Téma: Dotaz na faráře

Od: Anonym: Lojza---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 21. 06. 2020 19:01
Předmět: Dotaz na faráře

Navigace: link | přehled | fórum
Měli jste někdy v životě civilní povolání? Nebo jste celý pracovní život pod ochranou církve. Dokážete pochopit běžného člověka žijícího v realitě? Zkušenost reality je v takovém případě podle mě k nezaplacení.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 21. 06. 2020 20:30
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Máte pravdu. Pro mnohé intelektuály a třeba akademiky platí nebezpečí, že budou žít bez kontaktu s "běžným" člověkem. A co se s tím má dělat?
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 21. 06. 2020 22:18
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Každej farář by měl jít v rámci vikariátu makat do fabriky za minimálku. To by najednou bylo mezi faráři voličů Babiše nebo komunistů!
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 06. 2020 07:16
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Ale to by pak stejně platilo pro učitele, policisty, politiky, ne? - To, že někdo volí Babiše, souvisí spíše s nevzděláním a nižší inteligencí než se zaměstnáním. - A kdybych vaše sociální inženýrství vedl do hloubky, dělat ve fabrice za minimální mzdu vůbec nemusí být dost výživná zkušenost. Co takhle skončit jako dlouhodobě nezaměstnaný, hrozilo se dělníkům - za vraty továrny čeká dvacet lidí na vaše místo? A tomu nezaměstnanému můžete říct - jsi na tom dobře, že nejsi jako bezdomovec na ulici. A českého bezdomovce byste mohl poučovat o tom, že být na ulici v Somálsku je ještě mnohem horší. Poznal už český bezdomovec dost, jak těžký je život, nebo si užívá výhod sociálního systému? A i ten bezdomovec v Somálsku se možná hrozí, že ochrne, a skončí někde v prachu bez možnosti žebrat… Takže kam musí člověk sestoupit, aby věděl dost o životě? Váš příklad dělníka ve fabrice je ještě dost luxusní.
Od: Anonym: Lojza--- )
Kdy: 22. 06. 2020 02:24
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Máte pravdu. Pro mnohé intelektuály a třeba akademiky platí nebezpečí, že  budou žít bez kontaktu s "běžným" člověkem. A co se s tím má  dělat?
Myslím, že farář by si tuto realitu měl zkusit chvíli žít. Nemyslím tím život v bídě, ale život bez ochrany církve, kdy se setkává s realitou problémů běžných lidí. Myslím, že pak má šanci být kvalitnějším farářem.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 06. 2020 06:07
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Aha. A co myslíte tou "ochranou církve"?
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 22. 06. 2020 10:06
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Tohle vyčítali už apoštolovi Pavlovi, tak šil stany. Uvádí ale, že již tehdejší křesťané jej posuzovali nespravedlivě- Petra nadšeně živili i s jeho ženou, kterou bral s sebou, Pavel jim byl zatěžko sám.K tomu odtržení od reality- farář musí být k sobě velmi tvrdý, sám dodržovat pevný režim, který si stanoví. Režim pravidelných modliteb, časného vstávání, dostatku pohybu , harmonogramu pastoračních a dalších návštěv, vzdělávání, jednání se staršovstvem, sborem, institucemi, propagací, misií a další… Tomu "udržení v realitě" pomáhá i manželka. Takže manželství pro běžného křesťana chápu jako "svátost" (tzn. něco, co buduje víru a usnadňuje cestu do nebe) v případě faráře ale dvojnásob :)
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 06. 2020 10:54
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Jirko, argumentujete pěkně, ale vašim argumentům se asi snadno vysmějí, když budou důvodně zpochybňovat, zda mají mnozí faráři skutečně takovou sebekázeň a takové manželství. Já vidím pozici dnešního faráře jako dost problematickou. Ten dotaz, jak tu byl položen, čtu jako povyšování: "farář, ten neví nic o životě, žije si v církevní bavlnce". Zatímco on asi má dost jiných těžkostí, do kterých zase jiní lidé nevidí. Asi proto se dnes tak málo lidí hlásí na teologii a k farářské službě.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 24. 06. 2020 21:29
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Aleši, já netvrdím že takoví faráři všichni jsou, ale že mají těžkou pozici v tom, že jaksi musí být sami sobě "manažery" v dlouhodobém měřítku. Sám na sobě teď vidím, že teď v době pandemie na mně jako učitele nejsou kladeny takové nároky, mám víc volného času, neučím, jen opravuji úkoly a sem tam mám konzultaci. Výsledek? - trávím daleko víc času třeba na těchto fórech a FB a moje pracovní kompetence se jakoby snižují. A to jen tím, že nepodléhám "běžnému rozvrhu". Takže podávat jakési "standartní výkony" bez pevně daného pracovního rozvrhu a řádu je skoro nemožné. Impotence dělat je to nutné minimum je jako rakovina. Lenost je dost výrazná síla, obzvlášť s přibývajícím věkem, kdy se vytrácí idealistické a sexuální motivy (fuj to zní jak Freud). Před lety jsme zde měli naprosto neschopného faráře. Už odešel (na věčnost) a máme díky Bohu faráře jiného velmi schopného víte jakého. Jsme moc rádi.
Od: Anonym: Lojza---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 06. 2020 15:08
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Aha. A co myslíte tou "ochranou církve"?
Církev Vás nikdy nenechá o hladu, zimě, ani na ulici. Vždy budete mít zázemí a pomocnou ruku.
Od: Anonym: Jiří Polák <> ( --- )
Kdy: 24. 06. 2020 21:30
Předmět: Re: Dotaz na faráře

U nás ve sboru tohle víceméně platí, zajímáme se o "socky" a vycházíme jim vstřic.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 06. 2020 22:49
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Aha. Tak tady musíme rozlišovat. Farář, který pracuje, dostává za to plat, většinou má služební byt. Jako jiná zaměstnání. - Jinak jsou dnes už mnozí faráři, kteří nebyli zvoleni nějakým sborem a z církve třeba odešli, práci neměli. Žádná "ochrana církve", jestli si ji představujete takto.
Od: Kazatel ČCE Kamil Vystavěl <>
Kdy: 22. 06. 2020 15:41
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Vážení, existuje řada farářů a farářek, kteří se živili v životě i jinak než farářinou. Takže minimálně ti jsou v dobré kondici, co se týká jejich styku s realitou :-)
Ale když ptáte na schopnost "pochopení druhého člověka", k tomu bych chtěl říci toto: umění chápat druhého myslím není podle mě dáno tím, kdo kdy a kde pracoval. Někdo to dovede a někdo zase ne. Komu není shůry dáno,… znáte to přísloví. Někdo se to dokáže naučit, někomu to moc nejde, i když se snaží. Jestliže máte zkušenost s farářem, který nedokázal porozumět Vašemu životu, tak můžete zkusit jiného faráře.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 22. 06. 2020 18:04
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Asi teď půjdu dále, než to tazatel zamýšlel. Ale myslím, že je rozdíl mezi pochopit a pochopit. Jedna věc je empatie, a v tom jsou mnozí naší faráři dobří, někteří se i zvlášť školí různými psychoterapeutickými školeními. Dobře tak. Druhá věc je ovšem pochopit ve smyslu namočit se do životní situace druhého ("i poznal Adam svou ženu Evu"), pochopit tak, že když rozpoznám nespravedlnost např. v sociální situaci druhého, budu s nasazením vlastních sil usilovat o nápravu. A tady musím i sebekriticky říct, že tohle asi umíme málokdy. Pathos sociální práce nám dost chybí. - Např. máme Diakonii, protože víme, že církev má charitativní práci podporovat, ale podle mé zkušenosti v ní sami evangelíci moc pracovat nechtějí, většina míří profesně "výš". - Anebo se to možná pozná na našem přístupu k bezdomovcům. Zajdou asi do lecjakého sboru, určitě dojdou za většinou farářů. Dovedeme je pochopit ve smyslu, že jsme s nimi na stejné úrovni?
Od: Anonym: Lojza---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 06. 2020 15:02
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Kazatel ČCE Aleš Wrana napsal(a):
 Asi teď půjdu dále, než to tazatel zamýšlel. Ale myslím, že je rozdíl mezi  pochopit a pochopit. Jedna věc je empatie, a v tom jsou mnozí naší faráři  dobří, někteří se i zvlášť školí různými psychoterapeutickými školeními.  Dobře tak. Druhá věc je ovšem pochopit ve smyslu namočit se do životní  situace druhého ("i poznal Adam svou ženu Evu"), pochopit tak, že  když rozpoznám nespravedlnost např. v sociální situaci druhého, budu s  nasazením vlastních sil usilovat o nápravu. A tady musím i sebekriticky  říct, že tohle asi umíme málokdy. Pathos sociální práce nám dost chybí. -  Např. máme Diakonii, protože víme, že církev má charitativní práci  podporovat, ale podle mé zkušenosti v ní sami evangelíci moc pracovat  nechtějí, většina míří profesně "výš". - Anebo se to možná pozná  na našem přístupu k bezdomovcům. Zajdou asi do lecjakého sboru, určitě  dojdou za většinou farářů. Dovedeme je pochopit ve smyslu, že jsme s nimi na  stejné úrovni?
V podstatě s Vámi souhlasím. Ale já si myslím, že pokud chce někdo sloužit Bohu a ne jenom "krafat" z kazatelny, pak by se to měl naučit. I jeho kázání bude mít váhu. Akademické řeči mě nezajímají, jsem praktik.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 06. 2020 15:41
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Říkáte, že jste praktik. A já jsem mluvil o pochopení, které má praktické dopady. Mluvil jsem o tom, jak by to ideálně měli mít faráři, že když vidí někde sociální nespravedlnost, že se nasazují o její nápravu. A tohle přece platí pro nás pro všechny, nejen pro faráře. Kázání to snad může připomenout, křesťanům podložit biblickým slovem, ale jinak je to o smyslu pro spravedlnost obecně lidském.
Od: Anonym: Lojza---.net.upcbroadband.cz )
Kdy: 24. 06. 2020 15:05
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Kazatel ČCE Kamil Vystavěl napsal(a):
 Vážení, existuje řada farářů a farářek, kteří se živili v životě i jinak než  farářinou. Takže minimálně ti jsou v dobré kondici, co se týká jejich styku  s realitou :-)    Ale když ptáte na schopnost "pochopení druhého člověka", k tomu  bych chtěl říci toto: umění chápat druhého myslím není podle mě dáno tím,  kdo kdy a kde pracoval. Někdo to dovede a někdo zase ne. Komu není shůry  dáno,… znáte to přísloví. Někdo se to dokáže naučit, někomu to moc nejde,  i když se snaží. Jestliže máte zkušenost s farářem, který nedokázal  porozumět Vašemu životu, tak můžete zkusit jiného faráře.
Já si nemyslím, že to někdo umí a někdo ne. Samozřejmě existují predispozice, ale osobně si myslím, že to je hlavně o nastavení a chtění. Chci pochopit? Mám zájem vyjít vstříc, nebo se mě to tzv. netýká a není to můj problém? A o tom to podle mě je.
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 06. 2020 16:57
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Ono na malých městech a na venkově je u faráře důležitější, aby uměl v kostele nebo na faře vyměnit vypínač, pověsit poličku, opravit omítku. Tím nechci říct, že teologické vědomosti nepotřebuje, ale lidi co chodí celý život kolem kopky hnoje akademik nezajímá, svoje vzdělání tam ani nevyužije, zapadne víc v montérkách než v saku a taláru. Mladej magistr s hebkýma ručičkama a kavárnickýma názorama se hodí akorát do Prahy.
Od: Kazatel ČCE Aleš Wrana <>
Kdy: 24. 06. 2020 17:11
Předmět: Re: Dotaz na faráře

Znám jednu evangelickou vesnici, kde farář nemůže vyjít ven v triku nebo v kraťasech. Jeden mladý to jednou prubnul v cyklistickém, a hned se povídalo, že "pan farář jezdil po vesnici nahatý".
Od: Anonym: Martin Janča--- )
Kdy: 24. 06. 2020 17:30
Předmět: Re: Dotaz na faráře

:-)
Ony ty cyklistický oblečky ale fakt vypadají jak zvětšenej kondom.