Téma: Antikoncepce, masturbace

Od: Anonym: Zuzka---.137.broadband9.iol.cz )
Kdy: 15. 01. 2009 08:32
Předmět: Antikoncepce, masturbace

Navigace: link | přehled | fórum
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak se ČCE dívá na tyto 2 etické otázky. a) Je používání antikoncepce hříchem? b) Je masturbace hříchem? Ráda bych věděla, zda se těmito tématy někdo v ČCE zabýval, jaké jsou pohledy apod. Vím, že byla řešena homosexualita, ale další oblasti z lidské sexuality chybí. Děkuji za odpověď, Zuzka
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 15. 01. 2009 09:01
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Mohu vám odpovědět jen na jako středoškolský učitel etiky, theolog a člen ČCE. Oficiální stanoviska byste si musela vyžádat jinde, třeba na Synodní radě ČCE (), ale také třeba u docenta teologické etiky na ETF UK ThDr. Jindřicha Halamy ().
V ČCE jsou formulovány principy pouze pro zásadní věci, v mnoha jednotlivinách si cestu musí člověk hledat sám. Z tohoto pohledu žádný vyznavačský postoj k Vašim tématům neexistuje. Současně i v nich musí být jednání evangelíka vedeno odpovědným životem před Bohem i lidmi. Následkem toho můžete v ČCE narazit na lidi vůči těmto otázkám lhostejným, uživatele antikoncepce atd., zatímco jiní budou přesvědčeni, že se jedná o hříchy téměř smrtelné (což ovšem neučí ani Římskokatolická církev - viz Hans Rotter, Sexualita a křesťanská morálka, ISBN 80-7021-669-7, ačkoliv jsou všichni přesvědčeni o opaku). V našáí literatuře se na téma maximálně dočtete, že v Gn 38,9 o "onanii" nešlo.
Můj osobní postoj je, že v případě masturbace se vůbec nejedná o morální problém. U antikoncepce, tam je to složitější, většinou se ale shodneme na tom, že je by se neměly užívat prostředky, které brání usazení již oplodněnému vajíčku, což je svého druhu potrat, ačkoliv odborníkům se ježí srst, hovoří-li někdo o potratových pilulkách.
Od: Anonym: Zuzka---.137.broadband9.iol.cz )
Kdy: 15. 01. 2009 12:11
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Moc děkuji za odpověď. Ještě se zeptám, zda se jako středoškolský učitel někdy s mladými lidmi bavíte o sexu či máte zkušenost s programy primární prevence? Já totiž jsem křesťanka a současně lektor primární prevence tj. vedu programy prevence tzv. sociálně patologických jevů. Ve většině programů nemám problém, protože"většinové ateistické hledisko" se slučuje s mým křesťanským např. ohledně drog, šikany, návykového chování apod. Ovšem v programu sexualita mám často diametrálně odlišné názory nejen než naši klienti - žáci SŠ a ZŠ, , ale i než mí nevěřící kolegové. Nechci, aby to vedlo k tomu, že kvůli jednomu z mnoha programů odejdu z práce, kterou považuji za smysluplnou, proto někdy bojuji s tím, jak některé věci říkat, aby nevyzněly protibiblicky a přesto jsem nebyla kvůli tomu "vyhozena z práce". Máte s tím zkušenost? Děkuji za odpověď, Zuzka
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 15. 01. 2009 16:44
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Mám asi na rozdíl od Vás to štěstí, že učím na škole církevní, proto tento problém řešit nemusím z hlediska existenčního. O sexu se s nimi v tomto pojetí tolik nebavím, jen když se mě na něco zeptají. Ale učím je etiku, což je mnohem komplexnější věc. Máme u nás ovšem předmět "osobnostní výchova", kde se podobné věci berou, ale tím se zabývá jiná kolegyně.
Obecně jde asi o prolém, jak učit hodnotící vědy a hodnotové systémy v sekulární a demoratické, pluralitní společnosti. S tím zkušenosti mám, ale to už je nad rámec chatu. Kontaktujet mě máte-li zájem osobně. Veškeré kontakty na mě jsou dostupné na Evangnetu.
Od: Anonym: Zuzka---.137.broadband9.iol.cz )
Kdy: 16. 01. 2009 07:37
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Děkuji moc za odpověď i nabídku. Na Váš podnět jsem kontaktovala synodní radu i profesora Halamu a také o tom mluvila s naší farářkou. Takže snad si na základě názorů "fundovaných" najdu tu správnou cestu. Moc děkuji i za Váš pohled, přeji jen vše dobré. Zdraví Zuzka M.
Od: Anonym: Zuzana---.eurotel.cz )
Kdy: 25. 01. 2009 19:00
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Dovolím si malou poznámku k tématu :-) Mnoho lékařů (odborníků zabývajících se problematikou hormonální antikoncepce) svým dcerám hormonální antikoncepci nedoporučuje. A není to z důvodů etických. Zdravím!Z.R.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 25. 01. 2009 19:46
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Samozřejmě, ale to už je jiná záležitost. To je skutečně otázka zdraví atd. Ale morálka či theologická motivace k jednání na straně jedné a zdravotní stránka, to jsou zcela odlišné záležitosti. Do toho nelze z pozice theologické mluvit. Ovšem, snad ve snaze po úspěchu při ovlivňování jednání druhých, mnozí tyto věci směšují a vzájemně zaplétají. Ale to, co je morální či co je podle Boží vůle, nemusí nutně sledovat nějaký lidský zájem. Oběť za bližního také zdraví zrovna neprospívá! Přesto je morálně na vyšší úrovni a vůli Boží blíže nežli zdravý prospěšné pragmatické kličkování kolem mravních povinností.
Nedoporučují-li lékaři svým dcerám hormonální antikoncepci, je to morální téma pouze potud, jak to, že v případě dcer jiných rodičů s tím takové problémy nemají? Sama antikoncepce ovšem už tolik ne.
Od: Uživatel Evangnetu Martin Smolka <>
Kdy: 28. 01. 2009 09:42
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

A teď co si vybrat… jeden říká, že to je hřích, druhý že ne a třetí neví… No a když tak čtu některé pasáže bible, tak v tom mám ještě větší galimatiáš :-(
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 28. 01. 2009 10:31
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Bohužel to, co dělali Abraham, Izák, Jákob i David … - používat vlastní hlavu, samozřejmě před tváří Hospodinovou. V naději, že On na to, že jsme jen prach, pamatuje.
Od: Anonym: Honza---.26.broadband6.iol.cz )
Kdy: 03. 04. 2009 13:19
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Dobrý den, jako člověk vyrůstající v katolickém prostředí Vám můžu říci tolik: Katolická Církev vždy hlásala, že nelze oddělovat plození a sebedarování manželů (vzájmená rozkoš) od sebe navzájem. Každý pohlavní styk musí sledovat oba tyto cíle (tedy není dovolena ani antikoncepce - nesleduje plození, ani asistovaná reprodukce - nesleduje sebedarování). A teď pozor: Toto jednání je těžce hříšné a to vždy. Katolická Církev vždy velmi jasně odmítala jakýkoliv náznak situační etiky. Její pravidla jsou univerzální a platí za každých okolností. Jediný způsob regulace početí povolený Katolickou Církví jsou metody přirozeného plánování rodičovství (neboť ty jsou založeny na tom, nemít sex v plodných dnech a na samotném faktu nemít sex není nic špatného - není hříchem sex nemít). Tyto metody můžeme ale použít jen mám-li vážný důvod. Tedy nikdy ne jen tak, že nechceme děti. Masturbace je pak Katolickou Církví hodnocena vždy jako mravně těžce hříšný skutek. Je to vyvolávání sobecké rozkoše, která slouží pouze k uspokojení praktikujícího. Kdežto sexualita mezi manžely má primárně sloužit k uspokojování partnera. V sexu nemáme jednat sobecky, nemá nám jít pouze o uspokojení sebe, ale především partnera. Tolik ve stručnosti a zjednodušeně o katolickém pohledu na tyto dva problémy.
Od: Anonym: Radek---.karneval.cz )
Kdy: 17. 09. 2009 21:01
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Jsem katolík a setkal jsem se již několikrát s názory kněží, že masturbace nemusí být vždy hříchem, nebo ne aspoň, jak my katolíci rádi používáme, hříchem těžkým. Osobně mám v tomto také docela nejasno.Myslím, že je pro člověka přirozenější NEmasturbovat, ale v dnešní době to už asi taky není tak úplně pravda. Myslím, že hodně záleží na svědomí, jak k tomu ten konkrétní člověk přistoupí a co jej k tomu vede. Co se týká antikoncepce, tam si myslím, že je jednoznačně zavržení hodná ta abortivní, vesměs tedy snad veškerá hormonální antikoncepce, nitroděložní tělíska a jiné druhy způsobující ranný potrat. To je jednoduše svinstvo.
Od: Anonym: x91.195.107.--- )
Kdy: 08. 09. 2010 10:27
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

No pokračoval bych dále… Genesis 38,9 - To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho.
Od: Uživatel Evangnetu Petr Tomášek <>
Kdy: 08. 09. 2010 10:47
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

„Hospodinu odporné“ bylo, že nedopřál své ženě děti. (Tj. v tomto příběhu se jedná o vztahy; vůbec se tu neřeší otázka „onanie“, nebo „antikoncepce“.)
Od: Uživatel Evangnetu Petr Tomášek <>
Kdy: 08. 09. 2010 13:10
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

„Onanie“ i „antikoncepce“ jsou samy o sobě ve vztahu ke „vztahům“ naprosto neutrální:
a) antikoncepce: Jestliže se pár domluví, že spolu budou spát a užívat přitom antikoncepci, pak to jejich vztah nijak nenarušuje.
b) onanie. Jestliže „onanuje“ někdo, kdo nemá partnera, pak tím rovněž žádný vztah nenarušuje. Stejně tak, pokud tak činí někdo, kdo je např. vzdálený od svého partnera, ale myslím přitom na něj, pak to naopak může takový vztah i posílit (rozhodně je to lepší řešení, než jít do bordelu).
Pochopitelně, obojí za určitých okolností může vztah narušit, ale to může třeba i četba knížek, chození na pivo, nebo chození do kostela, že? ;)
Od: Anonym: Martin <> ( ---.ipv4.broadband.iol.cz )
Kdy: 08. 03. 2021 22:32
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Chvála Kristu, Já jsem se dočetl na internetu, že masturbace je zdraví prospěšná. Pomáhá při plodnosti, erekci, proti nádorům a psychické pohodě. Je v pořádku masturbovat pokud se to vezme v potaz ? Děkuji.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 08. 03. 2021 23:31
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Kdo má možnost zakázat vám masturbaci?
Od: Anonym: Pawel141.170.144.--- )
Kdy: 09. 03. 2021 02:52
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

A nepsal ten článek na internetu čuník Uzel? Ten dokonce chtěl masturbaci zařadit mezi sportovní disciplíny.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 07:42
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Působí nesmírně křečovitě, až vyloženě schizofrenicky, když Janča zde komukoli, dokonce i Uzlovi, nadává do "čuníků".
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 07:47
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Církve by nejspíš udělaly ze všeho nejlépe, kdyby se k sexualitě vůbec nevyjadřovaly. Napáchaly v této oblasti po tisíciletí tolik monstrózní a démonické škody, že mlčet by v tomto ohledu znamenalo největší myslitelný projev moudrosti.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 03. 2021 09:59
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

To si nemyslím. Sexualita patří k životu víry, patří do otázky dobrého života. Je silou, která může orientovat celý život člověka, a proto být i konkurencí víře. Proto se k ní církve vyslovovat musí. Měly by tak činit mnohem citlivěji než v dějinách, a mnohem poučeněji, nejenom z psychologie, ale i z filosofie. A i církve se musí vymanit z toho, aby byly soustředěností na sexualitu uhranuty, už musí vykročit z freudiánství.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 10:11
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Těžko si představit jinou oblast, jinou otázku než sexualitu, ve které je církev tolik mimocírkevnímu světu ku srandě. A ani v církvi nejsou upocené církevní pokusy něco říct k sexualitě brané vážně, spíš předmětem posměchu. Totiž, kéž by posměchu. Někoho stále ještě církevní paranoia týkající se sexuality neurotizuje.
Už jen ta cca 12 let stará diskuze okolo tohoto vlákna působí dnes úplně pravěce. Dnes by podobná diskuze stěží byla možná, už i církev snad chápe, že život je jinde.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 03. 2021 10:39
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Používáte moc silná slova a moc jednostranné odsudky. Např. k tomu tématu, kterým bylo vlákno znovu rozjeto: myslím, že je dobré i dnes říkat, že masturbace může být škodlivá. I když tím církev připadá světu "směšná". Jistě, je třeba lépe rozlišovat. Něco jiného je, když masturbuje dospívající nebo singl, a něco jiného, když nad pornografií masturbuje ženatý muž, a zanedbává pak svou manželku. A v naší tradici je ona škodlivost dobře pojmenovatelná biblickými pojmy, sklonu člověka k soběstřednosti. - A jistě: církev tady sotva má co nařizovat jednotlivcům. Ale je dobře, že to teologicky pojmenovává a dává jako radu.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 10:55
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Moje slova nejsou žádná silná, kdybyste slyšel někdy opravdová silná slova, zkameníte z toho do solného sloupu jako paní Lotová.
Za staletou církevní reflexí sexuality stojí tolik zla, tragikomiky a hlavně nevkusu, že pokud církev na tuto oblast jednoduše rezignuje, dopustí se asi něčeho poprvé soudného v historii této smutnosmutné dimenze své historie. Bůhví, jestli o rady církve v této oblasti vůbec někdo stojí a jestli je vůbec někdo zvědav tyto rady činně následovat. Mohou sloužit leda jako karikatura. Když se církev nezabývá dietologií, obžerstvím, zdravou stravou, odíváním, módou, vegetariánstvím, hudební a literární estetikou, nechť se vykašle i na sexualitu. Tato oblast je dávno rozebraná vědou, medicínou, sexuálním poradenstvím apod. způsobem, že k ní církve nemají vůbec co říct a v osvícených zemích Západní Evropy už dávno nic neříkají. Církev sama má se sexualitou těžký problém, nechť se ani nepokouší vystupovat jako rádce v problémech jiných, karatel nebo napomínatel.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 03. 2021 11:14
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Jestli je ta oblast už kompletně rozebrána vědou, o tom pochybuji. Zřejmě jsou i lidé méně předsudeční než vy, v tomhle mi připadáte stejně zabedněný jako konzervatismus církve, byť s obráceným znaménkem. Vy církvebijci si asi neuvědomujete, jak jste ve svých způsobech svému protivníkovi podobni. - V poslední době jsem četl např. Levinase, Ricouera, Merleau-Pontyho, a ti všichni se např. na místa z Bible odvolávají jako na inspiraci, i v pojetí tělesnosti.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 11:22
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Mě nedojmete. V církevním prostředí jsem už slyšel a zažil ohledně sexuality tolik nejapností (které vy pravděpodobně spoluprodukujete), že mohu jen nábožně žasnout nad drzostí, se kterou si zde církve pořád umanutě berou slovo a očekávají, že je kdokoli bude brát vážně. Biblická místa dotýkající se sexuality s tím nemají mnoho co dělat, určitě má smysl je historicky probrat a nechat si je interpretovat jak protestantem Ricoeurem, tak i Židem Lévinasem nebo ateistou Merleau-Pontym.
Především chci v záchvatu dobré vůle apelovat na všechny křesťanské kazatele, profesionální i laické, kteří se kdovíproč cítí povolaní k sexualitě něco říkat, ať se vůbec nenamáhají. Kromě hrstky neurotiků to totiž vůbec nikoho nezajímá. Házet hrách na zeď má více smyslu.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 03. 2021 11:29
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Jo, ve výzvě k ostražitosti bych se s vámi shodl. I mně naskakuje husí kůže, když slyším z kazatelny např. ony interpretace Freuda. S onou výzvou, ať církev mlčí vůbec, se však ztotožnit samozřejmě nemůžu. A protože jste už poslední čtyři příspěvky nic dalšího neřekl, beru to tak, že jsme si trochu vyjasnili stanoviska, ale víc teď není možno.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 11:38
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Samozřejmě nemám sebemenší prostředky, jak církvi účinně zamezit v tom, ať se dál ztrapňuje svými manipulativními a nevěcnými diskursy o sexualitě. Nechť to dělá. Nechť tím baví a odpuzuje, její volba.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 03. 2021 12:26
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

.. anebo např. dějiny mnišství jako příspěvek k dějinám sexuality. Že se slib sexuální čistoty stal jedním za tří tradičních. Že v klášterech vytvořil prostor pro nové formy duchovního přátelství. A že se pak erotické motivy tím silněji projevují v mystice. Chápu, opravdu chápu, že tohle všechno se dá vašim prizmatem vidět jako zapšklost, deformace, jen negativní asketismus. - Nebo se to dá chápat jako podnět k nové bohatosti kultury a lidských potencí.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 12:34
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Tady patrně absentuje hlubší znalost reálií středověké církve a života v klášterech, znalost husitské a lutherské kritiky mnišství, znalost Diderotovy téměř investigativní reportáže jménem Jeptiška. Podnět k nové bohatosti kultury a lidských potencí někteří z našich perverznějších současníků vidí třeba i ve Stalinově Rusku - to vše lze, při absenci úcty k ceně individuálního života a k ceně neodcizující existence. Prostě vždycky se zajímat jednak o reálie různých kultur (pozor na tzv. paradox přeživšího), dále o skutečné, zjevné i skrytější náklady těch kterých kultur.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 03. 2021 12:43
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Když jsem to psal, myslel jsem právě na několik výrazných individualit, které se v takovém prostředí našly a rozvinuly. Ne na hodnocení hnutí jako celku, mouchy najdete fakt na všem
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 12:49
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

To přece nejsou mouchy! Víceméně naopak, tyto cenné hodnoty představují právě leda mušky na jinak úděsném, odcizujícím systému, ke kterému se dnes nikdo netouží ani přiblížit, natož v jeho kontextu žít.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 03. 2021 12:54
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Aha. zase: omezenost je na vaší straně. Jsou živé komunity: Taizé, trapisté
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 12:58
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Jak víte, že jsou "živé"? To bych stejným právem mohl povědět, že terapeutická komunita v psychiatrické léčebně v Brně - Bohunicích je taky živá.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 09. 03. 2021 15:49
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Nedá se s vámi diskutovat. Metoda dialogu už přinejmenším od Platóna spočívá v dobrém rozlišování. Vy oproti tomu všechno zabijete analogiemi, spojíte cokoliv s čímkoliv. Mluvím o lidském potenciálu, vy to spojíte se stalinským Ruskem. Mluvím o živostí společenství, vy to spojíte s psychiatrickou léčebnou. Ano, všechno v tomto světě se dá přirovnat k stalinismu, všechno k šílenství. A tak to shodit. Ale diskuse to není.
Od: Anonym: Ladislav Cajthaml---.static.bluetone.cz )
Kdy: 09. 03. 2021 15:59
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Nikdo vám nerozumí, nikdo vás nebere, nikdo s vámi není loajální, fňuk ;-(
Od: Anonym: zvědavý77.111.247.--- )
Kdy: 04. 11. 2021 22:48
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Je zajímavé, že v Bibli o masturbaci není jediná přímá zmínka. Řeší se věci jako žádostivý pohled či myšlenka, masturbace ale nikoli. Někteří kazatelé či kněží se proti tomu masturbací dosti zabývají, jiní se zas z principu nevyjádří nikdy, leda v soukromí, ne z kazatelny.
Středověk byl posedlý strachem ze sexu, mniši se snad modlili za to, aby neměli poluce, ty měli působit démoni (incubus nebo succubus - jeden působil sexuální sny u mužů, druhý obcoval se ženami). Mnišské odmítání sexu paradoxně vedlo k opaku, v lepším případě mniši a kněží masturbovali, v horším chodili do nevěstince, měli nemanželské děti, kuchařky ap.
U masturbace mi přijde problematické, když je spojená se sexuálními fantaziemi. Samotná stimulace a vyvrcholení, tak nevidím nikde jasný biblický zákaz. Je otázka, nakolik je reálné ji zakazovat dospívajícím, kde např. sex je nelegální, nebo nežádoucí. Když ani dospělí, leckdy ženatí nebo vdané, tak bez té masturbace se taky neobejdou.
Je v pořádku odmítat pornografii, kde jde zpravidla o nereálný sex, mnohdy i deviantní. Samotné nahé tělo, kde nejde o nepřirozené dráždivé postavení těla, tak je otázka, nakolik je toto zakázané. Slyšel jsem, jak v Německu šel s nahými mládežníky do vody i farář, taktéž bez plavek. Odmítal bych exhibování na ulicích, průvody nahých či polonahých na veřejnosti. Katolický postoj je zcela opačný, ale obávám se, že výsledky takové přísnosti bývají mnohdy spíš opačné.
Mladým lidem bych spíš radil, aby se vyhýbali pornografii, masturbaci bych tolik neřešil, pokud by nebyla nějaká nutkavá, např. potřeba ji provádět vícekrát denně. Jednou, dvakrát za den, tak to bych nedramatizoval. Ani u párů si nejsem jistý, jestli je lepší, když muž nutí ženu k sexu denně, nebo když respektuje, že ona to tak často nechce a on to vyřeší sám v koupelně.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( ---.157.broadband7.iol.cz )
Kdy: 05. 11. 2021 18:47
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

zvědavý napsal(a):
 Je zajímavé, že v Bibli o masturbaci není jediná přímá zmínka. Řeší se věci  jako žádostivý pohled či myšlenka, masturbace ale nikoli. Někteří kazatelé  či kněží se proti tomu masturbací dosti zabývají, jiní se zas z principu  nevyjádří nikdy, leda v soukromí, ne z kazatelny.    Středověk byl posedlý strachem ze sexu, mniši se snad modlili za to, aby  neměli poluce, ty měli působit démoni (incubus nebo succubus - jeden působil  sexuální sny u mužů, druhý obcoval se ženami). Mnišské odmítání sexu  paradoxně vedlo k opaku, v lepším případě mniši a kněží masturbovali, v  horším chodili do nevěstince, měli nemanželské děti, kuchařky ap.    U masturbace mi přijde problematické, když je spojená se sexuálními  fantaziemi. Samotná stimulace a vyvrcholení, tak nevidím nikde jasný  biblický zákaz. Je otázka, nakolik je reálné ji zakazovat dospívajícím, kde  např. sex je nelegální, nebo nežádoucí. Když ani dospělí, leckdy ženatí nebo  vdané, tak bez té masturbace se taky neobejdou.    Je v pořádku odmítat pornografii, kde jde zpravidla o nereálný sex, mnohdy i  deviantní. Samotné nahé tělo, kde nejde o nepřirozené dráždivé postavení  těla, tak je otázka, nakolik je toto zakázané. Slyšel jsem, jak v Německu  šel s nahými mládežníky do vody i farář, taktéž bez plavek. Odmítal bych  exhibování na ulicích, průvody nahých či polonahých na veřejnosti. Katolický  postoj je zcela opačný, ale obávám se, že výsledky takové přísnosti bývají  mnohdy spíš opačné.    Mladým lidem bych spíš radil, aby se vyhýbali pornografii, masturbaci bych  tolik neřešil, pokud by nebyla nějaká nutkavá, např. potřeba ji provádět  vícekrát denně. Jednou, dvakrát za den, tak to bych nedramatizoval. Ani u  párů si nejsem jistý, jestli je lepší, když muž nutí ženu k sexu denně, nebo  když respektuje, že ona to tak často nechce a on to vyřeší sám v koupelně.
Tohle řešit mohli možná duchovní v období perfektního fungování obecné mládeže v církvi, ale ne dnes. Jsme rádi, když rodiče apoň své děti vedou k víře a vodí je do modliteben a při mládežnických duchovních programech je prostor maximálně pro vymezení mantinelů ohledně jasných hříchů. Onanie zmiňovaná jako hřích není, pouze v souvislosti s neposlušností byla tvrdě potrestána. Možná bych to rozšířil na ženaté/vdané- kdo si to raději "dělá" sám , přestože s manželem/manželkou by to bylo možné a nevyužije toho, je to zlá věc. Proč? I "podprůměrným" sexem (pokud není jednostranně vynucován)se vztah manželský upevňuje.
Od: Anonym: zvědavý77.111.247.--- )
Kdy: 05. 11. 2021 19:39
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Myslím, že je třeba se jasně vymezovat proti pornografii, kam nepočítám umělecké akty nebo obyčejné fotky nahých lidí. Masturbaci bývalo zvykem označovat jako onanii, dle mého soudu i názoru odborníku v případě Onana nešlo o provádění masturbace, ale přerušovaný styk. A hlavně šlo o to, že nechtěl s manželkou zplodit děti. To je skutečně hříchem, prvním Božím příkazem bylo plození dětí. O tu formu, myslím, tolik nešlo, jak o nevůli ty děti mít.
U manželů to vidím, že pokud někdo preferuje masturbaci před partnerským sexem, tak to chyba a vlastně i hřích. Do sexu nelze partnera nutit, ale vyhovět si sám/sama a současně odmítat partnera/partnerku, tak to je nepřijatelné. To míním v případě, kdy masturbace je bez pornografie nebo nad nahotinou cízí ženy/muže, případně podobnými fantaziemi v mysli. Ideální v takovém případě je dle mého názoru masturbace od partnera/ky.
Dle více vyjádření lékařů a psychologů je masturbace prospěšná, u mužů i žen a rozhodně by ji měli provádět ti, kdo nemají pravidelný sex.
Vůbec pokud jde o sexualitu, je inspirují sledovat, jaký mají přístup Židé. Je to dosti jiný přístup než je ten křesťansky tradiční, kde to je velmi ovlivněné nadřazování mništství a povinnému celibátu duchovních. Přitom paradoxně, apoštolové byli ženaní, "první papež" Petr zcela určitě, neženatý byl Pavel, který ovšem nebyl jedním z dvanácti apoštolů, byl dalším apoštolem, ne původním Ježíšovým učeníkem. I on uznával, že celibát není pro každého a mluvil o zvláštním daru. Ač opravdu islám moc nemusím, tak oni považují za hřích to, když člověk odmítá vstup do manželství. To je ostatně velmi podobné tomu, jak se to bere v judaismu, zde není nějaké nucení, ale předpokládá se, že člověk se ožení nebo ona vdá.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 25. 01. 2009 20:44
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Rozumím ti, Jirko, říkáš-li, že !S katolickou sexuální etikou ovšem silně nesouhlasíš"; je to tak trochu mimo téma, ale Víš, jaká je? Přečíst si pár textů, jako např. vyznání holandských biskupů Zvěstování víry, ale mnohem závažnější je pohled předního katolického odborníka na tuto oblast, mnou již jednou dopručovaného Hanse Rottera (ISBN 80-7021-669-7), to by mohlo vést ke zjištění, že nejen my, evangelíci či běžný novinář, ale možná ani mnohý katolík (včetně kněží) neví, jaká doopravdy je. Rozhodně nic z toho, co se obecně "", že katolická církev učí, tam ve skutečnosti není! Mrkni schválně na to. Námi (a myslím že více méně právem) zavrhovaná tomistická naturalistická theologie umožňuje katolíkům k fyzickýcm záležitostem člověka mnohem pozitivnější přístup, než jaký je běžný mezi námi.
Od: Anonym: Zuzka---.137.broadband9.iol.cz )
Kdy: 26. 01. 2009 10:15
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Dobrý den, děkuji všem diskutujícím za příspěvky a názory, nicméně by mne mrzelo, aby moje otázky rozpoutávaly nějaké nesváry:-) Ale různé názory jsou fajn:-) Profesor Halama byl velmi laskavý a poslal mi dlouhé pojednání o sexualitě. nemohu ho sem umístit, protože nemám souhlas autora, ale jistě by stálo za přemýšlení mnoha "bratrů a sester". Moc mu za něj děkuji, děkuji i vám za názory a také děkuji mé farářce, která toto téma se mnou také diskutovalůa .Je fajn mít tak "velkou rodinu". Díky Bohu za ní a hezký den přeje Zuzka
Od: Anonym: Jiří Hoblík <> ( ---.addr.cabelmedia.cz )
Kdy: 28. 01. 2009 18:27
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Nebojte, Z., s Jakubem jsme zvyklí se přátelsky škádlit asi třicet let. Na druhou stranu je prima odvážit se s takovým tématem jako vy přijít do těchto dosti stojatých diskusních vod.
Od: Anonym: Zuzka---.137.broadband9.iol.cz )
Kdy: 30. 01. 2009 06:49
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Doufám, že jsem žádného čtenáře nepobouřila.-) Já to asi ani jako "odvážné téma" nevnímám, možná proto, že v práci na podobné otázky odpovídám žákům a studentům velmi často. Děkuji za Váš čas, mějte se hezky, zdraví Zuzka
Od: Anonym: Zuzka---.klfree.cz )
Kdy: 31. 01. 2009 08:34
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Já ale nejsem učitelka,i když pracuji s celými školními třídami. Psala jsem, že pracuji jako lektor primární prevence, to znamená vedeme interaktivní programy prevence tzv. sociálně rizikových jevů, jako jsou různé drogové i nedrogové závislosti, prevence nezdravých mezilidských vztahů vč.šikany, prevence sexuálně rizikového chování aj. sociálně patologického chování. A v těchto programech se nás žáci ptají opravdu na všechno:-) MYslím, že je lepší, když dostanou nějaké informace adekvátní formou od nás (ale ne jako návod, spíše upozorňujeme na různá rizika:-)), než z jiných pochybných zdrojů.Z.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 01. 02. 2009 18:40
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Jak říká J. Průcha: "Edukativní prosces se odehrává i tam, kde starší kluk učí mladšího, jak se střílí z praku". Učitelka tedy jste, ne že ne. Jakmile se pokoušíte prostřednictvím výchovy a vzdělávání ovlivňovat jednání, myšlení, rozhodování a postoje druhých, učíte. A je třeba činit tak vědomě, aby člověk dělal to nejlepší, co touto formou může dělat a vyvaroval se toho nejhoršího, čeho by se také mohl při tom dopustit. Ovlivňovat druhé, to v sobě ukrývá celý balík pokušení. Ale bez toho to také nejde :-)
Od: Anonym: Zuzka---.137.broadband9.iol.cz )
Kdy: 02. 02. 2009 06:09
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Souhlasím, určitě děti a mládež učím. To, že nejsem učitelka jsem napsala proto, aby bylo zřejmé, že třeba při matice neprobírám antikoncepci:-)) Někdy mám pocit, že učím -lektoruji hodně závažné věci - mezilidské vztahy, úctu k druhým i sobě samému apod. a tu velkou zodpovědnost si uvědomuji. I z tohoto důvodu vznikla tato diskuse. Vím, že našimi programy máme velký vliv na velkou skupinu mladých - za rok kolem 7000! Nechtěla bych proto něco učit "špatně",abych svým působením v programu nikomu neublížila. Vím, že chybám se člověk asi nikdy nevyhne, ale ráda bych je minimalizovala. Z.
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 02. 02. 2009 08:39
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Tak to je skvělé, jen tak s pomocí Boží dál …
Od: Anonym: Zuzka---.137.broadband9.iol.cz )
Kdy: 02. 02. 2009 12:17
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Děkuji moc, ať je Pán s Vámi při všem dobrém:-)
Od: Anonym: JHoblik <> ( ---.ujep.cz )
Kdy: 02. 02. 2009 17:37
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

a s Vámi ve všem dobrém i zlém, protože ve druhém případě je to třeba obzvláště
Od: Anonym: Zuzka---.klfree.cz )
Kdy: 03. 02. 2009 06:38
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

To máte pravdu:-)
Od: Uživatel Evangnetu Jakub Dvořák <>
Kdy: 04. 02. 2009 12:19
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

To ještě neznám, ale obecně produkce CDK (centrum pro sutdium demokracie a kultury) dnes asi k tomu nejzajímavějšímu, co dnes v křesťanském prostředí vychází. Např. ke tvému oblíbenému tématu symboliky doporučuji ne jen tobě knihu Ludmily Muchové: Vyslovit nevyslovitelné, didaktika uvádění do světa symbolů (ISBN 80-7325-075-6) ze stejné vydavatelské kuchyně.
Od: Anonym: Ignác Pospíšil <> ( 213.29.96.--- )
Kdy: 22. 09. 2010 00:55
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Pokud jde o katolickou sexuální etiku, doporučil bych spíše knihy Jana Pavla II., Christophera Westa a Johna F. Kippleyho, než Rottera.
Od: Anonym: Radek---.karneval.cz )
Kdy: 17. 09. 2009 21:08
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Jak mohu směle hřešit a zároveň se radovat "v Kristu"? A co na to svědomí?
Od: Anonym: jj---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 17. 10. 2010 22:59
Předmět: Re: Antikoncepce, masturbace

Římanům 6:1n Co tedy máme říci? Že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? Naprosto ne! Hříchu jsme přece zemřeli - jak bychom v něm mohli dále žít?
Od: Anonym: Zdeněk Holubec <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 21. 10. 2010 12:10
Předmět: Re: Masturbace

Zdravím diskutující. Mám za to, že sebeukájení je morální problém. Kdo bere bibli vážně, měl by se ohlížet na její poučení, že "muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu" 1Kor 7,4. Z toho plyne, že nám Bůh nedal pohlaví pro naše vlastní potěšení. Tedy problém nesobeckého vztahu k životnímu partnerovi, budoucímu nebo minulému. Pak problém vztahu k sobě: "Nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem" Ř 13,13,ale "neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti…" 1Tes4,3. Mám za to, že věřícho člověka bude Duch svatý ve svědomí obviňovat, nebude mít ze sebeukájení dobrý pocit. Nedá se to svést na výchovu, protože nedávno se mi jeden konvertita ze zcela sekulárního prostředí svěřil, že když chtěl v této praktice po svém uvěření pokračovat, cítil ve svém svědomí zřetelně: Nedělej to,není to čisté. Konečně vztah k Bohu. "…cokoliv děláte, všechno čiňte k slávě Boží" 1Kor 10:31 a "…cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána ježíše…" Kol 3,17. Je možné se ukájet "ve jménu Pána Ježíše a k Boží slávě"? Jak to přiblížit studentům, to nevím. Pokud by byla možnost říci svůj křesťanský pohled, dá se pak možná dodat, že ať už ho posluchači přimou nebo ne, dobře se po sebeukájení cítit nebudou. Ono prostě člověka nějak vnitřně ponižuje, pošpiňuje. Každý člověk má od Boha svědomí.
Od: Anonym: Duchoslav <> ( 193.179.6.--- )
Kdy: 22. 10. 2010 08:40
Předmět: Re: Masturbace a antikoncepce

Naprosto respektuji to, co je napsáno v Bibli. Domnívám se však, že k tomuto tématu by bylo ještě zapotřebí přizvat odborníky. Především lékaře a sexuology. Nejde to tak paušalizovat. Což tu také zaznělo. Ale jsem rád, že se mohu dovědět jaké názory mají druzí. Děkuji za tuto diskuzi.
Od: Anonym: Luboš Tefr---.rsd.cz )
Kdy: 22. 10. 2010 14:16
Předmět: Re: Masturbace a antikoncepce

Dovolte názor nevěřícího laika a to k přizvání odborníků. Já jsem se před časem, v souvislosti se zde probíranou otázkou homosexuality, obrátil na známou lékařku psychiatričku (sexuologie je poddisciplina psychiatrie) a současně věřící křesťanku (shodou okolností příslušní ČCE) co tomu říká. Dostalo se mi odpovědi, kterou jsem očekával a to, že její názor na hříšnost homosexuálního jednání nijak nesouvisí s jejími lékařskými (tedy vědeckými) znalostmi o homosexualitě. Obdobné to bude i s onanií, co od těch odborníků chceme slyšet? Lékař vám může vyvrátit, že je chybný ještě předválečný názor, že přílišná onanie škodí zdraví (např. vysychá mícha nebo vůbec obecně, že se z toho blbne), ale to nám nic neříká k tomu, zda je nebo není hříšná.
Od: Anonym: Zdeněk Holubec <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 22. 10. 2010 23:08
Předmět: Re: Masturbace a antikoncepce

Také mám za to, že lékaři se budou sebeukájením zabývat až když překročí hranici třeba sebepoškozování nebo závislosti, ale jeho morální stránku řešit nebudou. Nicmémně se nechám poučit.
Od: Anonym: Zuzka Mikloš..--- )
Kdy: 13. 11. 2010 01:41
Předmět: Re: Masturbace a antikoncepce

Takže myslíte, že masturbace je v pořádku? Zuzka Mikl.
Od: Anonym: Zdeněk Holubec <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 16. 11. 2010 10:13
Předmět: Re: Masturbace a antikoncepce

Ptáte-li se mne, pak odpovídám,že ne. Důvody jsem vypsal 21.10.2010. Pěkný den, ZH
Od: Anonym: Zuzka.--- )
Kdy: 19. 11. 2010 00:21
Předmět: Re: Masturbace a antikoncepce

Myslím, že u IKor 7,4 se neřeší otázka lidí bez partnera, ale řeší se, jak má fungovat sexualita v manželství. Ani nemyslím, že "z toho plyne, že nám Bůh nedal pohlaví pro naše vlastní potěšení". Jistě, nesobecký přístup, to ano. Ř 13,13 - zdržování se necudnosti. To jistě platí, ale neříká se zde, že masturbace je necudností. Další co uvádíte, něčí zkušenost, tak zde jde o něčí pocit, který mohl být dán přesvědčením, že to není správné. Já se jen ptám, kde je to napsané v bibli, že masturbace je špatná. Nemůžu se řídit pocity neznámého konvertity, ať se jimi řídí on. Podobně, jde-li o slávu Boží. Vím-li o něčem, že to je proti přikázáním, (např. cizoložství), tak to jistě k Boží slávě není. Ale jinak to je věc neutrální. Jeden br. farář řekl přirovnal masturbaci ke kýchnutí. Je kýchání hřích nebo k Boží slávě? Myslím, že ani jedno. Stejně chození na potřebu - k Boží slávě není, ale taky ne hříchem. Nepošpiňují svědomí spíš lidská nařízení, místo Božích přikázání (nevím odkaz, ale nějak to tak je napsané)? Masturbace je bezpochyby stejně stará jak lidstvo samo. A Písmo sv. ji přitom nikde nezmiňuje, ač o smilstvu se mluví mnoho. Přijde mi, že Váš postoj, ač si ho vážím, tak není postojem všeobecně přijímaným v ČCE. A navzdory více citacím nevidím, že by šel skutečně nějak zdůvodnit z Písma sv. Určitý problém tu je, při masturbaci si nesmím nic představovat, sexuální představy jsou zakázané (kdo pohledí na ženu - to jistě platí i opačně a pro oblast sex. fantazie a pornografie). Pokud jde ale o čistou stimulaci genitálií, bez představ na jiné osoby, tak je vše v pořádku. Tak mi to vysvětlila jedna sestra z JB. A u mužů je navíc pravidelná ejakulace nutná pro udržení potence a jako prevence potíží s prostatou. U naší církve mi chybí jasné stanovisko, jaké např. bylo přijaté v otázce postoje k homosexualitě.
Od: Anonym: Zdeněk Holubec <> ( ---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 20. 11. 2010 22:56
Předmět: Re: Masturbace a antikoncepce

V Písmu asi opravdu nenajdeme přímý zákaz sebeukájení, já natolik zase bibli neznám. Nevnucuji vám svůj názor. Uvádím v diskusi to, k čemu jsem došel. Jiní vám zase říkají něco jiného. Zkuste hledat svůj vůastní postoj s modlitbou, je tu přece Duch svatý, aby nás vodil a "Boží děti jsou jím vedeni". Budete-li moci pak s čistým svědomím doporučovat sebeukájení, jak už jsem napsal "ve jménu Pána Ježíše a k Boží slávě" (z těchto mezí není vyňato nic), nebudete mít potřebu se někoho ptát, jako ji nemám já.
Od: Anonym: Zuzka.--- )
Kdy: 21. 11. 2010 13:46
Předmět: Re: Masturbace a antikoncepce

Děkuji za Váš názor. Včetně zmínky, že neexistuje přímý zákaz sebeukájení v Písmu sv. Nehodlám rozhodně někomu masturbaci doporučovat (to dělají dnes na školách jiní), ale nemusím při dotazu taky vyjadřovat zásadní stanovisko proti ní. Asi je nejlepší říci, že existuje více pohledů a doporučit každému, aby hledal odpověď sám. Zuzka.
Od: Anonym: Tonda---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 04. 07. 2011 13:36
Předmět: Re: Masturbace a antikoncepce

Masturbace je naprosto normální věc a nevím proč se kolem toho tady vytvořila tak sáhodlouhá debata. Stejně tak se tu můžeme bavit o tom jestli se má smrkat do látkového nebo do papírového kapesníku. Každý sexuolog vám řekne, že poměr masturbace k normálnímu pohlavnímu aktu je cca 10:1, takže na jednu řádnou soulož připadá cca 10 masturbací. Toto téma, stále ještě jaksi tabuizované, je evidentní pozůstatek někdejšího deformovaného pohledu pěstovaného výrazně v církevním prostředí. V současné době bylo dokonce prokázáno, že onanie mužů je zdravotně prospěšná, neboť výrazně potlačuje možný vznik rakoviny prostaty. Pokud masturbace přesáhne určitou míru, může přinést jisté psychické komplikace, ale to je na jiné obšírné téma. Proto bratři, bez obav. Pán Bůh se určitě zlobit nebude, jinak by nám tuto rozkoš nenadělil.