Téma: Podávání vína nezletilým

Od: Anonym: Petr Hrudka <> ( ---.75.broadband10.iol.cz )
Kdy: 02. 03. 2008 17:18
Předmět: Podávání vína nezletilým

Navigace: link | přehled | fórum
U nás ve škole se objevil jeden kluk, který zpochybnil Večeři Páně - dá-li se to tak říci… - a to tím způsobem, že nechápe, jak církev může povolit při Večeři Páně podávat víno, jako krev Kristova, konfirmandům, mladší mládeži a to tedy dětem mladším osmnácti let… Myslím, že je to určitě zajímavé téma k zamyšlení!
Od: Kazatel ČCE Jan Kupka <>
Kdy: 11. 04. 2008 20:47
Předmět: Re: Podávání vína nezletilým

Milý bratře, ona je to leckdy jen otázka terminologie (a do určité míry i množství). Večeře Páně je svátost, ke které má počínaje křtem přístup každý křesťan, tedy teoreticky i nemluvně. Každá církev (i sbor) řeší praktické otázky po svém. Nicméně se mi zdá, že množství požitého alkoholu ve VP je tak zanedbatelné, že snese srovnání třeba s kapkami proti kašli, které obsahují také alkohol. Pokud nám to nevadí zde, pročpak tedy u Večeře Páně? Tady jde přeci o mnohem více než jen o zažehnání kašle. Večeře Páně (jakožto tělo a krev Páně v chlebu a víně) pro děti je nábídkou, kterou mohou třeba rodiče nezletilých odmítnout. Ale to není důvod ji přestat nabízet VŠEM pokřtěným. Tak snad jsem zodpověděl Vaši otázku. Buďte s Bohem Jan Kupka