, který nechce aby jsme se řídili podle Boha(Bible, sobota,…)!! ale chce vás zmást a strhnout, aby jste se řídili ne Biblickými Božími nařízeními!!! Čtěte Bibli a nehledejte v tom složitosti a věřím, že dojdete k správnému názoru :)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 23. 09. 2015 12:26
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

Říkáte: "Tohle nechápu. Jak to někdo může zpochybňovat?" Ale chápete prosím aspoň, že to, jak vy rozumíte slovu "sobota" může být odlišné od toho, co Bible rozumí slovem "sobota"? Vy pod tím slovem rozumíte šestý den v našich týdenních kalendářích - vždyť je to tak jasné! Zatímco kus zdejší diskuse je o tom, že naše obyčejné rozumění možná cestou dějinami ztratilo kus biblického povědomí a nemělo by být LÍNÉ a mělo by v Bibli znovu hledat. Jinak budeme pořád říkat: Bůh - tomu slovu já rozumím, jak to může někdo zpochybňovat? Boží trest - tomu já rozumím. Boží milost - jak ji může někdo stavět do otázky?
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 23. 09. 2015 20:23
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

Neděle se slavila již za života apoštola Pavla. Pokud je zlo slavit neděli místo soboty, pak byl falešný i sám Pavel.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 26. 09. 2015 05:35
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

Za apoštola Pavla se také kradlo.
Od: Anonym: Fil---.rtyne.net )
Kdy: 29. 09. 2015 19:57
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

Mě přijde, že se v tom hledají šílený složitosti!!! Myslíte, že Bůh nám to chtěl dát v hádankách?? 100% ne!!Bible je napsaná i pro prostý lidi!! není to jen pro teology!! Několikrát je v Bibli napsáno, že se má světit sedmý den a to mě z Bible vychází jedině sobota!! A že si to člověk změnil na první den a 95% lidí se řídí radši dle člověka, který to změnil na neděli a možná ještě méně jak 5% lidi se řídí dle božích nařízení a to sobotou je především práce toho Zlého!!! Nikde v Bibli není napsáno, že se sedmý den změnil na první :) Jedině Bible je zárukou pravého poznání!!! Člověk může mít sebepevnější přesvědčení a sebevětší jistotu, že kazatel(farář) ví, co je pravda, na tom však nemůže stavět. Pouze mapa(BIBLE), kterou má v ruce, mu ukazuje správnou cestu do nebe, takže v ničem nemusí tápat. :)
Od: Anonym: Janča141.170.144.--- )
Kdy: 30. 09. 2015 17:49
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

Já krom Bible přijímám také Tradici první církve.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 30. 09. 2015 20:22
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

Mám velký respekt vůči argumentu, že i laik může rozumět Bibli a že bychom laikům neměli přikazovat my kazatelé, jak jí rozumět. Ovšem vy to ženete do druhého extrému, že k pochopení stačí selský rozum bez přemýšlení. Šabat je prostě to co sobota v našem kalendáři - "Mě z Bible vychází jedině sobota." Víte, byla onehdy také silná tradice písmáků, laických badatelů, kteří ovšem nad Biblí přemýšleli, dávali si dohromady její vnitřní souvislosti. A odtud by vám o svěcení dne svátečního možná vyšlo i něco jiného než vaše samozřejmá pravda. (Kterou vám ovšam - nebo se mýlím? - stejně objevil někdo jiný, ne vy sám.)
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 08. 10. 2015 13:33
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

„Šabat je prostě to co sobota v našem kalendáři“ Já ateista a v teologii nestudovaný si přesto dovolím oponovat. V našem kalendáři je sobota předposledním dnem v týdnu a podle mne z Bible vychází, že sobota je posledním dnem v týdnu. Ježíš vstal z mrtvých první den v týdnu tedy první pracovní den. Tedy k posunu určitě došlo a to na zásadě světského (nebojím se říci státního) rozhodnutí. Kdyby dal Ježí nějak najevo, že se má začít světit den shodující se s dnem jeho vzkříšení (např. při poslední večeři nebo i později), to by byla jiná. A to je právě to, po čem se stále volá v této diskuzi, kde je v Bibli ten posun?
Od: Anonym: Jirka---.91.broadband12.iol.cz )
Kdy: 08. 10. 2015 16:26
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

Ř14:5, Ga4:10-11, Ko2:16, Žd4:3 My jsem křesťané z pohanů, ze taré smlouvy pro nás platilo pouze Sk15:24-29
Od: Anonym: Roman <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 20. 06. 2016 14:14
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

Líbí se mi snaha udělat ve věci "snadný" pořádek. Sám se snažím vyspořádat s touto otázkou. Chvíli mi trvalo projít celou historií této "disputace" a jen doplním, že zajímavým je v této otázce čtení zde http://www.sedmydensobota.cz/od-soboty-k-nedeli-jak-k-tomu-doslo/ . Třeba to obnoví pokračování probírání věci a zapojí se i další.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 06. 2016 13:28
Předmět: sobota?

Romane, článek jsem si přečetl, a zaujalo mě především, že "od doby reformace bylo na téma, zda mají křesťané světit sobotu nebo neděli, napsáno 3000 disertačních prací". Zajímalo by mě opravdu, zda nějaké byla napsány neadventisty. Nebo se v tom bludném kruhu točí jen adventisté sami. Asi jako kdysi scholastici, když řešili "kolik andělů se vejde na špičku jehly". (Kdybyste chtěl, zdůvodním vám, že toto byla taky podstatně důležitá otázka.)
Od: Anonym: ---.tor04-exit.foxtrot.network )
Kdy: 04. 11. 2021 22:21
Předmět: Re: pro Luboše Tefra

Přikázání o sobotě mělo význam i ve vztahu k druhým lidem. Jednak člověk sám měl mít den, kdy odpočine. Potom to mělo platit i pro otroky a služebnictvo, dnes bychom řekli asi zaměstnance. Takže nešlo jen o vztah člověka s Bohem, ale i o druhé lidi a možná dost.
Díky tradici křesťanství a toho, že se vyučovalo Desatero, tak se neděle nějak zachovává. Den odpočinku, kdy pracovat je špatně. Ani ti bolševici si nedovolili tu neděli zrušit. Za fr. revoluce snad chtěli zavést desetidenní týden. Bolševici se o toto už nepokoušeli. Ač církev možná neučila o neděli či sabbatu zcela přesně, tak díky té tradici tu byl volný den i za ateistických režimů.
Moc dobře nefunguje ani kde dělníci mají dvoutýdenní cyklus, 10 dní práce a 4 dny volny, kdy ze stavby se vrátí domů k rodinám. Nejdřív pracují moc dlouho, chybí odpočinek. Pak doma nemají co dělat, takže si nějakou práci najdou. Týdenní cyklus je daleko přirozenější.
Od: Anonym: jarda b.---.eurotel.cz )
Kdy: 22. 12. 2016 23:08
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Četl jste to ?? —
Asi tak týden, pomalu, krok za krokem s Biblí v ruce ?
Podle mne pak není na co se ptát.
Od: Anonym: M.S. <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 02. 2019 18:32
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Sobota sedmí den,den odpočinku,šabat je všude v desateru.Bible Kralická,Český studijní překlad,Roháčkův překlad.Ze začátku byla i v Ekumenické,kde byla později nahrazená dnem svátečním.Byl to chytrý tah odpůrce.Desatero platí vždy a vždy bude platit.Není jen pro Židy,ale pro všechny.Nebylo zrušeno,ale naplněno.Nenechte se oklamat falešnou Ekumenou. Dnes se mnozí podivují,že sedmí den je sobota,nepochopitelné.Bůh tento den požehnal a posvětil,dal mu tím svojí pečeť Žijme všichni s Bohem každý den,v lásce a vděčnosti no nezavrhujme Jeho svatý zákon.Nastanou těžké časy pro ty kteří nezachovávají falešnou neděli jako den odpočinku…
Zachovávejme Boží přikázání a mějme víru Ježíšovu..Takový lid bude na konci času…Nenechme se svést…
Od: Anonym: Agapé---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 30. 10. 2021 16:13
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Bible píše o svěcení Šabatu, totiž Šabat Šabatón Qodéš, to se dá přeložit jako Sabat Svatý, přesvatý…. Je to sedmý den v židovském kalendáři. Jelikož židé dodnes považují za sednmý den období v pátek v podvečer po západu slunce až do soboty podvečer do západu slunce, považuji toto období za skutečný Šabat. Šabat je den odpočinku. Ale Ježíš mluvil o jiném dni odpočinku. Kod chce však dodržovat desatero (desatero přikázání Staré smlouvy) měl by logicky dodržovat i Šabat. Nepřesný překlad je sobota, ale toto je velmi matoucí překlad, protože jak jsem napsal, světí se od pátku do soboty… Neděle pak byla normální pracovní den tj. od soboty večer do neděle večer.
Mimochodem, jsou dva Šabaty. Jeden je velký (Šabat před Velikonocemi - tento Šabat vychází tuším na středu, možná čtvrtek) a druhý je ten běžný Šabat o kterém se bavíme.
Šabat znamená, že věřící nemá pracovat, židé mají také omezený počet kilometrů či stovek metrů, kolik toho smějí ujít. Židovský šabat je trochu něco jiného, je to víc o nesmyslných zákazech, než křesťanský Šabat, který samozřejmě první křesťané - židé - světili, ale není tom zmínka v Novém zákoně, protože to nebylo tak podstatné. To že světli šabat je jichsté, protože by to jinak znamenalo, že by se museli scházet v pracovní den (v neděli) a to by asi nebylo moc dobré.
Šabat se v židovských kruzích začíná požehnáním a pitím vína a pak se lámou vánočky. To je jejich tradice. Mají tam taky Havdalu, rozsvícení svíček, což je tradice rabínského judaismu, vzdálená křesťanství a pravděpodobně převzata z pohanských zvyků. Myslím, ale že ten zvyk s vínem je velice zajimavý a shoduje se s chápáním křesťnaského kalicha - víno přinášející spasení - leč oni nerozpoznali kdo je Mesiáš.
Šabat je hlavně o udržování vztahů s nejbližšími, ale i o zvaní chudých bližních na večeři nebo o prokazování milosti druhým. Tzn. pokud musíte pečovat o nemocné dítě nebo rodiče, nemůžete kvůli šabatu zanedbat tuto péči. Láska k Bohu a k bližnímu má být na prvním místě.
Šabat doporučuji dodržovat, je to někdy docela těžký, ale je to dobré pro člověka, někteří lidé totiž neumí odpočívat a končí vyčerpáni a se zhuntovaným tělem, nemocní. Bůh ví, proč nařídil dodržovat Šabat. Pro křesťany by to měla být dobrovolná aktivita, jak to kdo cítí, žádná povinnost, je to na srdci a je to součást desatera, byť to snad v církvi není oblíbené téma.
Od: Anonym: ---.tor04-exit.foxtrot.network )
Kdy: 04. 11. 2021 22:10
Předmět: Re: Svěcení Neděle

bych to řek jinak. Šabat, počeštěně sobota, tak tu křesťané nedrží, krom výjimek jako adventisté. Ti zas nevěří v existenci pekla, ač dodržují část starozákonních předpisů. Zákon byl dán židům, navíc jestli chápu, tak primárně do času příchodu Mesiáše. Judaismus nemá smysl řešit a nechal bych stranou i mesiánské židy. V jistém smyslu pro nás desatero neplatí, to byl právě ten zákon psaný na kamenných deskách, který byl zrušen. Ježíš sám sobotu porušoval. Nicméně starozákonní předpisy, nařízení, zákazy a zákony, to má obvykle nějaký hlubší smysl. Nekrást a nevraždit, nelhat (křivé svědectví), necizoložit, uctívat jen jednoho Boha a nic jiného, tak to máme dodržovat ne proto, že to bylo v Desateru, ale má to platnost, která přesahuje to, že to bylo dané Židům do příchodu Mesiáše. U soboty jde o to, že člověk potřebuje odpočinek. Sedmidenní cyklus, o něm čteme hned v počátku Bible, netýká se jen Desatera. Nakonec vražda byla hříchem i v době Kaina, dávno před Desaterem. Je asi nesmyslné křečovitě dodržovat sobotu či neděli, nemoci např. zatopit v kamnech nebo uvařit jídlo ap. Ale určitě má smysl žít v sedmidenním cyklu, kdy jeden den v týdnu člověk odpočívá a využije ho i k času s Bohem, čte Písmo, jde na kázání ap. Pro někoho ale návštěva kostela nemusí být za takovým odpočinkem. Myslím, že Jan Karafiát odmítal v neděli cestovat, když někde jinde kázal. Respektuji to, ale nutit toto druhým je chyba. To jsou lidské tradice, ne ustanovení od Boha. Dnes je spoust lidí vyhořelých, pracují 7 dní v týdnu, neznají odpočinek. Což je horší než zákonické dodržování soboty či neděle. Myslím, že není potřeba nic světit, pod Desaterem nejsme, nebo jsme pod ním z hlediska hlubšího smyslu. Že stačí jeden den v týnu pravidelně dát odpočinek, zastavit se v práci, neštvat se.
Od: Anonym: Agapé---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 09. 11. 2021 19:26
Předmět: Re: Svěcení Neděle

"Zákon byl dán židům, navíc jestli chápu, tak primárně do času příchodu Mesiáše. Judaismus nemá smysl řešit a nechal bych stranou i mesiánské židy. V jistém smyslu pro nás desatero neplatí, to byl právě ten zákon psaný na kamenných deskách, který byl zrušen." To je velmi smutné, že si to myslíte. Ježíš přece řekl, že nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit, tj. uskutečnit. Je mnoho veršů, které dokazují, že se pletete. Když ap. Pavel psal o Zákonu, psal o Mojžíšovu Zákonu. Někteří křesťané však ruší celou "starou" smlouvu, aby nemuseli dodržovat Boží přikázání. Jenže Ježíš zopakoval, že desatero se má dodržovat, aby člověk mohl být spasen. Jsem v šoku, že to nevíte.
Doporučuji k přečtení Ježíšova slova (i s kontextem, zde jen výběr): Marek 10,19 Přikázání znáš: `Abys nezcizoložil, nezabil, neukradl, nevydal křivé svědectví, nepodvedl; cti svého otce i matku.´" Lukáš 18,20 Přikázání znáš: abys nezcizoložil, nezabil, neukradl, nevydal křivé svědectví; cti svého otce i svou matku."
Dále ap. Pavel upozorňuje, že milost a svobodu nemáme mít za záminku pro to, abychom mohli hřešit: Židům 10,29 "Čím přísnějšího trestu si myslíte, že bude hoden ten, kdo pošlapal Božího Syna, přestal si cenit krve smlouvy, kterou byl posvěcen, a potupil Ducha milosti?"
Dále je známo proroctví o Nové smlouvě:
Ezechiel 11:19-20 A dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha, odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. I budou mým lidem a já jim budu Bohem.
Tady není psáno nic o tom, že se Boží přikázání (Tóra) zruší. Boží slovo ani zrušit nelze. Je psáno (interpretuji), že od povinnosti, která vede k smrti (např. ukamenováním) se to přesune do srdce, tedy praví uctívači budou Boha horlivě hledat a připomínat si jeho přikázání, budou na ně pamatovat a řídit se jimi. Jinak by nebylo naplněno Ježíšovo slovo: Praví uctívači budou Boha uctívat v Duchu a v Pravdě, takové totiž Otec hledá.
Ezechiel 36:26-29 "A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já vám budu Bohem. Zachráním vás ze všech vašich nečistot, přivolám obilí a rozhojním je a nedopustím na vás hlad."
V obou verších se opakuje, že věřící v něj budou dodržovat jeho nařízení čili jeho řády. Myslím, že toto v lehké obměně je ještě napsáno u jiného proroka.
Tóra neboli Zákon je nařízení a řád. Krom toho, některé vadné překlady bible obsahují zásadní chybu v Ř 10:4, ale to jsou bible od heretiků; četl jsem kdysi např. nějaký slovenský překlad kde bylo napsáno, že Kristus je koncem zákona, avšak řecký text veskutečnosti neříká, že Kristus zákon ukončil, ale že ho přivedl k dokonalosti, k dovršení, totiž, že Kristus je cílem Zákona, nikoliv koncem. Z toho pak ty hereze.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 11. 2021 19:33
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Překladem hebrejského slova "šabat" (s-v-t: ustát, odpočinout) je "neděle" (nedělat, nepracovat).
Od: Anonym: Agapé---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 11. 2021 05:37
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Měl by to být sedmý den, ale podle židovského kalendáře to vychází na sobotu. V moji bibli, kterou používám od roku 2002; NBK 1997, se překládá Šabat jako sobota. Neděle je tam překládána (totiž interpretována) jako běžný pracovní den. Co používáte za překlad, že to tam takto máte?
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 11. 2021 06:08
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Přesně tak, židovský "šabat" je v našich Biblích prostě převedený do slova "sobota". Ale my neslavíme šabat po židovsku (jako neslavíme po židovsku Velikonoce atd.) Křesťanským překladem je "neděle".
Od: Anonym: Agapé---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 11. 2021 10:16
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Tak tedy křesťanský překlad slova š-v-t. Protože židovský překlad by byl sobota :) Nalijte si čistého vína, protože křesťanský způsob slavení nemá nic společného s Šabatem. Podstatou slavení šabatu jsou dvě věci, které spolu nedoodělitelně souvisí.
1. Hledání Boha - to má několik forem 2. Odpočinek - odpočinutí od veškeré všední činnosti, abychom měli čas se vrátit k Božímu slovu a oslavě Stvořitele
Z toho jak jsem poznal křesťany jsem poznal, že křesťané v neděli pracují, mají mnoho práce. Ve Například se uklízí v církvi, doma, aj.
Biblický šabat očekává, že člověk přestane zařizovat různé věci, tzv. pochůzky. Neměl by tedy chodit do obchodu, neměl by mít pracovní nebo organizační telefonáty, měl by zvážit odpočinutí. Například překladatel bible, který 5 až 6 dnů v týdnu tráví překladem a vrtáním se v bibli, by měl odpočinout od činnosti, kterou celý týden dělal … odpočívat se dá různě třeba chvalozpěvem nebo bytím s blízkými. Odpočívají pastoři a faráři v neděli, nebo si připravují kázání na příští týden?
Někdo kdo pracuje jako psycholog nebo poradce, taky potřebuje odpočinout o Šabatu, takže by neměl zatěžovat svou duši starostmi druhých. Je to individuální.
Ovšem už z toho faktu, že mluvíte o sobotě nebo neděli a ne o Šabatu, je zřejmé, že mluvíte o něčem co je biblickému Šabatu vzdálené.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 11. 2021 14:22
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Souhlasím. takže náprava by byla v tom, kdyby takoví křesťané neděli světili. A ne v tom, že takový svůj neřádný životní způsob převedou na sobotu.
Od: Anonym: Agapé---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 11. 2021 15:12
Předmět: Re: Svěcení Neděle

No jo, jenže bible neříká nic o svěcení neděle. Někomu lpění na slovíčkách může přijít jako puntíčkářství, ale proč prostě nedokážete říct - pokud bych zkusil použít vaší představu zachovávání křesťanského Šabatu - že křesťané by měli světit Šabat v neděli? Mohou samozřejmě i v sobotu. Je to na nich, kdy. Jenže nebude to pak sedět s očekáváními a nebude jim to dávat smysl až budou číst některé verše, které používají slova jako sobota, neděla, šabat apod. a nepochopí smysl toho verše. A pak když se jednou řekne, že se bude světit sobota/neděle místo šabatu, kolik změn se ještě udělá, aby to vedlo k tomu, že výsledkem bude jiné učení nebo nedodržování věcí, které se původně dodržovaly? Lidi totiž vychladnou v srdci a řeknou si, proč bych to dělal? Nemusím přeci. Všechno mohu v Kristu, i takoví se najdou.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 10. 11. 2021 15:25
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Ale, jo, jak jsme si ukázali, Nový zákon mluví dost o svěcení neděle. Protože "neděle" je překladem hebrejského slova "šabat".
Od: Anonym: ---.digitale-gesellschaft.ch )
Kdy: 09. 11. 2021 21:58
Předmět: Re: Svěcení Neděle

ne, v NZ je jasně a vícekrát napsáno, že křesťané z pohanů (národů, tj. ne Židů), židovský Zákon, Tóru, dodržovat nemají, srov Sk 15 28Toto jest rozhodnutí Ducha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné: 29Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdrávi.“
Nepíše se nic o zachovávání soboty, kterou nakonec porušoval vícekrát i sám Ježíš. Je dobré držet den odpočinku, ale nežijeme pod Zákonem, který byl dán Židům, jsme pod novou smlouvou. Navíc ty zákony a předpisy nebyly dány nikdy pohanům, tj. ostatním národům než židovskému lidu.
Pokud platí Tóra, pak asi nejíst vepřové (jako adventisti,), dodržovat sobotu a hlavně muži musí podstupovat obřízku. Pak je třeba dodržovat celý zákon, ne jen to Desatero. Ani tak to nedává smysl, oběti nekonáme, věříme v oběť kristovu.
Od: Anonym: Agapé---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 11. 2021 05:56
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Vámi zmiňovaný text Sk 15,28 byl vytržen z kontextu. Tato instrukce se vztahovala na konkrétní skupinu nově obrácených lidí. Tak nějak podobně bych mluvil já k čerstvě obrácenému člověku z pohané, avšak vzhledem k tomu, že dneska máme tištěnou bibli k dispozici, bych mu doporučil také číst bibli a udržovat vztahy s křesťany, kteří rozumí výkladu písma.
To ale neznamená, že křesťan se má zastavit tady (Mt 10,22). Jeho cesta pokračuje, proto se tomu říká Cesta.
Mohu jen připomenout Pavlův přístup:
1 Korintským 9:20-25 "A tak jsem pro Židy jako Žid, abych získal Židy; pro ty pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty pod Zákonem. Pro ty bez Zákona jsem jako bez Zákona (i když pro Boha nejsem bez Zákona, ale v Zákoně pro Krista), abych získal ty bez Zákona. Pro slabé jsem jako slabý, abych získal slabé: všem jsem se stal vším, abych jakkoli aspoň některé zachránil. A toto činím kvůli evangeliu, abych byl jeho spoluúčastníkem. Nevíte snad, že ti, kdo běží závod, běží sice všichni, ale vítěznou odměnu dostává jen jeden? Běžte tak, abyste ji získali. A každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni to ovšem dělají, aby získali pomíjející věnec, my však nepomíjející."
Vaše interpretace bible je v rozporu s mnoha místy bible, které tvoří kontext. Rozeberu zde Žalmy 25,10
Všechny-cesty (cpc - ארח órach n.m.) Hospodinovy (jsou) milosrdenství (m. laskavost/věrnost) a Pravda těm, kteří střeží/zachovávají (hlídají) jeho smlouvu a jeho svědectví. (Neboli: Všechny Hospodinovy cesty jsou milosrdenství (, laskavost) těm, kteří zachovávají jeho smlouvu a jeho svědectví hlídají.) kol-'orchót Adonaj chesed we'emet - lenótceré vrító we'édótáw
Ježíš neporušoval Šabat. Používáte termín sobota, který neodpovídá biblickému významu toho slova Šabat. Šabat a sobota ani Šabat a neděle není to samé, i když české bible to tak překládají. Mluvíte-li o sobotě a ne o Šabatu, pak nemluvíme o téže věci.
Od: Anonym: Agapé---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 10. 11. 2021 11:34
Předmět: Re: Svěcení Neděle

"Pokud platí Tóra, pak asi nejíst vepřové (jako adventisti,), dodržovat sobotu a hlavně muži musí podstupovat obřízku. Pak je třeba dodržovat celý zákon, ne jen to Desatero. Ani tak to nedává smysl, oběti nekonáme, věříme v oběť kristovu." Ve světle Nové smlouvy to vysvětloval Pavel jasně, že není třeba dodržovat ani obřízku ani celý Zákon. Ve světle proroctví, které jsem ocitoval to je jaké jasné Bůh lidem, kteří chtějí uctívají Hospodina dá do srdce, aby dodržovali jeho ustanovení. Toto není myšleno zákonicky, ani Ježíš nebyl zákoník a přesto Tóru dodržoval.
Váš postoj je vyloženě extremistický, protože nechápete a nechcete uznat … předpokládám že to je učení teologické školy ČCE … tedy toto teologické učení, kterým jste svázáni nechce uznat .. že člověk žijící pod novou smlouvou není povinnen dodržovat celou tóru, přesto, pokud byl Bohem znovuzrozen by v srdci měl mít touhu dodržovat Boží přikázání, jak sám Ježíš přikazoval: např. zde
Jan 15,10 "Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce." Jan 15,12 "Toto je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás." Krom toho také Jan 14,23 Jestliže mě někdo miluje, bude zachovávat mé slovo. Jan 14,24  Kdo mě nemiluje, nezachovává má slova; a slovo, které slyšíte, není mé, ale Toho, který mě poslal, Otcovo."
A zde jen připomínám že význam zachovávat a střežit či hlídat je to samé a je identické s významem zůstávat v pravdě.
Otcova přikázání se v zásadě nemění, je stejné od počátku.
Výmluvné je Ježíšovo přikázání, které dal v čase platnosti písma tak jak bylo ještě před jeho ukřižováním. Když mluvil o svém slovu, tak samozřejmě tím odkazoval na Tóru, neboť Otcovým slovem by nemohlo být nic jiného. A vše co Ježíš říkal a dělal bylo ve shodě s Tórou. nakonec i první křesťané, kteří byli židé vycházeli z Tóry. Tzn. že v jejich čase po Ježíšově ukřižování stále považovali Tóru za platnou. Tím pádem z toho vyplývá že učení o tom, že Tóra byla zrušena není a nemůže být pravé… A kdo by namítal, že ap.Pavel učil něco jiného , tak jen nepochopil Pavla. Pavel nemohl jít proti učení Krista:
Matouš 5:18-19 "Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se všechny ty věci stanou. Proto, kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království nazýván nejmenším. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království nazýván velikým."
Ap. Pavel psal např. Židům 7:17-18 "Písmo totiž svědčí: 'Ty jsi knězem navěky podle Melchisedechova řádu.' Dochází tedy jednak ke zrušení toho předchozího přikázání pro jeho slabost a neužitečnost"
Zde je jedno jediné místo, kteří nechápaví lidé dokáží překrucovat.
2 Petrův 3:15-17  Trpělivost našeho Pána pak mějte za spásu, jak vám také podle moudrosti, jež mu byla dána, psal náš milovaný bratr Pavel, jako to činí i ve všech ostatních epištolách, v nichž mluví o těchto věcech. Jsou v nich některá nesnadno srozumitelná místa, která nevědomí a nestálí lidé ke své vlastní záhubě překrucují, tak jako i ostatní Písma. Ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli strženi bludem těch zvrhlíků a neodpadli od své stálosti."
Rušení přikázání tedy považuji za zvrhlost. Nebudeme přece vyrhávat jeden verš z kontextu celé bible.
Od: Anonym: Alena93.89.107.--- )
Kdy: 23. 03. 2022 13:10
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Dobrý den, Bible je jediným spolehlivým zdrojem pravdy, protože je to Boží slovo a Bůh se postaral, aby to, co je pro nás důležité ke spasení, bylo v Bibli zachováno, i když jsou snahy skrze novější překlady Bible tyto pravdy zamlžit. Spolehlivá je Bible kralická, z které vznikly novější překlady.
Ten, kdo bude chtít poznat pravdu, celým srdcem, tomu ji Bůh ukáže - Jeremiáš 29:13-14 B21 Budete mě hledat a najdete mě, když mě budete hledat celým srdcem. Nikde v Bibli není ani zmínka o tom, že by se měla světit neděle, Bůh říká -
Ezechiel 20:20 B21 Svěťte mé soboty, ať jsou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh. B21: Bible 21
V posledním boji mezi dobrem a zlem bude sobota stěžejním bodem, kdy se rozhodne o našem věčném údělu, ten, kdo je Bohu věrný a chce Ho následovat nemůže ignorovat Jeho vůli, kterou nám ukázal v Desateru i na mnoha dalších místech Bible. Buď následuji Boha a příjímám den, který On určil, abychom ho v tento den uctívali, nebo následuji člověka a světím neděli, Jiná možnost není, o tom, jestli budeme trávit věčnost s Bohem, rozhodujeme my sami.
Více o tomto tématu - viz odkaz:
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 23. 03. 2022 18:36
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Proč by měla být Bible "jediným spolehlivým zdrojem pravdy"? Proč?
Od: Anonym: Kurt Müller <> ( ---.customers.tmcz.cz )
Kdy: 24. 09. 2022 10:21
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Ladislav Cajthaml napsal(a):
 Proč by měla být Bible "jediným spolehlivým zdrojem pravdy"? Proč?  
Ladislav Cajthaml napsal(a):
 Proč by měla být Bible "jediným spolehlivým zdrojem pravdy"? Proč?  
Ladislav Cajthaml napsal(a):
 Proč by měla být Bible "jediným spolehlivým zdrojem pravdy"? Proč?  
Otázka br. Cajthamla: Proč by Bible měla být jediným spolehlivým zdrojem pravdy? Protože je to Boží slovo, které nám ukazují knihy starého zákona a svědectví Pána ježíše Krista. (Jan 17,17). To souvisí s otázkou: Existuje Bůh nebo neexistuje. Dokonalost přírody, úžasný zázrak života, podmínky života na naší Zemi, každá maličkost života je velkým zázrakem. Láska Boží, která se odráží v každém lístečku, rostlině, živočichu, nakonec také v člověku je obrovský zázrak, který nelze vysvětlit žádnou evolucí, žádnými mimozemšťany. O existenci Pána Ježíše Krista nejsou pochybnosti. Jeho zjev, působení, slova, život a nejvyšší důkaz lásky v mučivé smrti, následné vzkříšení, je tak impozantní jev (velkolepý, vznešený), že svým učením, které přijal od svého nebeského Otce ovlivnil následující dějiny lidsstva. Slova vyjádřená jim jsou plná lásky a vztahu k nebeskému Otci a k lidem. Dosud se nenašel žádný člověk, který by přinesl lepší řešení vztahů a způsobů života. Knihy nového zákona svědčí o Pánu Ježíši a žádný -ismus, který lidé vymysleli nedokáže překonat nabídku nového života podle příkladu Pána Ježíše. Dalším důkazem pravdivosti Písma sv., života Pána Ježíše, je existence proroctví, v novém zákonu zachycené v různých knihách, nejvíce v knize Zjevení. Tuto knihu je sice velmi obtížně interpretovat (vykládat), ale s pomocí Božího Ducha, který je podobně jako Pán Ježíš pro mnohé lidi nepochopitelnou skutečností, ukazuje vývoj dějin lidstva až do jejího konce. Kdybychom předpokládli, že Jan byl jen dobrým spisovatelem, jak mohl tisíce let dopředu ukázat vývoj světa? Ani největší jasnovidci, jasnozřiví spisovatelé, nedokázali předpovědět vývoj dějin na tak dlouhou dobu. Kdo nechce věřit Božímu slovu, neuvěří ani Bohu, ani Kristu, ani Božímu duchu. S tím souvisí i dodržování dne odpočinku jako jedno ze znamení Božího lidu. Nebeský Otec na konci stvoření posvětil a požehnal sedmý den. Tento týdenní cyklus nebyl přerušený a dodržoval jej vyvolený národ, Pán Ježíš a dodržují jej věrní Bohu. Ani tisíce letá tradice jiného dne nemůže změnit Boží slovo, pro každého upřímně věřícího zákon lásky k Bohu a k lidem. Kdo chce věřit ve výmysly lidské, bude mít svou odměnu. Boží slovo ho bude soudit v poslední den.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 24. 09. 2022 12:33
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Příteli, takové úvahy zkuste rozbalit u vás v sektě, tam to třeba zaujme. Dva metry od dveří vaší sekty to každý v nejzdvořilejším případě odzívne.
O směšnosti myšlenkového postupu "Bible je Božím Slovem, protože Bible říká, že je Božím Slovem" se tu ze všech možných úhlů pohledu už psalo dost.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 24. 09. 2022 14:21
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Z odborného religionistického hlediska se jedná o klasický proces atrofie nároku na exkluzivitu, který se vyskytuje v mnoha náboženských systémech, myšlenkových školách. Zevnitř z této skupiny - to je důležité, zevnitř! - odvodí někteří její mluvčí egocentrickou myšlenku, že jenom tato skupina nebo jenom tento náboženský názor obstojí, zatímco nositelé ostatních názorů tonou v temnotách, staly se oběťmi defektního nebo neuceleného poznání. Splývají tato sebepojetí skupiny z psychologického hlediska s narcistními postoji, viz kniha Lionel Corbett, Psyche and the Sacred. Snad nikdy tento nárok na vlastní exkluzivitu nevzniká tak, že by někdo nezávisle a neutrálně prověřoval jednotlivé víry a náboženské systémy, aby mezi třiceti možnými povýšil jeden na exkluzivní. Prakticky vždycky se jedná o povýšení vlastního skupinového vědomí na absolutno. Jedinec žije celý život v nějaké třeba adventistické nebo baptistické smečce, s islámem, buddhismem, judaismem, marxismem ani zoroastrismem se nikdy blíže nesetká (leda v předinterpretované, démonizované podobě plné zkratek - starší jeho sboru mu včas narýsují, co si o těchto směrech myslet špatného). Pak se adaptuje na myšlenku, že naše skupinová pravda je celá pravda, naše svaté texty jsou autentickým Slovem Božím, ostatní svaté texty vyznávané jinými skupinami pak jsou prázdné nebo ďábelské. Podobně rasismus v 99,9 procentech případů vždycky povyšuje na vyvolenou nebo vyšší rasu tu, ke které patří sám mluvčí rasistické myšlenky. Nedá se potkat, že by bílý rasista prosazal myšlenku, že vyšší rasa je čínská nebo černá, kdežto bílá rasa je podřadná.
Tím se jenom vyslovuji, na jaké jediné rovině má smysl myšlenku "texty Bible jsou tak, jak byly napsané, Slovem Božím" řešit: na rovině psychologie a psychoterapie, ve vztahu k narcismu. Z historického hlediska pak je zásadní problém nevykazatelnosti vzniku těchto textů z Božího diktátu. Prostě ani vy, ani nikdo jiný nebyl přítomen u toho, jak Bůh diktuje Pavlovi Epištolu Filipským nebo Mojžíšovi diktuje Pentateuch. Což je zásadní potíž, pro kritické moderní myšlení.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 23. 03. 2022 22:28
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Vaše povídání je souborem naivních, rozporných a z prstu vycucaných impresí. To, že je Bible jediným spolehlivým zdrojem pravdy, můžeme opřít snad jen o to, z překroucení nějakého jednoho nebo dvou míst z pofidérních tzv. pastorálních epištol. Pokud vědomí nebo rozum pak nejsou spolehlivým zdrojem pravdivosti, pak ani nemůžete být jistý, že Bibli čtete správně nebo rozumíte jí správně. Protože pomocí jakého orgánu vnímáte její poselství? Leda rozuměním, leda interpretací vašeho rozumu.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 23. 03. 2022 22:28
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Vaše povídání je souborem naivních, rozporných a z prstu vycucaných impresí. To, že je Bible jediným spolehlivým zdrojem pravdy, můžeme opřít snad jen o to, z překroucení nějakého jednoho nebo dvou míst z pofidérních tzv. pastorálních epištol. Pokud vědomí nebo rozum pak nejsou spolehlivým zdrojem pravdivosti, pak ani nemůžete být jistý, že Bibli čtete správně nebo rozumíte jí správně. Protože pomocí jakého orgánu vnímáte její poselství? Leda rozuměním, leda interpretací vašeho rozumu.
Od: Anonym: Agapé---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 30. 03. 2022 12:09
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Bible je jediný spolehlivý zdroj pravdy, která vede ke spasení člověka, a jistota pokud člověk hledá Boha jako oporu a ochránce, protože žádný jiný Bůh není kromě Hospodina. Zda je bible pravá a spolehlivá nebo ne lze zjistit jen je-li člověk věřící způsobem, že se řídí jejími radami a přikázáními, což je cesta na celý život.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 30. 03. 2022 18:50
Předmět: Re: Svěcení Neděle

"Bible je jediný spolehlivý zdroj pravdy, která vede ke spasení člověka, a jistota pokud člověk hledá Boha jako oporu a ochránce, protože žádný jiný Bůh není kromě Hospodina." Prázdná, intelektuálně bezcenná proklamace. Tak bezcenná, že není ani kritizovatelná (nenabízí žádné body k rozpravě, žádné důvody, proč ji přijmout nebo odmítnout). Něco jako nápis AŤ ŽIJE PRVNÍ MÁJ!
"Zda je bible pravá a spolehlivá nebo ne lze zjistit jen je-li člověk věřící způsobem, že se řídí jejími radami a přikázáními, což je cesta na celý život." Středověká filosofie říká chybě tohoto postupu circulus vitiosus. Něco je prý pravdivé, ale zvenku pro to nejde nabídnout důvody. Důvody se ozřejmí, teprve když na tuto hru přistoupíme. K čemu je podobný postup každému, kdo není předem přesvědčený, nevíme. Odporuje to také 1 Te: "Všecko zkoumejte, dobrého se držte."
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 03. 04. 2022 20:16
Předmět: Re: Svěcení Neděle

Navíc co si počít s nesrozumitelností Bible, že? Co jiného než obrátit se k nějakému (otevřenému, riskantnímu, nezaručenému) výkladu. Úsměv působí takové schéma, jak někdo jakoby čte Bibli, údajně jediný zdroj pravdy a důvěrně textu rozumí. Nevěřím, že kdokoli může pochopit sám vlastní četbou Epištolu Římanům, její text po uši ponořený do všemožných intepretací starozákonních výroků a konceptů, její výklad "spásy".